Instalacja debiana z wykorzystaniem debootstrap

Spis treści

Instalowanie debiana z wykorzystaniem debootstrap trochę się różni od instalacji z wykorzystaniem instalatora. Chodzi generalnie o to, że wszystkie kroki instalacyjne trzeba przeprowadzać ręcznie. Poza tym, cała konfiguracja będzie wymagać manualnego dostosowania. Plus tego rozwiązania jest oczywisty, albowiem mamy całkowitą władzę nad tym co się w systemie znajdzie oraz jak będzie on skonfigurowany. By mieć możliwość przeprowadzenia tego typu instalacji potrzebny będzie nam działający system. Może to być płytka lub pendrive live z Debianem czy Ubuntu. Można też wykorzystać już zainstalowany system operacyjny. Ważne jest tylko to, aby była możliwość zainstalowania w takim systemie pakietu debootstrap , no i oczywiście wymagany jest dostęp do internetu. W przeciwieństwie do instalatora debiana, mamy dostęp do graficznego środowiska, a w nim do przeglądarki i w przypadku utknięcia gdzieś po drodze podczas instalacji, możemy sobie wygooglać napotkane problemy nie przerywając przy tym prac instalacyjnych.

Live-cd

Będąc już zaopatrzonym w system live, startujemy go i odpalamy terminal. Wszystkie poniższe polecenia muszą być przeprowadzane jako użytkownik root. Systemy live z reguły wykorzystują mechanizm sudo, dlatego też najlepiej wklepać w terminal sudo su . Na wypadek gdyby ktoś potrzebował loginu i hasła użytkownika systemu live, to są to odpowiednio user i live .

Instalowany tutaj system będzie znajdował się na 2 partycjach fizycznych. Jedna z nich będzie zaszyfrowana. Wewnątrz zaszyfrowanego kontenera LUKS zostaną umieszczone 4 voluminy LVM, po jednym na / , /home/ , /tmp/ oraz przestrzeń wymiany SWAP . Druga partycja będzie przeznaczona na pliki bootloader'a, tj. partycja /boot/ . Będzie to klasyczna konfiguracja BIOS-MBR.

Instalacja potrzebnych narzędzi

Do obsługi LVM będzie nam potrzebny pakiet lvm2 . Z kolei do kontenerów LUKS będziemy potrzebować pakietu cryptsetup . No i oczywiście potrzebny będzie nam sam pakiet debootstrap , który zainstaluje nam minimalnego debiana. Pobieramy zatem potrzebne pakiety:

$ sudo su
# apt-get install debootstrap lvm2 cryptsetup
# modprobe dm_mod

Prawdopodobnie nie będzie potrzeby ręcznego ładowania modułów. Jeśli jednak napotykamy problemy przy wydawaniu poleceń, to dobrze jest sprawdzić przy pomocy lsmod czy moduł dm_mod jest załadowany.

Przygotowywanie dysku

Przejdźmy zatem do partycjonowania dysku. W debianie jest kilka narzędzi, które mogą nam w tym pomóc. Jeśli ktoś lubi narzędzia konsolowe, to może skorzystać z fdisk/gdisk . Nic nie stoi na przeszkodzie, by również doinstalować w systemie live gparted i to w nim dostosować sobie odpowiedni układ partycji. Sam proces partycjonowania nie powinien sprawić większego problemu, dlatego też nie będę go opisywał tutaj.

EFI/UEFI

W przypadku, gdy nasz komputer korzysta z firmware EFI/UEFI zamiast z przestarzałego już BIOS'u, to trzeba będzie stworzyć dodatkowo partycję ESP i ją wstępnie zainicjować. Informacje o tym jak poprawnie przygotować partycję ESP pod instalację Debiana z EFI/UEFI można znaleźć tutaj.

Tworzenie szyfrowanego kontenera LUKS pod LVM

Pierwszym krokiem jaki musimy poczynić po stworzeniu partycji jest utworzenie zaszyfrowanego kontenera LUKS, w którym umieścimy logiczne voluminy LVM pod instalowany system. Obecnie mamy do wyboru dwie wersję LUKS: v1 i v2. Zalecane jest korzystanie z tej drugiej wersji, jako że ona posiada wsparcie dla ochrony haseł z wykorzystaniem Argon2, co znacząco utrudnia życie osobom próbującym siłowego złamania hasła klastrami graficznymi.

Poniżej znajduje się linijka tworząca kontener LUKSv1:

# cryptsetup luksFormat /dev/sda1 \
 --cipher aes-xts-plain64 \
 --key-size 512 \
 --hash sha512 \
 --iter-time 5000 \
 --label debian \
 --subsystem "" \
 --use-random \
 --verify-passphrase \
 --verbose

Niżej zaś jest linijka tworząca kontener LUKSv2 (można też ręcznie określić --pbkdf-force-iterations , --pbkdf-memory oraz --pbkdf-parallel ):

# cryptsetup luksFormat /dev/sda1 \
 --type luks2 \
 --cipher aes-xts-plain64 \
 --key-size 512 \
 --hash sha512 \
 --pbkdf argon2id \
 --label debian \
 --subsystem "" \
 --use-random \
 --verify-passphrase \
 --verbose

Warto też wspomnieć, że nie powinno się stosować argon2i do takich rzeczy jak szyfrowanie partycji ze względu na słabą odporność przed atakami, w których wykorzystywane są klastry GPU i lepszym rozwiązaniem jest korzystanie z argon2id .

Poniżej opis wykorzystanych parametrów:

 • --cipher określa wykorzystany szyfr. W tym przypadku jest to aes w trybie xts. Z kolei plain64 niweluje przecieki informacji z kontenerów o rozmiarze większym niż 2 TiB.
 • --key-size definiuje rozmiar klucza. W trybie xts jest on zawsze dwa razy większy, więc faktyczny rozmiar to 256 bitów.
 • --hash odpowiada za użytą funkcję skrótu.
 • --iter-time odpowiada za czas (ms) spędzony na przetwarzaniu hasła (w przypadku LUKSv1).
 • --pbkdf określa funkcję PBKDF, która zostanie użyta do ochrony haseł. Można określić pbkdf2, argon2i oraz argon2id . Te dwie ostatnie są tylko dla LUKSv2.
 • --label i --subsystem mają za zadanie opisać kontener.
 • --use-random określa, które urządzenie będzie wykorzystane w celu dostarczenia liczb losowych. W tym przypadku jest to /dev/random .
 • --verify-passphrase weryfikuje hasło.
 • --verbose dostarcza więcej informacji.
 • luksFormat formatuje wskazane urządzenie i ustawia odpowiednie parametry w nagłówku kontenera.

Upewniamy się, że wskazaliśmy odpowiednie urządzenie i wciskamy enter:

WARNING!
========
This will overwrite data on /dev/sda1 irrevocably.

Are you sure? (Type uppercase yes): YES
Enter LUKS passphrase:
Verify passphrase:
Command successful.

Kontener został utworzony. Jego nagłówek możemy podejrzeć za pomocą cryptsetup luksDump :

# cryptsetup luksDump /dev/sda1

Oczywiście można dowolnie tym nagłówkiem zarządzać ale nie będę opisywał tego w tym artykule. To jest zagadnienie na inny tekst. W każdym razie, musimy jeszcze do tego kontenera uzyskać dostęp, by mieć możliwość zapisywania w nim informacji. Otwieramy go zatem za pomocą tego poniższego polecenia:

# cryptsetup luksOpen /dev/sda1 sda1_crypt

Nazwa otwieranego kontenera jest dowolna. Ja jednak wolę nazywać je po partycji, na której kontener został utworzony i doczepiać na końcu _crypt . W taki sposób powstaje, np. sda1_crypt , bo kontener tworzyliśmy na pierwszej partycji.

Po otwarciu, kontener powinien być widoczny przez system:

# ls -al /dev/mapper/
total 0
drwxr-xr-x 2 root root   80 cze 11 09:12 .
drwxr-xr-x 15 root root  4320 cze 11 09:12 ..
crw------- 1 root root 10, 236 cze 11 09:01 control
lrwxrwxrwx 1 root root    7 cze 11 09:13 sda1_crypt -> ../dm-0

Tworzenie struktury LVM

Przechodzimy teraz do tworzenia voluminów logicznych. Za pomocą pvcreate wskażemy systemowi, by używał danego dysku jako przestrzeń pod LVM. Przy czym, nie podajemy zaszyfrowanego /dev/sda1 , tylko odszyfrowany /dev/mapper/sda1_crypt .

# pvcreate /dev/mapper/sda1_crypt
 Physical volume "/dev/mapper/sda1_crypt" successfully created

Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, możemy sprawdzić jak wygląda powierzchnia przeznaczona pod LVM:

# pvscan
 PV /dev/mapper/sda1_crypt     lvm2 [20.00 GiB]
 Total: 1 [20.00 GiB] / in use: 0 [0  ] / in no VG: 1 [20.00 GiB]

# pvdisplay
 "/dev/mapper/sda1_crypt" is a new physical volume of "20.00 GiB"
 --- NEW Physical volume ---
 PV Name        /dev/mapper/sda1_crypt
 VG Name
 PV Size        20.00 GiB
 Allocatable      NO
 PE Size        0
 Total PE       0
 Free PE        0
 Allocated PE     0
 PV UUID        DDCYN1-Yggp-V52y-T0pL-mQbg-sHAZ-6Gtitd

Tworzymy grupę voluminów, w której zostaną utworzone wirtualne partycje:

# vgcreate debian_laptop /dev/mapper/sda1_crypt
 Volume group "debian_laptop" successfully created

# lvcreate -L 12G -n root debian_laptop
 Logical volume "root" created
# lvcreate -L 5G -n home debian_laptop
 Logical volume "home" created
# lvcreate -L 1G -n tmp debian_laptop
 Logical volume "tmp" created.
# lvcreate -l +100%FREE -n swap debian_laptop
 Logical volume "swap" created

Wyjaśnienie opcji:

 • -L odpowiada za rozmiar voluminu.
 • -n to etykieta. Pod taką nazwą dysk będzie widziany w systemie.
 • debian_laptop to nazwa grupy voluminów, w której wirtualny dysk zostanie utworzony.
 • -l (małe L) ustawia rozmiar dysku w oparciu o % , a nie o GiB. W przypadku wybrania +100%FREE , zostanie użyta dostępna wolna przestrzeń.

W przypadku, gdy utworzyliśmy volumin, który nie spełnia naszych oczekiwań, to możemy go bez problemu usunąć podając odpowiednią ścieżkę w lvremove :

# lvremove /dev/debian_laptop/home
Do you really want to remove active logical volume home? [y/n]: y
 Logical volume "home" successfully removed

W tej chwili przestrzeń pod LVM powinna być wykorzystana w 100%. Sprawdźmy zatem czy utworzyliśmy wszystko tak jak tego chcieliśmy:

# pvscan
 PV /dev/mapper/sda1_crypt  VG debian_laptop  lvm2 [20.00 GiB / 0  free]
 Total: 1 [20.00 GiB] / in use: 1 [20.00 GiB] / in no VG: 0 [0  ]

# lvscan
 ACTIVE      '/dev/debian_laptop/root' [12.00 GiB] inherit
 ACTIVE      '/dev/debian_laptop/home' [5.00 GiB] inherit
 ACTIVE      '/dev/debian_laptop/tmp' [1.00 GiB] inherit
 ACTIVE      '/dev/debian_laptop/swap' [2.00 GiB] inherit

Tak prezentuje się obecnie sam dysk:

# lsblk /dev/sda
NAME           MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda            8:0  0 232.9G 0 disk
├─sda1           8:1  0  20G 0 part
│ └─sda1_crypt      254:0  0  20G 0 crypt
│  ├─debian_laptop-root 254:1  0  12G 0 lvm
│  ├─debian_laptop-home 254:2  0   5G 0 lvm
│  ├─debian_laptop-tmp 254:3  0   1G 0 lvm
│  └─debian_laptop-swap 254:4  0   2G 0 lvm
├─sda2           8:2  0   1G 0 part
├─sda3           8:3  0   1K 0 part
├─sda4           8:4  0  40G 0 part
├─sda5           8:5  0  30G 0 part
└─sda6           8:6  0 141.9G 0 part

Wygląda dobrze. Do zaszyfrowanych voluminów można się odwoływać przez pliki urządzeń w katalogach /dev/mapper/ , /dev/nazwa_grupy/ oraz /dev/dm-* .

Polecenia od zarządzania LVM są bardzo proste w zapamiętaniu:

tworzy  --  wyświetla info  --  usuwa
lvcreate -- lvscan -- lvdisplay -- lvremove # logiczne voluminy
pvcreate -- pvscan -- pvdisplay -- pvremove # przestrzeń pod LVM
vgcreate -- vgscan -- vgdisplay -- vgremove # grupa voluminów

Inne polecenia używane przy operacji na LVM można przejrzeć przez wpisanie vg , pv , lv + klawisz Tab przyciśnięty dwukrotnie (automatycznie uzupełnianie).

Tworzenie systemu plików

Mamy utworzone 4 voluminy wewnątrz zaszyfrowanego kontenera. Nie możemy ich jeszcze zamontować, a to z tego względu, że potrzebują one systemu plików. Do ich utworzenia posłuży nam narzędzie mkfs.ext4 . Jest ich oczywiście więcej ale my ograniczymy się jedynie do systemu plików EXT4. System plików tworzymy w poniższy sposób:

# mkfs.ext4 -m 0 -L root /dev/mapper/debian_laptop-root
Filesystem UUID: 451861b7-fec1-49cb-9fec-33cc7a2fe5fb

# mkfs.ext4 -m 0 -L home /dev/mapper/debian_laptop-home
Filesystem UUID: a530563d-e254-4b05-8f67-fe695941741b

# mkfs.ext4 -m 0 -L tmp /dev/mapper/debian_laptop-tmp
Filesystem UUID: ad2501b1-0bf1-4dbe-b12e-26254bfdb3f7

# mkfs.ext4 -m 0 -L boot /dev/sda2
Filesystem UUID: 7e58cc8f-0426-4b0b-81ea-06e8274f8af4

Użyte opcje odpowiadają za:

 • -m określa procent przestrzeni jaki zostanie zarezerwowany dla użytkownika root.
 • -L odpowiada za etykietę systemu plików.

Po utworzeniu systemu plików dobrze jest też ustawić parametr odpowiadający za maksymalną liczbę montowań takiego systemu plików. Po przekroczeniu zadanej wartości nastąpi sprawdzanie systemu plików pod kątem ewentualnych błędów. Do tego celu potrzebne nam będzie narzędzie tune2fs :

# tune2fs -C 50 /dev/mapper/debian_laptop-root
tune2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Setting current mount count to 50

# tune2fs -c 50 /dev/mapper/debian_laptop-root
tune2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Setting maximal mount count to 50

Polecenia są podobne choć różnią się parametrami -c i -C . Pierwsze polecenie przestawia licznik montowań systemu plików na 50 . Z każdym kolejnym montowaniem tego systemu plików ta wartość jest podbijana o 1 . Z kolei drugie polecenie przestawia licznik maksymalnej ilości montowań. W przypadku gdy obie wartości się zrównają (tak jak w tym przypadku), to przy następnym montowaniu systemu plików (np. podczas startu systemu) zostanie zainicjowane skanowanie w poszukiwaniu błędów. Po zakończeniu skanowania, licznik montowań zostanie wyzerowany i tak w kółko.

Dodatkowo trzeba utworzyć przestrzeń wymiany:

# mkswap /dev/mapper/debian_laptop-swap
Setting up swapspace version 1, size = 2093052 KiB
no label, UUID=61f16424-6ffd-43e0-b923-ba61d36c75e9

Te długie numerki zaczynające się od UUID= dobrze jest sobie zanotować, bo to w oparciu o nie będziemy budować plik /etc/fstab . Oczywiście, w każdej chwili możemy te numerki wyciągnąć, np. za pomocą narzędzia tune2fs . Nie bójmy się też, że przez przypadek nadpiszemy istniejący już system plików. Narzędzie mkfs uprzednio zwróci nam odpowiedni komunikat, który poinformuje nas, że próbujemy utworzyć system plików na partycji, która już go posiada, co wygląda mniej więcej tak:

mke2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)
/dev/sda2 contains a ext4 file system labelled 'boot'
   last mounted on /boot on Wed Dec 30 13:34:34 2015
Proceed anyway? (y,n) y

Musimy zatem świadomie potwierdzić ten krok.

Montowanie systemów plików

Teraz już tylko trzeba zamontować wszystko w odpowiednich katalogach. Kolejność montowania jest ważna. Jeśli korzystamy z zaszyfrowanych partycji i/lub LVM, to odwołujemy się do plików urządzeń w katalogu /dev/mapper/ :

# mount /dev/mapper/debian_laptop-root /mnt
# mkdir /mnt/{boot,home,tmp,media}
# mount /dev/sda2 /mnt/boot/
# mount /dev/mapper/debian_laptop-home /mnt/home/
# mount /dev/mapper/debian_laptop-tmp /mnt/tmp

Aktywujemy także przestrzeń wymiany:

# swapon /dev/mapper/debian_laptop-swap

W tej chwili nasz dysk powinien się prezentować tak jak poniżej:

# lsblk /dev/sda
NAME           MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda            8:0  0 232.9G 0 disk
├─sda1           8:1  0  20G 0 part
│ └─sda1_crypt      254:0  0  20G 0 crypt
│  ├─debian_laptop-root 254:1  0  12G 0 lvm  /mnt
│  ├─debian_laptop-home 254:2  0   5G 0 lvm  /mnt/home
│  ├─debian_laptop-tmp 254:3  0   1G 0 lvm  /mnt/tmp
│  └─debian_laptop-swap 254:4  0   2G 0 lvm  [SWAP]
├─sda2           8:2  0   1G 0 part /mnt/boot
├─sda3           8:3  0   1K 0 part
├─sda4           8:4  0  40G 0 part
├─sda5           8:5  0  30G 0 part
└─sda6           8:6  0 141.9G 0 part

Przygotowaliśmy sobie właśnie dysk pod instalację świeżego systemu. W przypadku gdybyśmy w przyszłości musieli wgrać system na nowo, to możemy użyć tego ustawienia i zacząć instalację od tego miejsca.

Wykorzystanie debootstrap

Powinniśmy mieć już zainstalowane narzędzie debootstrap. W takim przypadku w katalogu /usr/share/debootstrap/scripts/ powinniśmy być w stanie zobaczyć jakie systemy mogą zostać zainstalowane przy jego pomocy. Jako, że niedawno była aktualizacja wydania Debiana, starsze wersje debootstrap mogą wrzucać błąd przy instalacji określonych wydań. W każdym razie, zawsze można wybrać testing czy też i sid . Przejdźmy zatem do instalacji bardzo podstawowego systemu. By tego dokonać, wpisujemy w terminal to poniższe polecenie:

# debootstrap --verbose --arch amd64 sid /mnt https://deb.debian.org/debian/
I: Retrieving Release
I: Retrieving Release.gpg
I: Checking Release signature
I: Valid Release signature (key id 126C0D24BD8A2942CC7DF8AC7638D0442B90D010)
I: Retrieving Packages
I: Validating Packages
I: Resolving dependencies of required packages...
I: Resolving dependencies of base packages...
...
I: Checking component main on http://ftp.pl.debian.org/debian...
I: Retrieving libacl1 2.2.52-2
I: Validating libacl1 2.2.52-2
...
I: Base system installed successfully.

Możemy też podejrzeć jakie pakiety zostaną zainstalowane dodając parametr --print-debs . Będą to pakiety mające ustawiony priorytet required oraz important i raczej chcemy, by wszystkie te pakiety znalazły się w naszym systemie. Sama instalacja nie trwała długo ale i też zbyt wiele nie zostało zainstalowane. W każdym razie, bardzo podstawowy system mamy już wgrany. Co prawda jest nieskonfigurowany i nie da się go jeszcze uruchomić ale popracujemy nad tym.

Tworzenie środowiska pod chroot

By móc operować na nowym systemie, potrzebujemy odpowiednio skonfigurować środowisko chroot:

# mount -o bind /dev/ /mnt/dev/
# mount -o bind /dev/pts /mnt/dev/pts
# mount -o bind /proc /mnt/proc
# mount -o bind /sys /mnt/sys
# chroot /mnt/ /bin/bash

Od tej chwili wszystkie polecenia będą wydawane w nowym systemie. Niemniej jednak, musimy się upewnić, że mamy łączność, że światem. Wpisujemy zatem do terminala to poniższe polecenie:

# ping wp.pl -c 3

Jeśli serwer odpowiada, to możemy przejść do wstępnej konfiguracji systemu.

Konfiguracja menadżera pakietów

Na sam początek dostosujmy sobie źródła pakietów, które są przechowywane w pliku /etc/apt/sources.list . Standardowe repozytoria Debiana zwierają zwykle po jednym wpisie deb i deb-src , odpowiednio dla pakietów binarnych i źródłowych. No i też mamy w nich jedną sekcję main . Dobrze jest nieco zmienić ten stan rzeczy i przerobić wpisy w pliku sources.list do poniższej postaci:

 deb   https://deb.debian.org/debian/ sid main non-free non-free-firmware contrib
#deb-src https://deb.debian.org/debian/ sid main non-free non-free-firmware contrib

Zapisujemy plik i aktualizujemy listę repozytoriów:

# apt-get update

Tworzymy teraz plik konfiguracyjny /etc/apt/apt.conf i dodajemy w nim tę poniższą treść:

APT::Install-Recommends "false";
APT::Install-Suggests "false";
APT::AutoRemove::RecommendsImportant "false";
APT::AutoRemove::SuggestsImportant "false";

Dodanie tych powyższych wpisów sprawi, że menadżery pakietów (zarówno apt jak i aptitude ) nie będą instalowały automatycznie pakietów rekomendowanych i polecanych. Ma to na celu odchudzenie instalacji. Jeśli ktoś jest ciekaw, to może pokusić się o dodanie bardziej obszernej konfiguracji apt do pliku apt.conf.

Zainstalujmy sobie też pakiet aptitude . Nie jest on wprawdzie wymagany i całą instalację systemu możemy przeprowadzić za pomocą apt . Niemniej jednak, ja się przyzwyczaiłem do aptitude .

# apt-get install aptitude

Konfiguracja lokalizacji systemu (locales)

Na początek instalujemy pakiety odpowiedzialne za konfigurację lokalizacji systemu (język), układu klawiatury oraz konfigurację terminala TTY:

# aptitude install locales localepurge console-setup console-data kbd

Pakiet locales uchroni nas przed ciągłym wyrzucaniem komunikatów błędów podobnych do tego poniżej:

perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
   LANGUAGE = (unset),
   LC_ALL = (unset),
   LANG = "en_US.UTF-8"
  are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory

Z kolei pakiet localepurge ma za zadanie czyścić system ze zbędnych plików językowych.

W Debianie szereg pakietów można skonfigurować za pomocą narzędzia dpkg-reconfigure i tak też postępujemy w przypadku w/w pakietów:

# dpkg-reconfigure locales

Wybieramy kolejno: en_US.UTF-8, pl_PL.UTF-8 -> pl_PL.UTF-8 .

# dpkg-reconfigure localepurge

Tutaj wybieramy: en_US.UTF-8, pl_PL.UTF-8 , en_US, pl_PL > Yes > Yes .

Konfiguracja pakietu locales zaowocuje wygenerowaniem pliku /etc/default/locale zawierającego poniższą treść:

# File generated by update-locale
LANG="pl_PL.UTF-8"

Plik /etc/default/locale

W pliku /etc/default/locale są przechowywane zmienne językowe, tj. LANG oraz te z prefixem LC_ . Podczas generowania tego pliku, została utworzona jedynie zmienna LANG . Niemniej jednak, do wyboru mamy sporo więcej opcji, przykładowo:

LANG=
LANGUAGE=
LC_CTYPE=
LC_NUMERIC=
LC_TIME=
LC_COLLATE=
LC_MONETARY=
LC_MESSAGES=
LC_PAPER=
LC_NAME=
LC_ADDRESS=
LC_TELEPHONE=
LC_MEASUREMENT=
LC_IDENTIFICATION=
LC_ALL=

W przypadku, gdy został określony jedynie LANG , pozostałe zmienne są ustawiane na taką samą wartość. By zmienić którąś ze zmiennych wypisanych wyżej, wystarczy dodać ją do tego pliku i odpowiednio ustawić. Ja zwykle korzystam też z en_US.UTF-8 . Dokładny opis konfiguracji lokalizacji systemu został opisany już opisany w osobnym wpisie. Dlatego też jeśli coś z powyższej konfiguracji jest niejasne, to zachęcam do zapoznania się z tym podlinkowanym tekstem.

Plik /etc/default/keyboard

Plik /etc/default/keyboard jest generowany przy konfiguracji pakietu keyboard-configuration :

# dpkg-reconfigure keyboard-configuration

Wybieramy odpowiednio: model -> Polish -> Right Alt (AltGr) -> Right Control .

Plik /etc/default/keyboard możemy naturalnie sobie dostosować ręcznie. Trzeba tylko pamiętać, by nie korzystać później z dpkg-reconfigure , bo wprowadzone przez nas zmiany przepadną. Poniżej przykład mojego pliku:

# KEYBOARD CONFIGURATION FILE

# Consult the keyboard(5) manual page.

XKBMODEL="logimel"
XKBLAYOUT="pl"
XKBVARIANT=""
XKBOPTIONS="kpdl:dot,grp:alt_shift_toggle,lv3:ralt_switch,compose:rctrl,terminate:ctrl_alt_bksp,grp_led:scroll"
BACKSPACE="guess"

Konfiguracja ustawień klawiatury została już opisana w osobnym wpisie. Jeśli któryś z powyższych parametrów jest niejasny, to zachęcam do lektury podlinkowanego artykułu.

By ustawić odpowiedni układ klawiatury już podczas startu systemu, trzeba zmienić w pliku /etc/initramfs-tools/initramfs.conf zmienną KEYMAP=y oraz wygenerować nowy initramfs za pomocą update-initramfs -u -k all. Tego na razie nie musimy robić, przyda się dopiero w chwili jak zainstalujemy kernela.

Plik /etc/default/console-setup

Wielu ludzi narzeka na brak polskich znaków pod TTY. Konfiguracja pakietu console-setup powinna rozwiązać ten problem:

# dpkg-reconfigure console-setup

Wybieramy kolejno: ustawienia terminala UTF-8 -> Latin2 -> Terminus -> 8x16 . W ten sposób zostanie stworzony plik /etc/default/console-setup o poniższej treści:

# CONFIGURATION FILE FOR SETUPCON

# Consult the console-setup(5) manual page.

ACTIVE_CONSOLES="/dev/tty[1-6]"

CHARMAP="UTF-8"

CODESET="Lat2"
FONTFACE="Terminus"
FONTSIZE="8x16"

VIDEOMODE=

# The following is an example how to use a braille font
# FONT='lat9w-08.psf.gz brl-8x8.psf'

Plik /etc/timezone oraz /etc/localtime

W plikach /etc/timezone oraz /etc/localtime znajdują się ustawienia strefy czasowej. Odpowiedzialny za nie jest pakiet tzdata :

# dpkg-reconfigure tzdata

Wybieramy kolejno: Europe -> Warsaw . Czas powinien zostać zmieniony. Natomiast konfiguracja obu plików powinna wyglądać mniej więcej tak:

# cat /etc/timezone
Europe/Warsaw

# ls -al /etc/localtime
lrwxrwxrwx 1 root root 35 2015-12-30 18:50:01 /etc/localtime -> ../usr/share/zoneinfo/Europe/Warsaw

Warto zauważyć, że plik localtime jest dowiązaniem do odpowiedniego pliku w katalogu /usr/share/zoneinfo/ . W standardowej konfiguracji Debiana tak nie jest i przydałoby się ten błąd poprawić.

Dobrze jest także sprawdzić czy w środowisku jest ustawiona zmienna TZ. Choć jest wielce prawdopodobne, że nie ma i będziemy musieli ją ręcznie wyeksportować przez dopisanie do pliku /etc/environment tego poniższego wpisu:

TZ="Europe/Warsaw"

Instalacja i konfiguracja podstawowych narzędzi

Poniżej jest lista pakietów, które każdy system powinien moim zdaniem posiadać. Większość z tych narzędzi to zwykle narzędzia konsolowe i przydają się w przypadku, gdy nie korzystamy ze środowiska graficznego:

# aptitude install vim mc htop iftop iotop powertop pv ccze ipcalc tree eject finger vnstat tty-clock \
colordiff dfc ncdu gawk speedtest-cli tmux sudo \
exim4-base bsd-mailx \
debian-keyring keyutils busybox \
zsh python-pygments command-not-found bash-completion \
systemd libnss-myhostname policykit-1 libmtp-runtime libpam-cap libcap-ng-utils uuid-runtime

Konfiguracja punktów montowania

By system działał prawidłowo, musi on wiedzieć gdzie mają być zamontowane określone zasoby. Jeśli korzystamy z zaszyfrowanych kontenerów LUKS, to również musimy je uwzględnić w tym procesie. Jakby nie patrzeć, taki kontener pierw trzeba otworzyć i dopiero wtedy uzyskujemy dostęp do systemu plików, który może być zamontowany.

W przypadku wykorzystywania LVM i/lub LUKS, potrzebne nam będą dodatkowe narzędzia, które musimy zainstalować:

# aptitude install cryptsetup cryptsetup-initramfs lvm2 zstd

Plik /etc/crypttab

W tym pliku musimy dopisać linijkę odpowiadającą za wskazanie zaszyfrowanej partycji, tak by system podczas startu wiedział, którą partycje musi odszyfrować. Plik ma taką postać:

# target name  source device               key file options
sda1_crypt    UUID=1820485b-6587-47ab-baa4-761ecc104c25 none luks,initramfs
#sda1_crypt   UUID=1820485b-6587-47ab-baa4-761ecc104c25 c1  luks,initramfs,keyscript=decrypt_keyctl

Wyjaśnienie użytych opcji:

 • target name -- odpowiada za nazwę pod jaką ma być otwierany kontener LUKS.
 • source device -- numer identyfikacyjny kontenera. Można także podawać urządzenia w postaci /dev/sda1 .
 • key file -- określa plik klucz, który ma zostać użyty do otworzenia kontenera. Gdy określimy tutaj wartość none , to hasło do kontenera trzeba będzie podać w formie interaktywnej.

Dodatkowo można określić kilka opcji (rozdzielonych przecinkiem):

 • luks -- definiuje typ kontenera.
 • keyscript=decrypt_keyctl -- odpowiada za mechanizm buforowania haseł (w przypadku odblokowania kilku kontenerów tym samym hasłem). Do wyboru jeden ze skryptów zlokalizowanych w katalogu /lib/cryptsetup/scripts/ . W przypadku określenia skryptu, pole key file zmienia znaczenie i jego wartość jest podawana w argumencie do tego skryptu. W ten sposób wiadomo, które kontenery powinny zostać otwarte przy pomocy tego samego hasła (ta sama wartość pola key file obecna przy kilku kontenerach).
 • initramfs -- odpowiada za przetwarzanie danego kontenera na wczesnym etapie startu systemu (w fazie initramfs/initrd).

Numerek UUID możemy odczytać przez lsblk -o name,uuid lub blkid , przykładowo:

# lsblk -o name,uuid /dev/sda
NAME           UUID
sda
├─sda1          1820485b-6587-47ab-baa4-761ecc104c25
│ └─sda1_crypt      DDCYN1-Yggp-V52y-T0pL-mQbg-sHAZ-6Gtitd
│  ├─debian_laptop-root 451861b7-fec1-49cb-9fec-33cc7a2fe5fb
│  ├─debian_laptop-home a530563d-e254-4b05-8f67-fe695941741b
│  ├─debian_laptop-tmp ad2501b1-0bf1-4dbe-b12e-26254bfdb3f7
│  └─debian_laptop-swap 61f16424-6ffd-43e0-b923-ba61d36c75e9
├─sda2          7e58cc8f-0426-4b0b-81ea-06e8274f8af4
├─sda3
├─sda4          A0FCD66CFCD63BEA
├─sda5          d314ed20-ffaf-4a18-98a7-91538e79d981
└─sda6          f3c10054-0583-4e10-937b-dcdc9a05a25c
 └─sda6         b47e6dcd-924e-40fa-a8b1-7593419f86d7

Wartość UUID musi wskazywać na zaszyfrowaną partycję /dev/sda1 . W przypadku, gdy dokonamy jakichkolwiek zmian w pliku /etc/crypttab , trzeba zawsze wygenerować nowy initramfs ( update-initramfs -u -k all ), inaczej system nie odszyfruje odpowiedniej partycji. My nie mamy jeszcze zainstalowanego kernela, także bez obaw.

Pliki /etc/fstab , /etc/mtab oraz /proc/mounts

Nie znalazłem żadnej satysfakcjonującej mnie metody generowania pliku /etc/fstab . Jest milusi skrypt genfstab w Archlinux ale pakiety w Debianie są czasem zbyt stare, by ten skrypt chciał działać prawidłowo. W przypadku, gdy nie używamy UUID do identyfikowania konkretnych systemów plików, to możemy przekopiować zawartość pliku /etc/mtab do /etc/fstab i tylko usunąć zbędne wpisy:

# cat /etc/mtab > /etc/fstab

Oczywiście w naszym systemie jeszcze nie posiadamy pliku /etc/mtab , a ten z kolei jest dowiązaniem do /proc/mounts . Podczas generowania initramfs przy instalacji kernela, zostanie wyrzucony szereg błędów spowodowany brakiem tego skrótu. Dlatego też stwórzmy go sobie:

# ln -s /proc/mounts /etc/mtab

Używanie UUID też nie jest konieczne. Jeżeli używamy jednego dysku na tej samej maszynie i nie podpinamy żadnych nośników, z których można uruchomić inne systemy operacyjne, to UUID do niczego nam się nie przyda, a partycja /dev/sda1 będzie zawsze widoczna jako /dev/sda1 i nigdy nie ulegnie zmianie. W przypadku posiadania kilku dysków, nazwy urządzeń mogą ulec zmianie, zwłaszcza przy innym fizycznym podłączeniu nośnika na płycie głównej. Wtedy z /dev/sda1 może się nieoczekiwanie zrobić /dev/sdb1 i nie mając UUID, system się nie odpali i trzeba będzie te numerki ręcznie pozmieniać. Ja korzystam z wielu urządzeń dlatego u mnie UUID jest niezbędne.

Oczywiście mamy do dyspozycji graficzny system live i odszukanie przykładowego pliku fstab na sieci nie powinno stanowić trudność. Zmieniamy go nieco i wrzucić do naszego systemu. Ja jednak postanowiłem stworzyć ten plik samemu. Może na pierwszy rzut oka wygląda skomplikowanie ale gdy się zacznie go pisać, to okazuje się, że to wcale takie trudne nie jest. Ja i tak preferuję skrypt genfstab , choćby ze względu oszczędności czasu. Mój plik /etc/fstab wygląda mniej więcej tak:

# /etc/fstab: static file system information.
#
# file system              mount point   type   options        dump pass

UUID=451861b7-fec1-49cb-9fec-33cc7a2fe5fb  /         ext4 defaults,errors=remount-ro,commit=10   0 1
#UUID=ad2501b1-0bf1-4dbe-b12e-26254bfdb3f7 /tmp       ext4 defaults,errors=remount-ro,commit=10   0 0
UUID=7e58cc8f-0426-4b0b-81ea-06e8274f8af4  /boot       ext4 defaults,errors=remount-ro,commit=10   0 2
UUID=a530563d-e254-4b05-8f67-fe695941741b  /home       ext4 defaults,errors=remount-ro,commit=10   0 2
UUID=61f16424-6ffd-43e0-b923-ba61d36c75e9  swap       swap defaults,pri=10     0 0

/dev/sr0  /media/cdrom   udf,iso9660 noauto,ro,user,exec      0 0

Wyżej mamy określony wpis od napędu CD/DVD, dlatego też trzeba jeszcze utworzyć odpowiednie pliki i katalogi pod to urządzenie:

# cd /media/
media/# mkdir cdrom0
media/# ln -s cdrom0 cdrom
media/# cd /
# ln -s media/cdrom

Dobrze jest mieć dodane udf,iso9660 zamiast jedynie iso9660. A to z tego względu, że udf jest rozszerzeniem iso9660 obchodzącym mnóstwo jego ograniczeń takich jak, np. wielkość zapisywanego pliku (max 2 GiB).

Plik /etc/initramfs-tools/conf.d/resume

W przypadku korzystania z hibernacji, potrzebna nam będzie przestrzeń wymiany. Sama obecność SWAP'a nie sprawi w jakiś magiczny sposób, że system będzie w stanie się z powodzeniem zahibernować i odhibernować. Musimy poinformować system, o tym, gdzie przechowywany jest zrzut pamięci i za to odpowiada plik /etc/initramfs-tools/conf.d/resume . Wygląda on mniej więcej tak:

RESUME=/dev/mapper/debian_laptop-swap

Po edycji powyższego pliku trzeba wygenerować nowy initramfs ( update-initramfs -u -k all ).

Konfiguracja sieci

Sieć w obecnych czasach to podstawa i żaden linux się bez niej obejść nie może. W Debianie mamy kilka rozwiązań dotyczących konfiguracji sieci. Jedno z nich opiera się o systemd ale póki co nie będę go tutaj opisywał. Skupimy się tutaj na tradycyjnym rozwiązaniu, które większość z nas zna z czasów, gdy wszystkie dystrybucje korzystały domyślnie z sysvinit, tj pakietu ifupdown .

Plik /etc/network/interfaces

W przypadku używania standardowych ustawień sieci, trzeba stworzyć plik /etc/network/interfaces lub odkomentować w nim odpowiednie sekcje. Tak wygląda mój plik:

# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source /etc/network/interfaces.d/*

# We always want the loopback interface.
#
auto lo
iface lo inet loopback

# To use dhcp:
#
# auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp

# An example static IP setup: (broadcast and gateway are optional)
#
#auto eth0
#iface eth0 inet static
#  address 10.1.3.61
#  network 10.1.0.0/16
#  netmask 255.255.0.0
#  broadcast 10.1.255.255
#  gateway 10.1.255.253

Mamy tutaj konfigurację dla DHCP, jak i również blok z wpisami statycznymi. Obecnie większość sieci działa w oparciu o DHCP i nie musimy tutaj zbytnio nic przestawiać.

Plik /etc/hostname

Nazwa hosta jest trzymana w pliku /etc/hostname . To ta nazwa będzie nas później identyfikować w sieci. Ważne jest, by odpowiednio uzupełnić później plik /etc/hosts . Tak czy inaczej, nazwę hosta ustawiamy w poniższy sposób:

# echo morfikownia > /etc/hostname

Plik /etc/hosts

Ten plik robi za swojego rodzaju lokalny resolver i bardzo fajnie się za jego pomocą blokuje reklamy na necie. My jednak nie będziemy sobie tym na razie głowy zawracać i dodamy tutaj tylko te bardzo podstawowe wpisy:

127.0.0.1 localhost
# 127.0.1.1 <host_name>.<domain_name> <host_name>
# 127.0.1.1 morfikownia.mhouse morfikownia
10.1.3.61 morfikownia.mhouse morfikownia

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1   localhost ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts

Zastanawiający jest wpis od 127.0.1.1 . Zgodnie z tym co wyczytałem na necie, ten adres jest przypisywany automatycznie w przypadku braku stałego adresu IP eliminując tym bugi w pewnych aplikacjach, np. z rodziny GNOME. W przypadku, gdy się posiada stały adres IP, to w miejsce 127.0.1.1 wpisujemy ten adres.

Druga sprawa dotyczy tego co znajduje się po adresie IP. Z reguły jest tam jedno pole wskazujące na hostname. U mnie jest jeszcze ustawiona nazwa domeny. Do danego hosta można się odwoływać przez adres IP, hostname albo przez hostname.domainname . Oczywiście można zrezygnować ze środkowego pola i zostawić tylko relacje ip <-> hostname.

Plik /etc/resolv.conf

W pliku /etc/resolv.conf jest trzymana konfiguracja resolvera. To na podstawie wpisów w tym pliku, system wie gdzie nas kierować ilekroć próbujemy odwiedzić jakąś domenę. Również i w tym przypadku mamy możliwość korzystania z mechanizmu oferowanego przez systemd ale nie będziemy go tutaj opisywać. Skupimy się na standardowym mechanizmie rozwiązywania nazw jaki oferuje nam Debian.

Jedyne czego od nas się oczekuje w przypadku konfiguracji systemowego resolvera, to zdefiniowanie odpowiednich adresów IP. Tak wygląda mój plik:

nameserver 208.67.222.222
nameserver 208.67.220.220

W przypadku konfiguracji DHCP, wpisy w pliku /etc/resolv.conf będą automatycznie dostosowywane. Jeśli korzystamy z innego providera DNS, to możemy poinstruować klienta DHCP, by ignorował wpisy odpowiedzialne za serwery DNS. W tym celu edytujemy plik /etc/dhcp/dhclient.conf i odpowiednio dostosowujemy zapytanie DHCP. Tak wygląda to standardowe:

request subnet-mask, broadcast-address, time-offset, routers,
    domain-name, domain-name-servers, domain-search, host-name,
    dhcp6.name-servers, dhcp6.domain-search, dhcp6.fqdn, dhcp6.sntp-servers,
    netbios-name-servers, netbios-scope, interface-mtu,
    rfc3442-classless-static-routes, ntp-servers;

Jeśli nie chcemy korzystać z serwerów DNS od ISP, to usuwamy pozycję domain-name-servers . Powyższe zapytanie można sobie oczywiście dostosować wedle uznania.

Cache i szyfrowanie zapytań DNS

Istnieje także opcja zaszyfrowania ruchu DNS. Niemniej jednak, ten temat wykracza poza ramy tego artykułu. Jeśli kogoś ciekawi ta opcja, to zachęcam do przeczytania wpisu na temat szyfrowania zapytań DNS przy użyciu dnscrypt-proxy. Zachęcam także do rzucenia okiem na wpis traktujący o cache zapytań DNS jak i również polecam artykuł o konfiguracji cache DNS w przeglądarce Firefox.

Sieć bezprzewodowa (WiFi)

Jeśli interesuje nas łączność bezprzewodowa, to jak najbardziej Debian jest nam ją w stanie zapewnić. Jedyne czego potrzebujemy to odpowiedniego firmware dla naszej karty WiFi no i oczywiście stosownej konfiguracji interfejsu. Dodatkowo będziemy musieli się w takiej bezprzewodowej sieci uwierzytelnić i do tego celu będziemy potrzebować pakiet wpasupplicant . Nie będę tutaj opisywał jak skonfigurować sobie sieć WiFi na Debianie przy pomocy wpa_supplicant, bo to zostało zrobione w osobnym artykule.

Synchronizacja czasu

We wcześniejszych swoich wydaniach, Debian do synchronizacji czasu wykorzystywał demona NTP, który był dostarczany wraz z pakietem ntp . Po migracji na systemd, nie ma zbytnio potrzeby instalowania tego pakietu, a samą synchronizację możemy włączyć w opcjach systemd. Ważne jest jednak, by ten krok przeprowadzić już po całym procesie instalacji systemu.

# timedatectl set-ntp 1

# timedatectl status | grep -i ntp
NTP synchronized: yes

Instalacja kernela

Przyszła pora na zainstalowanie kernela. To jakie pakiety zostaną tutaj zainstalowane zależy od posiadanego sprzętu. W dużej mierze będą decydować sterowniki/firmware do tych wszystkich urządzeń, z których składa się nasz komputer. Poniżej są te pakiety, które są wymagane przez podzespoły mojej maszyny:

# aptitude install firmware-linux-free firmware-realtek firmware-brcm80211 firmware-atheros \
intel-gpu-tools intel-microcode iucode-tool \
v86d

Do tych powyższych należy także dodać pakiety z kernelem oraz szeregiem jego modułów. Podobnie jak w przypadku firmware, moduły również mogą być inne w sporej części przypadków. Poniżej są pakiety, które ja zwykłem instalować u siebie:

# aptitude install initramfs-tools sysdig sysdig-dkms xtables-addons-common xtables-addons-dkms \
conntrack ipset \
linux-{image,headers}-amd64

Bootloader

Dokładny opis instalacji bootloader'a extlinux w Debianie został już opisany w osobnym wpisie. Zachęcam zatem do przeczytania tego artykułu, bo bez bootloader'a ani rusz.

Firewall

Przydałoby się jeszcze mieć prosty filtr pakietów, który zrzuci wszystkie próby nowych połączeń sieciowych pod adresem naszej maszyny. Projekt takiego firewall'a w oparciu o usługę systemd został już opisany w osobnym artykule i również zalecam zapoznanie się z nim.

Jeśli nie korzystamy z systemd albo też nie chcemy pisać plików usług pod zaporę systemową, to zawsze można też skorzystać z pakietu iptables-persistent , którego celem jest ładowanie reguł dla iptables podczas fazy boot.

Hasła, użytkownicy oraz grupy

Mamy już wgrany i wstępnie skonfigurowany system podstawowy oraz bootloader. Mamy także zainstalowanego kernela. Możemy więc przejść już do ostatniej fazy przeprowadzonej w chroot z poziomu systemu live. Pozostało nam skonfigurowanie użytkowników.

Na sam początek ustawmy hasło użytkownikowi root. Robimy to przez wydanie w terminalu polecenia passwd bez argumentów:

# passwd

Dodamy jeszcze zwykłego użytkownika. Konfigurujemy mu także grupy oraz ustawiamy mu hasło:

# groupadd -g 1000 morfik
# useradd -m -g morfik -G users,sudo,cdrom,floppy,dip,plugdev -s /bin/bash morfik
# passwd morfik

Parametr -g przy groupadd ustawia id grupy. Domyślnie są one numerowane od 1000 w górę. Informacje na temat grup w systemie są przechowywane w pliku /etc/group , użytkownicy zaś w /etc/passwd , a hasła w /etc/shadow .

Poniżej jest także wyjaśnienie opcji użytych w useradd :

 • -m tworzy katalog domowy, domyślnie w /home/ .
 • -g określa grupę główną.
 • -G definiuje grupy dodatkowe.
 • -s ustawia shell.
 • morfik nadaje nazwę dla konta.

Tasksel oraz priorytety pakietów

I to w zasadzie by było tyle jeśli chodzi o bardzo podstawowy system operacyjny. Gdybyśmy zresetowali teraz maszynę, odpali się, a to najważniejsze. Nasz system za dużo jeszcze nie potrafi. Możemy za to rozszerzyć jego funkcjonalność przez instalację dodatkowych pakietów. Narzędzie tasksel potrafi instalować pakiety o określonych priorytetach. Priorytety do wyboru jakie mamy to: required, important (te dwa zostały zainstalowane przez debootstrap ), standard, optional i extra. Instalator Debiana zwykle dodaje jeszcze paczki z priorytetem standard. Możemy je doinstalować za pomocą:

# tasksel install standard

Być może zdarzy się tak, że to powyższe polecenie zwróci błąd: tasksel: apt-get failed (100) . Nie wiem dlaczego tak się dzieje ale zawsze możemy te pakiety zainstalować za pomocą aptitude w poniższy sposób:

# aptitude install ~pstandard ~prequired ~pimportant

Kończenie instalacji

Możemy już wyjść z chroot'a i zresetować maszynę. System, który wgraliśmy powinien się bez problemu odpalić. Jest to czysty tryb tekstowy. Czeka nas jeszcze instalacja środowiska graficznego lub też Xserver'a w połączeniu z prostym menadżerem okien, np. openbox.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.