Jak wyłączyć mapowanie adresów IPv4 na IPv6 w Debian linux

Spis treści

Przeglądając ostatnio połączenia w swoim telefonie z Androidem, natknąłem się na wpisy mające w swoich adresach źródłowych ustawione IP takie, jak ::ffff:192.168.1.188 . Podobnie sprawa wygląda w przypadku adresów docelowych tego samego połączenia, tj. widnieje tam np. ::ffff:216.58.215.1 . Na pierwszy rzut oka taka konstrukcja adresu IP przypomina IPv6, przynajmniej jej pierwsza część, tj. ::ffff: , natomiast drugi kawałek już bardzo przypomina adres IPv4. Okazuje się, że za taki format adresów IP odpowiada mechanizm mapowania adresów IPv4 na adresy IPv6. Nie jest to jednak tożsame z 6to4 czy 6in4, gdzie host ze stałym publicznym adresem IPv4 jest w stanie komunikować się z hostami nadającymi po IPv6. W przypadku mapowania adresów IPv4 na IPv6, połączenia ze zdalnymi hostami mogą odbywać się zarówno po IPv4 jak i IPv6, a to z którego z tych protokołów nasz linux skorzysta zależy od tego czy taka maszyna dysponuje przydzielonym adresem IPv6. Jeśli ISP nie zapewnia nam adresu IPv6, to wtedy pakiety sieciowe będą przesyłane z wykorzystaniem protokołu IPv4. Wciąż jednak te mieszane konstrukcje adresów IP będą widoczne na wykazie połączeń w netstat/ss . Okazuje się jednak, że ten mechanizm mapowania adresów może powodować szereg problemów związanych z bezpieczeństwem systemu. Dlatego też tam gdzie to możliwe przydałoby się go wyłączyć.

Konstrukcja adresów IPv4 mapowanych na IPv6

Szukając nieco informacji na temat mapowania adresów IPv4 na IPv6 znalazłem taki oto artykuł. Dla lepszego zrozumienia tematu postanowiłem przetłumaczyć część tego tekstu i wrzucić go poniżej.

Protokół IPv6 może w wielu przypadkach przypominać IPv4 ale są to dwa różne protokoły mające inną przestrzenią adresową. Programy chcące odbierać połączenia przy wykorzystaniu któregokolwiek z tych protokołów muszą otworzyć osobne gniazda (socket) dla każdej z tych dwóch różnych rodzin adresów, tj. AF_INET dla IPv4 oraz AF_INET6 dla IPv6. Gdy jakiś proces chciałby akceptować połączenia na każdym interfejsie hosta korzystając z obu tych protokołów, musi stworzyć gniazdo AF_INET przypisane do adresu 0.0.0.0 oraz gniazdo AF_INET6 przypisane do adresu :: . W ten sposób taki proces musiałby nasłuchiwać na obu gniazdach, przynajmniej tak mogłoby się wydawać.

Niemniej jednak, wiele lat temu (RFC 3493 z 2003 roku) inżynierowie z IETF obmyślili mechanizm, dzięki któremu program mógł komunikować się przy pomocy obu protokołów korzystając tylko z pojedynczego gniazda IPv6. Gdy taki mechanizm zostanie włączony w systemie, to dany program może stworzyć jedynie gniazdo z adresem :: i w ten sposób odbierać połączenia na wszystkich interfejsach przy wykorzystaniu obu protokołów IP. Gdy tworzone jest połączenie w protokole IPv4 na dany prot, adres źródłowy będzie mapowany na IPv6 (zgodnie z RFC 2373). Dla przykładu, połączenia z adresu 192.168.1.1 będą w źródłowym IP posiadać wpis ::ffff:192.168.1.1 . Podobnie też w drugą stronę, tj. gdy program chce nawiązać połączenie z adresem IPv4 może to zrobić mapując te adresy docelowe w dokładnie ten sam sposób.

Zatem typowy adres IPv6 ma 128 bitów, z których 96 bitów robi za prefiks i stosuje się tutaj standardowy format dla adresu IPv6. Natomiast pozostałe 32 bity są zapisane w standardowej notacji, którą się wykorzystuje przy adresach IPv4. Z kolei te pierwsze 96 bitów jest podzielone na 80 bitów zer i 16 bitów jedynek, w ten sposób dostajemy zapis ::ffff: , po którym mamy już zwykły adres IPv4. Poniżej przykład wyjścia ss z mojego smartfona:

galahad:/ # ss -napetu | grep -i conver
Netid State  Recv-Q Send-Q  Local Address:Port      Peer Address:Port
...
tcp  ESTAB    0   0  [::ffff:192.168.1.188]:41466 [::ffff:37.187.98.68]:5222        users:(("s.conversations",pid=22634,fd=70)) uid:10256 ino:2356503 sk:134b1 fwmark:0x67 <->
...

Jak widać, mamy tutaj wpis wskazujący na protokół TCP. Mimo iż jest tutaj wpis z adresem przypominającym adres IPv6, to z racji braku IPv6 u operatora ISP, komunikacja dla tego połączenia odbywa się za pośrednictwem protokołu IPv4.

Co ciekawe, w przypadku netstat wyjście zdaje się nie do końca być prawidłowe.

galahad:/ # netstat -napletu | grep -i conver
Active Internet connections (established and servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State    User    Inode    PID/Program Name
...
tcp6    0   0 ::ffff:192.168.1.:41466 ::ffff:37.187.98.6:5222 ESTABLISHED 10256   2356503   22634/eu.siacs.conversations
...

Tutaj już mamy TCP6, który wskazuje na wykorzystanie protokołu IPv6. Dalej też mamy ucięty ostatni oktet w źródłowym adresie IP. Być może jest to związane z faktem, że netstat nie jest już rozwijany od ponad dekady i nie powinno się już z niego korzystać.

Problemy z mapowaniem adresów w aplikacjach

To powyżej opisane zachowanie ma być implementowane domyślnie i większość systemów operacyjnych podąża za tymi wytycznymi obecnymi w przytoczonych RFC. Są jednak pewne wyjątki, z których jednym jest OpenBSD. Tutaj aplikacje muszą tworzyć niezależne gniazda dla każdego z protokołów IP. Dyktowane jest to względami bezpieczeństwa. W przypadku innych systemów, ten mechanizm mapowania adresów jest domyślnie włączony, co z kolei może powodować problemy, gdzie jednoczesne otworzenie gniazd IPv4 i IPv6 przez dany program skutkować będzie podwójną próbą utworzenia gniazda IPv4, tj. raz za sprawą adresu :: , a drugi raz przez 0.0.0.0 . Biorąc pod uwagę fakt, że tylko jedno gniazdo z danym adresem IP (i portem) może być aktywne w konkretnym czasie, to ta druga próba będzie wiązać się z błędem, bo gniazdo o takim adresie już zostało utworzone.

By rozwiązać ten problem, programy mogą korzystać z wywołania setsockopt() , by włączyć opcję IPV6_V6ONLY . W ten sposób, programy, które ustawią sobie IPV6_V6ONLY , mogą działać na każdym systemie, co zapewnia portowalność aplikacji, ale nie wszystkie programy z tej opcji korzystają lub implementują ją prawidłowo. Jednym z przykładów są aplikacje w Androidzie (Java), które po wyłączeniu mapowania adresów nie potrafią nawiązywać połączeń internetowych. Dlatego też tego mechanizmu raczej nie da się wyłączyć w Androidach, przynajmniej jeśli chcemy by aplikacje w telefonie miały dostęp do internetu. Oczywiście cześć aplikacji w Androidzie jest w stanie działać przy wyłączeniu mapowania adresów ale nie są to wszystkie appki.

Problemy z bezpieczeństwem mapowania adresów

Dana maszyna może mieć skonfigurowane reguły firewall'a odpowiadające za limitowanie dostępu do danego portu w systemie. Mogą też istnieć inne mechanizmy, np. TCP wrappers albo filtry oparte na BPF, lub też router w sieci może przeprowadzać własne filtrowanie połączeń stanowych. Rezultatem takiego działania mogą być dziury w zaporze sieciowej i no też może to generować niemałe zamieszanie wynikające z faktu, że ten sam adres IPv4 jest osiągalny przez dwa różne protokoły. Jeśli mapowanie adresów odbywa się na brzegu sieci, to sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana.

Tutaj jest RFC z 2003 roku, który opisuje szereg różnych scenariuszy ataku, które stają się możliwe do przeprowadzenia, gdy zmapowane adresy są przekazywane pomiędzy hostami. Przykładem może być adres ::ffff:127.0.0.1 , z którego pakiety mogłyby zostać potraktowane jak te pochodzące z adresu 127.0.0.1 pętli zwrotnej (lo). Podobnie sprawa wygląda z adresami prywatnymi IPv4, np. ::ffff:10.1.1.1 , gdzie mechanizmy bezpieczeństwa sieci mogłyby potraktować ten pakiet, jako pochodzący z wnętrza sieci, przez co można by te zabezpieczenia sieci obejść.

Kontrolowanie mapowania adresów przez sysctl

Jak już zostało wyżej wspomniane, OpenBSD w ogóle nie obsługuje gniazd mapowanych adresów IPv4 na IPv6. Nawet jeśli jakiś program próbowałby włączyć mapowanie adresów poprzez ustawienie opcji IPV6_V6ONLY na 0 , to nic mu to nie da, bo to ustawienie nie ma żadnego wpływu na systemy OpenBSD. A jak jest w przypadku linux'ów?

W Debianie mechanizm mapowania adresów jest domyślnie włączony już od ponad dekady. Niemniej jednak, ja w swoim systemie nie zauważyłem, by jakiekolwiek hybrydy adresów pokroju ::ffff:192.168.1.1 na liście połączeń się u mnie kiedykolwiek pojawiły. Tak czy inaczej, kernel linux'a udostępnia opcję net.ipv6.bindv6only , która odpowiada za kontrolowanie mechanizmu mapowania adresów. Przy pomocy tej opcji jesteśmy w stanie ustawić odpowiednią wartość w IPV6_V6ONLY .

Jeśli parametr net.ipv6.bindv6only zostanie ustawiony na 0 , to mapowanie adresów będzie włączone i to jest domyśle zachowanie kernela linux. Jeśli zaś ustawimy tutaj 1 , to mapowanie adresów zostanie wyłączone dla wszystkich aplikacji w systemie. Zatem sprawa wyłączenia mapowania adresów IPv4 na IPv6 jest banalnie prosta i wystarczy odpalić w naszym linux'ie terminal i wpisać w nim to poniższe polecenie:

# sysctl -w net.ipv6.bindv6only=1

By zmiany miały efekt permanentny, dopisujemy poniższą linijkę do pliku /etc/sysctl.conf :

net.ipv6.bindv6only = 1

Podsumowanie

Czasami ludzie zamieszczają w RFC bardzo nietrafione pomysły. Takie do końca nieprzemyślane koncepcje prowadzą do sytuacji, w których proste rzeczy stają się dość skomplikowanymi, przez co wymagają od przeciętnego Kowalskiego bycia ekspertem w dziedzinie IT, przynajmniej jeśli chodzi o administrację systemami operacyjnymi. Włączenie mapowania adresów IPv4 na adresy IPv6 może nieć ze sobą zagrożenie bezpieczeństwa i jeśli nam zależy na minimalizowaniu powierzchni ewentualnych ataków, to ten mechanizm powinniśmy wyłączyć. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że szereg aplikacji może nie działać prawidłowo bez tego mapowania adresów. Niemniej jednak, póki co na moich maszynach działających pod kontrolą linux'a (za wyjątkiem Androida) nie spotkałem się z sytuacją, by ten mechanizm mapowania adresów był potrzebny, czy też w ogóle wykorzystywany.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.