Morfitronik Security & Privacy

Wake On LAN z etherwake pod OpenWRT

2016-05-11 19:39:37
Morfik

Router wyposażony w firmware OpenWRT potrafi wybudzać maszyny w sieci lokalnej. Wake On LAN (WOL) nie działa przez internet, a jedynie, jak sama nazwa sugeruje, w sieci LAN. W tym mechanizmie wykorzystywany jest broadcast, a routery nie forward’ują pakietów rozgłoszeniowych. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, by zalogować się na router via SSH od strony WAN i wybudzić jakąś maszynę z poziomu routera. Komputery, które chcemy budzić muszą mieć odpowiednią płytę główną. Prawdopodobnie wszystkie nowsze płyty już taką właściwość posiadają. Dodatkowo, trzeba w BIOS’ie ustawić odpowiednie opcje. Ważną rzeczą jest, by nie wyłączać PC przyciskiem w obudowie (lub na zasilaczu), bo wtedy nie będzie możliwe wybudzenie maszyny, nawet po dostarczeniu jej zasilania. Wyłączenia maszyny musimy dokonać z poziomu systemu operacyjnego, tylko wtedy WOL zadziała. W tym wpisie pokażemy jak przy pomocy etherwake wybudzić określonego hosta w sieci LAN.

Instalacja i konfiguracja etherwake

Dysponując odpowiednim hardware, oraz mając ustawione odpowiednie opcje w BIOS’ie, możemy przejść do instalacji i konfiguracji potrzebnego nam oprogramowania. Logujemy się zatem na router i instalujemy ten poniższy pakiet:

# opkg update
# opkg install etherwake

Konfiguracja dla tego demona znajduje się w pliku /etc/config/etherwake . Edytujemy ten plik i przepisujemy go do poniższej postaci:

config 'etherwake' 'setup'
  option 'pathes' '/usr/bin/etherwake /usr/bin/ether-wake'
  option 'sudo' 'off'
  option 'interface' 'br-lan'
  option 'broadcast' 'on'

config 'target'
  option 'name' 'the-hound'
  option 'mac' '00:0f:ea:38:64:4c'
#  option 'password' 'AABBCCDDEEFF'
  option 'wakeonboot' 'off'

Mamy tutaj dwie sekcje. W pierwszej z nich określamy zachowanie samego demona, który będzie nasłuchiwał na określonym interfejsie ( interface ). W tym przypadku interfejs lokalny to br-lan . To przez ten interfejs będą wysyłane pakiety budzące maszyny. Dalej mamy opcję broadcast , która sprawia, że magiczne pakiety zdolne wybudzić maszyny w sieci są przesyłane na adres rozgłoszeniowy 255.255.255.255 . Sekcji config 'target' możemy zdefiniować wiele i w każdej z nich, w opcji mac podać adres MAC maszyny, którą chcemy wybudzić. Z kolei zaś opcja name ułatwia wybudzanie przy pomocy skryptu /etc/init.d/etherwake . W przypadku, gdy ustawimy także opcję wakeonboot , to przy starcie routera, wszystkie maszyny mające włączoną tą opcję zostaną wybudzone.

Budzenie maszyn

Maszyny możemy budzić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wyżej określona opcja automatycznego budzenia za każdym razem, gdy system routera startuje. Drugim zaś jest wywołanie skryptu /etc/init.d/etherwake i podanie mu nazwy maszyny, którą chcemy wybudzić. Załóżmy, że chcemy wybudzić tę maszynę co została określona w sekcji config 'target' . Odpalamy terminal, logujemy się na router i z poziomu konsoli wydajemy to poniższe polecenie:

# /etc/init.d/etherwake start the-hound
# /etc/init.d/etherwake: Waking up the-hound via /usr/bin/etherwake -i br-lan -b 00:0f:ea:38:64:4c

Jeśli maszyna została wyłączona za pomocą systemu operacyjnego, a nie przez odcięcie jej zasilania, to powinna zostać wybudzona. Jeśli się tak nie dzieje, to być może karta sieciowa ma wyłączoną obsługę WOL.


Komentarze

Zawartość wpisu