Sterowniki do karty TP-LINK TL-WN823N (8192eu)

Spis treści

Systemy operacyjne nie są w stanie wejść w interakcję ze sprzętem, do którego nie posiadają sterowników. Linux już od dość dawna żyje sobie wśród nas i coraz bardziej pcha się na desktopy. Niemniej jednak producenci tych wszystkich urządzeń niechętnie wypuszczają sterowniki dla alternatywnych systemów. Ostatnio próbowałem uruchomić adapter TL-WN823N V2 od firmy TP-LINK. Na opakowaniu widnieje napis sugerujący, że ta karta działa pod linux'em. Rzeczywistość jednak okazała się zupełnie inna. Mianowicie, mój Debian w ogóle nie rozpoznał tej karty. Jedyne informacje jakie mi zwrócił to nazwę producenta czipu, którym okazał się być Realtek , oraz idVendor=2357 i idProduct=0109 . Sterowników dostępnych na stronie TP-LINK'a nie szło zbudować na obecnym kernelu 4.6 . Trzeba było zatem poszukać innej alternatywy. Na szczęście udało się znaleźć moduł 8192eu (rtl8192eu), który się skompilował i zainstalował bez problemu. Karta TL-WN823N V2 została wykryta i działa. W tym wpisie zostanie pokazany proces kompilacji tego modułu.

Kompilacja modułu 8192eu dla TL-WN823N V2

Kod źródłowy sterownika dla karty TL-WN823N V2 znajduje się na github'ie. Pozyskać go możemy odwiedzając ten link lub też wykorzystać do tego celu narzędzie git . Który ze sposobów wybierzemy jest kompletnie bez znaczenia. W tym przypadku korzystamy z git'a:

$ git clone https://github.com/Mange/rtl8192eu-linux-driver

Moduł możemy zbudować ręcznie za pomocą poleceń make i make install ale nie będziemy tego robić ze względów "estetycznych". Chodzi generalnie o to, że w przypadku nowszych wersji kernela, trzeba będzie ten moduł ponownie ręcznie budować. Zamiast tak sobie życie utrudniać, zaprzęgniemy mechanizm DKMS.

Po wydaniu powyższego polecenia, w katalogu roboczym został utworzony folder rtl8192eu-linux-driver . Kopiujemy go do katalogu /usr/src/ i zmieniamy jego nazwę na 8192eu-1.0 :

# mv rtl8192eu-linux-driver /usr/src/8192eu-1.0

By mechanizm DKMS zadziałał, potrzebna jest mu krótka instrukcja. W katalogu /usr/src/8192eu-1.0/ musimy zatem utworzyć plik dkms.conf . Do niego zaś dodajemy poniższą treść:

PACKAGE_NAME="8192eu"
PACKAGE_VERSION="1.0"
BUILT_MODULE_NAME="8192eu"
DEST_MODULE_LOCATION="/kernel/drivers/net/wireless/"
REMAKE_INITRD="yes"
AUTOINSTALL="yes"
MAKE="'make' all"
CLEAN="'make' clean"

Teraz w terminalu wydajemy to poniższe polecenie:

# dkms install -m 8192eu -v 1.0
...
DKMS: install completed.

Informacje o module 8192eu

Moduł powinien się zbudować bez większego problemu. Sprawdźmy czy jesteśmy w stanie uzyskać jakieś informacje na jego temat:

# modinfo 8192eu
filename:    /lib/modules/4.6.0-1-amd64/updates/dkms/8192eu.ko
version:    v4.3.1.1_11320.20140505
author: Morfik     Realtek Semiconductor Corp.
description:  Realtek Wireless Lan Driver
license:    GPL
srcversion:   DC4944779709F5666CC49A7
alias:     usb:v2357p0109d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v2357p0108d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v2357p0107d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v2001p3319d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v0BDAp818Cd*dc*dsc*dp*icFFiscFFipFFin*
alias:     usb:v0BDAp818Bd*dc*dsc*dp*icFFiscFFipFFin*
depends:    usbcore
vermagic:    4.6.0-1-amd64 SMP mod_unload modversions
parm:      rtw_ips_mode:The default IPS mode (int)
parm:      rtw_usb_rxagg_mode:int
parm:      rtw_qos_opt_enable:int
parm:      ifname:The default name to allocate for first interface (charp)
parm:      if2name:The default name to allocate for second interface (charp)
parm:      rtw_initmac:charp
parm:      rtw_channel_plan:int
parm:      rtw_chip_version:int
parm:      rtw_rfintfs:int
parm:      rtw_lbkmode:int
parm:      rtw_network_mode:int
parm:      rtw_channel:int
parm:      rtw_mp_mode:int
parm:      rtw_wmm_enable:int
parm:      rtw_vrtl_carrier_sense:int
parm:      rtw_vcs_type:int
parm:      rtw_busy_thresh:int
parm:      rtw_ht_enable:int
parm:      rtw_bw_mode:int
parm:      rtw_ampdu_enable:int
parm:      rtw_rx_stbc:int
parm:      rtw_ampdu_amsdu:int
parm:      rtw_lowrate_two_xmit:int
parm:      rtw_rf_config:int
parm:      rtw_power_mgnt:int
parm:      rtw_smart_ps:int
parm:      rtw_low_power:int
parm:      rtw_wifi_spec:int
parm:      rtw_antdiv_cfg:int
parm:      rtw_antdiv_type:int
parm:      rtw_enusbss:int
parm:      rtw_hwpdn_mode:int
parm:      rtw_hwpwrp_detect:int
parm:      rtw_hw_wps_pbc:int
parm:      rtw_max_roaming_times:The max roaming times to try (uint)
parm:      rtw_mc2u_disable:int
parm:      rtw_80211d:Enable 802.11d mechanism (int)
parm:      rtw_notch_filter:0:Disable, 1:Enable, 2:Enable only for P2P (uint)
parm:      rtw_tx_pwr_lmt_enable:0:Disable, 1:Enable, 2: Depend on efuse (int)
parm:      rtw_tx_pwr_by_rate:0:Disable, 1:Enable, 2: Depend on efuse (int)
parm:      rtw_phy_file_path:The path of phy parameter (charp)
parm:      rtw_load_phy_file:PHY File Bit Map (int)
parm:      rtw_decrypt_phy_file:Enable Decrypt PHY File (int)

Poniżej jest jeszcze standardowa konfiguracja modułu:

# systool -v -m 8192eu
Module = "8192eu"

 Attributes:
  coresize      = "909312"
  initsize      = "0"
  initstate      = "live"
  refcnt       = "0"
  srcversion     = "DC4944779709F5666CC49A7"
  taint        = "OE"
  uevent       = <store method only>
  version       = "v4.3.1.1_11320.20140505"

 Parameters:
  if2name       = "wlan%d"
  ifname       = "wlan%d"
  rtw_80211d     = "0"
  rtw_ampdu_amsdu   = "0"
  rtw_ampdu_enable  = "1"
  rtw_antdiv_cfg   = "2"
  rtw_antdiv_type   = "0"
  rtw_busy_thresh   = "40"
  rtw_bw_mode     = "33"
  rtw_channel_plan  = "88"
  rtw_channel     = "1"
  rtw_chip_version  = "0"
  rtw_decrypt_phy_file= "0"
  rtw_enusbss     = "0"
  rtw_ht_enable    = "1"
  rtw_hw_wps_pbc   = "1"
  rtw_hwpdn_mode   = "2"
  rtw_hwpwrp_detect  = "0"
  rtw_initmac     = "(null)"
  rtw_ips_mode    = "1"
  rtw_lbkmode     = "0"
  rtw_load_phy_file  = "68"
  rtw_low_power    = "0"
  rtw_lowrate_two_xmit= "1"
  rtw_max_roaming_times= "2"
  rtw_mc2u_disable  = "0"
  rtw_mp_mode     = "0"
  rtw_network_mode  = "0"
  rtw_notch_filter  = "0"
  rtw_phy_file_path  =
  rtw_power_mgnt   = "1"
  rtw_qos_opt_enable = "0"
  rtw_rf_config    = "5"
  rtw_rfintfs     = "2"
  rtw_rx_stbc     = "1"
  rtw_smart_ps    = "2"
  rtw_tx_pwr_by_rate = "0"
  rtw_tx_pwr_lmt_enable= "0"
  rtw_usb_rxagg_mode = "2"
  rtw_vcs_type    = "1"
  rtw_vrtl_carrier_sense= "2"
  rtw_wifi_spec    = "0"
  rtw_wmm_enable   = "1"

 Sections:
  .bss        = "0xffffffffc0d01200"
  .data        = "0xffffffffc0ce9000"
  .exit.text     = "0xffffffffc0cc3cb4"
  .gnu.linkonce.this_module= "0xffffffffc0d00ec0"
  .init.text     = "0xffffffffc0d27000"
  .note.gnu.build-id = "0xffffffffc0cc4000"
  .parainstructions  = "0xffffffffc0ce7bf0"
  .rodata       = "0xffffffffc0cc4040"
  .rodata.str1.1   = "0xffffffffc0cdf773"
  .rodata.str1.8   = "0xffffffffc0cd09c0"
  .smp_locks     = "0xffffffffc0ce7ba0"
  .strtab       = "0xffffffffc0d39448"
  .symtab       = "0xffffffffc0d28000"
  .text        = "0xffffffffc0c48000"
  __mcount_loc    = "0xffffffffc0ce4250"
  __param       = "0xffffffffc0ce7c10"

Testy modułu 8192eu

Moduł przydałoby się jeszcze przetestować i sprawdzić czy aby karta TL-WN823N V2 w ogóle działa. Podpinamy zatem nasz adapter do portu USB i po chwili w logu powinniśmy ujrzeć sporo komunikatów:

kernel: usb 2-1.3: new high-speed USB device number 14 using ehci-pci
kernel: usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=2357, idProduct=0109
kernel: usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
kernel: usb 2-1.3: Product: 802.11n NIC
kernel: usb 2-1.3: Manufacturer: Realtek
kernel: usb 2-1.3: SerialNumber: 00e04c000001
...
kernel: rtl8192eu 2-1.3:1.0 wlan20: renamed from wlan1

Wyżej widzimy wyraźnie, że pojawił się w systemie nowy interfejs wlan20 . Teraz możemy bez większego problemu skonfigurować sobie bezprzewodowe połączenie sieciowe i wydać ifup wlan20 :

moduł-8192eu-karta-TL-WN823N-v2

Problemy z modułem 8192eu

Moduł 8192eu jest w stanie obsłużyć kartę TL-WN823N V2, z tym, że działa ona bardzo niestabilnie. Problematyczne może być ponowne podłączenie adaptera do portu USB. W takim przypadku, moduł może zachować się nieprzewidywalnie. Przy replug'u pomaga całkowite wyładowanie modułu za pomocą modproble -r . Później nie trzeba go ponownie ładować, zrobi to event przy podłączaniu adaptera do portu USB.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.