WPA/WPA2 Enterprise i serwer freeradius

Spis treści

Poniższy wpis ma na celu stworzenie infrastruktury WiFi w oparciu o oprogramowanie freeradius zainstalowane na debianowym serwerze. Projekt zakłada wykorzystanie osobnego urządzenia NAS (AP), w tym przypadku jest to router TP-Link TL-WR1043N/ND v2, na którym jest zainstalowane oprogramowanie OpenWRT. W oparciu o te dwie maszyny spróbujemy skonfigurować protokół WPA2 Enterprise z obsługą trzech metod uwierzytelniania, tj. EAP-TLS, EAP-TTLS oraz PEAP (v0) . Będziemy również potrzebować kilku certyfikatów (w tym CA), bez których to pewne mechanizmy mogą nie działać.

Instalacja komponentów

W mojej sieci testowej router ma adres 192.168.1.1 , a serwer z debianem 192.168.1.166 . W tym przypadku będzie jedna maszyna kliencka (laptop) z adresem 192.168.1.150. Zarówno do serwera debiana jak i do routera będziemy się łączyć przez ssh. Serwer nie posiada środowiska graficznego, jedynie podstawowy system + serwer ssh.

Na serwerze będziemy instalować oprogramowanie freeradius wraz z modułem obsługującym MySQL. Potrzebny nam też będzie sam serwer bazy danych MySQL. Logujemy się zatem na serwer debiana via ssh i instalujemy tam poniższe pakiety:

$ ssh root@192.168.1.166
...
# aptitude install freeradius freeradius-mysql freeradius-utils mysql-server
...

Wstępna konfiguracja pakietu freeradius

Nie zaleca się odpalania demona freeradius'a z uprawnieniami użytkownika root. W debianie, wszystkie niezbędne kroki, takie jak zmiana uprawnień plików w katalogu /etc/freeradius/ , czy sama konfiguracja użytkownika/grupy freerad, zostały przeprowadzone przez opiekuna pakietu i my nie musimy sobie tym głowy zawracać. Warto jednak prześledzić jak wygląda cały setup poinstalacyjny. Poniżej znajduje się listing plików konfiguracyjnych wraz z ich uprawnieniami:

# tree -u -g -p /etc/freeradius/
/etc/freeradius/
├── [-rw-r----- root   freerad ] acct_users
├── [-rw-r----- root   freerad ] attrs
├── [-rw-r----- root   freerad ] attrs.access_challenge
├── [-rw-r----- root   freerad ] attrs.access_reject
├── [-rw-r----- root   freerad ] attrs.accounting_response
├── [-rw-r----- root   freerad ] attrs.pre-proxy
├── [drwxr-s--x freerad freerad ] certs
│  ├── [lrwxrwxrwx root   freerad ] ca.pem -> /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
│  ├── [-rw-r--r-- root   freerad ] dh
│  ├── [lrwxrwxrwx root   freerad ] server.key -> /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
│  └── [lrwxrwxrwx root   freerad ] server.pem -> /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
├── [-rw-r----- root   freerad ] clients.conf
├── [-rw-r--r-- root   freerad ] dictionary
├── [-rw-r----- root   freerad ] eap.conf
├── [-rw-r----- root   freerad ] experimental.conf
├── [-rw-r----- root   freerad ] hints
├── [-rw-r----- root   freerad ] huntgroups
├── [-rw-r----- root   freerad ] ldap.attrmap
├── [drwxr-xr-x root   root  ] modules
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] acct_unique
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] always
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] attr_filter
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] attr_rewrite
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] chap
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] checkval
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] counter
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] cui
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] detail
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] detail.example.com
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] detail.log
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] digest
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] dynamic_clients
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] echo
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] etc_group
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] exec
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] expiration
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] expr
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] files
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] inner-eap
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] ippool
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] krb5
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] ldap
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] linelog
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] logintime
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] mac2ip
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] mac2vlan
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] mschap
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] ntlm_auth
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] opendirectory
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] otp
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] pam
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] pap
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] passwd
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] perl
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] policy
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] preprocess
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] radutmp
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] realm
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] redis
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] rediswho
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] replicate
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] smbpasswd
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] smsotp
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] soh
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] sql_log
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] sqlcounter_expire_on_login
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] sradutmp
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] unix
│  └── [-rw-r--r-- root   root  ] wimax
├── [-rw-r----- root   freerad ] policy.conf
├── [-rw-r----- root   freerad ] policy.txt
├── [-rw-r----- root   freerad ] preproxy_users
├── [-rw-r----- root   freerad ] proxy.conf
├── [-rw-r----- root   freerad ] radiusd.conf
├── [drwxr-s--x freerad freerad ] sites-available
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] README
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] buffered-sql
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] coa
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] control-socket
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] copy-acct-to-home-server
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] decoupled-accounting
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] default
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] dhcp
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] dynamic-clients
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] example
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] inner-tunnel
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] originate-coa
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] proxy-inner-tunnel
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] robust-proxy-accounting
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] soh
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] status
│  ├── [-rw-r--r-- root   root  ] virtual.example.com
│  └── [-rw-r--r-- root   root  ] vmps
├── [drwxr-s--x freerad freerad ] sites-enabled
│  ├── [lrwxrwxrwx root   freerad ] default -> ../sites-available/default
│  └── [lrwxrwxrwx root   freerad ] inner-tunnel -> ../sites-available/inner-tunnel
├── [-rw-r----- root   freerad ] sql.conf
├── [-rw-r--r-- root   root  ] sqlippool.conf
├── [-rw-r--r-- root   root  ] templates.conf
└── [-rw-r--r-- root   root  ] users

4 directories, 96 files

Niżej zaś znajduje się konfiguracja użytkownika freerad :

# grep freerad /etc/group
shadow:x:42:freerad
freerad:x:109:
ssl-cert:x:110:freerad

# grep freerad /etc/passwd
freerad:x:105:109::/etc/freeradius:/bin/false

# grep freerad /etc/shadow
freerad:*:16321:0:99999:7:::

Trzeba zaznaczyć, że użytkownik freerad jest członkiem grupy shadow i to umożliwia mu odczyt zahashowanych haseł użytkowników systemowych, co jest przydatne, np. przy korzystaniu z modułu unix .

W pliku /etc/freeradius/radiusd.conf są przechowywane informacje na temat interfejsu, adresu, portów, użytkownika i grupy na jakich będzie operowało oprogramowanie freeradius. Część z opcji musimy dostosować sobie według naszych potrzeb:

...
user = freerad
group = freerad
...
listen {
    type = auth
    port = 0
    ipaddr = 192.168.1.166
    interface = eth0
...
listen {
    type = acct
    port = 0
    ipaddr = 192.168.1.166
    interface = eth0
...

Port 0 w tym wypadku oznacza port domyślny, a jego wartość jest czytana z pliku /etc/services . Są to 1812 (auth) i 1813 (acct).

Zapisujemy zmiany i testujemy wstępnie serwer odpalając go w trybie debug za pomocą poniższego polecenia:

# freeradius -XXX

Wygeneruje ono pokaźnych rozmiarów log, na końcu którego powinna być poniższa informacja:

Debug: Listening on authentication interface eth0 address 192.168.1.166 port 1812
Debug: Listening on accounting interface eth0 address 192.168.1.166 port 1813
Debug: Listening on authentication address 127.0.0.1 port 18120 as server inner-tunnel
Debug: Listening on proxy address 192.168.1.166 port 1814
Info: Ready to process requests.

Firewall

Poniższy krok nie jest konieczny, w końcu jakby nie patrzeć w swojej sieci lokalnej raczej wszystkie maszyny mamy zaufane i nie trzeba dodatkowo dozbrajać serwera freeradius pod kątem restrykcji dostępu. Czasem jednak potrzebny jest firewall, w którym to musimy przepuścić ruch na porcie 22/tcp (domyślny ssh) z konkretnego adresu IP, ruch na portach 1812/udp, 1813/udp, 1814/udp (domyślne porty freeradius'a) oraz zapytania do serwera bazy danych MySQL, który operuje standardowo na porcie 3306/tcp , choć nie powinniśmy wystawiać bazy danych na widok publiczny, bo o wiele lepszym rozwiązaniem jest logowanie się po ssh i lokalne administrowanie bazą.

Jeśli chodzi o samego freeradius'a jeszcze, to portem 1812 lecą zapytania uwierzytelniające, portem 1813 pakiety dotyczące wykorzystania zasobów sieci, a port 1814 odpowiada za forwardowanie zapytań (proxy). Domyślnie freeradius nasłuchuje na wszystkich tych portach i jeśli nie potrzebujemy, np. informacji na temat czasu trwania sesji danego użytkownika, czy bajtów ile przesłał, lub zwyczajnie nie korzystamy z proxy, to możemy zahashować w pliku /etc/freeradius/radiusd.conf odpowiednią sekcję.

Tak czy inaczej, reguły firewall'a, które trzeba wziąć pod uwagę, są wypisane poniżej:

iptables -t filter -p udp --dport 1812 -j ACCEPT -m comment --comment "RADIUS AUTH"
iptables -t filter -p udp --dport 1813 -j ACCEPT -m comment --comment "RADIUS ACCT"
iptables -t filter -p udp --dport 1814 -j ACCEPT -m comment --comment "RADIUS PROXY"
iptables -t filter -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT -m comment --comment "MySQL"
iptables -t filter -p tcp --dport 22 -s 192.168.1.150 -j ACCEPT -m comment --comment "SSH"

Certyfikaty

Freeradius w katalogu /etc/freeradius/certs/ tworzy linki do istniejących już w systemie certyfikatów. Są to testowe certyfikaty dla usług, które ich wymagają do poprawnego działania i pochodzą one z pakietu ssl-cert . Świetnie się one nadają do celów testowych i sprawdzenia czy instalacja freeradius'a działa jak należy. Te certyfikaty nie są zalecane na serwerach produkcyjnych, dlatego też musimy wygenerować sobie własne certyfikaty.

Generowanie certyfikatów można przeprowadzić ręcznie. Można także posłużyć się pakietem easy-rsa. Istnieje także możliwość skorzystania z przygotowanego do tego celu narzędzi zawartych w pakiecie freeradius. Informacje na temat korzystania z narzędzi freeradius'a są dostępne w pliku /usr/share/doc/freeradius/examples/certs/README .

Po tym jak zainstalowaliśmy pakiet freeradius, kilka plików zostało utworzonych w katalogu /usr/share/doc/freeradius/examples/certs i mamy tam między innymi bootstrap , ca.cnf , client.cnf , server.cnf oraz xpextensions . W zależności od konfiguracji freeradius'a przy jego kompilacji, podczas uruchomienia serwera jako root w trybie debug ( freeradius -X ), plik bootstrap może zostać wykonywany i zostaną stworzone w ten sposób certyfikaty dla określonych maszyn. W przypadku debiana, to jednak nie ma miejsca ale wszystkie potrzebne nam pliki są dostarczone i możemy ten skrypt wywołać ręcznie z takim samym efektem.

Po tym jak wygenerujemy własne certyfikaty (metoda bez znaczenia), musimy edytować plik /etc/freeradius/eap.conf i wykomentować pozycję z make_cert_command w podsekcji tls , tak by wyglądało to jak poniżej:

  tls {
  ...
#  make_cert_command = "${certdir}/bootstrap"

Po tym kroku, przechodzimy do katalogu /usr/share/doc/freeradius/examples/certs/ , gdzie będą wykonywane kolejne polecenia. Następnie edytujemy pliki ca.cnf , client.cnf i server.cnf . Są to kopie pliku konfiguracyjnego OpenSSL, który zwykle jest dostępny pod /etc/ssl/openssl.cnf . Każdy z tych plików został zmieniony tak by maksymalnie uprościć procedurę generowania certyfikatów i w sumie nasza ingerencja sprowadza się do edycji linijek zawierających input_password oraz output_password . Można oczywiście dostosować szereg innych parametrów, np. termin ważności certyfikatu, czy długość klucza RSA. Dobrze jest zatem przejrzeć te pliki.

Wszystkie certyfikaty generowane za pomocą skryptu dostarczonego z pakietem freeradius będą domyślnie używać MD5 jako funkcji skrótu (hash). Dlatego warto zaznaczyć w tym miejscu by zmienić wartość parametru default_md w każdym z trzech powyższych plików z md5 na sha256 lub nawet sha512.

W przypadku klientów, ważne jest by odpowiednio dobrać parametr commonName , bo to on zostanie później użyty przy uwierzytelnianiu podczas podłączania się klienta do sieci WiFi.

Teraz już tylko pozostało nam odpalenie skryptu bootstrap , który wygeneruje certyfikaty dla CA i serwera:

# cd /usr/share/doc/freeradius/examples/certs
# ./bootstrap

Dodatkowo musimy stworzyć certyfikaty dla klientów:

# make client

Teraz powinniśmy mieć już komplet plików.

Listując katalog roboczy możemy dostrzec, że te pliki mają różne rozszerzenia. Czym zatem różnią się one między sobą? Plik .crt to certyfikat główny. W osobnym pliku .key znajduje się klucz prywatny od tego certyfikatu. Można rozpoznać to po "-----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY-----" i "-----END ENCRYPTED PRIVATE KEY-----". W przypadku gdy nie potrzebujemy oddzielać certyfikatu od klucza, możemy posłużyć się plikiem .p12 lub plikiem .pem . Mogą one zawierać zarówno certyfikat jak i klucz prywatny i zamiast dwóch osobnych plików, jest tylko jeden. Różnica między nimi polega na tym, że plik .p12 jest używany głównie na windowsach, ten drugi zaś przez OpenSSL. Plik .csr jest prośbą o podpisanie certyfikatu (Certificate Signing Request) wysyłaną przez aplikację do CA (Certification Authority). Można to poznać po linijkach "-----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST-----" oraz "-----END NEW CERTIFICATE REQUEST-----". Dodatkowo, mamy plik binarny certyfikatu .der zakodowany w DER. Nie ma jednak możliwości umieszczenia w tym pliku klucza prywatnego, czy też certyfikatów ze struktury certyfikatów (certification path). Wygenerowany on został głównie na potrzeby windowsów.

Oprogramowanie freeradius w swojej konfiguracji potrzebuje nastepujących plików: server.key , server.pem oraz ca.pem . Te pliki trzeba przenieść do katalogu /etc/freeradius/certs/ . Z kolei na kliencie potrzebne nam będą ca.pem jako certyfikat CA oraz client.p12 albo client.key i client.crt .

Implementacja certyfikatów na serwerze

Narobiliśmy trochę plików i teraz trzeba je rozdzielić pomiędzy określone maszyny. Na początek kopiujemy wszystko co dotyczy serwera freeradius do katalogu /etc/freeradius/certs/ . Domyślnie jednak znajdują się tam certyfikaty stworzone po instalacji pakietu freeradius, które musimy usunąć:

# rm /etc/freeradius/certs/*
# cp /etc/CA/ca.pem /etc/CA/server.key /etc/CA/server.pem /etc/freeradius/certs/

Przechodzimy do katalogu z certyfikatami dla freeradius'a i generujemy przy pomocy OpenSSL plik dh , który zawiera szereg parametrów wykorzystywanych przy wymianie kluczy w protokole Diffie-Hellman'a. Standardowo ta liczba ma 1024 bity i przydałoby się nieco zwiększyć:

# cd /etc/freeradius/certs/
# openssl dhparam -out dh 4096

Implementacja certyfikatów na kliencie

By skonfigurować klienta, który będzie korzystał z WiFi, musimy przekopiować ca.pem oraz client.p12 (ewentualnie client.crt i client.key ) na maszynę kliencką, np. do katalogu /etc/wifi_cert/radius_192.168.1.166/ .

Na linuxach, do konfiguracji sieci WiFi są wykorzystywane narzędzia zawarte w pakiecie wpasupplicant . Można oczywiście skorzystać z wicd albo network-manager jeśli ktoś nie przepada za ręczą edycją plików tekstowych. W zależności od wybranej metody, nieco inaczej będzie wyglądać konfiguracja suplikanta (klienta WiFi). Ja korzystałem z trybu tekstowego przy konfiguracji WiFi. Nie będę tutaj opisywał całego procesu ale jeśli ktoś ma problemy związane z konfiguracją linux'owego klienta, to odsyłam go do podlinkowanego wpisu.

Niedogodności związane z certyfikatami

W przypadku wykorzystywania kluczy o większych rozmiarach, np. 4096 bitów, warto zrobić sobie test i zobaczyć jak radzi sobie nasza maszyna w kalkulacjach RSA. Taki benchmark można przeprowadzić wydając poniższe polecenie:

# openssl speed rsa
...
         sign  verify  sign/s verify/s
rsa 512 bits 0.000196s 0.000016s  5099.1 61558.5
rsa 1024 bits 0.000837s 0.000049s  1194.1 20247.7
rsa 2048 bits 0.005616s 0.000173s  178.1  5772.5
rsa 4096 bits 0.041405s 0.000668s   24.2  1496.4

Z powyższego wyniku interesuje nas głównie kolumna sign/s . Jest to ilość jednoczesnych prób uwierzytelniania klientów WiFi jakie serwer jest w stanie obsłużyć wykorzystując mechanizm EAP-TLS, EAP-TTLS albo PEAP.

Protokoły EAP

Jest wiele metod uwierzytelniania EAP i nas interesować będą trzy z nich EAP-TLS, EAP-TTLS i PEAP. Metoda EAP-TLS, w odróżnieniu od EAP-TTLS i PEAP, wymaga wzajemnej weryfikacji certyfikatów na linii serwer-klient. Z kolei EAP-TTLS i PEAP zbytnio się nie różnią między sobą, no może za wyjątkiem wsparcia, bo ten drugi jest rozwijany przez MS. Obie te metody wykorzystują szyfrowany tunel TLS, który jest również podstawą dla uwierzytelniania przy metodzie EAP-TLS i by korzystać z EAP-TTLS lub PEAP, trzeba po części skonfigurować uwierzytelnianie EAP-TLS. Same certyfikaty klienckie w przypadku EAP-TTLS i PEAP są nieobowiązkowe i gdy nie korzystamy z nich, uwierzytelnianie klienta odbywa się przy pomocy loginu i hasła, co znacznie upraszcza wdrożenie protokołu WPA2 Enterprise.

Jeśli chodzi jeszcze o porównanie EAP-TTLS/PEAP w stosunku do EAP-TLS, to proces uwierzytelniania w przypadku tych pierwszych odbywa się w dwóch fazach. EAP-TLS ma tylko jedną fazę, podczas której wymieniane są klucze publiczne i zestawiany jest tunel TLS. Sam tunel tworzony jest na podobnej zasadzie co w przypadku SSL na stronach www. W EAP-TTLS/PEAP występują dwie tożsamości -- zewnętrzna i wewnętrzna (szyfrowana wewnątrz tunelu TLS). Zewnętrzna tożsamość w EAP-TTLS/PEAP odpowiada tożsamości w TLS i w obu przypadkach ta tożsamość widnieje w pakietach sieciowych. Dlatego jeśli zależy nam na anonimowości klientów, nie możemy korzystać z EAP-TLS. Niemniej jednak ta metoda jest najbezpieczniejsza ze wszystkich dostępnych na rynku.

W protokołach EAP-TTLS/PEAP, wewnątrz tunelu TLS, wykorzystywane są inne protokoły EAP, którymi przesyłane są login i hasło. Trzeba rozróżnić te dwie kwestie. Pierwszą jest wykorzystanie np. EAP-MD5 przy uwierzytelnianiu jest poważnym ryzykiem, bo hasło w postaci hasha md5 jest przesyłane przez sieć, a ten protokół w obecnych czasach nie daje już gwarancji bezpieczeństwa. Natomiast jeśli wykorzystujemy tunel TLS, to typ zastosowanej metody wewnątrz tunelu nie ma już dla nas większego znaczenia. Nawet możemy puścić hasło otwartym tekstem i tunel TLS daje nam gwarancję poufności danych wewnątrz niego i dlatego nie trzeba tych danych dodatkowo szyfrować.

Jeśli chodzi o samą konfigurację klientów, to windowsy standardowo nie działają z metodą EAP-TTLS i muszą używać PEAP, co trzeba wziąć pod uwagę, przy konfiguracji serwera freeradius.

W związku z powyższym, ustawmy domyślny protokół EAP na PEAP, zakładając, że najwięcej klientów będzie właśnie go używać. Konfiguracja EAP odbywa się w pliku /etc/freeradius/eap.conf . Przechodzimy zatem do jego edycji:

...
default_eap_type = peap
...

Konfiguracja tunelu TLS

Jeśli już wszystkie pliki są wgrane tam gdzie powinny, możemy przejść do konfigurowania tunelu TLS pod uwierzytelnianie EAP-TLS, EAP-TTLS i PEAP. Dokonujemy tego w pliku /etc/freeradius/eap.conf w sekcji tls :

...
tls {
   certdir = ${confdir}/certs
   cadir = ${confdir}/certs

   private_key_password = jakies-haslo-server

   private_key_file = ${certdir}/server.key

   certificate_file = ${certdir}/server.pem

   CA_file = ${cadir}/ca.pem

   dh_file = ${certdir}/dh
   random_file = /dev/urandom
   CA_path = ${cadir}
...

By się zalogować do sieci WiFi wykorzystując EAP-TLS, potrzebujemy odpowiedniej konfiguracji dla wpasupplicant'a na kliencie:

network={
   id_str="home_wifi_static"
   priority=10
   ssid="Winter Is Coming"
   bssid=E8:94:F6:68:79:EF
   proto=RSN
   key_mgmt=WPA-EAP
   eap=TLS
   pairwise=CCMP
   group=CCMP
   auth_alg=OPEN
   identity="linux_laptop"
   ca_cert="/etc/wifi_cert/radius_192.168.1.166/ca.pem"
   client_cert="/etc/wifi_cert/radius_192.168.1.166/client.pem"
   private_key="/etc/wifi_cert/radius_192.168.1.166/client.key"
#   private_key="/etc/wifi_cert/radius_192.168.1.166/client.p12"
   private_key_passwd="jakies-haslo-client"
   scan_ssid=0
   disabled=0
}

Interesują nas głównie linijki zawierające ca_cert , client_cert , private_key oraz private_key_passwd . Powyżej mamy wykomentowaną jedną pozycję i jeśli chcemy wykorzystać plik .p12, który zawiera certyfikat i klucz prywatny, musimy wykomentować dwie linijki wyżej.

Konfiguracja EAP-TTLS

Mając tunel TLS, możemy przejść do konfiguracji EAP-TTLS. Jest ona trochę niżej, również w pliku /etc/freeradius/eap.conf :

...
ttls {
  default_eap_type = md5
  copy_request_to_tunnel = no
  use_tunneled_reply = no
  virtual_server = "inner-tunnel"
}
...

Powyższa konfiguracja jest domyślna i nie musimy zbytnio nic w niej zmieniać. By podłączyć się do sieci z wykorzystaniem protokołu EAP-TTLS, wrzucamy poniższą zwrotkę do pliku konfiguracyjnego wpasupplicant'a na kliencie:

network={
   id_str="home_wifi_static"
   priority=10
   ssid="Winter Is Coming"
   bssid=E8:94:F6:68:79:EF
   proto=RSN
   key_mgmt=WPA-EAP
   eap=TTLS
   pairwise=CCMP
   group=CCMP
   auth_alg=OPEN
   phase1="peaplabel=1"
   phase2="auth=MD5"
   anonymous_identity="anonymous"
   identity="morfik"
   password="super-tajne+haslo"
   ca_cert="/etc/wifi_cert/radius_192.168.1.166/ca.pem"
   scan_ssid=0
   disabled=0
}

EAP-TTLS nie jest obsługiwany przez systemy operacyjne spod znaku MS, bo te korzystają z rozwijanego przez MS protokołu PEAP. Jeśli się chce korzystać z EAP-TTLS, to albo trzeba zmienić system, albo klienta WiFi, na taki który potrafi obsłużyć EAP-TTLS jako metodę uwierzytelniania.

Konfiguracja protokołu PEAP

Jeszcze niżej w pliku /etc/freeradius/eap.conf mamy konfigurację dla PEAP:

peap {
  default_eap_type = mschapv2
  copy_request_to_tunnel = no
  use_tunneled_reply = no
  virtual_server = "inner-tunnel"
}

By się podłączyć do sieci używając protokołu PEAP, tworzymy poniższe wpisy w pliku konfiguracyjnym wpasupplicant'a na kliencie:

network={
   id_str="home_wifi_static"
   priority=15
   ssid="Winter Is Coming"
   bssid=E8:94:F6:68:79:EF
   proto=RSN
   key_mgmt=WPA-EAP
   eap=PEAP
   pairwise=CCMP
   group=CCMP
   auth_alg=OPEN
   phase2="auth=MSCHAPV2"
   anonymous_identity="anonymous"
   identity="morfik"
   password="super-tajne+haslo"
   ca_cert="/etc/wifi_cert/radius_192.168.1.166/ca.pem"
   scan_ssid=0
   disabled=0
}

Anonimowa tożsamość

W przypadku protokołów EAP-TTLS oraz PEAP mamy możliwość sprecyzowania w pliku konfiguracyjnym wpasupplicant'a parametru anonymous_identity . Zwykle przyjmuje on wartość anonymous . Jest to nic innego jak zewnętrzna tożsamość używana do zestawiania tunelu TLS. W przypadku gdybyśmy nie podali w konfiguracji tego parametru, zostanie użyta realna tożsamość, czyli ta, która służy do logowania się do sieci.

Poniżej jest krótki wycinek z logu freeradius'a, który obrazuje cały proces:

rad_recv: Access-Request packet from host 192.168.1.1 port 59500, id=220, length=283
    User-Name = "anonymous"
...
Sat Sep 20 12:09:25 2014 : Info: [ttls] Authenticate
Sat Sep 20 12:09:25 2014 : Info: [ttls] processing EAP-TLS
...
Sat Sep 20 12:09:25 2014 : Info: [ttls] Session established. Proceeding to decode tunneled attributes.
...
Sat Sep 20 12:09:25 2014 : Info: [ttls] Got tunneled request
...
Sat Sep 20 12:09:25 2014 : Info: [ttls] Got tunneled identity of morfik
...

Powyższe ustawienia dla protokołów EAP-TTLS i PEAP dają gwarancję, że nie da się podsłuchać realnych tożsamości używanych przy logowaniu się do sieci WiFi. W taki sposób atakujący jedyne co zobaczy węsząc w sieci, to login anonymous, z którym nic nie da się zrobić.

Weryfikacja certyfikatu serwera

W przypadku protokołów EAP-TTLS oraz PEAP nie trzeba definiować parametru ca_cert w konfiguracji wpasupplicant'a. W przypadku gdy tego nie zrobimy, nie zweryfikujemy tym samym certyfikatu serwera freeradius. Jeśli mamy podaną ścieżkę do certyfikatu serwera w konfiguracji, to w przypadku niezgodności certyfikatu serwera, nie zostaniemy podłączeni do sieci i zostanie nam zwrócony poniższy komunikat (na kliencie w wpasupplicant):

SSL: SSL_connect:SSLv3 read server hello A
TLS: Certificate verification failed, error 19 (self signed certificate in certificate chain) depth 1 for '/C=US/ST=California/O=NSA/CN=CA/emailAddress=morfik@nsa.com'
wlan0: CTRL-EVENT-EAP-TLS-CERT-ERROR reason=1 depth=1 subject='/C=US/ST=California/O=NSA/CN=CA/emailAddress=morfik@nsa.com' err='self signed certificate in certificate chain'
SSL: (where=0x4008 ret=0x230)
SSL: SSL3 alert: write (local SSL3 detected an error):fatal:unknown CA
SSL: (where=0x1002 ret=0xffffffff)
SSL: SSL_connect:error in SSLv3 read server certificate B
OpenSSL: openssl_handshake - SSL_connect error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed
SSL: 7 bytes pending from ssl_out
SSL: Failed - tls_out available to report error
SSL: 7 bytes left to be sent out (of total 7 bytes)

Krótko mówiąc, nie udało się zweryfikować certyfikatu serwera. W przypadku nieprzeprowadzenia weryfikacji certyfikatu serwera (brak parametru ca_cert ), zostaniemy podłączeni do sieci jak gdyby nigdy nic. Jeśli ktoś w takiej sytuacji spróbuje postawić AP/NAS, na którym będzie miał taką samą sieć jak nasza (ten sam BSSID i ESSID), istnieje spore prawdopodobieństwo, że podłączymy się do infrastruktury tego kogoś i wszystkie dane logowania do naszego konta podamy mu jak na tacy.

Konfiguracja klientów serwera freeradius

W tym przypadku słowo klient nie jest równoznaczne ze słowem klient gdy mówimy o sieci WiFi. Tamten klient jest obsługiwany przez AP, natomiast w przypadku serwera freeradius, klientem dla niego jest nasz AP, w tym wypadku router. Musimy zdefiniować to urządzenie w konfiguracji freeradius'a w pliku /etc/freeradius/clients.conf . Domyślnie we wspomnianym pliku widnieje klient localhost i możliwe jest przetwarzanie jedynie zapytań lokalnych, np. w przypadku gdyby oprogramowanie freeradius było zainstalowane na urządzeniu AP/NAS. My musimy dodać do tego pliku nasz router:

...
client router_1043nd {
  ipaddr = 192.168.1.1
  netmask = 32
  secret = "tajna-fraza"
  require_message_authenticator = yes
  nastype = other
}
...

Jeśli w powyższym pliku byśmy nie zdefiniowali odpowiedniego urządzenia lub byśmy zrobili to błędnie, serwer freeradius zwróci nam poniższy komunikat:

Error: Ignoring request to authentication interface eth0 address 192.168.1.166 port 1812 from unknown client 192.168.1.1 port 41805

Na podstawie parametru secret, serwer freeradius decyduje czy ma obsłużyć tego klienta. W konfiguracji klienta (routera) trzeba będzie również uzupełnić ten parametr by wskazywał dokładnie tę samą wartość. W przeciwnym wypadku serwer freeradius zrzuci wszystkie zapytania otrzymane od tego konkretnego AP/NAS co uniemożliwi podłączenie się użytkownikom do sieci. W logu freeradius zaś będzie widoczny poniższy komunikat:

rad_recv: Access-Request packet from host 192.168.1.1 port 41805, id=10, length=177
Thu Sep 18 11:54:59 2014 : Info: Received packet from 192.168.1.1 with invalid Message-Authenticator! (Shared secret is incorrect.) Dropping packet without response.

Konfiguracja AP/NAS

Logujemy się na router po ssh i edytujemy plik /etc/config/wireless , w którym to trzeba zdefiniować parametry serwera freeradius:

...
config wifi-iface
  option device 'radio0'
  option network 'lan'
  option mode 'ap'
  option ssid 'Winter Is Coming'
  option encryption 'wpa2+aes'
  option key 'tajna-fraza'
  option server '192.168.1.166'
  option port '1812'
  option disabled '0'
  option hidden '0'
  option isolate '0'
...

Parametr key odpowiada za secret ustawiony w /etc/freeradius/clients.conf .

Musimy także wymienić nieco oprogramowania, bo domyślnie zainstalowany pakiet wpad-mini nie zawiera obsługi WPA2 Enterprise. Jeśli chcemy mieć obsługę WPA2 Enterprise, to musimy doinstalować pakiet wpad uprzednio usuwając pakiet wpad-mini :

# opkg remove wpad-mini
# opkg install wpad

Teraz już tylko resetujemy WiFi na routerze:

# wifi

Konfiguracja użytkowników

By użytkownik mógł się podłączyć do sieci, potrzebne są mu login i hasło, a te zaś, na serwerze freeradius, mogą być przechowywane w różny sposób. Domyślnie freeradius trzyma konfigurację użytkowników w pliku /etc/freeradius/users . Innym rozwiązaniem jest zaprzęgnięcie do obsługi użytkowników bazy danych, definiując w niej min. parametry logowania.

W przypadku jednoczesnego włączenia szeregu modułów, może się zdarzyć sytuacja, w której dany użytkownik zostanie zdefiniowany, powiedzmy, dwa razy. W takiej sytuacji będzie decydować kolejność wywołania modułów w pliku konfiguracyjnym i ostatni moduł przetwarzający danego użytkownika będzie decydował czy przyznać mu dostęp.

Warto także pamiętać o tym, że każdy moduł posiada swój plik konfiguracyjny w katalogu /etc/freeradius/modules/ , za wyjątkiem kilku podstawowych modułów, które posiadają swoją konfigurację w odpowiednich plikach w katalogu /etc/freeradius/ .

Moduł files

W przypadku tego modułu, użytkowników definiuje się w pliku /etc/freeradius/users . Dodajmy na końcu tego pliku dwóch użytkowników -- jeden z nich przetestuje uwierzytelnianie EAP-TTLS/PEAP , a drugi EAP-TLS:

"morfik"     Cleartext-Password := "morfik-ma-kota"
         Reply-Message = "Witaj, %{User-Name}"

"morfik_laptop"  Auth-type := EAP
         Reply-Message = "Witaj, Morfiku!"

DEFAULT      Auth-type := Reject
         Reply-Message := "SPADAJ NA DRZEWO!"

Freeradius szuka w powyższym pliku dopasowań i domyślnie jeśli jakieś znajdzie, kończy przetwarzanie. Takie zachowanie można dostosować ale na razie zostawmy tak jak jest. Jeśli użytkownik nie zostanie odnaleziony, zadziała linijka z DEFAULT , czyli zapytanie zostanie odrzucone z odpowiednim komunikatem. Przy czy, jeśli zamierzamy korzystać z anonimowej tożsamości (przy EAP-TTLS/PEAP), to nie możemy sprecyzować domyślnego zrzucania zapytań, bo wtedy serwer freeradius nie będzie chciał rozmawiać z użytkownikiem anonimowym.

Użytkownicy posiadający Cleartext-Password będą się łączyć do sieci przy pomocy protokołów EAP-TTLS/PEAP. Z kolei ci posiadający Auth-type := EAP , przy pomocy jednej z pozostałych metod EAP, w tym też EAP-TLS, w którym to nazwa zdefiniowana jako użytkownik zależy od pola CommonName certyfikatu.

Moduł unix

Jeśli chodzi o samych użytkowników, nie jest wymagane korzystanie z zewnętrznego oprogramowania bazodanowego. Możemy skorzystać z bazy danych użytkowników debiana. Po to właśnie freeradius ma dostęp do pliku /etc/shadow by móc czytać zahashowane hasła użytkowników systemowych. Jeśli jakiś klient WiFi posiada konto w systemie i jest ono aktywne, będzie mógł wykorzystać jego login i hasło jako dane dostępowe do sieci WiFi.

Trzeba jednak pamiętać, że to z jakiego modułu będziemy korzystać przy weryfikacji użytkowników, ma wpływ na dostępne dla nas metody uwierzytelniania. Protokół PAP może być użyty ze wszystkimi dostępnymi metodami, bo przesyła hasła zwykłym tekstem. Podobnie protokół CHAP. Z kolei MS-CHAP wymaga, albo haseł podanych zwykłym tekstem, albo hashów NT-Password. W przypadku haseł debiana, musimy skorzystać z protokołu PAP. Nie ma zbytnio dla nas znaczenia czy przesyłanie haseł jest jakoś zabezpieczone przez dany protokół, bo i tak wszystko wleci w kanał TLS. Jeśli zdecydujemy się zmienić domyślne zarządzanie hasłami we freeradius, trzeba zmodyfikować odpowiednie sekcje w plikach konfiguracyjnych. Edytujemy zatem pliki /etc/freeradius/sites-enabled/default oraz /etc/freeradius/sites-enabled/inner-tunnel i w sekcji authorize zmieniamy sposób obsługiwania użytkowników:

...
authorize {
   ...
   unix
  ...
#   files
...

Oczywiście można korzystać z obu tych modułów jednocześnie, tylko trzeba pilnować by dany użytkownik nie powtarzał się, co może powodować problemy z uwierzytelnianiem. Dodatkowo by zabezpieczyć nieco sam serwer, należy wyłączyć możliwość używania shella oraz zmienić katalog domowy w kontach używanych przez freeradius. Na sam początek edytujemy plik /etc/default/useradd i zmieniamy w nim poniższe linijki:

...
#SHELL=/bin/sh
SHELL=/usr/sbin/nologin_freeradius
...
HOME=/var/run
...

Shell /usr/sbin/nologin_freeradius jest kopią /usr/sbin/nologin i jak każdy inny shell, który nie jest faktycznie shellem, zostanie potraktowany przez freeradius'a jako błędny. Problem w tym, że freeradius nie chce obsługiwać takiego shella. Wyjściem jest dodanie powyższego shella do listy poprawnych. Dodajemy zatem ścieżkę /usr/sbin/nologin_freeradius do pliku /etc/shells :

# echo "/usr/sbin/nologin_freeradius" >> /etc/shells

# cat /etc/shells
# /etc/shells: valid login shells
/bin/sh
/bin/dash
/bin/bash
/bin/rbash
/usr/sbin/nologin_freeradius

Tworzymy testowe konto użytkownika:

# useradd morfikanin

Sprawdźmy czy jego konfiguracja jest poprawna:

# grep morfikanin /etc/passwd
morfikanin:x:1001:1001::/var/run/morfikanin:/usr/sbin/nologin_freeradius

# grep morfikanin /etc/group
morfikanin:x:1001:

# grep morfikanin /etc/shadow
morfikanin:$6$ztDybjKr$w29hLJJIemqD940VyQBOw/VDRtXoxotWsE.DigutD3UjRa9.Zh/5LZ9fcILJ00iZQ4dCycwfL9gd5FOzmWlbA0:16324:0:99999:7:::

I to z grubsza tyle, przynajmniej jeśli chodzi o konfigurację modułu unix na serwerze freeradius. Trzeba także zmienić nieco konfigurację wpasupplicant'a na stacji klienckiej. Chodzi o odpowiednie dostosowanie fazy drugiej połączenia, tej wewnątrz tunelu TLS:

...
phase2="auth=PAP"
...

Restrykcje czasowe (moduł logintime)

Freeradius pozwala także na ustanowienie limitów czasu połączenia, np. jeśli chcemy by dany użytkownik miał dostęp do sieci w godzinach 18-22. Do tego celu służy moduł logintime i jest domyślnie włączony. By ustawić limit użytkownikom, musimy wyedytować plik /etc/freeradius/users i zmienić nieco domyślne wpisy użytkowników, które ustawiliśmy wyżej, przykładowo:

"morfik"    Cleartext-Password := "morfik-ma-kota", Login-Time :='Al1800-2200'

Parametr Login-Time składa się z trzech części. Dwie z nich to godziny, które precyzują czas (format 24 godzinny) w jakim użytkownik może być zalogowanym do sieci -- start o 18:00 (1800) i koniec o 22:00 (2200). Ostatnia z trzech części to, w tym wypadku Al (małe L), co oznacza all , czyli wszystkie dni tygodnia. Można sprecyzować też szereg innych wartości: Mo , Tu , We , Th , Fr , Sa , Su , czyli dwie pierwsze litery angielskiej nazwy dnia tygodnia. Można również określić przedział, np. od poniedziałku do piątku w postaci Mo-Fr . Dodatkowo, można stosować kombinacje, przykładowo: "Mo-We1300-1400,Sa,Su2305-0630" , co oznacza, że użytkownik może się zalogować do sieci od poniedziałku do środy w godzinach 13-14. Dodatkowo może być zalogowany w sobotę cały czas i w niedzielę w nocy od 23:05 do 6:30 rano w poniedziałek.

Przy logowaniu się do sieci po godzinie 22, serwer freeradius zwróci poniższy komunikat:

Sun Sep 14 22:29:25 2014 : Debug: rlm_logintime: Checking Login-Time: 'Al1800-2200'
Sun Sep 14 22:29:25 2014 : Debug: rlm_logintime: timestr returned reject
Sun Sep 14 22:29:25 2014 : Info: [logintime]  expand: You are calling outside your allowed timespan  -> You are calling outside your allowed timespan
Sun Sep 14 22:29:25 2014 : Info: ++[logintime] returns reject

A my nie będziemy w stanie się podłączyć do sieci. W przypadku gdyby użytkownik zalogował się wcześniej, np. o godzinie 21:34, wtedy zostanie wyliczony timeout w sekundach, po którym użytkownik wyleci z sieci (zostanie rozłączony), przykładowo:

Sun Sep 14 21:34:19 2014 : Debug: rlm_logintime: Checking Login-Time: 'Al1800-1900'
Sun Sep 14 21:34:19 2014 : Debug: rlm_logintime: timestr returned accept
Sun Sep 14 21:34:19 2014 : Debug: rlm_logintime: Session-Timeout set to: 1620
Sun Sep 14 21:34:19 2014 : Info: ++[logintime] returns ok

Session-Timeout set to: 1620 to 1620 sekund, czyli 27 minut. O godzinie 22:01:19 powinno nastąpić rozłączenie.

Rozłączanie w oparciu o Session-Timeout nie zadziała jeśli nie zmienimy domyślnej konfiguracji EAP w pliku /etc/freeradius/eap.conf . Musimy przepisać poniższe parametry:

...
ttls {
   ...
   copy_request_to_tunnel = yes
   use_tunneled_reply = yes
...
peap {
...
  copy_request_to_tunnel=yes
  use_tunneled_reply = yes
...

Liczba sesji podłączonych do sieci

Zwykle użytkownik nawiązuje jedno połączenie do sieci. Może ich nawiązać więcej, np. podłączyć drugie urządzenie i wpisać w nim dokładnie takie same dane do logowania. Może także odsprzedać swój login komuś trzeciemu i mogą oni we dwóch korzystać z naszej sieci. Możemy taki proceder ukrócić przez ustawienie limitu jednoczesnych zalogowań do sieci per user.

Jeśli interesuje nas ograniczanie ilości aktywnych sesji użytkownika, edytujemy plik /etc/freeradius/users :

"morfik"    Cleartext-Password := "morfik-ma-kota", Simultaneous-Use := '1'

Jeśli teraz ten użytkownik spróbuje się zalogować na drugim urządzeniu mając przy tym już jedną aktywną sesję, nowa sesja nie zostanie ustanowiona.

Filtrowanie nazw użytkowników (moduł filter_username)

W celu zapewnienia rozsądnych nazw użytkowników używanych przy logowaniu do sieci WiFi, możemy wykorzystać moduł filter_username . Jeśli trafią się zapytania, które będą pasować do wzorca zdefiniowanego w /etc/freeradius/policy.conf , freeradius ich nie zaakceptuje. Jeśli chcemy takiej weryfikacji, to w pliku /etc/freeradius/sites-enabled/default w sekcji authorize musimy odkomentować:

...
authorize {
  filter_username
...

Jeśli nie zadowalają nas domyślne reguły filtra ustawione w /etc/freeradius/policy.conf , możemy część z nich wykomentować, a także zdefiniować własne filtry. Ja korzystam z tego poniższego:

filter_username {
      #
      # reject mixed case
      # e.g. "UseRNaMe"
      #
      if (User-Name != "%{tolower:%{User-Name}}") {
            reject
      }

      #
      # reject all whitespace
      # e.g. "user@ site.com", or "us er", or " user", or "user "
      #
      if (User-Name =~ / /) {
            update reply {
                  Reply-Message += "Rejected: Username contains whitespace"
            }
            reject
      }

      #
      # reject Multiple @'s
      # e.g. "user@site.com@site.com"
      #
      if(User-Name =~ /@.*@/ ) {
            update reply {
                  Reply-Message += "Rejected: Multiple @ in username"
            }
            reject
      }

      #
      # reject double dots
      # e.g. "user@site..com"
      #
      if (User-Name =~ /\.\./ ) {
            update reply {
                  Reply-Message += "Rejected: Username comtains ..s"
            }
            reject
      }

      #
      # must have at least 1 string-dot-string after @
      # e.g. "user@site.com"
      #
      if (User-Name !~ /@(.+)\.(.+)$/) {
            update reply {
                  Reply-Message += "Rejected: Realm does not have at least one dot seperator"
            }
            reject
      }

      #
      # Realm ends with a dot
      # e.g. "user@site.com."
      #
      if (User-Name =~ /\.$/) {
            update reply {
                  Reply-Message += "Rejected: Realm ends with a dot"
            }
            reject
      }

      #
      # Realm begins with a dot
      # e.g. "user@.site.com"
      #
      if (User-Name =~ /@\./) {
            update reply {
                  Reply-Message += "Rejected: Realm begins with a dot"
            }
            reject
      }
}

Testowanie konfiguracji

Zaleca się by testować niewielkie zmiany dokonywane w konfiguracji freeradius'a. Także jeśli coś z powyższego nie działa, najlepiej powrócić domyślne ustawienia całej konfiguracji i jeszcze raz wprowadzić zmiany, tym razem mniejsze i po każdej zmianie dokonać sprawdzenia poprawności konfiguracji opisanymi tutaj sposobami.

Jak już wspomniałem wcześniej, freeradius może zostać odpalony w trybie debug przy pomocy poniższego polecenia:

# freeradius -X

Im więcej X sprecyzujemy, tym bardziej szczegółowe będą logi, maksymalnie można ustawić trzy ( -XXX ). Weryfikacja plików konfiguracyjnych odbywa się przez sprecyzowanie opcji -C , przykładowo:

root@radius:~# freeradius -XXXC
...
Sun Sep 14 13:54:37 2014 : Debug: Configuration appears to be OK.

Jeśli wystąpią jakieś problemy i freeradius nie będzie się chciał nam odpalić, wtedy wystarczy zajrzeć w log i tam z pewnością będzie wypisane co nawaliło i nawet jak to poprawić.

To mniej więcej tyle jeśli chodzi o debug serwera ale możemy także zajrzeć w logi klienta. Narzędzie wpasupplicant wypluwa też pokaźne logi. Poniżej znajdują się dwie linijki, które trzeba wpisać jedna po drugiej w osobnych terminalach, przykładowo:

# /sbin/wpa_supplicant -dd -P /var/run/wpa_supplicant.wlan1.pid -i wlan1 -W -b bond0 -D nl80211,wext -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
...
CTRL_IFACE - wlan1 - wait for monitor to attach

I teraz wpisujemy drugą z linijek:

# /sbin/wpa_cli -P /var/run/wpa_action.wlan0.pid -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant -a /sbin/wpa_action

Po jej wpisaniu powinno się rozpocząć podłączanie klienta do sieci WiFi i powinien zostać wyświetlony obszerny log na pierwszej konsoli, w którym można prześledzić wszystkie etapy połączenia, na wypadek gdyby coś poszło nie tak.

Narzędzia testowe freeradius'a

Freeradius dostarcza kilka narzędzi testowych. Są one zawarte w pakiecie freeradius-utils . Nas głównie interesują dwa z nich radclient oraz radtest , z tym, że radtest jest nakładką na radclient. Oba programy się używa nieco inaczej ale każdy z nich dostarcza tych samych informacji na temat przesyłanych pakietów.

Poniżej jest przedstawiony prosty test logowania się do sieci z wykorzystaniem obu wspomnianych narzędzi:

$ radtest morfik tajne-haslo 192.168.1.166 0 test-test
Sending Access-Request of id 248 to 192.168.1.166 port 1812
    User-Name = "morfik"
    User-Password = "tajne-haslo
    NAS-IP-Address = 192.168.1.150
    NAS-Port = 0
    Message-Authenticator = 0x00000000000000000000000000000000
rad_recv: Access-Accept packet from host 192.168.1.166 port 1812, id=248, length=20

$ echo "User-Name = morfik, User-Password = tajne-haslo" | radclient -x 192.168.1.166 auth test-test
Sending Access-Request of id 200 to 192.168.1.166 port 1812
    User-Name = "morfik"
    User-Password = "tajne-haslo"
rad_recv: Access-Accept packet from host 192.168.1.166 port 1812, id=200, length=20

Jak widać wyżej, radtest jest nieco prostszy w użyciu. Zwykle z powyższych narzędzi będzie się korzystać na maszynie, na której jest zainstalowane oprogramowanie freeradius i trzeba się upewnić, że serwer freeradius'a nie ma sprecyzowanego interfejsu i adresu w pliku /etc/freeradius/radiusd.conf oraz, że w pliku /etc/freeradius/clients.conf (lub w bazie danych) widnieje wpis zezwalający przyjmować żądania z adresu 127.0.0.1 , czyli z lokalnej maszyny. Jeśli któryś z powyższych warunków nie zostanie spełniony, testy się nie powiodą.

Test konfiguracji EAP

Oprogramowanie freeradius nie jest w stanie przeprowadzić testów EAP. Do tego celu potrzebne nam będzie narzędzie eapol_test , które jest dostarczane z pakietem wpasupplicant. Problem w tym, że domyślnie opcje od eapol_test są zahashowane i by móc używać tego narzędzia, trzeba je sobie samemu skompilować. Inny problem w tym, że mi na debianie nie udało się tego narzędzia zbudować, bo przy kompilacji ciągle mi wyrzucało jakiegoś wrednego błęda. W każdym razie, opis kompilacji jak i samego narzędzia można znaleźć pod tym linkiem.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.