Odszyfrowanie kontenerów LUKS w systemd

Spis treści

Osoby, które wykorzystują pełne szyfrowanie dysku, wiedzą, że nie zawsze da radę tak skonfigurować swój system, by upchnąć go na jednej partycji. Nawet jeśli korzystamy z LVM wewnątrz kontenera LUKS, to i tak zwykle możemy posiadać inne zaszyfrowane partycje, które są odrębną całością i montowane osobno przy starcie systemu. W takim przypadku zwykle jesteśmy zmuszeni do podawania hasła do każdego z tych dysków z osobna, co zajmuje czas. Ten problem opisałem po części przy okazji implementacji kontenera LUKS na potrzeby Dropbox'a, jak i we wpisie poświęconym przejściu z kontenerów TrueCrypt'a na te linux'owe, które są wspierane natywnie przez sam kernel. Niemniej jednak, tamto rozwiązanie było oparte głównie o starszy init (sysvinit), co wymagało dodatkowej konfiguracji, tak by system otworzył się po podaniu tylko jednego hasła. W tym wpisie postaramy się wdrożyć mechanizm, który jest oferowany przez systemd.

Systemd i keyring kernela

Systemd od jakiegoś czasu jest w stanie wykorzystywać keyring kernela, co przekłada się na przechowywanie w nim pewnych haseł. Takie hasła mogą być wykorzystywane, np. przy zaszyfrowanym systemie plików oferowanym przez ecryptfs. Mogą one także zostać wykorzystane we wczesnej fazie startu systemu. Każdy użytkownik ma swój własny keyring i nie może podglądać haseł innych użytkowników. Same hasła zaś mogą mieć ustawiony termin ważności. W takiej sytuacji, gdy otworzymy systemowy kontener podczas fazy boot, wpisana fraza (hasło) zostanie dodana do keyring'a na pewien określony czas. Jeśli mamy kilka dodatkowych kontenerów i każdy z nich ma ustawione to samo hasło, to zostaną one również odszyfrowane właśnie przy pomocy tego hasła, który został dodany do keyring'a kernela. Po odszyfrowaniu kontenerów, to hasło jest już zwyczajnie zbędne i może zostać usunięte z keyring'a.

Skrypty od cryptsetup

We wstępie wspomniałem, że wykorzystując stary mechanizm potrzebne nam są skrypty i odpowiednia konfiguracja. W debianie skrypty, o których mowa, są dostarczane wraz z pakietem cryptsetup . Natomiast jeśli chodzi o konfigurację, to interesuje nas głównie plik /etc/crypttab , który powinien wyglądać mniej więcej tak:

# cat /etc/crypttab
# target name source device                             key file   options
sda1_crypt   UUID=1820485b-6587-47ab-baa4-761ecc104c25    none      luks
kabi      UUID=f3c10054-0583-4e10-937b-dcdc9a05a25c    sda1_crypt   luks,keyscript=/lib/cryptsetup/scripts/decrypt_derived,noauto,nofail
grafi      UUID=d314ed20-ffaf-4a18-98a7-91538e79d981    sda1_crypt   luks,keyscript=/lib/cryptsetup/scripts/decrypt_derived,noauto,nofail

Niestety, systemd nie potrafi jeszcze zrozumieć parametru keyscript. Dlatego też ta powyższa konfiguracja nie zadziała z tym init'em. Na szczęście systemd ma własny mechanizm, który eliminuje potrzebę precyzowania opcji keyscript .

Usługi dla systemd

Niewiele osób wie, że systemd nie korzysta bezpośrednio z plików /etc/crypttab i /etc/fstab . Ma on zaś kilka generatorów, które w oparciu o te powyższe pliki generują poszczególne usługi. Możemy się o tym przekonać zaglądając do katalogu /run/systemd/generator/ . Powinniśmy tam ujrzeć szereg plików mających końcówki .mount . Nazwy tych plików powinny być nam raczej znajome, a ich liczba zależy od ilości wpisów zdefiniowanych w pliku fstab .

Podobnie sprawa ma się w przypadku kontenerów LUKS, z tym, że interesujące nas pliki zaczynają się od systemd-cryptsetup@ . Zawierają one konfigurację zdefiniowaną w pliku crypttab i ich liczba również zależy od ilości zdefiniowanych tam wpisów.

Generalnie rzecz biorąc, w większości przypadków, proces odszyfrowania i montowania zasobów powinien przebiegać automatycznie. Unikajmy jednak dublowania konfiguracji i jeśli definiujemy jakieś wpisy w plikach fstab i crypttab , to nie piszmy osobnych usług pod te zasoby.

Poniżej są przykładowe pliki systemd-cryptsetup@ i .mount na wypadek, gdyby ktoś chciał sobie takie usługi napisać:

Plik usługi otwierającej zaszyfrowany kontener LUKS, /etc/systemd/system/systemd-cryptsetup@kabi.service :

[Unit]
Description=Cryptography Setup for %I
Documentation=man:man:systemd-cryptsetup@.service(8)
IgnoreOnIsolate=true
DefaultDependencies=no
After=dev-disk-by\x2duuid-f3c10054\x2d0583\x2d4e10\x2d937b\x2ddcdc9a05a25c.device
After=cryptsetup-pre.target
After=systemd-fsck-root.service
Before=systemd-fsck@dev-mapper-kabi.service media-Kabi.mount
Before=cryptsetup.target
Before=umount.target shutdown.target
Conflicts=umount.target shutdown.target
BindsTo=dev-mapper-%i.device
BindsTo=dev-disk-by\x2duuid-f3c10054\x2d0583\x2d4e10\x2d937b\x2ddcdc9a05a25c.device

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
TimeoutSec=30
ExecStart=/lib/systemd/systemd-cryptsetup attach 'kabi' '/dev/disk/by-uuid/f3c10054-0583-4e10-937b-dcdc9a05a25c' 'none' 'luks'
ExecStop=/lib/systemd/systemd-cryptsetup detach 'kabi'

[Install]
WantedBy=cryptsetup.target

W sekcji [Unit] , na pozycjach After oraz BindsTo mamy określone linki do urządzeń w katalogu /dev/disk/by-uuid/ . Natomiast \x2d oznacza - . Dlatego te ścieżki tak dziwacznie wyglądają. Z kolei sekcja [Service] wygląda bardzo znajomo, zwłaszcza pozycja ExecStart . Jest to dokładnie ta sama linka, która widnieje w pliku /etc/crypttab , z tym, że bez zbędnych opcji.

Plik usługi montującej odszyfrowany zasób, /etc/systemd/system/media-Kabi.mount:

[Unit]
Documentation=man:fstab(5)
Requires=systemd-fsck@dev-mapper-kabi.service
Requires=systemd-cryptsetup@kabi.service
After=systemd-fsck@dev-mapper-kabi.service
After=systemd-cryptsetup@kabi.service
Before=cloud_storage-mega.encrypted.service
Before=qbittorrent-nox.service
Before=local-fs.target

[Mount]
What=/dev/disk/by-uuid/b47e6dcd-924e-40fa-a8b1-7593419f86d7
Where=/media/Kabi
Type=ext4
Options=defaults,errors=remount-ro,commit=10

Tutaj podobnie, sekcja [Mount] jest żywcem wyjęta z pliku /etc/fstab .

W obu powyższych przypadkach możemy manipulować kolejnością odpalania usług. W taki sposób mamy pewność, że określone zasoby są zawsze zamontowane i gotowe do użycia, gdy usługa ich wymagająca zostanie odpalona. W przeciwnym razie, ta usługa zwyczajnie się nam nie uruchomi, ewentualnie pociągnie za sobą start tych powyższych usług.

Jak długo kernel przechowuje hasła do kontenerów LUKS?

To jak długo hasło do kontenera LUKS jest przechowywane w keyring'u kernela zależy od konfiguracji systemd. Domyślnie jest to 60s . Niemniej jednak, każdorazowe skorzystanie z takiego klucza, tj. otwieranie kolejnego kontenera, odświeża ten czas i te 60 sekund należy liczyć od ostatniego użycia klucza. Zatem jest wielce prawdopodobne, że ten klucz straci ważność chwile po starcie systemu i nie da rady odczytać hasła:

# keyctl list @u
1 key in keyring:
402183021: --alswrv   0   0 user: cryptsetup

# keyctl list @u
1 key in keyring:
402183021: key inaccessible (Key has expired)

# keyctl print 402183021
keyctl_read_alloc: Key has expired

Bardzo wolne odszyfrowanie kontenerów LUKS

Do tej pory korzystałem ze skryptów dostarczanych w pakiecie cryptsetup . Przy przejściu na mechanizm oferowany przez kernel linux'a oraz systemd, moje kontenery LUKS otwierały się dramatycznie wolno. Był to rząd wielkości parunastu sekund, co efektywnie spowalniało start systemu. Początkowo myślałem, że może to są jakieś błędy w samym systemd ale ostatecznie udało mi się ten problem rozwiązać. Okazało się bowiem, że znaczenie ma to, który keyslot w nagłówku kontenera zawiera hasło mające być wykorzystane do automatycznego odszyfrowania kontenera, a tych slotów jest 8 (do podejrzenia w cryptsetup luksDump ).

W przypadku, gdy wykorzystujemy tylko jeden keyslot, to nie musimy się o nic martwić. Problem pojawia się, gdy tych haseł mamy kilka. W takim przypadku musimy wskazać, z którego keyslot'a zamierzamy korzystać przy pomocy opcji key-slot w pliku usługi. Jeśli tego nie zrobimy, to każdy kolejny keyslot będzie sprawdzamy pod kątem wpisanego hasła. Poniżej mamy porównanie dwóch zasobów, z których jeden ma hasło na pozycji 0, natomiast drugi na pozycji 2:

# systemd-analyze blame
   10.234s systemd-cryptsetup@kabi.service
   2.693s systemd-cryptsetup@grafi.service

Zatem różnica jest znaczna. Im więcej mamy haseł i im dalej się znajduje to, które ma zostać użyte w procesie odszyfrowania, tym wolniej będzie przebiegał proces automatycznego otwierania takiego kontenera LUKS podczas startu systemu. Zatem jeśli mamy zajętych kilka keyslot'ów, przeróbmy linijkę z ExecStart do poniższej postaci:

ExecStart=/lib/systemd/systemd-cryptsetup attach 'kabi' '/dev/disk/by-uuid/f3c10054-0583-4e10-937b-dcdc9a05a25c' 'none' 'luks,key-slot=3'
Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.