Losowy adres MAC dla WAN w OpenWRT

Spis treści

Na dużych dystrybucjach linux'a adres MAC można zmienić bez problemu. Podobnie sprawa ma się w przypadku automatycznego generowania takiego adresu MAC za każdym razem, gdy chcemy nawiązać połączenie z internetem. W OpenWRT rozwiązanie tego zadania nie jest tak oczywiste jak, np. na debianie, ale też znowu nie jest niemożliwe. W repozytorium OpenWRT mamy dostępny pakiet macchanger . Niemniej jednak, w przypadku routerów o małych pamięciach flash, instalowanie dodatkowych pakietów może nie być dobrym pomysłem. Przydałoby się zatem zaprojektować mechanizm generowania i zmiany adresu MAC interfejsu WAN za każdym razem, gdy będziemy resetować router i to zadanie postaramy się zrealizować w tym artykule.

Skrypt startowy generujący losowy adres MAC

Przede wszystkim, potrzebny nam jest skrypt startowy init. Ten skrypt będzie zawierał dwie sekcje: boot() {} oraz start() {} . W pierwszej z nich będą zawarte instrukcje wywoływane na starcie routera. W drugiej zaś akcje, które będzie można wywołać w dowolnym innym czasie. Tworzymy zatem plik /etc/init.d/mac-random i wrzucamy do niego tę poniższą zawartość:

#!/bin/sh /etc/rc.common

START=17

boot() {
  macaddr=$(hexdump -e '5/1 "%02X:" "%02X"' /dev/urandom -n 6 | head -c 17)
  lastfive=$( echo "$macaddr" | cut -d: -f 2-6 )
  firstbyte=$( echo "$macaddr" | cut -d: -f 1 )

  firstbyte=$( printf '%02x' $(( 0x$firstbyte & 254 | 2)) )

  newmac="$firstbyte:$lastfive"

  logger "Setting NEW MAC address for WAN: $newmac ..."
  uci set network.wan.macaddr=$newmac
  uci commit network
}

start() {
  macaddr=$(hexdump -e '5/1 "%02X:" "%02X"' /dev/urandom -n 6 | head -c 17)
  lastfive=$( echo "$macaddr" | cut -d: -f 2-6 )
  firstbyte=$( echo "$macaddr" | cut -d: -f 1 )

  firstbyte=$( printf '%02x' $(( 0x$firstbyte & 254 | 2)) )

  newmac="$firstbyte:$lastfive"

  ifdown wan
  logger "Setting NEW MAC address for WAN: $newmac ..."
  uci set network.wan.macaddr=$newmac
  uci commit network
  ifup wan
}

Jako, że to jest skrypt startowy, to musimy mu jeszcze nadać prawa wykonywania i dodać go do autostartu:

# chmod +x /etc/init.d/mac-random
# /etc/init.d/mac-random enable

W powyższym skrypcie można oczywiście skorzystać z narzędzia macchanger . Niemniej jednak, w tym przypadku korzystamy z UCI. Warto zaznaczyć, że korzystanie z uci czyści komentarze w plikach konfiguracyjnych. Jeśli w pliku /etc/config/network posiadamy jakieś linijki zaczynające się od # , to lepiej zróbmy sobie backup tego pliku.

Cykliczna zmiana adresu MAC via cron

Routery mają to do siebie, że zwykle pracują bez przerwy. Dlatego też co 6h, 12h czy 24h przydałoby się ustawić na nowo adres MAC. Ten adres może zostać zmieniony jedynie w momencie dezaktywacji interfejsu sieciowego. Dlatego wymagane jest rozłączenie połączenia. Jeżeli możemy pozwolić sobie na chwilową utratę łączności ze światem, to przy pomocy cron'a możemy cyklicznie ten adres zmieniać. By to uczynić, w terminalu wpisujemy crontab -e . Tam z kolei umieszczamy ten poniższy wpis:

# min  hour  day   mon   dow   command
10   */6  *    *    *    /etc/init.d/mac-random start

Liczba 10 oznacza wywołanie skryptu w dziesiątej minucie. Natomiast */6 określa konkretne godziny. W tym przypadku są to 0, 6, 12, 18, czyli co 6h.

Pozostaje nam już tylko uruchomić router ponownie i sprawdzić czy adres MAC interfejsu WAN uległ zmianie:

# logread | grep MAC
Sun Jun 5 17:48:34 2016 user.notice root: Setting NEW MAC address for WAN: 32:E0:84:06:C8:C8 ...

# ip link show eth0
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc htb state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
  link/ether 32:e0:84:06:c8:c8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.