Sterowniki do karty TP-LINK Archer T4U (8812au)

Spis treści

Póki co, w kernelu linux'a (4.5) nie ma odpowiednich sterowników do adaptera WiFi Archer T4U i trzeba je sobie skompilować ręcznie. Trochę to dziwne, bo przecie kod sterownika jest na licencji GPLv2 i dostępny już szmat czasu na github'ie. W każdym razie, jeśli zakupiliśmy w/w kartę i nie jest ona wykrywana po wsadzeniu jej do portu USB, to czeka nas proces kompilacji modułu 8812au i jego automatyzacja przy pomocy mechanizmu DKMS.

Kompilacja modułu 8812au dla Archer T4U

Klonujemy zatem repozytorium github'a, na którym jest kod źródłowy modułu 8812au :

$ git clone https://github.com/abperiasamy/rtl8812AU_8821AU_linux.git

Przenosimy tak utworzony folder do katalogu /usr/src/ zmieniając jednocześnie jego nazwę na rtl8812AU_8821AU_linux-1.0 :

# mv rtl8812AU_8821AU_linux/ /usr/src/rtl8812AU_8821AU_linux-1.0/

W pliku dkms.conf mamy już przygotowaną odpowiednią konfigurację dla DKMS. Także by zainstalować sterowniki do karty wifi Archer T4U, wydajemy to poniższe polecenie:

# dkms install -m rtl8812AU_8821AU_linux -v 1.0

Testy modułu 8812au

Budowa modułu 8812au potrwa chwilę. Po tym jak proces dobiegnie końca, karta powinna zostać wykryta przez system po jej podłączeniu do portu USB:

kernel: usb 2-1.3: new high-speed USB device number 18 using ehci-pci
kernel: usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=2357, idProduct=0101
kernel: usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
kernel: usb 2-1.3: Product: 802.11n NIC
kernel: usb 2-1.3: Manufacturer: Realtek
kernel: usb 2-1.3: SerialNumber: 123456
mtp-probe[111475]: checking bus 2, device 18: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3"
mtp-probe[111475]: bus: 2, device: 18 was not an MTP device
kernel: usbcore: registered new interface driver rtl8812au
systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status of rfkill4...
systemd-networkd[1188]: wlan1: Renamed to wlan2

Jak widzimy, został również utworzony interfejs wlan2 . Po konfiguracji tego interfejsu bezprzewodowego, karta powinna nawiązać połączenie z punktem dostępowym WiFi:

systemd[1]: Started WPA supplicant (wlan2).
kernel: RTL871X: set ssid [Valar_Morghulis] fw_state=0x00000008
kernel: RTL871X: start auth
kernel: RTL871X: auth success, start assoc
kernel: RTL871X: assoc success
kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan2: link becomes ready
kernel: cfg80211: Calling CRDA for country: PL
kernel: UpdateHalRAMask8812A => mac_id:0, networkType:0x44, mask:0xfffffff0
                       ==> rssi_level:0, rate_bitmap:0xfffff010
systemd-networkd[1188]: wlan2: Gained carrier
kernel: cfg80211: Regulatory domain changed to country: PL
kernel: cfg80211: DFS Master region: ETSI
kernel: cfg80211:  (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
kernel: cfg80211:  (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
kernel: cfg80211:  (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
kernel: cfg80211:  (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
kernel: cfg80211:  (5490000 KHz - 5710000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2700 mBm), (0 s)
kernel: cfg80211:  (57000000 KHz - 66000000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm), (N/A)
kernel: RTL871X: set pairwise key to hw: alg:4(WEP40-1 WEP104-5 TKIP-2 AES-4) camid:4
kernel: UpdateHalRAMask8812A => mac_id:0, networkType:0x44, mask:0xfffffff0
                       ==> rssi_level:1, rate_bitmap:0xfe3f8000
systemd-networkd[1188]: wlan2: DHCPv4 address 192.168.1.133/24 via 192.168.1.1
systemd-networkd[1188]: wlan2: Configured

Klient został powiązany, uwierzytelnił się i otrzymał od serwera DHCP adres IP. Zatem połączenie zostało skonfigurowane prawidłowo.

Informacje o module 8812au

Poniżej są informacje na temat samego modułu 8812au . Wszystkie wylistowane niżej opcje zostały opisane we wpisie dotyczącym parametrów kernela .

# modinfo 8812au
filename:    /lib/modules/4.5.0-2-amd64/updates/dkms/8812au.ko
version:    v4.2.2_7502.20130517
author: Morfik     Realtek Semiconductor Corp.
description:  Realtek Wireless Lan Driver
license:    GPL
srcversion:   AC3D7329A53018EC3DC0D33
alias:     usb:v2001p3318d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v0411p0242d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v0E66p0023d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v2001p3318d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v04BBp0953d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v0846p9052d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v2001p3314d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v7392pA812d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v0BDApA811d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v7392pA811d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v056Ep4007d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v0BDAp0820d*dc*dsc*dp*icFFiscFFipFFin*
alias:     usb:v0BDAp8822d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v0BDAp0821d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v0BDAp0811d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v0411p025Dd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v2357p0103d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v148Fp9097d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v2357p0101d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v13B1p003Fd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v20F4p805Bd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v2001p3316d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v2001p3315d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v07B8p8812d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v2019pAB30d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v1740p0100d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v1058p0632d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v2001p3313d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v0586p3426d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v0E66p0022d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v0B05p17D2d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v0409p0408d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v0789p016Ed*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v04BBp0952d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v0DF6p0074d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v7392pA822d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v2001p330Ed*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v050Dp1109d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v050Dp1106d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v0BDAp881Cd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v0BDAp881Bd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v0BDAp881Ad*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v0BDAp8812d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
depends:    cfg80211,usbcore
vermagic:    4.5.0-2-amd64 SMP mod_unload modversions
parm:      rtw_ips_mode:The default IPS mode (int)
parm:      rtw_regulatory_id:int
parm:      ifname:The default name to allocate for first interface (charp)
parm:      if2name:The default name to allocate for second interface (charp)
parm:      rtw_initmac:charp
parm:      rtw_channel_plan:int
parm:      rtw_chip_version:int
parm:      rtw_rfintfs:int
parm:      rtw_lbkmode:int
parm:      rtw_network_mode:int
parm:      rtw_channel:int
parm:      rtw_mp_mode:int
parm:      rtw_wmm_enable:int
parm:      rtw_vrtl_carrier_sense:int
parm:      rtw_vcs_type:int
parm:      rtw_busy_thresh:int
parm:      rtw_ht_enable:int
parm:      rtw_bw_mode:int
parm:      rtw_ampdu_enable:int
parm:      rtw_rx_stbc:int
parm:      rtw_ampdu_amsdu:int
parm:      rtw_vht_enable:int
parm:      rtw_lowrate_two_xmit:int
parm:      rtw_rf_config:int
parm:      rtw_power_mgnt:int
parm:      rtw_smart_ps:int
parm:      rtw_low_power:int
parm:      rtw_wifi_spec:int
parm:      rtw_antdiv_cfg:int
parm:      rtw_antdiv_type:int
parm:      rtw_enusbss:int
parm:      rtw_hwpdn_mode:int
parm:      rtw_hwpwrp_detect:int
parm:      rtw_hw_wps_pbc:int
parm:      rtw_max_roaming_times:The max roaming times to try (uint)
parm:      rtw_mc2u_disable:int
parm:      rtw_80211d:Enable 802.11d mechanism (int)
parm:      rtw_notch_filter:0:Disable, 1:Enable, 2:Enable only for P2P (uint)

Oraz informacje dotyczące standardowej konfiguracji:

# systool -v -m 8812au
Module = "8812au"

 Attributes:
  coresize      = "1015808"
  initsize      = "0"
  initstate      = "live"
  refcnt       = "0"
  srcversion     = "AC3D7329A53018EC3DC0D33"
  taint        = "OE"
  uevent       =
  version       = "v4.2.2_7502.20130517"

 Parameters:
  if2name       = "wlan%d"
  ifname       = "wlan%d"
  rtw_80211d     = "0"
  rtw_ampdu_amsdu   = "0"
  rtw_ampdu_enable  = "1"
  rtw_antdiv_cfg   = "2"
  rtw_antdiv_type   = "0"
  rtw_busy_thresh   = "40"
  rtw_bw_mode     = "33"
  rtw_channel_plan  = "66"
  rtw_channel     = "1"
  rtw_chip_version  = "0"
  rtw_enusbss     = "0"
  rtw_ht_enable    = "1"
  rtw_hw_wps_pbc   = "1"
  rtw_hwpdn_mode   = "2"
  rtw_hwpwrp_detect  = "0"
  rtw_initmac     = "(null)"
  rtw_ips_mode    = "0"
  rtw_lbkmode     = "0"
  rtw_low_power    = "0"
  rtw_lowrate_two_xmit= "1"
  rtw_max_roaming_times= "2"
  rtw_mc2u_disable  = "0"
  rtw_mp_mode     = "0"
  rtw_network_mode  = "0"
  rtw_notch_filter  = "0"
  rtw_power_mgnt   = "0"
  rtw_regulatory_id  = "255"
  rtw_rf_config    = "5"
  rtw_rfintfs     = "2"
  rtw_rx_stbc     = "1"
  rtw_smart_ps    = "2"
  rtw_vcs_type    = "1"
  rtw_vht_enable   = "1"
  rtw_vrtl_carrier_sense= "2"
  rtw_wifi_spec    = "0"
  rtw_wmm_enable   = "1"

 Sections:
  .bss        = "0xffffffffc0d2ef80"
  .data        = "0xffffffffc0cd2000"
  .exit.text     = "0xffffffffc0cc37ef"
  .gnu.linkonce.this_module= "0xffffffffc0d2ec40"
  .init.text     = "0xffffffffc0d51000"
  .note.gnu.build-id = "0xffffffffc0cc4000"
  .parainstructions  = "0xffffffffc0cd1548"
  .rodata       = "0xffffffffc0cc4040"
  .rodata.str1.1   = "0xffffffffc0ccf810"
  .rodata.str1.8   = "0xffffffffc0cd0a28"
  .smp_locks     = "0xffffffffc0cd1500"
  .strtab       = "0xffffffffc0d61198"
  .symtab       = "0xffffffffc0d52000"
  .text        = "0xffffffffc0c58000"
  __bug_table     = "0xffffffffc0cd10ea"
  __mcount_loc    = "0xffffffffc0ccc240"
  __param       = "0xffffffffc0cd1568"
Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.