Wake On LAN z etherwake pod OpenWRT

Spis treści

Router wyposażony w firmware OpenWRT potrafi wybudzać maszyny w sieci lokalnej. Wake On LAN (WOL) nie działa przez internet, a jedynie, jak sama nazwa sugeruje, w sieci LAN. W tym mechanizmie wykorzystywany jest broadcast, a routery nie forward'ują pakietów rozgłoszeniowych. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, by zalogować się na router via SSH od strony WAN i wybudzić jakąś maszynę z poziomu routera. Komputery, które chcemy budzić muszą mieć odpowiednią płytę główną. Prawdopodobnie wszystkie nowsze płyty już taką właściwość posiadają. Dodatkowo, trzeba w BIOS'ie ustawić odpowiednie opcje. Ważną rzeczą jest, by nie wyłączać PC przyciskiem w obudowie (lub na zasilaczu), bo wtedy nie będzie możliwe wybudzenie maszyny, nawet po dostarczeniu jej zasilania. Wyłączenia maszyny musimy dokonać z poziomu systemu operacyjnego, tylko wtedy WOL zadziała. W tym wpisie pokażemy jak przy pomocy etherwake wybudzić określonego hosta w sieci LAN.

Instalacja i konfiguracja etherwake

Dysponując odpowiednim hardware, oraz mając ustawione odpowiednie opcje w BIOS'ie, możemy przejść do instalacji i konfiguracji potrzebnego nam oprogramowania. Logujemy się zatem na router i instalujemy ten poniższy pakiet:

# opkg update
# opkg install etherwake

Konfiguracja dla tego demona znajduje się w pliku /etc/config/etherwake . Edytujemy ten plik i przepisujemy go do poniższej postaci:

config 'etherwake' 'setup'
  option 'pathes' '/usr/bin/etherwake /usr/bin/ether-wake'
  option 'sudo' 'off'
  option 'interface' 'br-lan'
  option 'broadcast' 'on'

config 'target'
  option 'name' 'the-hound'
  option 'mac' '00:0f:ea:38:64:4c'
#  option 'password' 'AABBCCDDEEFF'
  option 'wakeonboot' 'off'

Mamy tutaj dwie sekcje. W pierwszej z nich określamy zachowanie samego demona, który będzie nasłuchiwał na określonym interfejsie ( interface ). W tym przypadku interfejs lokalny to br-lan . To przez ten interfejs będą wysyłane pakiety budzące maszyny. Dalej mamy opcję broadcast , która sprawia, że magiczne pakiety zdolne wybudzić maszyny w sieci są przesyłane na adres rozgłoszeniowy 255.255.255.255 . Sekcji config 'target' możemy zdefiniować wiele i w każdej z nich, w opcji mac podać adres MAC maszyny, którą chcemy wybudzić. Z kolei zaś opcja name ułatwia wybudzanie przy pomocy skryptu /etc/init.d/etherwake . W przypadku, gdy ustawimy także opcję wakeonboot , to przy starcie routera, wszystkie maszyny mające włączoną tą opcję zostaną wybudzone.

Budzenie maszyn

Maszyny możemy budzić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wyżej określona opcja automatycznego budzenia za każdym razem, gdy system routera startuje. Drugim zaś jest wywołanie skryptu /etc/init.d/etherwake i podanie mu nazwy maszyny, którą chcemy wybudzić. Załóżmy, że chcemy wybudzić tę maszynę co została określona w sekcji config 'target' . Odpalamy terminal, logujemy się na router i z poziomu konsoli wydajemy to poniższe polecenie:

# /etc/init.d/etherwake start the-hound
# /etc/init.d/etherwake: Waking up the-hound via /usr/bin/etherwake -i br-lan -b 00:0f:ea:38:64:4c

Jeśli maszyna została wyłączona za pomocą systemu operacyjnego, a nie przez odcięcie jej zasilania, to powinna zostać wybudzona. Jeśli się tak nie dzieje, to być może karta sieciowa ma wyłączoną obsługę WOL.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.