Generowanie certyfikatów

Spis treści

Certyfikaty mogą zostać wykorzystane wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z protokołami szyfrującymi ruch. Zwykle są to serwisy hostujące strony www ale też mogą to być i inne usługi, np. OpenVPN. Można je także spotkać w sieciach bezprzewodowych gdzie wykorzystywany jest protokół WPA2-Enterprise. Jeśli operujemy na linux'ie, to prawdopodobnie spotkaliśmy się już z oprogramowaniem, które wykorzystuje certyfikaty, np. serwer apache2 . Dobrze jest sobie zatem przyswoić wiedzę na temat generowania certyfikatów.

Przygotowanie CA

CA co centrum certyfikacji, które zajmuje się wystawianiem certyfikatów. Wszelkie oprogramowanie wymaga aby wystawione certyfikaty były podpisane przez jakieś CA. Zwykle tego typu usługa jest płatna i do tego trwa jakiś skończony okres czasu, po którym trzeba certyfikat odnowić. Dlatego jeśli eksperymentujemy z oprogramowaniem, możemy sobie stworzyć własne CA do celów testowych i to nim podpisywać certyfikaty wykorzystywane przez rozmaite usługi.

Na sam początek potrzebna będzie nam odpowiednia struktura katalogów, którą możemy stworzyć w poniższy sposób:

# mkdir /etc/CA
# mkdir /etc/CA/signed_certs
# mkdir /etc/CA/private
# chmod 700 /etc/CA/private
# cp /etc/ssl/openssl.cnf /etc/CA
# touch /etc/CA/index.txt

W katalogu signed_certs będą przechowywane kopie wszystkich certyfikatów, które podpiszemy naszym CA. W takim przypadku gdy zajdzie potrzeba cofnięcia jakiegoś certyfikatu, będziemy mieć jego kopię lokalnie. Z kolei w katalogu private będzie trzymany klucz prywatny naszego CA i bardzo ważną rzeczą jest by trzymać ten klucz w sekrecie, bo jeśli zostanie skompromitowany, jest niemal pewne, że zostanie użyty do podpisania niezaufanych certyfikatów, a to doprowadzi do sytuacji gdzie użytkownik prześle poufne dane do podejrzanych maszyn. Plik index.txt jest to tekstowa baza danych wykorzystywana do śledzenia podpisanych certyfikatów. Został również skopiowany plik openssl.cnf , w którym to zostanie skonfigurowany szereg parametrów pod certyfikaty.

Przechodzimy do edycji pliku /etc/CA/openssl.cnf i zmieniamy w nim poniższe linijki:

...
[ CA_default ]

dir       = /etc/CA        # Where everything is kept
certs      = $dir         # Where the issued certs are kept
...
new_certs_dir  = $dir/signed_certs   # default place for new certs.
...
default_days  = 3650         # how long to certify for
...
default_md   = sha512        # use public key default MD
...
[ req ]
default_bits  = 4096
...
[ req_distinguished_name ]
countryName           = Country Name (2 letter code)
countryName_default       = US
countryName_min         = 2
countryName_max         = 2

stateOrProvinceName       = State or Province Name (full name)
stateOrProvinceName_default   = California

localityName          = Locality Name (eg, city)
localityName_default      = Los Angeles

0.organizationName       = Organization Name (eg, company)
0.organizationName_default   = NSA

# we can do this but it is not needed normally :-)
#1.organizationName       = Second Organization Name (eg, company)
#1.organizationName_default   = World Wide Web Pty Ltd

organizationalUnitName     = Organizational Unit Name (eg, section)
organizationalUnitName_default =

commonName           = Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name)
commonName_max         = 64

emailAddress          = Email Address
emailAddress_default      = morfik@nsa.com
emailAddress_max        = 64

Dodatkowo na końcu pliku dodajemy poniższe wpisy:

[ xpclient_ext]
extendedKeyUsage = 1.3.6.1.5.5.7.3.2

[ xpserver_ext]
extendedKeyUsage = 1.3.6.1.5.5.7.3.1

Na dobrą sprawę nie testowałem tego i nie mam pojęcia czy te rozszerzenia odnoszą się tylko do windowsów xp czy w ogóle do wszystkich windowsów.

Generowanie certyfikatu lokalnego CA

Mając przygotowane środowisko, możemy przejść do generowania certyfikatu dla CA. Wchodzimy zatem do katalogu /etc/CA/ i generujemy certyfikat:

# cd /etc/CA
# openssl req -new -keyout private/cakey.pem -out careq.pem -config ./openssl.cnf

Musimy go jeszcze sami sobie podpisać by stał się CA:

# openssl ca -create_serial -out cacert.pem -keyfile private/cakey.pem -selfsign -extensions v3_ca -config ./openssl.cnf -in careq.pem

W powyższym poleceniu użyliśmy parametru -create_serial , który tworzy hexalny numer seryjny dla tego klucza. Z kolei -extensions określa sekcję w pliku openssl.cnf , której należy szukać w celu odnalezienia określonych rozszerzeń, które zostaną dodane do nowo stworzonego certyfikatu (klucza publicznego). W tym przypadku użyliśmy sekcji v3_ca , która zawiera między innymi basicConstraints = CA:true , co pozwala na podpisywanie innych kluczy, czyli by ten klucz zachowywał się jak CA.

Ostatnim krokiem jest stworzenie kopi certyfikatu CA zakodowanej w formacie DER, no bo windowsy lubią tylko tego typu binarne certyfikaty:

# openssl x509 -inform PEM -outform DER -in cacert.pem -out cacert.der

Generowanie certyfikatów dla serwera i klientów

No to generowanie certyfikatu CA mamy z głowy. Trzeba nam jeszcze wygenerować parę kluczy dla serwerów i klientów.

# openssl req -new -config ./openssl.cnf -keyout server_key.pem -out server_req.pem

Podpisujemy ten certyfikat naszym CA:

# openssl ca -config ./openssl.cnf -in server_req.pem -out server_cert.pem

Jeśli byśmy mieli w zamiarze wykorzystywać windowsa do zarządzania, np. połączeniami WiFi, to trzeba użyć rozszerzeń X509v3 i wtedy powyższa linijka będzie miała poniższą postać:

# openssl ca -config ./openssl.cnf -extensions xpserver_ext -in server_req.pem -out server_cert.pem

Klucze dla klientów tworzy się w taki sam sposób jak dla serwera wyżej:

# openssl req -new -config ./openssl.cnf -keyout morfik_laptop_key.pem -out morfik_laptop_req.pem

Teraz jeszcze zostało nam podpisanie certyfikatu klienta:

# openssl ca -config ./openssl.cnf -in morfik_laptop_req.pem -out morfik_laptop_cert.pem

Jeśli mamy zamiar używać certyfikatów na windowsie, w powyższym poleceniu musimy uwzględnić rozszerzenia X509v3 i zmienić powyższą linijkę by wyglądała tak jak tak poniżej:

# openssl ca -config ./openssl.cnf -extensions xpclient_ext -in morfik_laptop_req.pem -out morfik_laptop_cert.pem

Jeśli chodzi jeszcze o windowsy to musimy przekuć klucz prywatny i certyfikat klienta w plik PKCS#12 :

# openssl pkcs12 -export -clcerts -in morfik_laptop_cert.pem -inkey morfik_laptop_key.pem -out morfik_laptop.p12

Powyższe polecenie wykorzystuje narzędzie pkcs12 oferowane przez OpenSSL do wyeksportowania ( -export ) nowego pliku PKCS#12. Z kolei -clcerts mówi OpenSSL aby wyeksportował jedynie certyfikat i jego klucz prywatny, bo w innych konfiguracjach można upchnąć wiele certyfikatów i kluczy w jednym pliku PKCS#12. Tego typu certyfikat również jest czytany na maszynach linux'owych.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.