Zmiana rozmiaru dysków w strukturze LVM

Spis treści

Logical Volume Manager (LVM), czyli menadżer voluminów logicznych w systemach linux, to mechanizm, który jest w stanie podzielić jedną partycję fizyczną na szereg dysków logicznych. Każdy z tych dysków może być programowo dostosowany bez potrzeby edycji czy zmiany tablicy partycji fizycznego dysku. Dzięki LVM jesteśmy w stanie obejść kilka ograniczeń płynących z wykorzystywania tablicy partycji MS-DOS. Głównie chodzi tutaj o 4 partycje podstawowe, które mieszczą się w MBR. Jeśli zdecydowaliśmy się na wykorzystywanie LVM, to w pewnym momencie może okazać się, że niektóre voluminy mają zbyt duże lub też zbyt małe rozmiary. Trzeba będzie je zatem dostosować i w tym wpisie postaramy się ten proces zasymulować.

Pozyskiwanie informacji o LVM

Poniżej mamy przykładowy dysk, który zawiera jedną partycję podstawową, na której to znajduje się kilka dysków logicznych. Tak wygląda ten dysk w fdisk :

# fdisk -l /dev/sdb

Disk /dev/sdb: 80.0 GB, 80025280000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders, total 156299375 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000c741d

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdb1      2048  81922047  40960000  83 Linux

Nie widzimy tutaj żadnych dodatkowych dysków, tylko podstawową partycję sdb1 . By być w stanie zobaczyć voluminy logiczne, które są ulokowane na tej partycji, musimy podejrzeć dysk w lsblk :

# lsblk /dev/sdb
NAME            MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sdb             8:16  0 74,5G 0 disk
└─sdb1            8:17  0 39,1G 0 part
 ├─grupa1-volumin1 (dm-1) 254:1  0   5G 0 lvm /media/1
 ├─grupa1-volumin2 (dm-2) 254:2  0   7G 0 lvm /media/2
 ├─grupa1-volumin3 (dm-3) 254:3  0   9G 0 lvm /media/3
 ├─grupa1-volumin4 (dm-4) 254:4  0  11G 0 lvm /media/4
 └─grupa1-volumin5 (dm-5) 254:5  0  7,1G 0 lvm /media/5

By zacząć cokolwiek robić z kontenerem LVM, musimy pierw uzyskać stosowne informacje. Musimy min. wiedzieć jaki jest rozmiar fizycznego voluminu, z którego LVM może zrobić użytek. Uzyskamy go z pvscan :

# pvscan
 PV /dev/sdb1  VG grupa1  lvm2 [39,06 GiB / 0  free]
 Total: 1 [39,06 GiB] / in use: 1 [39,06 GiB] / in no VG: 0 [0  ]

Musimy także poznać strukturę podziału tej przestrzeni na dyski logiczne. Możemy to wyciągnąć z pvs i lvs , przykładowo:

# pvs -v --segments
  Scanning for physical volume names
 PV     VG   Fmt Attr PSize PFree Start SSize LV    Start Type  PE Ranges
 /dev/sdb1 grupa1 lvm2 a-- 39,06g  0   0 1280 volumin1   0 linear /dev/sdb1:0-1279
 /dev/sdb1 grupa1 lvm2 a-- 39,06g  0  1280 1792 volumin2   0 linear /dev/sdb1:1280-3071
 /dev/sdb1 grupa1 lvm2 a-- 39,06g  0  3072 2304 volumin3   0 linear /dev/sdb1:3072-5375
 /dev/sdb1 grupa1 lvm2 a-- 39,06g  0  5376 2816 volumin4   0 linear /dev/sdb1:5376-8191
 /dev/sdb1 grupa1 lvm2 a-- 39,06g  0  8192 1807 volumin5   0 linear /dev/sdb1:8192-9998

# lvs -v --segments
  Finding all logical volumes
 LV    VG   Attr   Start SSize #Str Type  Stripe Chunk
 volumin1 grupa1 -wc-ao---  0  5,00g  1 linear   0   0
 volumin2 grupa1 -wc-ao---  0  7,00g  1 linear   0   0
 volumin3 grupa1 -wc-ao---  0  9,00g  1 linear   0   0
 volumin4 grupa1 -wc-ao---  0 11,00g  1 linear   0   0
 volumin5 grupa1 -wc-ao---  0  7,06g  1 linear   0   0

Jeśli ktoś preferuje sektory nad bajtami, wystarczy sprecyzować jednostkę przy pomocy --units s :

# pvs -v --units s
  Scanning for physical volume names
 PV     VG   Fmt Attr PSize   PFree DevSize  PV UUID
 /dev/sdb1 grupa1 lvm2 a-- 81911808S  0S 81920000S xMddCU-5h1X-ZZL4-GFfO-ea4L-PqW8-YCGLte

# lvs -v --segments --units s
  Finding all logical volumes
 LV    VG   Attr   Start SSize   #Str Type  Stripe Chunk
 volumin1 grupa1 -wc-ao---  0S 10485760S  1 linear   0S  0S
 volumin2 grupa1 -wc-ao---  0S 14680064S  1 linear   0S  0S
 volumin3 grupa1 -wc-ao---  0S 18874368S  1 linear   0S  0S
 volumin4 grupa1 -wc-ao---  0S 23068672S  1 linear   0S  0S
 volumin5 grupa1 -wc-ao---  0S 14802944S  1 linear   0S  0S

Jak widać z powyższych informacji, mamy 1 kontener o rozmiarze nieco ponad 39 GiB, na którym znajduje się 5 voluminów logicznych. Każdy z nich ma strukturę ciągłą, tzn. że zakresy bloków występują jeden po drugim. Wiąże się z tym problem zmiany rozmiaru dysków. Chodzi o to, że w takiej konfiguracji zachowują się one jak zwykłe partycje i limitowane są tym co leży obok nich. W tym przypadku można, by rozciągnąć i skurczyć bez problemu tylko ostatni dysk. W przypadku, gdy dyski nie mają struktury ciągłej, można bez problemu obracać nimi i nie ma znaczenia, gdzie one są, byleby tylko miejsca w kontenerze wystarczyło.

Ogólne info na temat voluminów LVM można uzyskać też przez dmsetup :

# dmsetup info --columns
Name       Maj Min Stat Open Targ Event UUID
grupa1-volumin5 254  5 L--w  1  1   0 LVM-Yas25yA36PmWfMQNJ17UWf48Uat1Wd4MAkxiRDJ1HSjRhwAdfvQsvfaSKD3dqJ3J
grupa1-volumin4 254  4 L--w  1  1   0 LVM-Yas25yA36PmWfMQNJ17UWf48Uat1Wd4MVLPNyLV6edfQ5F1Whn2cekmQzuHEiU2a
grupa1-volumin3 254  3 L--w  1  1   0 LVM-Yas25yA36PmWfMQNJ17UWf48Uat1Wd4MXOe2Txojibc6XiGCLk5RPKxjEOJ9gRxk
grupa1-volumin2 254  2 L--w  1  1   0 LVM-Yas25yA36PmWfMQNJ17UWf48Uat1Wd4MTUAwlgfkbmodBL5MSAb9Xt2yoNpNj9o8
grupa1-volumin1 254  1 L--w  1  1   0 LVM-Yas25yA36PmWfMQNJ17UWf48Uat1Wd4MYaU6fBv6UC4XBJPOmeCJ1lrlqk0FA5cU

Atrybuty: (L)ive, (I)nactive, (s)uspended, (r)ead-only, read-(w)rite

Jeśli potrzebujemy bardziej szczegółowych informacji na temat któregoś z voluminów, to możemy posłużyć się lvdisplay , przykładowo:

# lvdisplay /dev/mapper/grupa1-volumin1
 --- Logical volume ---
 LV Path        /dev/grupa1/volumin1
 LV Name        volumin1
 VG Name        grupa1
 LV UUID        YaU6fB-v6UC-4XBJ-POme-CJ1l-rlqk-0FA5cU
 LV Write Access    read/write
 LV Creation host, time livemor, 2014-01-15 09:46:44 +0100
 LV Status       available
 # open         1
 LV Size        5,00 GiB
 Current LE       1280
 Segments        1
 Allocation       contiguous
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   256
 Block device      254:1

Powiększanie LVM

Spróbujmy teraz rozszerzyć partycję LVM i 2 voluminy w niej zawarte. Zgodnie z informacjami, które uzyskaliśmy w pvs , rozmiar fizycznego voluminu (pv) to 81911808 sektorów. Za to rozmiar urządzenia, na którym znajduje się LVM to 81920000 sektorów. Jak widać te dwie pozycje różnią się o 8192 sektory (4 MiB). W fdisk'u rozmiar wyjściowy, to rozmiar partycji LVM, czyli 81920000. Do tej wartości trzeba dodać 10 GiB, co daje nam (10*1024*1024*1024)/512=20971520 sektorów. Rozmiar nowej partycji wynosić będzie zatem 81920000+20971520=102891520 sektorów (pamiętajmy by w fdisk odjąć 1). Wchodzimy do fdisk'a i dodajemy +10 GiB miejsca:

# fdisk /dev/sdb

Command (m for help): p

Disk /dev/sdb: 80.0 GB, 80025280000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders, total 156299375 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000c741d

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdb1      2048  81922047  40960000  83 Linux

Command (m for help): d
Selected partition 1

Command (m for help): n
Partition type:
  p  primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e  extended
Select (default p):
Using default response p
Partition number (1-4, default 1):
Using default value 1
First sector (2048-156299374, default 2048):
Using default value 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-156299374, default 156299374): +102891519

Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code (type L to list codes): 8e
Changed system type of partition 1 to 8e (Linux LVM)

Command (m for help): p

Disk /dev/sdb: 80.0 GB, 80025280000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders, total 156299375 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000c741d

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdb1      2048  102893567  51445760  8e Linux LVM

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.

Sprawdzamy czy rozmiar partycji pod LVM się zmienił:

# lsblk /dev/sdb
NAME            MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sdb             8:16  0 74,5G 0 disk
└─sdb1            8:17  0 49,1G 0 part
 ├─grupa1-volumin1 (dm-1) 254:1  0   5G 0 lvm /media/1
 ├─grupa1-volumin2 (dm-2) 254:2  0   7G 0 lvm /media/2
 ├─grupa1-volumin3 (dm-3) 254:3  0   9G 0 lvm /media/3
 ├─grupa1-volumin4 (dm-4) 254:4  0  11G 0 lvm /media/4
 └─grupa1-volumin5 (dm-5) 254:5  0  7,1G 0 lvm /media/5

Jest +10 GiB. Teraz trzeba jeszcze rozszerzyć kontener LVM:

# pvscan
 PV /dev/sdb1  VG grupa1  lvm2 [39,06 GiB / 0  free]
 Total: 1 [39,06 GiB] / in use: 1 [39,06 GiB] / in no VG: 0 [0  ]

# pvresize /dev/sdb1
 Physical volume "/dev/sdb1" changed
 1 physical volume(s) resized / 0 physical volume(s) not resized

# pvscan
 PV /dev/sdb1  VG grupa1  lvm2 [49,06 GiB / 10,00 GiB free]
 Total: 1 [49,06 GiB] / in use: 1 [49,06 GiB] / in no VG: 0 [0  ]

Wolne miejsce wskazuje, że 10 GiB dodanych wewnątrz LVM zostało uwzględnione. Rozszerzmy zatem 2 dyski logiczne. Powiedzmy, że będą to 2 i 5. Dodajmy im po 5 GiB. Z piątym, jako że jest ostatni, nie będzie problemu:

# lvresize -L +5G /dev/mapper/grupa1-volumin5
 Extending logical volume volumin5 to 12,06 GiB
 Logical volume volumin5 successfully resized

Ale gdy spróbujemy dodać +5 GiB do drugiego logicznego dysku, dostaniemy poniższy komunikat:

# lvresize -L +5G /dev/mapper/grupa1-volumin2
 Extending logical volume volumin2 to 12,00 GiB
 Insufficient suitable contiguous allocatable extents for logical volume volumin2: 1280 more required

Co w takim przypadku zrobić? Wyjścia są dwa. Możemy usunąć volumin i stworzyć nowy, tym razem bez opcji -C y , Możemy także zmienić strukturę tego voluminu, tak by przestała być ciągła. Jeśli nie uśmiecha nam się kasowanie danych, możemy skorzystać z drugiego rozwiązania:

# lvchange -C n /dev/mapper/grupa1-volumin2
 Logical volume "volumin2" changed

I sprawdzamy czy volumin stracił ciągłość:

# lvscan
 ACTIVE      '/dev/grupa1/volumin1' [5,00 GiB] contiguous
 ACTIVE      '/dev/grupa1/volumin2' [7,00 GiB] inherit
 ACTIVE      '/dev/grupa1/volumin3' [9,00 GiB] contiguous
 ACTIVE      '/dev/grupa1/volumin4' [11,00 GiB] contiguous
 ACTIVE      '/dev/grupa1/volumin5' [12,06 GiB] contiguous

Rozszerzamy go o teraz o 5 GiB:

# lvresize -L +5G /dev/mapper/grupa1-volumin2
 Extending logical volume volumin2 to 12,00 GiB
 Logical volume volumin2 successfully resized

Rozmiar został zmieniony. Sprawdźmy jeszcze jak wygląda struktura LVM:

# pvs -v --segments
  Scanning for physical volume names
 PV     VG   Fmt Attr PSize PFree Start SSize LV    Start Type  PE Ranges
 /dev/sdb1 grupa1 lvm2 a-- 49,06g  0   0 1280 volumin1   0 linear /dev/sdb1:0-1279
 /dev/sdb1 grupa1 lvm2 a-- 49,06g  0  1280 1792 volumin2   0 linear /dev/sdb1:1280-3071
 /dev/sdb1 grupa1 lvm2 a-- 49,06g  0  3072 2304 volumin3   0 linear /dev/sdb1:3072-5375
 /dev/sdb1 grupa1 lvm2 a-- 49,06g  0  5376 2816 volumin4   0 linear /dev/sdb1:5376-8191
 /dev/sdb1 grupa1 lvm2 a-- 49,06g  0  8192 3087 volumin5   0 linear /dev/sdb1:8192-11278
 /dev/sdb1 grupa1 lvm2 a-- 49,06g  0 11279 1280 volumin2 1792 linear /dev/sdb1:11279-12558

Wszystko wygląda dobrze. Taka uwaga. Wszystkie powyższe operacje były przeprowadzane przy podmontowanych voluminach. Do tej pory nie było potrzeby, by te voluminy były odmontowane. Niemniej jednak, teraz trzeba rozciągnąć ich system plików, tak by wypełniał całą przestrzeń dostępną na tych logicznych dyskach. Dlatego też musimy odmontować voluminy, których system plików będzie zmieniany. W tym przypadku wszystkie voluminy mają system plików EXT4. Przed zmianą rozmiaru trzeba przeskanować voluminy przy pomocy fsck . Rozmiar zostanie zmieniony w przypadku dwóch, także skanujemy tylko te dwa:

# umount /media/2
# umount /media/5
# e2fsck -f /dev/mapper/grupa1-volumin2
# e2fsck -f /dev/mapper/grupa1-volumin5

I rozszerzamy ich system plików przy pomocy resize2fs . W przypadku niepodania argumentu rozmiaru, system plików zostanie rozciągnięty na całą dostępną przestrzeń w voluminie:

# resize2fs -p /dev/mapper/grupa1-volumin2
resize2fs 1.42.8 (20-Jun-2013)
Resizing the filesystem on /dev/mapper/grupa1-volumin2 to 3145728 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/mapper/grupa1-volumin2 is now 3145728 blocks long.

# resize2fs -p /dev/mapper/grupa1-volumin5
resize2fs 1.42.8 (20-Jun-2013)
Resizing the filesystem on /dev/mapper/grupa1-volumin5 to 3161088 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/mapper/grupa1-volumin5 is now 3161088 blocks long.

By sprawdzić czy wszystko działa jak należy, montujemy dyski logiczne:

# mount /dev/mapper/grupa1-volumin2 /media/2
# mount /dev/mapper/grupa1-volumin5 /media/5

Nie ma żadnych problemów, co oznacza, że dyski logiczne, jak i sam kontener LVM, zostały z powodzeniem rozciągnięte.

Zmniejszanie LVM

Wiemy zatem jak przebrnąć przez proces zwiększania kontenera LVM. Przydałoby się jeszcze odwrócić cały schemat i zmniejszyć przykładowy kontener. Statystyki tego voluminu wyglądają mniej więcej tak:

# pvscan
 PV /dev/sdb1  VG grupa1  lvm2 [49,06 GiB / 0  free]
 Total: 1 [49,06 GiB] / in use: 1 [49,06 GiB] / in no VG: 0 [0  ]

# lvscan
 ACTIVE      '/dev/grupa1/volumin1' [5,00 GiB] contiguous
 ACTIVE      '/dev/grupa1/volumin2' [12,00 GiB] inherit
 ACTIVE      '/dev/grupa1/volumin3' [9,00 GiB] contiguous
 ACTIVE      '/dev/grupa1/volumin4' [11,00 GiB] contiguous
 ACTIVE      '/dev/grupa1/volumin5' [12,06 GiB] contiguous

Zmniejszmy zatem partycję pod LVM o 30 GiB. Załóżmy, że mamy dwa zbędne voluminy (numery 2 i 4). Da nam to tylko 23 GiB. Dodatkowo, volumin3 ma sporo wolnego miejsca i nadaje się do skurczenia. Odmontujmy wszystkie voluminy oraz usuńmy volumin2 oraz volumin4:

# umount /media/1
# umount /media/2
# umount /media/3
# umount /media/4
# umount /media/5

# lvremove /dev/mapper/grupa1-volumin2
Do you really want to remove active logical volume volumin2? [y/n]: y
 Logical volume "volumin2" successfully removed

# lvremove /dev/mapper/grupa1-volumin4
Do you really want to remove active logical volume volumin4? [y/n]: y
 Logical volume "volumin4" successfully removed

Zmieniamy także rozmiar logicznego dysku numer 3. Musimy pierw skurczyć system plików przy pomocy resize2fs :

# e2fsck -f /dev/mapper/grupa1-volumin3
# resize2fs -p /dev/mapper/grupa1-volumin3 2G
resize2fs 1.42.8 (20-Jun-2013)
Resizing the filesystem on /dev/mapper/grupa1-volumin3 to 524288 (4k) block.
Begin pass 3 (max = 24)
Scanning inode table XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
The filesystem on /dev/mapper/grupa1-volumin3 is now 524288 blocks long.

Zmieniamy teraz rozmiar voluminu, tak by pasował do rozmiaru systemu plików. Ci którzy nie ufają rozmiarom definiowanym w bajtach (K,M,G), mogą oczywiście przeliczyć rozmiar na sektory. W tym celu bierzemy bloki wypisane przez resize2fs i mnożymy je przez 8, co daje 524288*8=4194304 sektorów 512-bajtowych. Jeśli chcemy definiować rozmiar po sektorach, trzeba odjąć 1 od tej wartości: 4194304-1=4194303.

# lvresize -t -L 4194303s /dev/mapper/grupa1-volumin3
TEST MODE: Metadata will NOT be updated and volumes will not be (de)activated.
Rounding size to boundary between physical extents: 2,00 GiB
WARNING: Reducing active and open logical volume to 2,00 GiB

Jeśli nie chce nam się bawić w przeliczanie, możemy po prostu ustawić 2G:

# lvresize -t -L 2G /dev/mapper/grupa1-volumin3
TEST MODE: Metadata will NOT be updated and volumes will not be (de)activated.
WARNING: Reducing active and open logical volume to 2,00 GiB
THIS MAY DESTROY YOUR DATA (filesystem etc.)

Jak widać na powyższym teście, w obu przypadkach nowy rozmiar to 2 GiB. Wybieramy jeden z powyższych i zmieniamy wielkość voluminu na 2 GiB:

# lvresize -L 2G /dev/mapper/grupa1-volumin3
 WARNING: Reducing active and open logical volume to 2,00 GiB
 THIS MAY DESTROY YOUR DATA (filesystem etc.)
Do you really want to reduce volumin3? [y/n]: y
 Reducing logical volume volumin3 to 2,00 GiB
 Logical volume volumin3 successfully resized

Sprawdzamy czy udało się odzyskać 30 GiB:

# pvscan
 PV /dev/sdb1  VG grupa1  lvm2 [49,06 GiB / 30,00 GiB free]
 Total: 1 [49,06 GiB] / in use: 1 [49,06 GiB] / in no VG: 0 [0  ]

Mamy 30 GiB wolnego miejsca, więc wszystko zgodnie z planem. Sprawdźmy jeszcze czy pozostałe 3 voluminy montują się bez problemu:

# mount /dev/mapper/grupa1-volumin1 /media/1
# mount /dev/mapper/grupa1-volumin3 /media/3
# mount /dev/mapper/grupa1-volumin5 /media/5

# lsblk /dev/sdb
NAME            MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sdb             8:16  0 74,5G 0 disk
└─sdb1            8:17  0 49,1G 0 part
 ├─grupa1-volumin1 (dm-1) 254:1  0   5G 0 lvm /media/1
 ├─grupa1-volumin3 (dm-2) 254:2  0   2G 0 lvm /media/3
 └─grupa1-volumin5 (dm-3) 254:3  0 12,1G 0 lvm /media/5

Nie ma żadnych błędów, co oznacza, że wszystko jest w porządku. Ostatni krok to zmniejszenie partycji pod LVM ale tu już nie będzie tak łatwo. Jeśli spojrzymy na to jak wygląda obecnie struktura kontenera LVM, zobaczymy dziury:

# pvs -v --segments
  Scanning for physical volume names
 PV     VG   Fmt Attr PSize PFree Start SSize LV    Start Type  PE Ranges
 /dev/sdb1 grupa1 lvm2 a-- 49,06g 30,00g   0 1280 volumin1   0 linear /dev/sdb1:0-1279
 /dev/sdb1 grupa1 lvm2 a-- 49,06g 30,00g 1280 1792       0 free
 /dev/sdb1 grupa1 lvm2 a-- 49,06g 30,00g 3072  512 volumin3   0 linear /dev/sdb1:3072-3583
 /dev/sdb1 grupa1 lvm2 a-- 49,06g 30,00g 3584 4608       0 free
 /dev/sdb1 grupa1 lvm2 a-- 49,06g 30,00g 8192 3087 volumin5   0 linear /dev/sdb1:8192-11278
 /dev/sdb1 grupa1 lvm2 a-- 49,06g 30,00g 11279 1280       0 free

Jeśli próbowalibyśmy zmniejszyć rozmiar partycji o 30 GiB, dostalibyśmy poniższy komunikat:

# pvresize --setphysicalvolumesize 29,06G /dev/sdb1
 /dev/sdb1: cannot resize to 7439 extents as later ones are allocated.
 0 physical volume(s) resized / 1 physical volume(s) not resized

Dzieje się tak dlatego, że za ostatnim voluminem jest dostępnych 1280*4MiB=5 GiB wolnego miejsca. W tej chwili możemy zmniejszyć kontener LVM, jak i samą partycję, jedynie o 5 GiB z pożądanych 30 GiB. Jeśli policzymy sobie pozostałe przestrzenie, tj. 4608*4MiB=18 GiB oraz 1792*4MiB=7 GiB, to da nam to 5+18+7=30 GiB. Czemu mnożymy przez 4 MiB? To jest blok LVM, można go odczytać z:

# vgdisplay
 --- Volume group ---
 VG Name        grupa1
 System ID
 Format        lvm2
 Metadata Areas    1
 Metadata Sequence No 13
 VG Access       read/write
 VG Status       resizable
 MAX LV        0
 Cur LV        3
 Open LV        3
 Max PV        0
 Cur PV        1
 Act PV        1
 VG Size        49,06 GiB
 PE Size        4,00 MiB
 Total PE       12559
 Alloc PE / Size    4879 / 19,06 GiB
 Free PE / Size    7680 / 30,00 GiB
 VG UUID        Yas25y-A36P-mWfM-QNJ1-7UWf-48Ua-t1Wd4M

Co zrobić by usunąć wolne miejsce z kontenera? Trzeba poprzenosić logiczne voluminy i upakować je blisko siebie ale trzeba zwracać uwagę na wolne miejsce, bo nie da rady wpakować większego voluminu do mniejszej dziury. Podobnie jest z przesuwaniem voluminu. Jeśli dziura przed voluminem ma 2 GiB, a sam volumin 3 GiB, to nie damy rady przesunąć voluminu. Trzeba będzie go skopiować gdzieś, by uwolnić pierw miejsce, tak by dziura miała minimum 3 GiB.

W tym przypadku akurat sprawa wygląda prosto: volumin3 ma rozmiar 512 bloków i się zmieści w dziurę przed nim, a potem tylko dokleimy volumin5 za voluminem3. Zatem do dzieła. Każdy logiczny volumin jest reprezentowany przez dwie wartości: początek dysku i jego rozmiar. Rozpatrując przeniesienie voluminu3, jego rozmiar to 512 bloków i musi zostać przeniesiony na pozycję 1280. Zatem nowe parametry będą wynosić 1280-1791. Trzeba pamiętać o odjęciu 1 od końcowego bloku. Przenosimy volumin na tym samym fizycznym nośniku, zatem polecenie będzie miało poniższą postać:

# pvmove --alloc anywhere -i 30 /dev/sdb1:3072-3583 /dev/sdb1:1280-1791
 /dev/sdb1: Moved: 0,0%
 /dev/sdb1: Moved: 15,0%
 /dev/sdb1: Moved: 30,3%

Zobaczmy co się dzieje wewnątrz kontenera LVM podczas przenoszenia voluminów:

# pvs -v --segments
  Scanning for physical volume names
 PV     VG   Fmt Attr PSize PFree Start SSize LV    Start Type  PE Ranges
 /dev/sdb1 grupa1 lvm2 a-- 49,06g 28,00g   0 1280 volumin1   0 linear /dev/sdb1:0-1279
 /dev/sdb1 grupa1 lvm2 a-- 49,06g 28,00g 1280  512 [pvmove0]   0 mirror /dev/sdb1:3072-3583 /dev/sdb1:1280-1791
 /dev/sdb1 grupa1 lvm2 a-- 49,06g 28,00g 1792 1280        0 free
 /dev/sdb1 grupa1 lvm2 a-- 49,06g 28,00g 3072  512 [pvmove0]   0 mirror /dev/sdb1:3072-3583 /dev/sdb1:1280-1791
 /dev/sdb1 grupa1 lvm2 a-- 49,06g 28,00g 3584 4608        0 free
 /dev/sdb1 grupa1 lvm2 a-- 49,06g 28,00g 8192 3087 volumin5   0 linear /dev/sdb1:8192-11278
 /dev/sdb1 grupa1 lvm2 a-- 49,06g 28,00g 11279 1280        0 free

Mamy tam nowy volumin: pvmove0 . Jest on tworzony tylko na czas przenoszenia danych. Po pomyślnym zakończeniu, stary volumin zostanie usunięty. Gdy proces dobiegnie końca, przenosimy volumin5. Sprawdzamy pierw jak prezentuje się układ LVM:

# pvs -v --segments
  Scanning for physical volume names
 PV     VG   Fmt Attr PSize PFree Start SSize LV    Start Type  PE Ranges
 /dev/sdb1 grupa1 lvm2 a-- 49,06g 30,00g   0 1280 volumin1   0 linear /dev/sdb1:0-1279
 /dev/sdb1 grupa1 lvm2 a-- 49,06g 30,00g 1280  512 volumin3   0 linear /dev/sdb1:1280-1791
 /dev/sdb1 grupa1 lvm2 a-- 49,06g 30,00g 1792 6400       0 free
 /dev/sdb1 grupa1 lvm2 a-- 49,06g 30,00g 8192 3087 volumin5   0 linear /dev/sdb1:8192-11278
 /dev/sdb1 grupa1 lvm2 a-- 49,06g 30,00g 11279 1280       0 free

Volumin przenosimy przy pomocy tego poniższego polecenia:

# pvmove --alloc anywhere -i 30 /dev/sdb1:8129-11278 /dev/sdb1:1792-4878

Jeśli się pomyliliśmy lub z jakiegoś powodu chcemy przerwać proces przenoszenia voluminu, to nic nam nie da wciśnięcie Ctrl-C . Proces dalej będzie działał. Trzeba w konsoli wpisać pvmove --abort . Wtedy proces przenoszenia voluminu zostanie przerwany. Żadne zmiany nie zostaną poczynione w stosunku do starego voluminu.

Po skończonej pracy, powinniśmy uzyskać wynik podobny do tego poniżej:

# pvs -v --segments
  Scanning for physical volume names
 PV     VG   Fmt Attr PSize PFree Start SSize LV    Start Type  PE Ranges
 /dev/sdb1 grupa1 lvm2 a-- 49,06g 30,00g   0 1280 volumin1   0 linear /dev/sdb1:0-1279
 /dev/sdb1 grupa1 lvm2 a-- 49,06g 30,00g 1280  512 volumin3   0 linear /dev/sdb1:1280-1791
 /dev/sdb1 grupa1 lvm2 a-- 49,06g 30,00g 1792 3087 volumin5   0 linear /dev/sdb1:1792-4878
 /dev/sdb1 grupa1 lvm2 a-- 49,06g 30,00g 4879 7680       0 free

# lvs -v --segments
  Finding all logical volumes
 LV    VG   Attr   Start SSize #Str Type  Stripe Chunk
 volumin1 grupa1 -wc-ao---  0  5,00g  1 linear   0   0
 volumin3 grupa1 -wc-ao---  0  2,00g  1 linear   0   0
 volumin5 grupa1 -wc-ao---  0 12,06g  1 linear   0   0

Czas zmniejszyć kontener LVM. Jeśli spróbujemy skurczyć kontener za bardzo, dostaniemy błąd:

# pvresize -v /dev/sdb1 --setphysicalvolumesize 19G
  Using physical volume(s) on command line
  Archiving volume group "grupa1" metadata (seqno 21).
  /dev/sdb1: Pretending size is 39845888 not 102884229 sectors.
  Resizing volume "/dev/sdb1" to 102884229 sectors.
  Resizing physical volume /dev/sdb1 from 0 to 4863 extents.
 /dev/sdb1: cannot resize to 4863 extents as 4879 are allocated.
 0 physical volume(s) resized / 1 physical volume(s) not resized

Powyżej mamy wypisaną wartość jakiej powinniśmy użyć: 4879. Jest to (4879*4MiB)+1=19517M

# pvresize -v /dev/sdb1 --setphysicalvolumesize 19517M
  Using physical volume(s) on command line
  Archiving volume group "grupa1" metadata (seqno 21).
  /dev/sdb1: Pretending size is 39970816 not 102884229 sectors.
  Resizing volume "/dev/sdb1" to 102884229 sectors.
  Resizing physical volume /dev/sdb1 from 0 to 4879 extents.
  Updating physical volume "/dev/sdb1"
  Creating volume group backup "/etc/lvm/backup/grupa1" (seqno 22).
 Physical volume "/dev/sdb1" changed
 1 physical volume(s) resized / 0 physical volume(s) not resized

Sprawdzamy czy rzeczywiście rozmiar kontenera uległ zmianie:

# pvscan
 PV /dev/sdb1  VG grupa1  lvm2 [19,06 GiB / 0  free]
 Total: 1 [19,06 GiB] / in use: 1 [19,06 GiB] / in no VG: 0 [0  ]

Rozmiar 19,06 GiB i 0 wolnego miejsca. Ostatni krok to zmniejszenie partycji via fdisk . Jakiego rozmiaru potrzebujemy? Sprawdzamy rozmiar kontenera w sektorach:

# pvs -v --unit s
  Scanning for physical volume names
 PV     VG   Fmt Attr PSize   PFree DevSize  PV UUID
 /dev/sdb1 grupa1 lvm2 a-- 39968768S  0S 102891520S xMddCU-5h1X-ZZL4-GFfO-ea4L-PqW8-YCGLte

Rozmiar partycji powinien być większy o 8192 sektory w stosunku do wielkości kontenera LVM. W tym przypadku kontener ma 39968768 sektorów. Zatem rozmiar partycji wyniesie: 39968768+8192=39976960 sektorów (pamiętajmy, by odjąć 1 w fdisk). Nie należy brać pod uwagę wpisu w DevSize , bo on ciągle ma starą wartość.

# fdisk /dev/sdb

Command (m for help): d
Selected partition 1

Command (m for help): n
Partition type:
  p  primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e  extended
Select (default p):
Using default response p
Partition number (1-4, default 1):
Using default value 1
First sector (2048-156299374, default 2048):
Using default value 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-156299374, default 156299374): +39976959

Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code (type L to list codes): 8e
Changed system type of partition 1 to 8e (Linux LVM)

Command (m for help): p

Disk /dev/sdb: 80.0 GB, 80025280000 bytes
100 heads, 3 sectors/track, 520997 cylinders, total 156299375 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000c741d

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdb1      2048  39979007  19988480  8e Linux LVM

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

Być może też czasem dostaniemy poniższy komunikat:

WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: Device or resource busy.
The kernel still uses the old table. The new table will be used at
the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8)

Może się on pojawić nawet przy odmontowanych voluminach. Jest to zasługą aktywnej grupy. Można ją albo deaktywować ( vgchane -a n ) na czas zmian tablicy partycji, albo zaktualizować wpisy przy pomocy partprobe . Nie ma potrzeby resetowania systemu, by nowe wartości zaczęły obowiązywać.

Sprawdzamy, czy wszystko się montuje bez problemu:

# vgchange -a n grupa1
 0 logical volume(s) in volume group "grupa1" now active
# lsblk /dev/sdb
NAME  MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sdb   8:16  0 74,5G 0 disk
└─sdb1  8:17  0 19,1G 0 part

# vgchange -a y grupa1
 3 logical volume(s) in volume group "grupa1" now active
# lsblk /dev/sdb
NAME            MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sdb             8:16  0 74,5G 0 disk
└─sdb1            8:17  0 19,1G 0 part
 ├─grupa1-volumin1 (dm-1) 254:1  0   5G 0 lvm
 ├─grupa1-volumin3 (dm-2) 254:2  0   2G 0 lvm
 └─grupa1-volumin5 (dm-3) 254:3  0 12,1G 0 lvm

# mount /dev/mapper/grupa1-volumin1 /media/1
# mount /dev/mapper/grupa1-volumin3 /media/3
# mount /dev/mapper/grupa1-volumin5 /media/5

Wychodzi na to, że wszystko gra.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.