NAT Reflection oraz NAT Loopback w OpenWRT

Spis treści

Mechanizm NAT Loopback nazywany też NAT Reflection lub NAT Hairpinning często jest pomijany przy omawianiu tematyki firewall'a. Chodzi generalnie o możliwość uzyskiwania dostępu do zasobów w sieci lokalnej po adresie, który jest na zewnętrznym interfejsie sieciowym routera. W taki sposób mając dwa hosty w sieci lokalnej, jeden z nich jest w stanie uzyskać dostęp do usług znajdujących się na drugim hoście przez wykorzystanie zewnętrznego często też publicznego adresu IP. W tym wpisie przybliżymy sobie zasadę działania tego mechanizmu.

Zastosowanie NAT Loopback/NAT Reflection

Jako, że najlepiej jest operować na przykładach, to rozważmy sobie sytuację z życia wziętą. Mamy sieć lokalną 192.168.1.0/24 podpiętą pod interfejs br-lan . Ten interfejs dysponuje adresem 192.168.1.1 . W tej sieci lokalnej mamy dwie maszyny o adresach 192.168.1.100 oraz 192.168.1.234 . Na interfejsie zewnętrznym routera eth0 mamy adres publiczny 82.160.11.22 . Chcielibyśmy teraz z maszyny o adresie 192.168.1.100 uzyskać dostęp do serwera www. W standardowej sytuacji nastąpi połączenie z 192.168.1.100 do 192.168.1.234, bo przecie te dwa hosty są w tej samej sieci. W pewnych przypadkach jednak chcielibyśmy uzyskać dostęp do tego serwera www wpisując także adres 82.160.11.22 . Problem w tym, że ten adres nie należy do sieci lokalnej i pakiet zostanie przesłany do bramy domyślnej. Standardowy NAT, który zwykle implementujemy w iptables nam nie pomoże w tej sytuacji. Musimy się zatem nauczyć korzystać z NAT Loopback/NAT Reflection.

NAT Loopback/NAT Reflection w wykonaniu OpenWRT jest automatyczny. Za każdym razem, gdy tworzymy sekcję config redirect w pliku /etc/config/firewall i uwzględnimy w niej opcję src_dport , to zostaną stworzone dwie dodatkowe reguły. Są one dodawane do łańcuchów zone_lan_prerouting oraz zone_lan_postrouting w tablicy nat w iptables . Przyjrzymy się zatem jak wygląda przykładowa sekcja przekierowania:

config redirect
  option name 'www'
  option src 'wan'
  option dest 'lan'
  option proto 'tcpudp'
  option src_dport '80'
  option dest_ip '192.168.1.234'
  option dest_port '80'
  option target 'DNAT'

W oparciu o ten blok, OpenWRT utworzy te poniższe reguły:

iptables -t nat -A zone_wan_prerouting -p tcp -m tcp --dport 80 -m comment --comment www -j DNAT --to-destination 192.168.1.234:80

iptables -t nat -A zone_lan_prerouting -s 192.168.1.0/24 -d 82.160.11.22/32 -p tcp -m tcp --dport 80 -m comment --comment "www (reflection)" -j DNAT --to-destination 192.168.1.234
iptables -t nat -A zone_lan_postrouting -s 192.168.1.0/24 -d 192.168.1.234/32 -p tcp -m tcp --dport 80 -m comment --comment "www (reflection)" -j SNAT --to-source 192.168.1.1

Pierwsza reguła to standardowy NAT (DNAT) umożliwiający nawiązanie połączenia z serwerem www w sieci lokalnej hostom znajdującym się w internecie (typowy port forwarding). Generalnie rzecz biorąc nie interesuje nas ta reguła w tej chwili.

Dwie kolejne reguły odpowiadają za NAT Loopback/NAT Reflection. Operują one na tym samym pakiecie. Pierwsza z reguł przepisuje nagłówek pakietu przed podjęciem decyzji o routingu (ustawia adres docelowy). Druga reguła przepisuje nagłówek po tej decyzji (ustawia adres źródłowy). Obie te reguły są wymagane do poprawnego działania NAT Loopback/NAT Reflection. Jeśli z jakichś przyczyn zapomnielibyśmy określić ostatnią regułę, to klient z sieci lokalnej będzie miał problemy się podłączyć. Pakiety nie zostaną zatrzymane na firewall'u ale hosty będą spodziewać się innych adresów. Poniżej jest przykład ustanawiania połączenia w przypadku braku tej ostatniej reguły:

nat-reflection-nat-loopback-iptables-openwrt

Dla porównania, gdy mamy obie reguły określone, ten sam proces ustanawiania nowego połączenia z serwerem www wyglądałby tak jak na tej poniższej fotce:

nat-reflection-nat-loopback-iptables-openwrt

Widzimy, że uległ zmianie adres źródłowy, z którego został przesłany pakiet SYN-ACK . W tym pierwszym przypadku, pakiet SYN-ACK nie został zaakceptowany właśnie ze względu na inny adres źródłowy. W efekcie obie strony połączenia sądzą, że pakiety nie dotarły na drugą stronę z powodzeniem i zaczynają je retransmitować. Oczywiście w takim stanie nigdy nie uda im się porozumieć. Dlatego właśnie wymagane są obie te powyższe reguły.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.