Konfiguracja połączenia WiFi pod debianem

Spis treści

Sieci bezprzewodowe w obecnych czasach to standard i nie ma chyba miejsca na ziemi gdzie nie dałoby rady ulokować routera WiFi, do którego można by podłączyć szereg urządzeń. Każdy kto próbował konfigurować sieć bezprzewodową na debianie, wie, że może to być bardzo upierdliwe, zwłaszcza jeśli mamy dostęp do wielu AP, które posiadają różne konfiguracje. Wynaleziono, co prawda, automaty, które mają pomagać w ogarnięciu tego całego bezprzewodowego zamieszania, np. network-manager czy wicd ale w przypadku lekkich stacji roboczych, które nie mają wgranego pełnego środowiska graficznego, a jedynie jakiś menadżer okien, np. Openbox, to instalacja tych powyższych narzędzi może zwyczajnie nie wchodzić w grę.

Przestarzałe narzędzia

W linux'ie istnieje obecnie podział na dwie grupy narzędzi, które służą do konfiguracji interfejsów sieciowych. Jedna z nich zawiera narzędzia, które mają już swoje lata i powoli się od nich odchodzi, choć nadal wiele osób z nich korzysta. Drugi zestaw to właśnie te narzędzia, na które ludzie migrują. Wobec czego mamy pakiet wireless-tools , który został wyparty przez iw . Podobnie zresztą też narzędzia zawarte w pakiecie net-tools , takie jak ifconfig , zostały zastąpione przez narzędzia z pakietu iproute2 .

W przypadku przechodzenia z wireless-tools na iw , można skorzystać ze ściągawki dostępnej pod tym adresem. Jeśli chodzi zaś o net-tools i iproute2 , to można skorzystać z rozpiski znajdującej się tutaj. Więcej na temat aktualnego oprogramowania i nowszych standardów sieciowych można poczytać i tutaj.

Narzędzia do konfiguracji sieci WiFi

W tym artykule nie będziemy operować na graficznych aplikacjach, które umożliwiają w miarę szybkie skonfigurowania połączenia WiFi. Będziemy za to korzystać z oprogramowania jakiego dostarcza nam pakiet wpasupplicant . Jeśli nie mamy tego pakietu w systemie, to czym prędzej go doinstalujmy.

Będziemy operować na dwóch plikach. Pierwszym jest /etc/network/interfaces , drugim zaś /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf . W przypadku połączeń przewodowych, chyba każdy potrafi skonfigurować sobie takie połączenie przez plik /etc/network/interfaces . Jeśli chodzi o połączenia WiFi, to można postąpić podobnie, tylko trzeba dopisać trochę więcej parametrów.

Generalnie istnieją dwie metody konfiguracji: jedna zakłada wpisywanie opcji bezpośrednio do pliku /etc/network/interfaces , druga zaś ma na celu przeniesienie konfiguracji wszystkich sieci bezprzewodowych do osobnego pliku, tj. do /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf , który trzeba stworzyć. Nie musimy go pisać od początku, bo dostępny jest szkielet w /usr/share/doc/wpasupplicant/examples/wpa_supplicant.conf.gz , który wystarczy przekopiować do katalogu /etc/wpa_supplicant/ i odpowiednio przerobić. Ta druga metoda ma tę przewagę, że można sobie zarządzać tym gdzie zostaniemy podłączeni w oparciu o określone priorytety danych sieci WiFi, a gdy te są takie same, decydować będzie siła sygnału czy jakość zabezpieczeń.

Poufność danych logowania

Z racji faktu, że w obu powyższych plikach, w zależności od konfiguracji, mogą znajdować się hasła do sieci bezprzewodowych, dobrze jest zmienić domyślne uprawnienia tych plików na 600:

# chmod 0600 /etc/network/interfaces
# chmod 0600 /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Plik /etc/network/interfaces

Przechodzimy do edycji pliku /etc/network/interfaces . W moim przypadku on wygląda tak:

auto lo
iface lo inet loopback

allow-hotplug eth1
#auto eth1
iface eth1 inet dhcp

#allow-hotplug wlan1
auto wlan1
iface wlan1 inet dhcp
   wpa-driver nl80211
   wpa-debug-level -1
   wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Powyższy blok kodu konfiguruje trzy interfejsy. Pierwszy z nich zwykle jest taki sam na każdej maszynie, bo odpowiada on za pętlę zwrotną. Pozostałe będą się różnić w zależności od konfiguracji. W każdym razie, w tym przypadku mamy po jednym interfejsie przewodowym i bezprzewodowym. Poniżej jest krótkie wyjaśnienie wykorzystanych opcji:

 • auto -- odpowiada za automatyczną konfigurację interfejsu via skrypt /etc/init.d/networking . Jeśli jakiś interfejs posiada opcję auto, będzie tym samym konfigurowany na starcie systemu.
 • allow-hotplug -- mniej więcej to samo co auto , z tym, że kernel będzie próbował podnieść interfejs za każdym razem gdy zostanie wykryte zdarzenie hotplug przez udev.
 • iface -- definiuje parametry konfiguracyjne dla danego interfejsu. To tu określamy, czy konfiguracja ma być przeprowadzana statycznie ( static ), przy czym trzeba ręcznie określić address, network, netmask, broadcast oraz gateway, czy też dynamicznie, tj. przy pomocy protokołu DHCP ( dhcp ).
 • wpa- -- oznacza, że wykorzystywane jest oprogramowanie wpasupplicant i te opcje odnoszą się do niego.

W przypadku interfejsu wlan1 profile sieci są definiowane w osobnym pliku. Konfiguracja WiFi wymaga określenia różnych protokołów i kilku innych parametrów, których nie ma w przypadku połączenia przewodowego. Plik konfiguracyjny definiujemy przez wpa-conf . Mamy tam także opcję zdefiniowania sterownika dla karty. Nowsze modele będą bezproblemowo działać z nl80211 , starsze zaś mogą mieć z nim problemy i w takim przypadku trzeba tam ustawić wext . Jeśli nie określi się sterownika, zostanie także użyty wext . Domyślnie też poziom logowania narzędzia wpa_supplicant jest trochę zbyt niski i log systemowy może zbierać sporo komunikatów podobnych do tego poniżej:

wpa_supplicant[112756]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with f3:92:d5:21:31:14 [GTK=CCMP]

W zależności od częstości zmian kluczy, może tych wiadomości być więcej lub mniej. Jako, że jest to tylko informacja, którą człowiek nie powinien sobie głowy zawracać, można ją zignorować i oczyścić nieco log. Do tego celu służy parametr wpa-debug-level .

Plik /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Jako, że część konfiguracji WiFi znajduje się w pliku /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf , rzućmy na niego okiem:

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
eapol_version=2
ap_scan=1
country=PL
bss_max_count=200
filter_ssids=0

network={
    priority=10
    ssid="Winter Is Coming"
    bssid=11:22:33:44:55:66
    #psk="Moje haslo"
    psk=811339fbba9c799a6216ec3390bd1ae84680242fc0fcc918b0636a3dbe0fd310
    proto=RSN
    key_mgmt=WPA-PSK
    pairwise=CCMP
    group=CCMP
    auth_alg=OPEN
    scan_ssid=0
    disabled=0}

Powyższy plik składa się z dwóch części: globalnej i sieciowej. Parametry globalne, czyli te nieujęte w network={} są aplikowane do każdej sieci wpisanej poniżej. Z kolei wszystko to co się znajdzie w danym network={} dotyczy tylko i wyłącznie konkretnej sieci. Parametry w obu sekcjach mogą się różnić, w zależności od tego jaki sprzęt posiadamy i gdzie przebywamy, oraz ma też wpływ sama konfiguracja sieci na routerze. Powyższy config powinien działać w większości przypadków.

Sekcja globalna

Sekcja globalna może zawierać ctrl_interface , który to składa się z dwóch opcji: DIR oraz GROUP, z których pierwsza określa miejsce gdzie będzie tworzone gniazdo nasłuchujące zapytań od zewnętrznych programów, np w celu konfiguracji sieci. Druga opcja odpowiada za grupę, której członkowie będą mogli zarządzać konfiguracją WiFi, przydatne w korzystaniu z wpa_cli , czy też z graficznych narzędzi, np. wpa_gui .

Możemy także określić wersję protokołu EAPOL przy pomocy eapol_version . Starsze urządzenia mogą mieć problemy z obsługą wersji 2 . W takim przypadku trzeba ustawić tutaj 1 .

Narzędzie wpa_supplicant może dokonywać skanowania pasma i wybrać najlepszą sieć, do której nas podłączy. Kwestię skanowania można zostawić sterownikowi karty albo też odpowiednio ustawić opcję ap_scan .

Wykorzystywanie pewnych konfiguracji WiFi na terenie pewnych państw może być zakazane i by uniknąć nieporozumień, można zdefiniować profil w oparciu o miejsce pobytu przy pomocy parametru country . Zwykle jest to dwuznakowy kod państwa, np. dla Polski to będzie PL .

Jeśli w naszej okolicy jest dużo sieci bezprzewodowych, możemy ograniczyć ilość wpisów w cache za pomocą bss_max_count . Wpisy są dodawane do cache przy skanowaniu pasma radiowego, po tym jak zostanie napotkana jakaś sieć. Im jest ich więcej, tym też więcej zajmują one pamięci.

Istnieje również filtr sieci, który ma na celu zwrócenie jedynie tych wyników, do których posiadamy konfiguracje. Jeśli chcemy skorzystać z tego ficzera ustawiamy filter_ssids .

Warto mieć jeszcze na uwadze parametr update_config=1, po zdefiniowaniu którego będzie możliwa zmiana parametrów ustawionych w pliku /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf przez zewnętrzne narzędzia konfiguracyjne. Jednak w takim przypadku zostaną usunięte wszystkie komentarze.

Sekcja sieciowa

Jeśli chodzi o część sieciową, nie trzeba definiować wszystkich wypisanych wyżej parametrów, być może wystarczy samo ssid oraz psk. Jeśli jednak chce się mieć kontrolę nad konfiguracją i nie ufa się zbytnio automatom, które resztę parametrów powinny sobie dobrać same, można doprecyzować poszczególne opcje, tak jak to zostało zrobione powyżej.

Każda sieć musi posiadać unikalny identyfikator sieci ( ssid ). By się połączyć z siecią o danym SSID, trzeba znać hasło ( psk ), oczywiście tylko w przypadku gdy sieć jest zabezpieczona. Jako, że jest to hasło do naszej sieci, powinno być ono możliwe długie i skomplikowane, bo od niego, w głównej mierze, zależeć będzie bezpieczeństwo sieci. Mamy do wyboru dwa rodzaje haseł. Jednym z nich jest hasło w postaci czystego tekstu (7 bitowy kod ASCII), przy czym musi ono zostać ujęte w " " i posiadać 8-63 znaków. Drugim typem hasła jest ciąg hexalny o długości 64 znaków, wpisywany bez " " . Istnieje także możliwość sprecyzowania bssid , z którym chcemy się połączyć. Jest to nic innego jak tylko adres fizyczny danego urządzenia (MAC), podobny do tego w kartach sieciowych. W konkretnej sieci o określonym SSID może znajdować się kilka punków dostępowych. Każdy z tych routerów ma osobny BSSID i jeśli z jakichś powodów chce się korzystać z konkretnego z nich, to trzeba określić jego adres za pomocą tego parametru.

Szyfr grupowy ( group cipher ) jest używany w przypadku transmisji ramek multicast, włączając w to broadcast, i musi być zrozumiały (taki sam) dla wszystkich powiązanych stacji roboczych. Szyfr parowy (pairwise cipher) jest wykorzystywany przez ramki unicastowe, np. połączenia http, i musi być zrozumiały dla routera i oddzielnie dla każdej ze stacji roboczych -- różne stacje mogą używać różnych szyfrów parowych. W WPA2 jest możliwość skonfigurowania routera by wspierał wiele unicastowych szyfrów parowych. Jednak tylko jeden szyfr grupowy jest wykorzystywany do kodowania ramek broadcast/multicast, tak by wszystkie stacje powiązane z daną siecią mogły być w stanie odebrać tego typu pakiety. Będzie to najsłabszy z dozwolonych szyfrów parowych. To dlatego można skorzystać, albo z TKIP, albo CCMP jeśli chodzi o szyfry parowe ale tylko TKIP może być wykorzystany jako szyfr grupowy. CCMP może być użyty jako szyfr grupowy ale tylko w przypadku gdy zdefiniowany jest on jako jedyny w dozwolonych szyfrach parowych.

Mamy także do dyspozycji kilka różnych protokołów zabezpieczających sieć przed nieautoryzowanym dostępem, np. WEP, WPA, czy WPA2. Choć na dobrą sprawę WEP już się do niczego nie nadaje. By poprawić bezpieczeństwo naszej sieci, możemy sprecyzować to, z którego protokołu zamierzamy korzystać. Możemy to zrobić za pomocą opcji proto . RSN odpowiada za WPA2. Nie wszystkie urządzenia, szczególnie te starsze, potrafią operować na tym protokole. Warto to wziąć pod uwagę w przypadku ewentualnych problemów z siecią. Ponad to, trzeba także mieć na względzie obciążenie sieci przez mocniejsze szyfrowanie w przypadku WPA2 -- może ono obniżyć maksymalną przepustowość łącza.

By dodatkowo zwiększyć poufność połączeń wewnątrz sieci, wprowadzono protokół zarządzania kluczami uwierzytelniającymi (authenticated key management protocol). Definiowany jest on przez opcję key_mgmt ). Zarządzanie kluczami może odbywać się w dwóch trybach. Pierwszym z nich jest WPA-PSK (Personal albo Pre-shared), gdzie wszystkie stacje robocze korzystają z tego samego klucza, co daje możliwość podsłuchiwania hostów w sieci. Niczym się taka sieć nie różni zbytnio od zwykłego LAN. Drugi tryb to WPA-EAP (Enterprise), który wykorzystuje serwer RADIUS do przydzielania kluczy każdemu użytkownikowi z osobna, szyfrując ruch wewnątrz sieci na podobnej zasadzie co w przypadku VPN.

Z kolei auth_alg określa rodzaj algorytmu uwierzytelniającego. Open system authentication (OPEN) składa się z dwóch komunikatów. Pierwszy z nich jest to prośba o uwierzytelnienie wysłana przez klienta do routera. Taka wiadomość zawiera ID stacji roboczej, zwykle jest to adres MAC. Drugi komunikat to odpowiedź routera na to żądanie i może ona zawierać wiadomość o powodzeniu lub porażce, np. gdy adres MAC klienta jest zbanowany w konfiguracji routera. W przypadku Shared Key Authentication (SHARED) obie strony połączenia dzielą między sobą ten sam klucz lub hasło, które jest ręcznie ustawiane zarówno na stacji klienckiej jak i na routerze. OPEN jest wymagany w przypadku WPA/WPA2, zaś SHARED dla WEP .

Sieci w dostępnym paśmie radiowym mogą być jawne albo ukryte. Różnią się one między sobą rozgłaszaniem informacji o swoim istnieniu w okolicy. Część osób uważa, że lepiej jest wyłączyć tego typu broadcast na routerze i schować w ten sposób sieć przed innymi osobami, które mogą spróbować ją spenetrować. W przypadku ukrytych sieci, każde urządzenie, które chce się podłączyć musi wysyłać próbki żądań z określonym SSID i jeśli taka sieć się znajduje w okolicy, odpowie na nie. Jeśli posiadamy ukrytą sieć, to by ją odnaleźć trzeba ustawić scan_ssid . Ukrywanie sieci jednak mija się z celem, gdyż SSID jest rozgłaszane w pakietach sieciowych. Ponadto, w przypadku gdy sieć jest ukryta, inne routery nie mogą dobrać optymalnego kanału dla połączenia, co może skutkować sporymi zakłóceniami, np. gdy na jednym kanale nie widać żadnej sieci (a jest tam 10 ukrytych), a na pozostałych są 1-2 sieci, które widać. W takiej sytuacji router spróbuje wleźć na ten pozornie wolny kanał, co dodatkowo pogorszy komunikacje w obrębie wszystkich znajdujących się tam sieci, a normalnie, router by wszedł na którychś z mniej zapchanych kanałów.

Do sieci możemy łączyć się z automatu albo ręcznie. Jeśli mamy zaufaną sieć, możemy się do niej łączyć automatycznie. Natomiast jeśli w grę wchodzi jakiś publiczny Access Point, który nie jest w żaden sposób zabezpieczony, dobrze jest wyłączyć ten ficzer przez ustawienie disabled=1 .

Jeśli chodzi o kwestię automatycznej konfiguracji sieci bezprzewodowych i dynamicznego przełączania się między nimi, trzeba dodatkowo posłużyć się parametrem priority . Przyjmuje on wartości od 0 do 1000, im wyższy numer, tym większy priorytet. W przypadku dostępności kilku zaufanych sieci, wpa_supplicant wybierze sieć o najwyższym priorytecie. Jeśli będzie kilka sieci z takim samym priorytetem, wtedy będzie decydować siła sygnału i zabezpieczenia danej sieci.

Narzędzie wpa_passphrase

Nikomu za bardzo nie chce się wymyślać długich i skomplikowanych haseł ale istnieje narzędzie, które może wygenerować hasło szesnastkowe w oparciu o nazwę sesji (SSID) oraz o jakąś frazę, dajmy na to faktyczne hasło. Mowa oczywiście o wpa_passphrase . Poniżej przykład jego wykorzystania:

# wpa_passphrase "Moja siec" "Moje haslo"
network={
    ssid="Moja siec"
    #psk="Moje haslo"
    psk=811339fbba9c799a6216ec3390bd1ae84680242fc0fcc918b0636a3dbe0fd310
}

I w ten sposób, mając słabe hasło, można dość solidnie zabezpieczyć swoją sieć. Przy czym trzeba pamiętać, że ten ciąg zawsze będzie taki sam o ile SSID i hasło nie zostaną zmienione i każdy kto zna te dwie wartości, może wygenerować sobie ten 64 znakowy ciąg.

Interfejs bond

W ten oto sposób można łatwo pozbyć się pakietów network-manager lub/i wicd . Jeśli ktoś naprawdę chce korzystać z GUI, to może sobie doinstalować pakiet wpagui . Jednak cała konfiguracja może zostać przeprowadzona z poziomu konsoli via wpa_cli , który to potrafi działać w trybie interaktywnym i posiada opcję autouzupełniania przy pomocy klawisza TAB.

Problem jednak pojawia się w przypadku gdy interesowałaby nas konfiguracja taka, w której chcielibyśmy się przełączać dynamicznie między interfejsem przewodowym i tym bezprzewodowym, na takiej zasadzie, że gdy podpinamy przewód, to sygnał leci przez niego, natomiast w przypadku jego odłączenia, komunikacja odbywa się przez sieć WiFi. Jest to możliwe do zrealizowania ale w takim przypadku trzeba by skorzystać z interfejsów bond ale to jest zagadnienie na zupełnie inny artykuł.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.