Różne adresy LAN i WLAN w OpenWRT (Routed AP)

Spis treści

W standardowej konfiguracji OpenWRT, hosty łączące się za pomocą sieci bezprzewodowej jak i tej przewodowej są spięte razem za pomocą mostka (bridge) i tworzą jedną sieć lokalną. Nie ma w tym nic dziwnego, bo przecie chcemy, aby komunikacja między wszystkimi hostami w sieci LAN odbywała się bez większych przeszkód. Przynajmniej takie jest standardowe podejście przy konfiguracji sieci domowej. Niemniej jednak, w pewnych przypadkach istnieje potrzeba oddzielenia maszyn, które nawiązują połączenie za pomocą sieci WiFi od tych, które łączą się przewodowo. Generalnie chodzi o różne adresy, które zostaną przypisane sieciom LAN i WLAN. Rozwiązanie, które zostanie opisane w tym artykule jest podobne do tworzenia bezprzewodowej sieci gościnnej (guest WLAN), z tą różnicą, że w tym przypadku będziemy mieli do czynienia tylko z jedną siecią WiFi (tzw. Routed AP).

Jak skonfigurować różne adresy dla LAN i WLAN

By odseparować sieć WLAN od sieci LAN, musimy wyciągnąć interfejs bezprzewodowy routera z mostka br-lan . W tym celu musimy utworzyć w pliku /etc/config/network nową sieć i określić jej inną adresację w stosunku do sieci LAN. Edytujemy zatem w/w plik i dodajemy do niego ten poniższy blok:

config interface 'wifi'
  option proto  'static'
  option ipaddr  '192.168.20.1'
  option netmask '255.255.255.0'

Teraz musimy podpiąć tę sieć pod interfejs bezprzewodowy w pliku /etc/config/wireless . Standardowo powinniśmy mieć w tym pliku już określoną konfigurację dla naszej sieci bezprzewodowej. W takim przypadku wystarczy przepisać w niej ten poniższy parametr:

config wifi-iface 'wifi'
...
  option network 'wifi'
...

Musimy jeszcze skonfigurować serwer DHCP, który będzie obsługiwał klientów sieci WiFi. W tym celu edytujemy plik /etc/config/dhcp i dopisujemy do niego poniższą zwrotkę:

config dhcp 'wifi'
  option interface  'wifi'
  option start    '50'
  option limit    '200'
  option leasetime  '2h'
  option dhcpv6    'server'
  option ra      'server'

Ostatnia rzecz to konfiguracja firewall'a. Edytujemy zatem plik /etc/config/firewall . Definiujemy w nim nową strefę i ustawiamy w niej możliwość nawiązywania połączenia z internetem:

config zone
  option name    wifi
  list  network  'wifi'
  option input   ACCEPT
  option output   ACCEPT
  option forward  REJECT

config 'forwarding'
  option 'src'    'wifi'
  option 'dest'    'wan'

Zezwalamy także na ruch na linii LAN <=> WLAN:

config 'forwarding'
  option 'src'    'lan'
  option 'dest'    'wifi'

config 'forwarding'
  option 'src'    'wifi'
  option 'dest'    'lan'

I to w zasadzie cała konfiguracja. Restartujemy router i łączymy się po kablu i po WiFi w celu sprawdzenia poprawności konfiguracji. Jak widzimy poniżej, interfejsowi sieciowemu klienta zostały przypisane adresy z różnych sieci:

rozne-adresy-lan-wlan-router-openwrt-routed-ap

Zwróćmy też uwagę na fakt, że w tym przypadku nie mamy ustawionych żadnych obostrzeń w stosunku do klientów sieci WiFi, tak jak to ma miejsce, np. w sieci gościnnej. Hosty tutaj mogą się łączyć zarówno do routera jak i z maszynami w sieci LAN. Jedyna widoczna dla nas różnica, to inne adresy IP w zależności od tego czy klient połączy się przewodowo, czy bezprzewodowo.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.