Router OpenWRT jako serwer i klient RADIUS

Spis treści

Ten poniższy artykuł ma na celu pokazanie w jaki sposób stworzyć infrastrukturę WiFi w oparciu o oprogramowanie freeradius (serwer RADIUS), które zostanie zainstalowane na przykładowym routerze TP-Link Archer C7 v2. Router ma wgrany firmware OpenWRT Chaos Calmer w wersji 15.05.1 (r49294). Zostanie tutaj opisane dokładnie jak wdrożyć protokół WPA2 Enterprise z obsługą trzech metod uwierzytelniania: EAP-TLS, EAP-TTLS oraz PEAP (v0) .

Instalacja pakietów na potrzeby RADIUS'a

Jakiś czas temu opisywałem wdrożenie WPA2 Enterprise w oparciu o oprogramowanie freeradius, z tym, że na debianie. Tamten mechanizm był podobny do tego, który zamierzam przedstawić w tym artykule. W podlinkowanym wyżej wpisie był robiony użytek z dwóch maszyn. Jedna z nich robiła za serwer RADIUS'a, druga zaś za klienta. W tym przypadku zarówno klientem jak i serwerem RADIUS'a będzie nasz router. Logujemy się zatem na to urządzenie i przechodzimy do instalacji potrzebnych nam pakietów. Na te poniższe rzeczy potrzebne jest około 1,5 MiB na flash'u routera. Trzeba jednak przy tym zaznaczyć, że nie są to wszystkie moduły, które możemy zainstalować oraz, że z części z nich możemy zrezygnować.

# opkg update
# opkg install freeradius2 \
freeradius2-mod-eap \
freeradius2-mod-eap-mschapv2 \
freeradius2-mod-eap-peap \
freeradius2-mod-eap-tls \
freeradius2-mod-eap-ttls \
freeradius2-mod-files \
freeradius2-mod-mschap \
freeradius2-mod-radutmp \
freeradius2-mod-realm \
freeradius2-mod-exec \
freeradius2-mod-pap \
freeradius2-mod-chap \
freeradius2-mod-sql \
freeradius2-mod-logintime

Musimy także wymienić nieco oprogramowania. Mowa o domyślnie zainstalowanym pakiecie wpad-mini , który nie zawiera obsługi WPA2 Enterprise. Jeśli chcemy mieć obsługę tego protokołu, to musimy doinstalować pakiet wpad uprzednio usuwając wspomniany wyżej pakiet wpad-mini (potrzeba około 0,5 MiB na flash):

# opkg remove wpad-mini
# opkg install wpad

Certyfikaty

Serwer RADIUS, który zamierzamy skonfigurować, wymaga do prawidłowej pracy kilku certyfikatów. Te certyfikaty musimy sobie stworzyć. Nie będę tutaj opisywał procesu generowania certyfikatów, a to z tego względu, że zostało to zrobione w osobnych artykułach. Odradzam tworzenie samych certyfikatów bezpośrednio na routerze, bo to jest proces bardzo zasobożerny i dużo lepiej do tego celu jest wykorzystać jakąś standardową dystrybucję linux'a. Niemniej jednak, jeśli nie mamy jeszcze wymaganych certyfikatów, to możemy je sobie stworzyć przy pomocy takich narzędzi jak, np. easy-rsa. Oczywiście to tylko jeden ze sposobów generowania certyfikatów. Jeśli nie chce nam się korzystać z narzędzi specjalnie przeznaczonych do tego typu celów, to zawsze możemy takie certyfikaty wygenerować sobie ręcznie.

Zakładam, że mamy już potrzebne pliki. Musimy je wgrać na router. Potrzebny nam będzie klucz serwera, certyfikat serwera oraz certyfikat CA. Dodatkowo, będziemy potrzebować plik dh (parametry potrzebne do wymiany kluczy w protokole Diffie-Hellman'a). Tworzymy zatem na routerze katalog /etc/freeradius2/certs/ i wrzucamy do niego wszystkie wyżej wymienione pliki przy pomocy scp :

# scp /etc/CA_RADIUS/keys/{radius.key,radius.crt,ca.crt,dh2048.pem} root@192.168.1.1:/etc/freeradius2/certs

Konfiguracja demona radiusd

Na sam początek edytujemy plik /etc/freeradius2/radiusd.conf . Musimy w nim dostosować odpowiednie parametry dotyczące interfejsu, adresu i portów na jakich serwer RADIUS będzie operował:

...
listen {
  type = auth
  ipaddr = 127.0.0.1
  port = 0
  interface = lo
...
listen {
  type = acct
  ipaddr = 127.0.0.1
  port = 0
  interface = lo
...

Port 0 w tym wypadku oznacza port domyślny. Wartość tego portu jest odczytywana z pliku /etc/services . Standardowo są to 1812 (auth) i 1813 (acct).

Konfiguracja klienta RADIUS'a

W tym przypadku router będzie robił zarówno za klient jak i za serwer RADIUS'a. Musimy zatem odpowiednio zmienić plik /etc/freeradius2/clients.conf . To w tym pliku określamy hosty, które mogą przesyłać zapytania do serwera RADIUS. Domyślna jego konfiguracja już wskazuje na adres 127.0.0.1 . Jedyne co musimy zrobić, to określić parametr secret :

...
client localhost {
  ipaddr = 127.0.0.1
  secret = 1846445a84caa742f082efed78e786d9f
  require_message_authenticator = yes
  nastype = other
}
...

Musimy także odpowiednio przepisać plik /etc/config/wireless , gdzie ustawiamy te poniższe opcje:

config wifi-iface
  option device   'radio0'
  option network  'lan'
  option mode    'ap'
  option ssid    'Ever_Vigilant'
  option encryption 'wpa2+aes'
  option key    '1846445a84caa742f082efed78e786d9f'
  option server   '127.0.0.1'
  option port    '1812'
  option disabled  '0'
  option hidden   '0'

Jeśli ktoś jest ciekaw użyty wyżej opcji, to zapraszam do zapoznania się z artykułem, który został poświęcony konfiguracji sieci WiFi na routerze z OpenWRT. To na co musimy zwrócić uwagę, to opcja key , której wartość wskazuje na sekret określony wyżej w pliku /etc/freeradius2/clients.conf . Te dwie wartości muszą do siebie pasować. Uzupełniamy też opcje server oraz port . Dodatkowo, jeśli korzystaliśmy wcześniej z sieci opartej o protokół WPA2-PSK, to przydałoby się ją wyłączyć (za pomocą disabled ) zostawiając w powyższym pliku tylko jeden aktywny blok z konfiguracją sieci WiFi.

Klienci sieci WiFi

Jeśli chodzi zaś o konta użytkowników, którzy będą mieli prawo łączyć się do naszej sieci WiFi, to definiujemy ich w pliku /etc/freeradius2/users . Poniżej są zawarte przykładowe wpisy dla kont dla konfiguracji EAP-TTLS i PEAP:

"anonymous"    Auth-type := EAP

"morfik"     Cleartext-Password := "e6a664c54f6427"
         Reply-Message = "Witaj, %{User-Name}"

Niżej zaś jest konfiguracja dla kont EAP-TLS:

"morfik_laptop"  Auth-type := EAP
         Reply-Message = "Witaj, Morfiku!"

Musimy także dopisać jedną dodatkową regułę, która będzie definiować domyślną akcję. To właśnie ta akcja zostanie podjęta jeśli żądanie nie zostanie dopasowane do jednego z tych powyżej określonych kont. Dodajemy zatem ten poniższy wpis:

DEFAULT      Auth-type := Reject
         Reply-Message := "SPADAJ NA DRZEWO!"

Konfiguracja uwierzytelniania EAP (EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP)

Jest wiele metod uwierzytelniania EAP i nas interesować będą trzy z nich EAP-TLS, EAP-TTLS i PEAP. Metoda EAP-TLS, w odróżnieniu od EAP-TTLS i PEAP, wymaga wzajemnej weryfikacji certyfikatów na linii serwer-klient. Z kolei EAP-TTLS i PEAP zbytnio się nie różnią między sobą, no może za wyjątkiem wsparcia, bo ten drugi jest rozwijany przez MS. Obie te metody wykorzystują szyfrowany tunel TLS, który jest również podstawą dla uwierzytelniania przy metodzie EAP-TLS i by korzystać z EAP-TTLS lub PEAP, trzeba po części skonfigurować uwierzytelnianie EAP-TLS. Same certyfikaty klienckie w przypadku EAP-TTLS i PEAP są nieobowiązkowe i gdy nie korzystamy z nich, uwierzytelnianie klienta odbywa się przy pomocy loginu i hasła, co znacznie upraszcza wdrożenie protokołu WPA2 Enterprise. Jeśli chodzi o samą konfigurację klientów, to windowsy standardowo nie działają z metodą EAP-TTLS i muszą używać PEAP, co trzeba wziąć pod uwagę, przy konfiguracji serwera RADIUS.

W związku z powyższym, ustawimy domyślny protokół EAP na PEAP, zakładając, że najwięcej klientów będzie właśnie go używać. Konfiguracja uwierzytelniania EAP jest trzymana w pliku /etc/freeradius2/eap.conf . Edytujmy go zatem i ustawmy odpowiednie ścieżki do certyfikatów. W zależności od tego czy wybieraliśmy opcje szyfrowania plików certyfikatów przy ich tworzeniu, to będziemy musieli także określić hasło do certyfikatów. W tym przypadku, wszystkie certyfikaty są bez haseł, zatem pole od hasła w konfiguracji freeradius'a pozostawiamy puste:

tls {
...
  private_key_password =
  private_key_file = ${certdir}/radius.key
  certificate_file = ${certdir}/radius.crt
  CA_file = ${cadir}/ca.crt
  dh_file = ${certdir}/dh2048.pem
...

Mając skonfigurowany tunel TLS, możemy skonfigurować także protokół EAP-TTLS:

...
ttls {
  default_eap_type = md5
  copy_request_to_tunnel = yes
  use_tunneled_reply = yes
}
...

Podobnie postępujemy w przypadku protokołu PEAP:

..
peap {
  default_eap_type = mschapv2
  copy_request_to_tunnel = yes
  use_tunneled_reply = yes
}
...

Test serwera RADIUS

Przydałoby się wstępnie przetestować serwer RADIUS'a odpalając go w trybie debug przy pomocy tego poniższego polecenia:

# radiusd -XXX

W terminalu powinna pokazać nam się cała masa wiadomości. Na końcu zaś powinniśmy zobaczyć wpisy podobne do tych poniżej:

Debug: Listening on authentication interface lo address 127.0.0.1 port 1812
Debug: Listening on accounting interface lo address 127.0.0.1 port 1813
Info: Ready to process requests.

Jeśli z jakiegoś powodu dostaniemy błąd radiusd: can't resolve symbol 'EC_KEY_new_by_curve_name' , to musimy sprawdzić jaką wersję OpenSSL mamy zainstalowaną na routerze oraz w oparciu o jaką wersję był kompilowany pakiet freeradius2 . Poniżej przykład:

# opkg list-installed | grep openssl
libopenssl - 1.0.2g-1

# radiusd -XXX
...
Debug:  ssl: OpenSSL 1.0.2g 1 Mar 2016

Jeśli numerki w obu przypadkach się nie pokrywają, to jest wielce prawdopodobne, że nie uda nam się odpalić serwera RADIUS. Jeśli mimo posiadania tych samych wersji nadal dostajemy w/w błąd, to być może pakiet libopenssl pochodzi z innego źródła niż pakiet freeradius . W tym przypadku wszystko jest w należytym porządku.

Test podłączania klientów do sieci WiFi

Serwer RADIUS'a stoi już na routerze i teraz trzeba zaprzęgnąć do pracy jakąś maszynę kliencką w celu przetestowania połączenia. Jako, że mamy skonfigurowaną obsługę trzech metod uwierzytelniających, to potrzebne nam są odpowiednie profile dla klientów sieci WiFi, by ci mogli się bez problemu podłączyć. Poniżej są 3 zwrotki dla linux'owego narzędzia wpasupplicant zajmującego się konfiguracją połączeń bezprzewodowych.

Konfiguracja dla EAP-TLS

network={
  id_str="home_wifi_static"
  priority=10
  ssid="Winter_Is_Coming"
  bssid=E8:94:F6:68:79:EF
  proto=RSN
  key_mgmt=WPA-EAP
  eap=TLS
  pairwise=CCMP
  group=CCMP
  auth_alg=OPEN
  identity="morfik_laptop"
  ca_cert="/etc/CA_RADIUS/keys/ca.crt"
  client_cert="/etc/CA_RADIUS/keys/morfik_laptop.crt"
  private_key="/etc/CA_RADIUS/keys/morfik_laptop.key"
#  private_key="/etc/CA_RADIUS/keys/morfik_laptop.p12"
#  private_key_passwd="jakies-haslo-client"
  scan_ssid=0
  disabled=0
}

Konfiguracja dla EAP-TTLS

network={
  id_str="home_wifi_static"
  priority=10
  ssid="Winter_Is_Coming"
  bssid=E8:94:F6:68:79:EF
  proto=RSN
  key_mgmt=WPA-EAP
  eap=TTLS
  pairwise=CCMP
  group=CCMP
  auth_alg=OPEN
  phase1="peaplabel=1"
  phase2="auth=MD5"
  anonymous_identity="anonymous"
  identity="morfik"
  password="e6a664c54f6427"
  ca_cert="/etc/CA_RADIUS/keys/ca.crt"
  scan_ssid=0
  disabled=0
}

Konfiguracja dla PEAP:

network={
  id_str="home_wifi_static"
  priority=15
  ssid="Winter_Is_Coming"
  bssid=E8:94:F6:68:79:EF
  proto=RSN
  key_mgmt=WPA-EAP
  eap=PEAP
  pairwise=CCMP
  group=CCMP
  auth_alg=OPEN
  phase2="auth=MSCHAPV2"
  anonymous_identity="anonymous"
  identity="morfik"
  password="e6a664c54f6427"
  ca_cert="/etc/CA_RADIUS/keys/ca.crt"
  scan_ssid=0
  disabled=0
}

Interesują nas głównie linijki zawierające ca_cert , client_cert , private_key , private_key_passwd . Z tym, że w zależności od konfiguracji, nie wszystkie bloki posiadają każdy z tych parametrów. Jeśli nie szyfrujemy kluczy, parametr private_key_passwd może zostać wykomentowany. W przypadku protokołów EAP-TTLS oraz PEAP mamy możliwość sprecyzowania parametru anonymous_identity . Zwykle przyjmuje on wartość anonymous . Jest to nic innego jak zewnętrzna tożsamość używana do zestawiania tunelu TLS. W przypadku gdybyśmy nie podali w konfiguracji tego parametru, zostanie użyta realna tożsamość, czyli ta, która służy do logowania się do sieci WiFi.

Powyższe ustawienia dla protokołów EAP-TTLS i PEAP dają gwarancję, że nie da się podsłuchać realnych tożsamości używanych przy logowaniu się do sieci. Atakujący węsząc w sieci zobaczy jedynie login anonymous , z którym nic nie da się zrobić.

Jeśli chodzi jeszcze o protokoły EAP-TTLS oraz PEAP nie trzeba definiować parametru ca_cert w konfiguracji narzędzia wpasupplicant. W przypadku, gdy tego nie zrobimy, to nie zweryfikujemy tym samym certyfikatu serwera RADIUS. Jeśli mamy podaną ścieżkę do certyfikatu serwera w konfiguracji, to w przypadku niezgodności certyfikatu serwera, zostaniemy o tym fakcie poinformowani. Jeśli nie przeprowadzimy weryfikacji certyfikatu serwera (brak parametru ca_cert ), to zostaniemy podłączeni do sieci jak gdyby nigdy nic. Jeśli ktoś w takiej sytuacji spróbuje postawić AP/NAS, na którym będzie miał taką samą sieć jak nasza (ten sam BSSID i ESSID), to istnieje spore prawdopodobieństwo, że podłączymy się do infrastruktury tego kogoś i wszystkie dane logowania do naszego konta w naszej sieci WiFi podamy mu jak na tacy.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.