Uwierzytelnianie odpowiedzi z serwerów czasu NTP przy pomocy NTS

Spis treści

Przepisując ostatnio stare artykuły dotyczące zabezpieczenia zapytań DNS za sprawą wdrożenia na linux dnsmasq i dnscrypt-proxy, natknąłem się na informację, że nie tylko komunikacja DNS w obecnych czasach w sporej mierze nie jest zaszyfrowana. W zasadzie każda maszyna podłączona do internetu potrzebuje dysponować w miarę dokładnym czasem. By ten czas był dokładny, wymyślono mechanizm synchronizacji czasu przez wysyłanie zapytań do serwerów NTP (Network Time Protocol). Niemniej jednak, odpowiedzi z tych serwerów czasu nie są w żaden sposób zabezpieczone i praktycznie każdy na drodze tych pakietów może nam zmienić ustawienia czasu w systemie (MITM). W taki sposób możemy zostać cofnięci w czasie, co z kolei może oznaczać, że system zaakceptuje certyfikaty SSL/TLS czy też klucze/bilety sesji (używane do wznawiania sesji TLS), które już dawno temu wygasły lub/i zostały w jakiś sposób skompromitowane. Pchnięcie nas do przodu w czasie również oznacza problemy, bo możemy zaakceptować certyfikat, który jeszcze nie zaczął być ważny. To z kolei otwiera drogę do odszyfrowania połączeń z serwisami WWW, a przecie nie po to szyfrujemy ruch, by go ktoś bez większego problemu odszyfrował. Dlatego też powinniśmy zadbać o to, by informacje o aktualnym czasie otrzymywane z sieci docierały do nas z wiarygodnego źródła i były w jakiś sposób uwierzytelnione. Na Debianie standardowo do synchronizacji czasu wykorzystywany jest systemd-timesyncd ale nie wspiera on póki co protokołu NTS. Trzeba będzie zatem się go pozbyć i zastąpić go demonem ntpd z pakietu ntpsec .

Czemu potrzebny jest nam dokładny czas

O protokole NTP raczej każdy z nas już słyszał. Zwykle jest on stosowany do synchronizacji czasu między maszynami przy wykorzystaniu sieci, gdzie opóźnienia na drodze pakietów nie są stałe. Dokładny czas jest obecnie dość istotnym elementem pracy komputera podłączonego do internetu, bo nawet drobne różnice mogą wpływać bardzo niekorzystnie na jego zachowanie. Weźmy na przykład uwierzytelnianie dwuskładnikowe wykorzystujące kody jednorazowe oparte na czasie (Time based One Time Password, TOTP). Jak bez dokładnego czasu bylibyśmy w stanie te kody generować i z nich korzystać? Jeśli czas naszego komputera/smartfona nie byłby zsynchronizowany, to mógłby odbiegać od czasu serwera usługi, do której próbujemy się zalogować. Inny czas na tych maszynach oznacza inne kody. Oczywiście, drobne różnice w czasie są dopuszczalne (~89 sekund), bo w przeciwnym wypadku mielibyśmy ciągłe problemy z logowaniem, zwłaszcza przy korzystaniu z tokenów sprzętowych, które do sieci zwykle podłączone nie są, przez co nie mogą synchronizować czasu, a ich bateria przy tym wieczna nie jest. Niemniej jednak, są sytuacje, które wymagają bardzo precyzyjnych czasów, np. Bitcoin.

Jak wygląda synchronizacja czasu w Debianie

Zwykle synchronizacja czasu na Debianie odbywa się automatycznie i tym zadaniem zajmuje się demon systemd-timesyncd przy zestawianiu połączenia sieciowego. W zasadzie nie są od nas wymagane żadne dodatkowe czynności, by nasz linux miał aktualny czas. Niekiedy jednak ustawienia, które mają za zadanie automatycznie synchronizować czas mogą być wyłączone. W takim przypadku użytkownik musi włączyć synchronizację czasu z serwerami NTP przy pomocy timedatectl :

# timedatectl set-ntp true

Po wydaniu tego polecenia dobrze jest jeszcze zweryfikować czy synchronizacja czasu działa:

$ timedatectl status
        Local time: Tue 2020-09-22 22:30:16 CEST
      Universal time: Tue 2020-09-22 20:30:16 UTC
         RTC time: Tue 2020-09-22 20:30:16
        Time zone: Europe/Warsaw (CEST, +0200)
System clock synchronized: yes
       NTP service: active
     RTC in local TZ: no

Wyżej widzimy ustawienia czasu mojej maszyny. To co nas najbardziej interesuje tutaj, to czy usługa NTP jest aktywna ( active ) oraz czy zegar systemowy został zsynchronizowany ( yes ). Zatem system automatycznie dokonał synchronizacji czasu. Jeśli jednak by się tak zdarzyło, że czas nie byłby zsynchronizowany, to naturalnie możemy dokonać ręcznej synchronizacji restartując demona systemd-timesyncd :

# systemctl restart systemd-timesyncd.service

Status synchronizacji możemy sprawdzić w timedatectl :

$ timedatectl timesync-status
    Server: 94.154.96.7 (0.pl.pool.ntp.org)
Poll interval: 1min 4s (min: 32s; max 34min 8s)
     Leap: normal
   Version: 4
   Stratum: 2
  Reference: C21D82FC
  Precision: 1us (-22)
Root distance: 34.377ms (max: 5s)
    Offset: -12.500ms
    Delay: 40.628ms
    Jitter: 0
 Packet count: 1
  Frequency: -82.819ppm

Poniżej znajduje się krótkie wyjaśnienie tego całego magicznego wyjścia widocznego wyżej:

 • Server odpowiada za maszynę, z którą nasz linux synchronizuje czas. Jak widzimy wyżej, czas został zsynchronizowany z serwerem 0.pl.pool.ntp.org . Proces tej synchronizacji będzie przeprowadzany automatycznie co pewien interwał czasu określony w Poll interval .
 • Poll interval odpowiada za minimalny i maksymalny interwał czasu odpytywania serwera NTP o aktualny czas. Z początku po uruchomieniu systemd-timesyncd , czas jest synchronizowany z chwilą wystartowania tego demona. Następna synchronizacja czasu będzie miała miejsce 32 sekundy później. Kolejne odpowiednio w 1:04, 2:08, 4:16, 8:32, 17:04 i 34:08. Po osiągnięciu tego ostatniego czasu, linux będzie przeprowadzał synchronizacje w tym najwyższym interwale, czyli co około pół godziny. W przypadku gdybyśmy restartowali demona systemd-timesyncd czy też połączenie sieciowe (albo i cały system), to ten proces zacznie się od nowa, tj. z początku będzie ten czas synchronizowany co parę sekund/minut, a później znów co pół godziny.
 • Leap określa (zgodnie z tym co można wyczytać w RFC5905) jak traktowana jest sekunda przestępna (leap second), która raz na jakiś czas jest dodawana (lub odejmowana) do zegara w chwili wybicia północy. W takim przypadku zamiast zmiany z 23:59:59 na 00:00:00, będzie zmiana na 23:59:60 i dalej już standardowo. W linux zaś przez dwie sekundy będziemy mieć czas 23:59:59. Wartość normal , którą widzieliśmy wyżej w wyjściu timedatectl oznacza, że mamy standardowy czas, tj. bez dodatkowych sekund przestępnych.
 • Version odpowiada za wersję protokołu NTP. Obecnie używa się wersji 4 .
 • Stratum określa z jakim typem maszyny został zsynchronizowany czas. Wyróżnia się Stratum od 0-255 . W przypadku 0 mamy nieokreślony/błędny typ, 1 odpowiada za główny serwer np. wyposażony w odbiornik GPS czy zegar atomowy (bardzo dokładny czas), 2-15 to standardowy typ serwera czasu wykorzystywany w protokole NTP, 16 oznacza zaś czas niezsynchronizowany. Pozostałe wartości 17-255 są póki co zarezerwowane i nieużywane. Generalnie to im mniejszy numerek tym czas otrzymany od takiej maszyny jest dokładniejszy. Więcej o hierarchii serwerów NTP można poczytać tutaj.
 • Reference (brak danych).
 • Precision określa precyzję zegara maszyny synchronizującej czas, tj. naszego linux'a, a te zwykle mają precyzję pokroju jednej mikrosekundy (1 us).
 • Root distance to połowa root delay , który to odpowiada za RTD/RTT (Round-Trip Delay, Round-Trip Time) do serwera wzorcowego, plus root dispersion , który jest miarą dyspersji tego źródła (cokolwiek to znaczy :D).
 • Offset to różnica między dwoma zegarami, tj. zegarem naszej maszyny i zegarem maszyny, z którą czas ma być zsynchronizowany. Wartość tego czasu zawsze będzie ujemna, choć do obliczeń używa się wartości absolutnej/bezwzględnej.
 • Delay to RTD/RTT, czyli czas potrzebny na przesłanie pakietu do serwera i otrzymanie od niego pakietu potwierdzającego przybycie tego pakietu cośmy mu wysłali.
 • Jitter jest miarą wariancji opóźnienia w sieci. Jeśli opóźnienie w sieci jest stałe, to jitter jest zerowy.
 • Packet count odpowiada za zliczanie ilości dokonanych synchronizacji czasu. Z każdą kolejną synchronizacją, wartość tego parametru rośnie o 1 .
 • Frequency nie mam pojęcia od czego jest ten parametr ale mierzony jest w ppm (parts per million, czyli części na milion), gdzie 1 ppm jest równy 10^(-6), tj. 0.000001 s/s (seconds-per-second, czyli sekund na sekundę).

Brak wsparcia dla NTP w systemd-timesyncd

Synchronizacja czasu z wykorzystaniem protokołu NTP może odbywać się na różne sposoby. Najczęściej wykorzystywany jest podział na klienta i serwer, gdzie klient przesyła zapytanie w pojedynczym pakiecie UDP na port 123 do serwera, a ten z kolei zwraca odpowiedź w postaci swojego czasu zegarowego. Następnie klient oblicza szacunkową różnicę między czasem swojego zegara, a czasem zegara zdalnego, próbując przy tym skompensować opóźnienia związane z przesyłaniem pakietów przez sieć. Klient przesyła także zapytania do wielu serwerów jednocześnie, by najlepiej oszacować dokładny czas i odrzucić przy tym błędne odpowiedzi. Niemniej jednak, w przypadku systemd-timesyncd nie mamy do czynienia z jako takim protokołem NTP, a jedynie SNTP (Simple Network Time Protocol). W efekcie czego, synchronizacja czasu przy pomocy tego demona odbywa się tylko z jednym serwerem i to bez znaczenia ile serwerów czasu skonfigurujemy w pliku /etc/systemd/timesyncd.conf :

[Time]
NTP=0.pl.pool.ntp.org 1.pl.pool.ntp.org 2.pl.pool.ntp.org 3.pl.pool.ntp.org
FallbackNTP=0.debian.pool.ntp.org 1.debian.pool.ntp.org 2.debian.pool.ntp.org 3.debian.pool.ntp.org
#RootDistanceMaxSec=5
#PollIntervalMinSec=32
#PollIntervalMaxSec=2048

W takiej konfiguracji jaką mamy wyżej, systemd-timesyncd będzie próbował zsynchronizować czas z serwerem 0.pl.pool.ntp.org i jeśli ten będzie niedostępny z jakiegoś powodu, to wtedy zostanie użyty 1.pl.pool.ntp.org , itd. Serwery w FallbackNTP są używane jedynie w momencie braku skonfigurowania jakiejkolwiek informacji o serwerach czasu. Nie chodzi tutaj o brak odpowiedzi z serwerów czasu, np. w skutek niedziałającej sieci czy problemów po stronie serwerów, tylko o fakt, że w systemd można skonfigurować serwer NTP dla każdego interfejsu sieciowego osobno i w takim przypadku ten serwer będzie miał pierwszeństwo i to on zostanie użyty przy synchronizacji czasu. Wyżej widoczny parametr NTP określa zaś serwery NTP dla wszystkich interfejsów sieciowych w systemie jednocześnie. Gdyby zdarzyła się taka sytuacja, że w konfiguracji interfejsu nie byłby określony serwer NTP i dodatkowo parametr NTP byłby pusty, to w takim przypadku dopiero zostaną wykorzystane serwery skonfigurowane w FallbackNTP .

Podejrzenie synchronizacji czasu w wireshark

Jeśli ktoś jest ciekaw jak wygląda proces synchronizacji czasu przy wykorzystaniu systemd-timesyncd na maszynie z Debianem, to wystarczy zainstalować sniffer pakietów wireshark i odpalić go na interfejsie, którym pakiety są przesyłane w świat (w tym przypadku jest to interfejs bond0 ):

debian-linux-time-sync-ntp-sntp-wireshark

Zostały w zasadzie przesłane tylko dwa pakiety. Pierwszy to zapytanie o czas, a drugi to odpowiedź z serwera z aktualnym jego czasem. Gdyby wykorzystywany był tutaj pełny protokół NTP, to wtedy tych pakietów byłoby więcej.

Jak widać synchronizacja czasu na linux jest w pełni automatyczna oraz odbywa się w tle, przez co praktycznie nie zauważamy tego procesu podczas codziennego korzystania z komputera. Niemniej jednak, synchronizacja czasu z wykorzystaniem protokołu NTP/SNTP (za pośrednictwem internetu) nie jest w żaden sposób zabezpieczona, w efekcie czego komunikaty otrzymane od serwera NTP mogą zostać podrobione, co implikuje problemy związane z bezpieczeństwem. By się przed takimi sytuacjami chronić, trzeba zrezygnować z korzystania z protokołu NTP/SNTP i przejść na protokół NTS.

Czym jest protokół NTS

Protokół Network Time Security (NTS) powstał w celu uporania się z problemami natury bezpieczeństwa, które są obecne w protokole NTP. Zgodnie z tym co możemy wyczytać na stronie CloudFlare, protokół NTS przy wykorzystaniu kryptografii zabezpiecza protokół NTP umożliwiając tym samym użytkownikom dokonanie synchronizacji czasu w sposób uwierzytelniony.

Zasada działania protokołu NTS jest stosunkowo prosta. Proces synchronizacji czasu jest podzielony na dwie fazy, a każda z tych faz jest obsługiwana przez inny protokół: NTS Key Establishment oraz NTS Extensions for NTPv4 . Pierwsza faza ma miejsce na początku komunikacji i jej zadaniem jest negocjacja parametrów oraz wymiana materiału klucza w postaci plików cookie. W drugiej fazie mamy do czynienia z zabezpieczonym połączeniem NTP. Te ciasteczka, które serwer przesłał klientowi będą teraz przez tego klienta dołączane do zapytań NTP. Druga faza trwa do momentu zerwania połączenia lub skończenia się klientowi ciasteczek w skutek powtarzającej się utraty pakietów. Gdy taka sytuacja nastąpi, to ponownie rozpoczyna się faza pierwsza.

Szczegółowy opis działania protokołu NTS

Weźmy na przykład serwer CloudFlare. Klient chcący zsynchronizować czas łączy się pierw z serwerem NTS na adres time.cloudflare.com i port 4460/TCP . Jest to regularne połączenie TLS, w którym obie strony przeprowadzają proces witania (TLS handshake). Ta procedura zezwala na zastosowanie infrastruktury klucza publicznego (PKI) i sprawdzenie wiarygodności serwera, o ile jego certyfikat jest godny zaufania. Po sprawdzeniu i zweryfikowaniu certyfikatów, tunel TLS zostaje otwarty.

Przy pomocy TLS Application Data Protocol negocjowane są parametry dla protokołu NTS, po czym zapisywane są one w rekordach TLS. Te rekordy zawierają między innymi zestaw ciasteczek (sztuk 8) oraz informacje o adresie i porcie serwera NTP, dla którego te ciasteczka są ważne. Informacje o dodatkowym adresie i porcie umożliwiają rozdzielone usług serwera NTS i NTP na kilka maszyn fizycznych, przez co wiele serwerów NTP może być w stanie współdzielić jeden serwer NTS.

Zarówno serwer NTS jak i serwer NTP mogą generować ciasteczka i szyfrować je z wykorzystaniem sekretnego klucza głównego. Ciasteczka różnią się między sobą, co ma na celu przeciwdziałać śledzeniu hostów w sieci, np. gdy ich adres IP ulega zmianie. Ciasteczka posiadają także określony przez serwer czas żywotności. Co jakiś czas serwer generuje nowy klucz główny ale nie oznacza to automatycznie, że nie można korzystać ze starych ciasteczek. Będą one akceptowane przez serwer przez jakiś czas (~24h). Takie podejście sprawia, że klucz może być odświeżany w regularnych interwałach czasu bez potrzeby ponownego połączenia z serwerem NTS i przechodzenia przez fazę pierwszą. Zastosowanie ciasteczek sprawia, że serwer może pracować bezstanowo, czyli nie przechowuje informacji o połączeniach z klientami. Te ciasteczka zawierają także materiał klucza wydobyty z połączenia TLS, który klient wyciąga przy pomocy TLS key export po otrzymaniu ciasteczek, po czym kończy połączenie TLS i przechodzi w fazę drugą.

W fazie drugiej przeprowadzana jest faktyczna synchronizacja czasu z serwerem NTP, którego adres i port został wskazany w poprzedniej fazie. Klient przesyła do serwera pakiet NTP, który zawiera dodatkowo szereg pól rozszerzeń (zwykle 3-10, choć póki co tylko 4 są zdefiniowane). W skład tych pól wchodzi też jedno ciasteczko oraz tag uwierzytelniający wyliczony przy wykorzystaniu materiału klucza wydobytego z TLS handshake.

Ciasteczka są wykorzystywane tylko raz w kolejności od najstarszego (najkrótszy czas życia). Po wysłaniu zapytania do serwera NTP, takie ciasteczko jest zużywane. By u klienta nie doszło do wyczerpania ciasteczek, serwer w odpowiedzi odeśle jedno ciasteczko. Gdyby nastąpiła utrata pakietów i klient by dysponował mniejszą ilością ciasteczek, to serwer uzupełni te brakujące ciasteczka w następnej odpowiedzi. W ten sposób u klienta zawsze będzie dostępny zestaw 8 ciasteczek. Z kolei tag uwierzytelniający ma za zadanie zapewnić integralność nagłówka NTP i wszystkich wcześniejszych pól rozszerzeń.

Po wdrożeniu protokołu NTS, pakiet NTP będzie trochę większy w stosunku do tego standardowego. Nagłówek niezabezpieczonego pakietu NTP ma rozmiar 48 bajtów. W przypadku pakietu NTP zabezpieczonego protokołem NTS, ten rozmiar będzie w granicach od 228 do 1468 (nagłówek NTP + pola rozszerzeń). Może zatem pojawić się problem z fragmentacją pakietów, choć można go uniknąć przez żądanie mniejszej ilości ciasteczek w pojedynczym zapytaniu.

W momencie, gdy serwer otrzyma pakiet NTP zabezpieczony protokołem NTS, to najpierw odszyfrowywany jest plik cookie za pomocą klucza głównego. Następnie z tego odszyfrowanego ciasteczka wyodrębniany jest wynegocjowany algorytm AEAD jak i również zawarte w nim klucze. W ten sposób serwer jest w stanie sprawdzić integralność pakietu NTP i upewnić się, że zawarte w nim dane nie zostały w żaden sposób zmienione po opuszczeniu maszyny klienta. W przypadku pozytywnego zweryfikowania pakietu, serwer generuje jedno lub więcej ciasteczek i tworzy pakiet NTP z odpowiedzią. Serwer zawsze szyfruje swoje ciasteczka, w przeciwieństwie do klienta.

Klient po otrzymaniu odpowiedzi sprawdza unikalny identyfikator (Unique Identifier EF) by wyeliminować potencjalne ryzyko przeprowadzenia ataku typu replay. Następnie sprawdzana jest integralność pakietu (zarówno klucz główny jak i algorytm AEAD są klientowi znane). Po pomyślnej weryfikacji, ciasteczka są deszyfrowane i dodawane do puli ciasteczek klienta. Informacje o czasie zawarte w pakiecie są zaś przekazywane do systemu.

Rezygnacja z systemd-timesyncd na rzecz ntpd (ntpsec)

Problem z demonem systemd-timesyncd jest oczywisty -- nie wspiera ani protokołu NTP jako takiego, ani też nie potrafi zapewnić bezpiecznej synchronizacji czasu z wykorzystaniem protokołu NTS. Jak to bywa w świecie linux'ów, wiele różnych aplikacji jest w stanie realizować dokładnie to samo zadanie i jeśli jakaś aplikacja nie spełnia naszych wymagań, to naturalnie możemy ją zastąpić inną aplikacją. Może i CloudFlare posiada swój serwer NTS ale póki co jeszcze nie opracowali oni klienta NTS, który można by bez problemu wykorzystać do synchronizacji czasu. Na szczęście część klientów NTP dostępnych w repozytorium Debiana wspiera protokół NTS, a jednym z nich jest ntpd z pakietu ntpsec .

Przy instalacji tego pakietu trzeba trochę uważać, bo najwyraźniej nie można posiadać w systemie kilku pakietów z demonami synchronizacji czasu. Dlatego też gdy będziemy instalować ntpsec , to system zażąda od nas usunięcia pakietu systemd-timesyncd :

# aptitude install ntpsec
The following NEW packages will be installed:
 ntpsec python3-ntp{a}
The following packages will be REMOVED:
 systemd-timesyncd{a}
The following packages are SUGGESTED but will NOT be installed:
 certbot ntpsec-doc ntpsec-ntpviz
0 packages upgraded, 2 newly installed, 1 to remove and 4 not upgraded.
Need to get 0 B/424 kB of archives. After unpacking 1,042 kB will be used.
Do you want to continue? [Y/n/?]

Oczywiście potwierdzamy zapytanie. Usługa systemd-timesyncd zostanie automatycznie zatrzymana i usunięta z autostartu, więc nie trzeba tych czynności przeprowadzać wcześniej ręcznie. Po zainstalowaniu ntpsec upewnijmy się, że usługa synchronizacji została dodana do autostartu:

# systemctl enable ntpsec.service
Synchronizing state of ntpsec.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable ntpsec
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ntpsec.service → /lib/systemd/system/ntpsec.service.

# systemctl start ntpsec.service

Kwestia serwerów czasu otrzymywanych w lease DHCP

Standardowym klientem DHCP w Debianie jest dhclient i domyślnie jest on tak skonfigurowany, by w zapytaniu o konfigurację adresacji IP wysyłał również prośbę o przesłanie adresów serwerów czasu. Możemy ten fakt poznać po obecności parametrów ntp-servers oraz dhcp6.sntp-servers w linijce z request w pliku /etc/dhcp/dhclient.conf , przykładowo:

request subnet-mask, broadcast-address, time-offset, routers,
  domain-name, domain-name-servers, domain-search, host-name,
  dhcp6.name-servers, dhcp6.domain-search, dhcp6.fqdn, dhcp6.sntp-servers,
  netbios-name-servers, netbios-scope, interface-mtu,
  rfc3442-classless-static-routes, ntp-servers;

Jeśli teraz serwer DHCP ma skonfigurowane jakieś serwery czasu, to prześle je do klienta DHCP, a ten tak skonfiguruje system, by z tych serwerów czasu korzystał. Jeśli tego typu zachowanie nie jest pożądane i chcemy statycznie określić z jakich serwerów czasu ma korzystać demon ntpd , to możemy zrobić dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest edycja tej powyższej konfiguracji dhclient i usunięcie z niej parametrów ntp-servers oraz dhcp6.sntp-servers . Drugim rozwiązaniem jest edycja pliku /etc/default/ntpsec i przepisanie w nim tej poniższej opcji:

IGNORE_DHCP="yes"

W ten sposób skrypt /etc/dhcp/dhclient-exit-hooks.d/ntpsec nie będzie konfigurował serwerów czasu.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by te dwa rozwiązania połączyć.

Konfiguracja ntpsec

Standardowo usługa ntpsec nie jest skonfigurowana, tak by umożliwić nam synchronizację czasu z wykorzystaniem protokołu NTS. Przeglądając plik /etc/ntpsec/ntp.conf możemy zauważyć, że są tam określone te cztery poniższe serwery czasu (a właściwie pule serwerów):

pool 0.debian.pool.ntp.org iburst
pool 1.debian.pool.ntp.org iburst
pool 2.debian.pool.ntp.org iburst
pool 3.debian.pool.ntp.org iburst

Zwykle demona NTP konfiguruje się tak, by korzystał z kilku serwerów czasu jednocześnie. Czy synchronizacja czasu z jednym serwerem nie powinna nam w zupełności wystarczyć? W przypadku, gdybyśmy synchronizowali czas tylko z jednym serwerem, to jeśli on miałby błędy czas, to po synchronizacji również i my byśmy mieli błędy czas. W przypadku dwóch serwerów, które mają ustawiony inny czas, protokół NTP nie jest w stanie oszacować, który z nich jest prawidłowy. W przypadku trzech serwerów, nawet jeśli któryś z nich ma błędy czas, to NTP będzie w stanie oszacować ten prawidłowy, przy założeniu, że dwa pozostałe serwery dysponują poprawnym czasem. Może się jednak zdarzyć sytuacja, że jeden z tych dwóch poprawnie skonfigurowanych serwerów czasu będzie niedostępny i w takim przypadku wracamy do poprzedniej konfiguracji z jednym błędnym i jednym dobrym czasem. Dlatego właśnie stosuje się cztery serwery czasu, by te powyżej opisane problemy ograniczyć do minimum. Oczywiście w dalszym ciągu można tych serwerów skonfigurować więcej, by jeszcze bardziej zminimalizować ryzyko dokonania synchronizacji nieprawidłowego czasu ale te cztery serwery zwykle wystarczają.

Warto zwrócić uwagę, że każda z tych powyższych linijek zaczyna się od pool i zwykle taki jeden wpis zapewnia odpytywanie czterech serwerów czasu. Parametr iburst ma na celu wysłanie 6 pakietów do każdego ze skonfigurowanych serwerów w celu dokładniejszej synchronizacji czasu. Jak łatwo można policzyć, tych zapytań może być nawet 4*4*6=96 i tyle samo odpowiedzi. Zatem protokół NTP może być trochę bardziej rozmowny niż SNTP (gdzie było tylko jedno zapytanie i jedna odpowiedź) ale też powinien zapewnić dokładniejszy czas i uchronić nas przed ewentualnymi błędami w konfiguracji serwerów.

Włączenie protokołu NTS w ntpsec

Nas jednak te domyślne ustawienia synchronizacji czasu niezbyt interesują, bo serwery debian.pool.ntp.org nie wspierają NTS. Dlatego trzeba te powyższe wpisy wykomentować. W ich miejsce dodajemy zaś te serwery, które wspierają protokół NTS:

server time.cloudflare.com iburst minpoll 6 maxpoll 10 version 4 nts aead AES_SIV_CMAC_512
server nts.ntp.se:4443 iburst minpoll 6 maxpoll 10 version 4 nts aead AES_SIV_CMAC_512
server ntpmon.dcs1.biz iburst minpoll 6 maxpoll 10 version 4 nts aead AES_SIV_CMAC_512
server ntp1.glypnod.com iburst minpoll 6 maxpoll 10 version 4 nts aead AES_SIV_CMAC_512
server ntp2.glypnod.com iburst minpoll 6 maxpoll 10 version 4 nts aead AES_SIV_CMAC_512

W powyższej linijce zamiast pool został określony server . Oznacza to, że zapytania będą przesyłane tylko do określonego serwera, a nie do puli serwerów. Z informacji, które znalazłem wynika, że CloudFlare dysponuje tylko jednym serwerem czasu, który obsługuje protokół NTS. Biorąc pod uwagę specyfikację NTP, tych serwerów musi być co najmniej kilka. Dlatego też gdybyśmy określili wyżej tylko jeden wpis z serwerem time.cloudflare.com , to nasz system nie będzie chciał przeprowadzić synchronizacji czasu (albo ta synchronizacja zajmie bardzo długo). Dlatego tych serwerów jest kilka, a ich adresy zostały wzięte z tej strony.

Domyślnym portem dla NTS jest 4460. Niemniej jednak, CloudFlare początkowo wykorzystywał port 1234 ale ostatnio zmienił go na ten domyślny określony w specyfikacji NTS. Póki co wygląda na to, że z serwera NTS oferowanego przez CloudFlare można korzystać zarówno podając port 1234 jak i 4460 . Trzeba jednak liczyć się z faktem, że ten pierwszy port w końcu przestanie odpowiadać i dobrze jest już teraz ustawić w konfiguracji tego serwera czasu port 4460 . Możemy także pominąć określanie portu, przez co zostanie użyty ten domyślny.

Określenie parametru iburst znacznie przyśpieszy proces synchronizacji czasu. Jeśli chodzi o minpoll i maxpoll , to odpowiadają one za minimalny i maksymalny interwał odpytywania serwera o czas. Wartości tych parametrów są wyrażone jako potęga dwójki w sekundach, zatem minimalny interwał to 2^6, a maksymalny to 2^10, czyli interwał synchronizacji wynosi 64-1024 sekund. Warto dodać w tym miejscu, że ten interwał odpytywania serwera jest nieco inaczej zaimplementowany w ntpsec niż miało to miejsce w przypadku systemd-timesyncd . Tutaj nie wiadomo jak on dokładnie działa, choć w grę mogą wchodzić takie rzeczy jak np. aktualne obciążenie systemu podczas procesu synchronizacji czasu. Generalnie to przy testach ciągle była wykorzystywana wartość ustawiona w minpoll . Parametr version odpowiada za wersję protokołu NTP, natomiast kluczowa w tej powyższej linijce jest fraza nts , która mówi, że komunikacja z tym serwerem czasu ma się odbywać z wykorzystaniem protokołu NTS. Opcjonalnie można także określić algorytm AEAD (Authenticated Encryption with Associated Data), choć możliwość jego zmiany nie jest jeszcze zaimplementowana.

Polityka kontroli dostępu do ntpd

Demon ntpd jest zarazem klientem jak i serwerem. Potrafi wysyłać zapytania do serwerów czasu i potrafi także je odbierać. Domyślnie ten demon jest tak skonfigurowany, by być w stanie wymieniać czas z każdym. Niemniej jednak, wszystkie zapytania, które mają na celu zmianę konfiguracji serwera, są domyślnie zabronione. Generalnie, to polityka kontroli dostępu jest określona przez wpisy zaczynające się od restrict , które figurują w pliku /etc/ntpsec/ntp.conf . Domyślnie widnieją tam te trzy poniższe wpisy:

restrict default kod nomodify nopeer noquery limited

restrict 127.0.0.1
restrict ::1

Wpis z default występuje zawsze (nawet jeśli nie zostanie określony w pliku konfiguracyjnym) i jego zadaniem jest określenie wszystkich hostów, tj, adres 0.0.0.0 i maska 0.0.0.0 dla IPv4 oraz adres :: i maska :: dla IPv6. Naturalnie w miejscu default może pojawić się adres IP w zapisie CIDR (np. 192.168.1.0/24). Kolejne parametry określają co danemu hostowi wolno podczas połączenia. Jeśli wpis z restrict ma jedynie adres IP, to wtedy hostowi wolno wszystko i ta powyższa konfiguracja zezwala na zarządzanie demonem ntpd w dowolny w sposób ale tylko z lokalnego hosta. Wszystkie pozostałe hosty mają te poniższe ograniczenia:

 • kod -- przy pogwałceniu polityki dostępu, pakiet Kiss of Death zostanie przesłany do hosta, który tę politykę naruszył.
 • nomodify -- nie zezwala na zapytania ntpq , które są w stanie zmodyfikować stan serwera, tj. przekonfigurować go podczas pracy. Jedynie zapytania, które zwracają informacje są dozwolone.
 • nopeer -- odrzuca pakiety, które spowodowałyby mobilizację nowego powiązania. Działo się tak, gdy zdalny klient używał polecenia peer w swoim pliku konfiguracyjnym. ntpsec nie obsługuje tego trybu.
 • noquery -- nie zezwala na żadne zapytania ntpq .
 • limited -- odmawia usługi, jeśli odstępy między pakietami przekraczają dolne limity określone w poleceniu limit . Historia klientów jest przechowywana przy użyciu funkcji monitorowania ntpd . W związku z tym monitorowanie jest zawsze aktywne, o ile istnieje wpis z flagą limited .

Przy konfiguracji tej powyższej polityki dostępu trzeba uważać, bo wpisy, które mogą zablokować dostęp do serwera, mogą także wpłynąć na funkcjonalność klienta. W zasadzie nie ma potrzeby ruszać ten polityki, gdy zamierzamy korzystać z ntpd jedynie w roli klienta.

Test synchronizacji czasu z wykorzystaniem protokołu NTS

Konfiguracja ntpsec nie była jakoś skomplikowana i po jej przeprowadzeniu, nasz linux powinien być w stanie synchronizować czas w sposób bezpieczny z wykorzystaniem protokołu NTS. Zrestartujmy zatem demona ntpd i popatrzy co się dzieje w logu systemowym:

systemd[1]: Starting ntpsec.service...
ntpd[3082636]: INIT: ntpd ntpsec-1.1.9 2020-09-25T18:42:15Z: Starting
ntpd[3082636]: INIT: Command line: /usr/sbin/ntpd -p /run/ntpd.pid -c /etc/ntpsec/ntp.conf -g -N -u ntpsec:ntpsec
ntp-systemd-wrapper[3082636]: 2020-09-26T12:46:37 ntpd[3082636] INIT: ntpd ntpsec-1.1.9 2020-09-25T18:42:15Z: Starting
ntp-systemd-wrapper[3082636]: 2020-09-26T12:46:37 ntpd[3082636] INIT: Command line: /usr/sbin/ntpd -p /run/ntpd.pid -c /etc/ntpsec/ntp.conf -g -N -u ntpsec:ntpsec
systemd[1]: ntpsec.service: Can't open PID file /run/ntpd.pid (yet?) after start: Operation not permitted
ntpd[3082638]: INIT: precision = 0.063 usec (-24)
systemd[1]: Started ntpsec.service.
ntpd[3082638]: INIT: successfully locked into RAM
ntpd[3082638]: CONFIG: readconfig: parsing file: /etc/ntpsec/ntp.conf
ntpd[3082638]: CONFIG: restrict nopeer ignored
ntpd[3082638]: CLOCK: leapsecond file ('/usr/share/zoneinfo/leap-seconds.list'): good hash signature
ntpd[3082638]: CLOCK: leapsecond file ('/usr/share/zoneinfo/leap-seconds.list'): loaded, expire=2020-12-28T00:00Z last=2017-01-01T00:00Z ofs=37
ntpd[3082638]: INIT: Using SO_TIMESTAMPNS
ntpd[3082638]: IO: Listen and drop on 0 v6wildcard [::]:123
ntpd[3082638]: IO: Listen and drop on 1 v4wildcard 0.0.0.0:123
ntpd[3082638]: IO: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1:123
ntpd[3082638]: IO: Listen normally on 3 bond0 192.168.1.150:123
ntpd[3082638]: IO: Listen normally on 4 lo [::1]:123
ntpd[3082638]: IO: Listen normally on 5 bond0 [fd80:56bf:c96:0:2d24:59fb:8003:4e1a]:123
ntpd[3082638]: IO: Listen normally on 6 bond0 [fe80::8c2a:9317:9f2e:76%2]:123
ntpd[3082638]: IO: Listening on routing socket on fd #23 for interface updates
ntpd[3082638]: INIT: MRU 10922 entries, 13 hash bits, 65536 bytes
ntpd[3082638]: INIT: OpenSSL 1.1.1g 21 Apr 2020, 1010107f
ntpd[3082638]: NTSc: Using system default root certificates.

ntpd[3082638]: DNS: dns_probe: time.cloudflare.com, cast_flags:1, flags:21901
ntpd[3082638]: NTSc: DNS lookup of time.cloudflare.com took 0.557 sec
ntpd[3082638]: NTSc: connecting to time.cloudflare.com:1234 => 162.159.200.123:1234
ntpd[3082638]: NTSc: set cert host: time.cloudflare.com
ntpd[3082638]: NTSc: Using TLSv1.3, TLS_AES_256_GCM_SHA384 (256)
ntpd[3082638]: NTSc: certificate subject name: /C=US/ST=California/L=San Francisco/O=Cloudflare, Inc./CN=time.cloudflare.com
ntpd[3082638]: NTSc: certificate issuer name: /C=US/O=DigiCert Inc/CN=DigiCert ECC Secure Server CA
ntpd[3082638]: NTSc: certificate is valid.
ntpd[3082638]: NTSc: Good ALPN from time.cloudflare.com
ntpd[3082638]: NTSc: read 750 bytes
ntpd[3082638]: NTSc: Using port 123
ntpd[3082638]: NTSc: Got 7 cookies, length 100, aead=15.
ntpd[3082638]: NTSc: NTS-KE req to time.cloudflare.com took 1.350 sec, OK
ntpd[3082638]: DNS: dns_check: processing time.cloudflare.com, 1, 21901
ntpd[3082638]: DNS: Server taking: 162.159.200.123
ntpd[3082638]: DNS: dns_take_status: time.cloudflare.com=>good, 0

Log jest naturalnie dłuższy, bo w tym powyższym wycinku nie zostały uwzględnione wpisy dotyczące wszystkich skonfigurowanych serwerów czasu. W zasadzie to ten ostatni blok (ten od pustej linijki) powtarza się dla każdego serwera. Widzimy zatem, że demon ntpd posłał zapytanie do serwera czasu i nawiązał z nim połączenie. Certyfikat serwera jest ważny, no i otrzymaliśmy także ciasteczka, które powinny zostać użyte w pakietach NTP. Przy pomocy wireshark możemy sprawdzić czy w istocie tak się dzieje:

debian-linux-time-sync-ntp-sntp-nts-wireshark

Jak widać, zamiast dwóch standardowych pakietów NTP mamy teraz tych pakietów nieco więcej (wciąż jednak jest to pojedyncze zapytanie). Większość komunikacji jest szyfrowana ale warto zwrócić tutaj uwagę, że zapytanie do serwera czasu, jak i odpowiedź od niego otrzymana, leci w formie niezaszyfrowanej. Widzimy też, że pakiety NTP są wyraźnie większe (374 bajty vs. 90 bajtów w przypadku systemd-timesyncd ). Brak szyfrowania pakietów NTP w niczym nie przeszkadza, bo jesteśmy w stanie zweryfikować dane zawarte w tych pakietach. Więc nawet jeśli zdarzyłaby się sytuacja, że odpowiedź z serwera czasu zostałaby zmieniona, to nasz klient NTP by takiej odpowiedzi nie zaakceptował i zmiana czasu w systemie nie mogła by mieć miejsca.

Jeśli chcemy przekonać się czy faktycznie synchronizacja czasu działa, to możemy cofnąć systemowy zegar o godzinę czy dwie do tyłu i zrestartować demona ntpd :

# timedatectl set-time "2020-09-26 13:21:00"
# systemctl restart ntpsec

Po chwili czas powinien zostać zsynchronizowany, co możemy podejrzeć w timedatectl :

$ timedatectl
			  Local time: Sat 2020-09-26 17:58:37 CEST
		  Universal time: Sat 2020-09-26 15:58:37 UTC
				 RTC time: Sat 2020-09-26 15:58:37
				Time zone: Europe/Warsaw (CEST, +0200)
System clock synchronized: no
			 NTP service: n/a
		 RTC in local TZ: no

Co ciekawe systemd nie potrafi wykryć innych usług synchronizacji czasu z serwerami NTP i zgłasza ich brak, no i oczywiście również błędnie pokazywany jest stan synchronizacji, choć sam czas jest prawidłowy. Także trzeba uważać przy interpretacji tych powyższych informacji jeśli nie korzystamy z systemd-timesyncd .

Zapytania do ntpd przez ntpq

Na koniec przydałoby się jeszcze popatrzeć na jakieś statystyki, które by nam powiedziały co nieco o stanie synchronizacji. Takie informacje możemy wyciągnąć przez ntpq . Tym poleceniem możemy operować w formie interaktywnej wpisując w terminalu ntpq ale możemy również do niego dodać parametr -c i podać polecenie do wywołania. W takim przypadku wyjście tego polecenia zostanie wypisane standardowo na konsoli, a program się zakończy.

Na początek podejrzyjmy listę serwerów, do których przesyłamy zapytania:

# ntpq -p
	 remote                  refid   st t when poll reach  delay  offset  jitter
=======================================================================================================
+time.cloudflare.com           10.75.8.44    3 8  40  64  37 54.8485 -6.1316  9.7063
 ntsts.sth.ntp.se            .STEP.     16 0  -  64  0  0.0000  0.0000  0.0001
+ntpmon.dcs1.biz             .PPS.      1 8  25  64 177 357.4715 -13.2263 12.4706
+ntp1.glypnod.com            204.123.2.72   2 8  6  64 377 207.7296 -1.7988 26.4537
*ntp2.glypnod.com            193.62.22.74   2 8  25  64 177 72.1782 -5.3229 40.3431

Kolumna st oznacza typ serwera (stratum). W kolumnie t mamy ilość ciasteczek, które zostały do dyspozycji klienta dla konkretnego serwera. Generalnie to powinniśmy widzieć tutaj zawsze wartość 8 . Każda inna wartość świadczy o utracie pakietów. No może za wyjątkiem 7 , gdzie akurat trafiliśmy na pakiet w locie. Kolumna poll oznacza interwał odpytywania serwera czasu w sekundach, zaś kolumna when mówi kiedy ostatnio serwer został odpytany. W kolumnie reach mamy status RR (Reachability Register), gdzie 377 oznacza, że klient uzyskuje próbki non stop od serwera czasu przez okres ostatnich 8 interwałów, zaś 0 wskazuje na brak komunikacji z serwerem. Wartości pomiędzy trzeba interpretować przeliczając je z systemu ósemkowego na system binarny. W ten sposób widoczny wyżej 0o177 to binarnie 1101 1111 . Jak widać cyferek jest 8, po jednej na każdą próbę. Zatem wartość 177 oznacza 7 otrzymanych próbek w kolejności, którą oznacza ciąg bitów. Więc 5 ostatnich prób było udanych, potem był problem i dwie najbardziej odległe w czasie próby również udane. Pozostałe kolumny ( delay , offset , jitter ) zawierają najświeższe dane na temat wyliczonych opóźnień (w milisekundach). Idealnie jest, gdy jitter jest jak najbliższy zeru.

Znaczki po lewej stronie w kolumnie remote wskazują na status synchronizacji. Aktualnie wybrany serwer, z którym czas został zsynchronizowany, jest oznaczony * . Serwery mające + to dodatkowe serwery wyznaczone do synchronizacji ale aktualnie nie są one wybrane. Jeden serwer nie ma żadnego znaczka (został odrzucony w procesie doboru i nie będzie brany pod uwagę). Tych znaczków może być więcej.

Nieco więcej informacji o tych widocznych wyżej serwerach możemy wyciągnąć z polecenia associations w połączeniu z rv :

# ntpq -c associations

ind assid status conf reach auth condition last_event cnt
===========================================================
 1 17767 f43a  yes  yes  ok candidate  sys_peer 3
 2 17768 c011  yes  no  bad  reject  mobilize 1
 3 17769 f41a  yes  yes  ok candidate  sys_peer 1
 4 17770 f42a  yes  yes  ok candidate  sys_peer 2
 5 17771 f65a  yes  yes  ok  sys.peer  sys_peer 5

# ntpq -c "rv 17767"
status=f43a conf, authenb, auth, reach, sel_candidate, 3 events, sys_peer,
srcadr=162.159.200.123, srcport=123, dstadr=192.168.1.150, dstport=123, leap=00, hmode=3, stratum=3,
ppoll=99, hpoll=7, precision=-24, rootdelay=7.187, rootdisp=0.458, refid=10.75.8.44,
reftime=e319eed4.95f85048 2020-09-26T16:46:12.585Z, rec=e319ef76.b2c8337f 2020-09-26T16:48:54.698Z,
xmt=e319ef76.9ca69d8a 2020-09-26T16:48:54.611Z, reach=377, unreach=0, delay=99.602048, offset=-36.648954,
jitter=44.845333, dispersion=3.535664, keyid=0,
 filtdelay =99.60    151.62 249.37 208.90 101.55 200.20 202.57 149.64,
filtoffset =-36.65   -62.00 -110.77 -87.67 -32.02 -84.52 -86.06 -60.80, pmode=4,
 filtdisp =0.00    1.95  3.90  5.87  6.89  7.91  8.93  9.95, flash=00 ok, headway=0, srchost="time.cloudflare.com",
ntscookies=8

Z kolei z poniższej rozpiski możemy wyciągnąć wnioski na temat synchronizacji czasu z wykorzystaniem protokołu NTS:

# ntpq -c nts
NTS client sends:      111
NTS client recvs good:    96
NTS client recvs w error:  0
NTS server recvs good:    0
NTS server recvs w error:  0
NTS server sends:      0
NTS make cookies:      0
NTS decode cookies:     0
NTS decode cookies old:   0
NTS decode cookies too old: 0
NTS decode cookies error:  0
NTS KE probes good:     6
NTS KE probes_bad:      0
NTS KE serves good:     0
NTS KE serves_bad:      0

Mamy tutaj w zasadzie same zapytania klienta (nasze własne) do serwera. Od momentu uruchomienia demona ntpd było 6 prób nawiązania połączenia z serwerami NTS (pierwszej fazy). Biorąc pod uwagę fakt, że mamy 5 serwerów NTS, to przy restarcie demona 5 prób dostajemy z automatu. Ten dodatkowy pakiet do serwera NTS związany jest zapewne z ntsts.sth.ntp.se , który najwyraźniej ma jakieś problemy. Poza tym, pakiety NTP są przesyłane na linii klient-server i nie widać żadnych błędów.

Podsumowanie

Protokół NTP do bezpiecznych nie należy ze względu na fakt, że był on projektowany w połowie lat 80 ubiegłego wieku. Te parę dekad temu internet wyglądał zupełnie inaczej niż ma to miejsce obecnie (tylko zaufane/wiarygodne podmioty miały do niego dostęp) i w tamtych czasach nikt zbytnio nie przejmował się bezpieczeństwem przy projektowaniu tego protokołu. Dzisiaj, prawie 40 lat później, protokół NTP w dalszym ciągu jest niezabezpieczony, przez co stwarza poważne zagrożenie dla innych protokołów wykorzystywanych do zabezpieczenia komunikacji w sieci, np. SSL/TLS.

Taka prosta wymiana demona realizującego synchronizację czasu w linux'ie przez zastosowanie protokołu NTS jest w stanie znacznie poprawić bezpieczeństwo naszego systemu, a przez to również i nas samych przy codziennym korzystaniu z internetu. Póki co, ogromna większość serwerów czasu wspiera jedynie protokół NTP, przez co serwerów NTS nie ma jeszcze zbyt wiele. Niemniej jednak, CloudFlare z racji swojej pozycji może zmienić ten san rzeczy, choć pewnie jeszcze trochę czasu upłynie zanim ludzkość przejdzie z NTP/SNTP na NTS. Trzeba zdawać sobie sprawę jeszcze z faktu, że sam protokół NTS nie jest jeszcze skończony ale już teraz jego obsługę możemy sami zaimplementować i to zadanie do jakoś szczególnie trudnych nie należy.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.