Implementacja protokołu IPv6 za pomocą tunelu 6to4

Spis treści

Ogromna cześć lokalnych ISP zdaje się nie nadążać za ciągle zmieniającą się rzeczywistością. Problem dotyczy implementacji protokołu IPv6, który jest już z nami od bardzo wielu lat. W przypadku mojego obecnego ISP raczej nie mam co liczyć na to, by w bliżej nieokreślonej przyszłości dodał on obsługę tego protokołu. Istnieje jednak mechanizm zwany tunelowaniem pakietów protokołu IPv6 wewnątrz pakietów protokołu IPv4 (w skrócie 6to4), którym warto się zainteresować. W ogromnym skrócie, część puli adresowej IPv6 jest zarezerwowana i zmapowana na adresy protokołu IPv4. Dzięki takiemu podejściu, każdy kto posiada stały zewnętrzny adres IPv4 ma również adres w puli IPv6. Mając zatem zarezerwowany adres, możemy pokusić się o utworzenie tunelu 6to4, co aktywuje w naszej infrastrukturze ten nowszy protokół obchodząc jednocześnie ograniczenia ISP. Trzeba jednak mieć na względzie, że nie jest to natywne wsparcie dla protokołu IPv6 i jest niemal pewne, że wystąpią mniejsze lub większe problemy z wydajnością.

Czy mój linux obsługuje IPv6

Obsługa protokółu IPv6 jest standardowo włączona w kernelu linux'a i raczej nie musimy przeprowadzać żadnych dodatkowych czynności konfiguracyjnych, by ten protokół aktywować. Jeśli jednak nie jesteśmy pewni czy mamy poprawnie skonfigurowany system, to warto rzucić okiem na opcje zwracane w sysctl . Interesują nas głównie te poniższe pozycje:

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 0
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 0
net.ipv6.conf.all.forwarding = 0

Warto też sprawdzić konfigurację bootloader'a pod kątem parametru ipv6.disable=1 lub ipv6.disable_ipv6=1 . Pierwszy z tych parametrów wyłącza całkowicie stos IPv6, drugi jedynie adresację.

Przeglądarki internetowe również mogą być skonfigurowane w taki sposób, by np. nie dokonywać zapytań DNS o rekordy AAAA. W Firefox'ie warto zajrzeć do about:config i upewnić się, czy opcja network.dns.disableIPv6 nie jest przypadkiem ustawiona na true . A skoro już mowa o zapytaniach DNS, to trzeba się upewnić, że resolver DNS, z którego korzystamy, jest w stanie rozwiązywać nazwy na adresy IPv6. W sporej części globalnych providerów DNS, takich jak google czy OpenDNS, nie musimy się o nic martwić. Problemem mogą być serwery DNS lokalnych ISP i jeśli znajdujemy się w takiej sytuacji, to musimy zmienić konfigurację resolver'a w pliku /etc/resolv.conf .

Te powyższe kroki są konieczne, by zaimplementować tunel 6to4, niemniej jednak, same z siebie nie włączą nam obsługi protokołu IPv6. Możemy się o tym przekonać testując swoje połączenie. Jeśli nasz wynik jest podobny do tego poniżej, to nic nie szkodzi:

brak-polaczenia-ipv6-test

Tunel 6to4

By zaimplementować sobie protokół IPv6 musimy skonfigurować tunel 6to4. Nie będziemy tutaj korzystać z graficznych automatów typu network-manager. Interesuje nas głównie plik /etc/network/interfaces , do którego musimy dodać konfigurację dla interfejsu 6to4 . Oczywiście możemy taki tunel utworzyć ręcznie za pomocą narzędzi ip czy ifconfig ale my posłużymy się tym powyższym plikiem. Poniżej jest przykładowa konfiguracja:

auto lo
iface lo inet loopback

allow-hotplug enp2s0
iface enp2s0 inet dhcp

auto 6to4
iface 6to4 inet6 6to4
   local 82.120.56.22

Nas głównie interesuje ostatnia zwrotka, gdzie mamy podany adres IP. Ten adres musi wskazywać na nasz zewnętrzny stały adres IPv4. Standardowo też w systemie nie mamy interfejsu 6to4 . Zostanie on stworzony przy podnoszeniu tego interfejsu via ifup (zostanie załadowany moduł sit ). Zapisujemy zatem zmiany i w terminalu wpisujemy to poniższe polecenie:

# ifup 6to4

Po chwili, narzędzia ip oraz ifconfig powinny widzieć nowy interfejs. Powinien on także posiadać stosowną konfigurację i zawierać dwa adresy, przykładowo:

# ip addr show 6to4
13: 6to4@NONE: <NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1480 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
  link/sit 82.120.56.22 brd 0.0.0.0
  inet6 2002:5278:3816::1/16 scope global
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::82.120.56.22/96 scope global
    valid_lft forever preferred_lft forever

Wyżej widzimy adres 2002:5278:3816::1/16 . Nie jest on przypadkowy i jeśli odpowiednio przeliczymy go na system dziesiętny, to powinniśmy otrzymać taki sam adres co w przypadku IPv4. Interesuje nas tylko 5278:3816 , gdzie mamy 4 liczby w zapisie HEX: 52 , 78 , 38 oraz 16 . Odpowiadają one poszczególnym oktetom adresu IPv4.

By zobaczyć tablicę routing'u, wpisujemy w terminalu to poniższe polecenie:

# ip -6 route show
::/96 dev 6to4 proto kernel metric 256 pref medium
2002::/16 dev 6to4 proto kernel metric 256 pref medium
2000::/3 via ::192.88.99.1 dev 6to4 metric 1024 pref medium

Ten adres 192.88.99.1 widoczny wyżej, to adres routera, który robi za bramkę między sieciami IPv4 i IPv6. Nie jest on przypadkowy i został wyraźnie określony w rfc3068.

Test połączenia IPv6

Na dobrą sprawę, to jest cała konfiguracja tunelu 6to4 w debianie. Sprawdźmy zatem czy tunel realizuje swoje zadanie:

test-polaczenia-ipv6-tunel-6to4

Wygląda, że działa. W prawdzie ocena połączenia jest 7/10 ale lepsze to niż 0/10. Możemy także sprawdzić dodatkowe informacje dotyczące czasów:

wydajnosc-polaczenia-ipv6-tunel-6to4

Oprogramowanie, a protokół IPv6

W przypadku wszystkich tych linux'owych narzędzi sieciowych trzeba brać poprawkę jeśli zamierzamy korzystać z protokołu IPv6. W taki sposób, zamiast polecenia ping korzystamy z ping6 , zamiast traceroute dajemy traceroute6 .

Podobnie sprawa ma się w przypadku ssh , gdzie połączenie odbywa się w poniższy sposób:

$ ssh -6 2002:5278:3816::1

Możemy naturalnie podać domenę ale jeśli chcemy zmusić ssh do połączenia nas via IPv6, to musimy w pliku ~/.ssh/config dodać poniższy blok:

Host domena.com 2002:5278:3816::1
   AddressFamily inet6
   User morfik
   IdentitiesOnly yes
   IdentityFile ~/.ssh/key_rsa
   CheckHostIP yes
   Port 6666

Pamiętajmy też o odpowiedniej konfiguracji zapory. W przypadku protokołu IPv6 nie korzystamy z iptables tylko z ip6tables .

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.