Migawka (snapshot) repozytorium debiana

Spis treści

Aktualizacje systemu niosą ze sobą nowsze wersje pakietów. Czasami mają one błędy, które wychodzą na jaw po jakimś czasie korzystania z danej aplikacji. W takiej sytuacji zwykle zachodzi potrzeba cofnięcia wersji kilku pakietów. Jest jednak wielce prawdopodobne, że akurat tej wersji pakietu, której potrzebujemy, nie znajdziemy z repozytorium debiana. Pobieranie pojedynczych pakietów z internetu przez klikanie w pierwszy lepszy link, który zostanie nam zwrócony przez wyszukiwarkę, nie jest dobrym pomysłem. Na szczęście w przypadku debiana nie musimy się aż tak narażać. A to z tego względu, że debian robi migawki (shapshots) swoich repozytoriów 4 razy dziennie (co 6 godzin). W ten sposób mamy dostęp do różnych stanów repozytoriów, w tym też tych, które zawierają pakiety aktualnie niedostępne w repozytoriach. W tym wpisie postaramy się pobrać i zainstalować nieistniejące pakiety z takich snapshot'ów.

Snapshot'y repozytorium

W linku, który podałem we wstępnie, znajdują się snapshot'y repozytorium debiana z dość długiego okresu czasu. Mamy tam wyraźny podział na lata, miesiące, dni i godziny. Jeśli nie pamiętamy kiedy dokładnie była przeprowadzana aktualizacja systemu, to wystarczy w logu apt czy aptitude odszukać datę i godzinę. Mając ustalony czas (np. 2015-11-01, godzina 08:12) odszukujemy odpowiednią pozycję.

Po przejściu do tego konkretnego statu repozytorium, naszym oczom ukazało się drzewo katalogów. W przypadku gdy potrzebujemy tylko jednego pakietu, to możemy go pobrać bezpośrednio z tej strony. Wystarczy przejść do odpowiednio folderu i pobrać paczkę .deb. Natomiast jeśli chcemy cofnąć wiele pakietów, to o wiele prostszym rozwiązaniem będzie dodanie tego snapshot'a do pliku /etc/apt/sources.list .

Dodawanie adresu snapshot'a do pliku sources.list

Dodawanie adresu snapshot'a do listy repozytoriów sprowadza się do wrzucenia odpowiedniego linku do pliku sources.list . Generalnie rzecz biorąc, kopiujemy adres strony snapshot'a, tj. https://snapshot.debian.org/archive/debian/20151101T042306Z/ dodając do niego odpowiednie sekcje, przykładowo:

deb https://snapshot.debian.org/archive/debian/20151101T042306Z/ testing main contrib non-free

Zapisujemy plik i aktualizujemy listę repozytoriów via apt-get update . W logu powinniśmy ujrzeć wpisy odnoszące się do https://snapshot.debian.org . Jeśli tak jest w istocie, to jesteśmy teraz w stanie zainstalować starsze wersje pakietów. Załóżmy, że chcemy cofnąć wersję pakietu vlc . W tym celu przy pomocy apt-cache patrzymy jakie wersje są dostępne:

# apt-cache policy vlc
vlc:
 Installed: 2.2.1-5+b1
 Candidate: 2.2.1-5+b1
 Version table:
 *** 2.2.1-5+b1 0
    990 http://ftp.de.debian.org/debian/ sid/main amd64 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
   2.2.1-4+b1 0
    500 http://snapshot.debian.org/archive/debian/20151101T042306Z/ testing/main amd64 Packages

Mamy zatem dostępne dwie wersje: 2.2.1-5+b1 oraz 2.2.1-4+b1 , by teraz cofnąć wersję tego pakietu do tej ze snapshot'a, wydajemy poniższe polecenie:

# aptitude install vlc=2.2.1-4+b1
# aptitude hold vlc

Cofnięte wersje pakietów zostaną zaktualizowane ponownie gdy będziemy przeprowadzać aktualizację systemu. Dlatego skorzystaliśmy z aptitude hold, który sprawi, że pakiet vlc nie będzie aktualizowany. By usunąć pakiet z listy zatrzymanych, korzystamy z opcji unhold . To powyższe rozwiązanie nie jest wygodne i może prowadzić do niestabilności systemu. Jeśli bawimy się wieloma wersjami pakietów, które pochodzą z różnych repozytoriów, to lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z apt pinning.

Stare snapshot'y i problemy z InRelease

Starsze snapshot'y ulegają przedawnieniu i apt-get/aptitude może nam zwrócić błąd przy aktualizacji listy pakietów, przykładowo

E: Release file for http://snapshot.debian.org/archive/debian/20140501T105009Z/dists/testing/InRelease is expired (invalid since 545d 6h 50min 10s). Updates for this repository will not be applied.

Mamy tam wyraźną informację, że pakiety z tego snapshot'a nie będą dostępne, bo plik InRelease uległ przedawnieniu prawie 550 dni temu. Gdybyśmy chcieli pozyskać pakiety z tego snapshot'a, to oczywiście możemy to zrobić. Wystarczy dopisać Acquire::Check-Valid-Until=0 do apt-get update . Ten parametr wyłącza sprawdzanie pola Valid-Until w pliku InRelease repozytorium. Zatem linijka aktualizująca te przestarzałe listy repozytoriów wyglądałaby tak jak poniżej:

# apt-get -o Acquire::Check-Valid-Until=0 update

W przypadku gdy często bawimy się z różnymi wersjami pakietów, parametr Acquire::Check-Valid-Until możemy dodać do pliku apt.conf.

Warto w tym miejscu dodać, że opcję sprawdzania ważności repozytorium można także dodać dla pojedynczego repozytorium w pliku /etc/apt/sources.list stosując [check-valid-until=no] , przykładowo:

deb [check-valid-until=no] https://snapshot.debian.org/archive/debian/20151101T042306Z/ testing main contrib non-free

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.