Cache DNS, czyli włączenie buforowania zapytań

Spis treści

Większość z nas wie, że standardowe instalacje systemu linux nie buforują żadnych zapytań do serwerów DNS. Dzieje się tak dlatego, że te systemy domyślnie nie mają zainstalowanego żadnego oprogramowania, które by im to umożliwiało. Niesie to ze sobą zwiększenie opóźnień transakcji krótkoterminowych, np. tych w protokole http czy https. Za każdym razem gdy odwiedzamy jakiś serwis www, musimy wykonać szereg zapytań DNS, by rozwiązać nazwy domen na adresy IP. W przypadku gdybyśmy mieli cache DNS, to te nazwy nie musiałyby być za każdym każdym razem rozwiązywane na nowo, przynajmniej nie przez odpytywanie zdalnego serwera DNS, do którego RTT wynosi jakieś 20-40ms. Przydałoby się zatem nieco poprawić wydajność stron www i w tym wpisie postaramy się zaimplementować prosty cache DNS z wykorzystaniem narzędzia dnsmasq.

Konfiguracja dnsmasq

Z dnsmasq spotkaliśmy się już przy okazji konfiguracji AP WiFi (Access Point) pod debianem. Poniższy wpis nie będzie miał jednak nic wspólnego z sieciami bezprzewodowymi. Dlatego też dla tych, który nie są zaznajomieni z tym narzędziem, warto nadmienić, że dnsmasq realizuje zdania serwera DHCP, oraz ma także możliwość obsługi zapytań DNS i potrafi także te zapytania buforować. Obie te funkcjonalności (DHCP i DNS) są niezależne i w tym przypadku serwer DHCP nie będzie nam do niczego potrzebny. Tak czy inaczej, instalujemy pakiet dnsmasq i przechodzimy od razu do konfiguracji pliku /etc/dnsmasq.conf . Umieszczamy w nim te poniższe wpisy:

domain-needed
bogus-priv
no-resolv
server=127.0.2.1#5353
server=/pool.ntp.org/208.67.222.222
interface=bond0
listen-address=127.0.0.1
bind-interfaces
no-dhcp-interface=bond0
no-hosts
cache-size=10000
min-cache-ttl=600
max-cache-ttl=3600
dns-forward-max=500
no-negcache

Opcje domain-needed oraz bogus-priv odfiltrowują zapytania, na które nie potrafią odpowiedzieć publiczne serwery DNS. Pierwsza z nich nie forwarduje nazw bez kropek (bez części domeny), zaś druga nie zezwala na przekazywanie adresów z prywatnej przestrzeni adresowej. Jeśli zaś chodzi o no-resolv , to za jego sprawą nie będzie czytany plik /etc/resolv.conf w poszukiwaniu upstream'owych serwerów DNS (o tym za moment). Dalej mamy dwa wywołania server , z których pierwszy określa adres upstream'owego serwera DNS, natomiast drugi przesyła zapytania do serwera czasu (domeny *pool.ntp.org ) do osobnego serwera DNS. Kolejne trzy opcje, tj. interface , listen-address oraz bind-interfaces , mają na celu określenie interfejsu i adresu, na którym będzie nasłuchiwał serwer DNS. Jako, że jest to dość wrażliwa usługa i nie mamy zamiaru jej upubliczniać, to dobrze jest ją odseparować od reszty świata przenosząc ją na interfejs pętli zwrotnej. Nie chcemy także by działał serwer DHCP, dlatego też precyzujemy opcję no-dhcp-interface . Dalej w pliku mamy no-hosts , który zabroni czytania pliku /etc/hosts . Kolejne trzy opcje dotyczą cache serwera DNS i mamy tam cache-size odpowiadający za ilość wpisów w cache (o tym też za moment), oraz min-cache-ttl i max-cache-ttl , które ustalają czas ważności rekordu DNS, po upłynięciu którego trzeba będzie ponownie odpytać upstream'owy serwer DNS. Opcja dns-forward-max odpowiada za ilość jednoczesnych zapytań, które mogą być obsługiwane przez serwer DNS. Z kolei ostatnia opcja, tj. no-negcache sprawi, że do cache nie będą dodawane wpisy, których nie udało się rozwiązać.

Przesyłanie zapytań do lokalnego serwera DNS

Ta powyższa konfiguracja dotyczy jedynie serwera DNS i po zresetowaniu demona dnsmasq, ten powinien już zacząć realizować swoją funkcję. Jest tylko jeden problem. Mianowicie, trzeba przesłać wszystkie zapytania o domeny do dnsmasq , a za to odpowiada plik /etc/resolv.conf . Możemy oczywiście bezpośrednio go edytować ale nie jest to zalecane, zwłaszcza w przypadku systemd. Jeśli korzystamy z tego init'u, to dobrze jest rzucić okiem na plik /etc/systemd/resolved.conf i to w nim ustawić odpowiedni adres resolver'a, którym w tym przypadku jest 127.0.0.1 :

[Resolve]
DNS=127.0.0.1

Możemy to także robić w plikach konfiguracyjnych interfejsów w /etc/systemd/network/ dodając odpowiedni parametr, przykładowo:

[Network]
...
DNS=127.0.0.1

Trzeba także pamiętać, że jeśli korzystamy dodatkowych wynalazków jeśli chodzi o zapytania DNS, np. ich szyfrowanie przy pomocy dnscrypt-proxy, to musimy odpowiednio przekierować ruch. Generalnie rzecz biorąc, wszystkie zapytania o domeny mają lecieć na adres 127.0.0.1, port 53/udp, na którym nasłuchuje dnsmasq . Po tym jak te zapytania dotrą na ten adres, zostaną przekierowane na adres, który został określony w konfiguracji dnsmasq (parametr server ), tj. 127.0.2.1 , port 5353/udp. Na nim z kolei nasłuchuje dnscrypt-proxy, który przesyła otrzymane od dnsmasq zapytania do upstream'owego serwera DNS określonego w konfiguracji dnscrypt-proxy .

Rozmiar i ważność cache serwera DNS

W pliku dnsmasq.conf określiliśmy parametr cache-size odpowiadający za ilość wpisów, które mogą trafić do cache dnsmasq . W tym przypadku jest to 10.000. Czy to mało, czy to dużo? Generalnie rzecz biorąc, to zależy od sprzętu jakim dysponujemy. W dużej mierze decyduje tylko ilość pamięci RAM. Jak możemy wyczytać tutaj, nie powinniśmy z rozmiarem cache przeginać zanadto. Na maszynach 32 bitowych, każdy wpis w cache ma 82 lub 74 bajty w zależności od protokołu, tj. IPv6 lub IPv4. W przypadku maszyn 64 bitowych, rozmiar wpisów wynosi odpowiednio 94 oraz 86 bajtów. Zatem 10.000 wpisów to około 1MiB pamięci. Na desktopach to praktycznie nie ma większego znaczenia.

Każdy taki wpis w cache ma określony termin ważności. Zwykle jest to dyktowane przez główny serwer DNS. Ten czas możemy zweryfikować sobie w każdej chwili za pomocą narzędzia dig , przykładowo:

$ dig wp.pl
...
;; ANSWER SECTION:
wp.pl.         590   IN   A    212.77.100.101
wp.pl.         590   IN   A    212.77.98.9
...

Widoczna wyżej liczba 590 w tym przypadku oznacza ilość sekund, które muszą upłynąć, aby zapytanie o domenę wp.pl zostało wysłane do upstream'owego serwera DNS. Zatem przez następne 10 minut, zapytania o domenę wp.pl będą rozwiązywane przez lokalny serwer DNS. Problem w tym, że w przypadku zmiany tych rekordów, będzie musiało upłynąć prawie 10 minut, zanim zostaną one zaktualizowane. Jeśli w między czasie spróbujemy odwiedzić tę domenę, to możemy nie uzyskać połączenia. Dlatego też dobrze jest sobie dostosować ten czas podając w konfiguracji dnsmasq parametry min-cache-ttl i max-cache-ttl . Nie należy ustawić zbyt niskich wartości, bo wtedy większość zapytań będziemy otrzymywać z upstream'owego serwera DNS. Nie ma też co przesadzać ze zbyt wielkimi wartościami.

Statystyki cache

Mając skonfigurowany lokalny cacher DNS, możemy sprawdzić czy działa tak jak powinien. Odpalamy zatem terminal i przy pomocy dig sprawdzamy czas realizacji zapytania:

$ dig onet.pl | grep "Query time"
;; Query time: 30 msec

$ dig onet.pl | grep "Query time"
;; Query time: 0 msec

Jak widzimy wyżej, za pierwszym razem, zapytanie trwało 30 ms. Z kolei za drugim sporo mniej. Wskazuje to na fakt, że zapytanie o domenę zostało przechwycone przez dnsmasq . W tym momencie w cache pojawił się stosowny wpis i przy drugiej próbie odpytania tej domeny, rekord DNS został zaserwowany bezpośrednio z cache. Zatem w sporej części przypadków te zapytania będą realizowane lokalnie i oszczędzą nam sporo czasu przy ładowaniu stron www.

Statystyki całego cache możemy wyciągnąć z logu systemowego, tylko pierw trzeba wysłać odpowiedni sygnał do demona dnsmasq :

# kill -s USR1 108091

Po wydaniu tego powyższego polecenia, w logu powinniśmy zarejestrować poniższy komunikat:

dnsmasq[1880]: cache size 10000, 0/13310 cache insertions re-used unexpired cache entries.
dnsmasq[1880]: queries forwarded 8973, queries answered locally 10057
dnsmasq[1880]: queries for authoritative zones 0
dnsmasq[1880]: server 208.67.222.222#53: queries sent 2, retried or failed 0
dnsmasq[1880]: server 127.0.2.1#5353: queries sent 8971, retried or failed 109

Jak czytać te powyższe statystyki? Zgodnie z tym co wyczytałem na liście mailingowej dnsmasq, mając w pierwszej linijce 0/2431 , 0 oznacza brak usuniętych wpisów z cache zanim utraciły one ważność, natomiast 2431 oznacza ilość wpisów w cache ogółem. Te dwie wartości mówią nam czy ustawienia rozmiaru cache, czy też czasu ważności wpisów w nim należy dostosować. W przypadku gdy pierwsza wartość zacznie się zwiększać, trzeba pomyśleć nad zmianą parametrów cache. Dalej w logu nie ma już nic niezwykłego. Są zapytania, które zostały przesłane do upstream'owego serwera DNS ( 1502 ) i ilość rozwiązanych lokalnie ( 660 ). Są także statystyki dla konkretnych serwerów DNS.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.