Autosuspend i zasilanie portów USB na linux

Spis treści

Kernel w linux'ie odcina zasilanie urządzeniom podpiętym do portów USB jeśli sterownik wspiera tego typu możliwość oraz samo urządzenie nie jest używane przez pewien okres czasu. W taki oto sposób, jeśli podłączymy, np. zewnętrzną klawiaturę USB do laptopa, możemy zaobserwować, że przy pisaniu tekstu gubiony jest zwykle pierwszy znak. Może i klawiatura po przyciśnięciu klawisza wyszła ze stanu bezczynności ale system nie zareagował na tyle szybko by złapać sygnał przycisku. Na necie ludzie piszą, że jest to problem niekompatybilności urządzeń i tego typu sytuacja nie powinna się zdarzać. Jeśli jednak natrafiliśmy na klawiaturę czy myszę, która cierpi z powodu automatycznego zawieszania jej zasilania, możemy wyłączyć ten ficzer zupełnie.

Określanie statusu autosuspend

By się przekonać jak wyglądają ustawienia dla poszczególnych urządzeń USB w systemie, sprawdźmy co zwracają te dwa poniższe polecenia:

# cat /sys/bus/usb/devices/*/power/autosuspend_delay_ms
2000
0
2000
2000
0
0
0
0

# cat /sys/bus/usb/devices/usb*/power/control
auto
auto

Zgodnie z dokumentacją kernela, jeśli parametr autosuspend_delay_ms jest ustawiony na 0, to zawieszenie zasilania następuje natychmiast po przejściu urządzenia w stan IDLE. Jeśli jest tam wartość większa od zera, oznacza to czas po jakim zasilanie zostanie odłączone. W tym przypadku moja klawiatura łapie się na 2000 milisekund, czyli po 2 sekundach od ostatniego wciśnięcia przycisku, zostanie jej zawieszone zasilanie.

By wyłączyć funkcję autosuspend, musimy ustawić w pliku autosuspend_delay_ms wartość -1 . Możemy tego dokonać na wiele sposób. Począwszy od zwykłego zapisania tego pliku przy pomocy echo , skończywszy na edycji parametrów samego modułu odpowiedzialnego za komunikację z urządzeniami USB.

Wyłączenie funkcji autosuspend dla określonych urządzeń

Jeśli chcemy wyłączyć zawieszanie zasilania jedynie dla określonych urządzeń, to najlepszym wyjściem jest napisanie krótkiej reguły dla udev'a. By tego dokonać musimy znać dwa parametry urządzenia: idVendor oraz idProduct . Oba z nich możemy odczytać z wyniku lsusb :

$ lsusb
Bus 002 Device 005: ID 046d:c30f Logitech, Inc. Logicool HID-Compliant Keyboard (106 key)

Mamy tam ciąg 046d:c30f , który odpowiada idVendor:idProduct . By teraz napisać regułę dla udev'a, tworzymy plik /etc/udev/rules.d/95-keyboard.rules i dodajemy tam poniższy kod:

ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb", \
   ATTR{idVendor}=="046d", \
   ATTR{idProduct}=="c30f", \
   TEST=="power/autosuspend_delay_ms", \
      ATTR{power/autosuspend_delay_ms}="-1"

Zapisujemy plik i przeładowujemy bazę urządzeń:

# udevadm control --reload

Od tego momentu, za każdym razem gdy tylko podłączymy klawiaturę do portu USB, zostanie jej przepisany parametr w pliku autosuspend_delay_ms na -1 .

W przypadku gdy podepniemy taką klawiaturę do jednego z portów huba USB, to nie tylko jej zostanie wyłączony mechanizm zawieszania zasilania ale również i wszystkim pozostałym urządzeniom wpiętym do tego huba.

Globalne wyłączenie mechanizmu autosuspend

Jako, że ja niezbyt przepadam za tymi mechanizmami, które mają na celu oszczędzanie energii (pół biedy gdyby działały jak trzeba), to postanowiłem wyłączyć globalnie możliwość usypiania urządzeń USB. W tym celu sprawa jest o wiele prostsza, bo sprowadza się jedynie do ustawienia odpowiedniego parametru w module usbcore .

Najpierw jednak sprawdźmy jak obecnie wyglądają ustawienia modułu usbcore :

# systool -v -m usbcore | grep -i autosuspend
  autosuspend     = "2"

Cyfra 2 w tym przypadku oznacza czas w sekundach, po którym zasilanie urządzenia zostanie zawieszone. Musimy te parametr przestawić, podobnie jak w poprzednim przypadku, na -1 . Tworzymy zatem plik /etc/modprobe.d/modules.conf i dopisujemy tam poniższą linijkę:

options usbcore autosuspend=-1

Jeśli ktoś nie chce wyłączać sobie całkowicie trybu oszczędzania energii w urządzeniach USB, to zawsze zamiast -1 może zdefiniować wartość 5 , 10 czy coś podobnego.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.