Migracja z apt-key w Debian linux

Spis treści

Z okazji wypuszczenia parę dni temu nowego Debiana, przeglądałem sobie notki dla wydania stabilnego pod kątem aktualizacji z buster (10) -> bullseye (11). Niby ja i tak korzystam cały czas z unstable/experimental i zwykle jestem na bieżąco ze zmianami wprowadzanymi w tej dystrybucji linux'a ale też zawsze coś może umknąć uwadze z perspektywy wielu miesięcy czy nawet kilku lat (a dokładnie 25 miesięcy). Sporo z tych rzeczy, które w tych podlinkowanych notatkach wyczytałem, miałem już załatwione wcześniej ale zapomniałem rozprawić się z repozytoriami APT. Konkretnie chodzi tutaj o odejście od apt-key , czyli narzędzia, które w Debianie używane jest do dodawania kluczy GPG do systemowego keyring'a APT. Te klucze zwykle wykorzystywane są do weryfikacji sygnatur złożonych pod zewnętrznymi repozytoriami, a że ja mam ich sporo, to musiałem się nieco zagłębić w temat i ustalić w jaki sposób od następnego wydania Debiana (bookworm/12) będzie się te klucze GPG od takich repozytoriów ogarniać. No i właśnie o tym będzie ten poniższy kawałek artykułu.

Debian rezygnuje z apt-key

Od dłuższego już czasu nawet w manualu apt-key można było wyczytać, że to narzędzie ostatecznie zostanie z Debiana usunięte i zastąpione innym rozwiązaniem. Generalnie ilekroć tylko dodawaliśmy klucze GPG do zewnętrznych repozytoriów, to lądowały one w pliku /etc/apt/trusted.gpg . Zwykle użytkownicy Debiana dodawali klucze do repozytoriów posługując się jednym z poniższych poleceń:

# apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0xhash_klucza

# wget -qO- https://morfikownia.tld/klucz.asc | apt-key add –

W notkach do nowego wydania stabilnego Debiana można jednak wyczytać, że:

bullseye is the final Debian release to ship apt-key. Keys should be managed by dropping files into /etc/apt/trusted.gpg.d instead, in binary format as created by gpg --export with a .gpg extension, or ASCII armored with a .asc extension.

Zgodnie z tym powyższym info, aktualne stabilne wydanie Debiana będzie ostatnim, które będzie wspierać dodawanie kluczy GPG via apt-key . Jest też informacja, że klucze powinny być teraz umieszczane bezpośrednio w katalogu /etc/apt/trusted.gpg.d/ w formacie binarnym tworzonym przez gpg --export ... lub też w odpowiedniku ASCII, czyli formie tekstowej z blokiem kodu umieszczonym między -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----- oraz -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK----- .

Starsze wydania Debiana wspierały jedynie format binarny z rozszerzeniem .gpg i zalecane jest by korzystać właśnie z tego formatu, choć ta informacja jest bardziej dla właścicieli repozytoriów chcących wpierać te niezbyt aktualne wydania. Tak czy inaczej, możemy się spodziewać, że oba formaty będą w użyciu i nie będzie to nic niezwykłego.

Pozbycie się pliku /etc/apt/trusted.gpg

Co jednak zrobić, gdy mamy trochę tych kluczy GPG w pliku /etc/apt/trusted.gpg ? W moim przypadku przez ostatnich parę lat zebrało się ich ponad 260 KiB. Jeśli planujemy migrację na nowy system, który odchodzi od narzędzia apt-key i przez to też od pliku /etc/apt/trusted.gpg , to najlepiej jest ten plik usunąć w całości:

# rm /etc/apt/trusted.gpg

W tej chwili powinniśmy mieć w systemie jedynie klucze debian-archive-* w katalogu /etc/apt/trusted.gpg.d/ (no i oczywiście klucze w /usr/share/keyrings/ ), czyli stan rzeczy odpowiadający standardowemu Debianowi, przynajmniej jeśli chodzi o same klucze GPG.

Jeśli odświeżymy teraz przy pomocy apt-get update listy pakietów, to powinno nam się pojawić trochę błędów z informacjami o braku kluczy dla zewnętrznych repozytoriów. Poniżej przykład dla repozytorium Signal'a:

# apt-get update
...
Err:3 https://updates.signal.org/desktop/apt xenial InRelease
 The following signatures couldn't be verified because the public key is not available:
 NO_PUBKEY D980A17457F6FB06
...
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and
the previous index files will be used. GPG error:
https://updates.signal.org/desktop/apt xenial InRelease: The following signatures couldn't
be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D980A17457F6FB06
...
W: Failed to fetch https://updates.signal.org/desktop/apt/dists/xenial/InRelease The
following signatures couldn't be verified because the public key is not available:
NO_PUBKEY D980A17457F6FB06
...
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.

Komunikat NO_PUBKEY D980A17457F6FB06 świadczy naturalnie o braku publicznego klucza GPG o numerku 0xD980A17457F6FB06 , którego prywatnym odpowiednikiem zostało podpisane repozytorium https://updates.signal.org/desktop/apt . Ten klucz trzeba będzie pozyskać teraz ręcznie i wrzucić go do katalogu /etc/apt/trusted.gpg.d/ .

Obojętne jest czy wybierzemy format binarny klucza (rozszerzenie .gpg , czy tekstowy .asc ), bo oba z nich są wspierane przez APT. Ja jednak będę korzystał z formatu binarnego, bo wszystkie klucze od oficjalnych repozytoriów Debiana mają ten format. Tak czy inaczej, jeśli chcemy być konsekwentni i używać binarnego formatu kluczy GPG, to zapewne w przyszłości spotkamy się z kluczami w formacie .asc . Warto wiedzieć, że można plik .asc przekonwertować do formatu .gpg przy pomocy poniższego polecenia:

# wget -O- https://morfikownia.tld/klucz.asc | gpg --dearmor > klucz.gpg

Gdzie przechowywać klucze do zewnętrznych repozytoriów

Nie mam w zasadzie nic do katalogu /etc/apt/trusted.gpg.d/ i trzymania w nim kluczy do zewnętrznych repozytoriów ale jednak wolałbym nie mieszać oficjalnych kluczy z tymi nieoficjalnymi. Dlatego też ja sobie utworzyłem osobny katalog /etc/keyrings/ (wzorowany na /usr/share/keyrings/ ) , gdzie będę umieszczał klucze do wszystkich zewnętrznych repozytoriów, które zamierzam włączyć w swoim Debianie. To rozwiązanie wymaga też zastosowania parametru signed-by w konfiguracji repozytorium ale o tym będzie w dalszej części artykułu.

Warto w tym miejscu też wspomnieć, że wszystkie klucze umieszczone w katalogu /etc/apt/trusted.gpg.d/ będą z automatu honorowane przez APT, czyli za wiele w naszym systemie się nie zmieni względem pojedynczego pliku /etc/apt/trusted.gpg -- teraz każdy klucz GPG będzie w osobnym pliku, a nie wszystkie klucze w jednym zbiorczym keyring'u.

Dodawanie kluczy do repozytoriów z pominięciem apt-key

Weźmy zatem ten powyższy przykład aplikacji Signal i jej repozytorium APT. Jak widzieliśmy wyżej, podczas odświeżania repozytorium został zwrócony komunikat o braku klucza 0xD980A17457F6FB06 . Twórcy Signal'a mają na swojej stronie opis na temat dodawania ich klucza GPG, tak by został on uwzględniony przez APT. Zatem nie będzie tutaj zbytniego kombinowania. Wszystko co musimy zrobić, to wklepać w terminal kilka poniższych poleceń.

Na sam początek pobieramy klucz GPG, którym możemy zweryfikować repozytorium Signal'a:

$ wget -O- https://updates.signal.org/desktop/apt/keys.asc | gpg --dearmor > signal-desktop-keyring.gpg
$ cat signal-desktop-keyring.gpg | sudo tee -a /etc/apt/trusted.gpg.d/signal-desktop-keyring.gpg > /dev/null

Następnie dodajemy repozytorium Signal'a do pliku /etc/apt/sources.list :

deb [arch=amd64 signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/signal-desktop-keyring.gpg] https://updates.signal.org/desktop/apt xenial main'

Jeśli nie chcemy ruszać pliku /etc/apt/sources.list , to zawsze można też stworzyć plik signal-desktop.list w katalogu /etc/apt/sources.list.d/ i do niego dodać powyższą zawartość:

$ echo 'deb [arch=amd64 signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/signal-desktop-keyring.gpg] https://updates.signal.org/desktop/apt xenial main' |\
sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/signal-desktop.list

Teraz już wystarczy tylko zaktualizować listę repozytoriów:

$ sudo apt-get update

Komunikaty, które mieliśmy wcześniej (te z NO_PUBKEY ) powinny nam zniknąć.

Brak klucza GPG do pobrania ze strony repozytorium

Może się też zdarzyć tak, że w instrukcji dodawania repozytorium nie będzie podana lokalizacja pliku klucza publicznego do prostego pobrania go i wrzucenia do określonego katalogu z kluczami GPG, tak jak to zostało opisane powyżej w przypadku Signal'a. W takiej sytuacji trzeba będzie poszukać klucza od repozytorium na publicznym serwerze kluczy GPG i pobrać go z tego serwera. Poniżej jest przykładowa instrukcja jak tego dokonać.

Przy pomocy gpg szukamy klucza o ID, który pojawił się w logu podczas aktualizacji listy pakietów via apt-get update . Mieliśmy tam NO_PUBKEY D980A17457F6FB06 , czyli szukamy klucza o ID 0xD980A17457F6FB06 :

$ gpg --search-keys 0xD980A17457F6FB06
gpg: data source: https://162.213.33.8:443
(1)   Open Whisper Systems <support@whispersystems.org>
     4096 bit RSA key 0xD980A17457F6FB06, created: 2017-04-05
Keys 1-1 of 1 for "0xD980A17457F6FB06". Enter number(s), N)ext, or Q)uit > 1
gpg: key 0xD980A17457F6FB06: public key "Open Whisper Systems <support@whispersystems.org>" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:        imported: 1

Jak widać, klucz został odnaleziony. Wybieramy numerek 1 i dodajemy klucz do keyring'a lokalnego użytkownika systemu. Następnie eksportujemy ten klucz do pliku. W zależności od formatu wybieramy pierwsze (dla tekstowego) lub drugie (dla binarnego) polecenie:

$ gpg --armor --export 0xD980A17457F6FB06 > klucz.asc

$ gpg --export 0xD980A17457F6FB06 > klucz.gpg

Tak wyeksportowany plik klucza publicznego wrzucamy teraz do /etc/apt/trusted.gpg.d/ .

Podpisanie konkretnego repozytorium określonym kluczem

Jeśli się uważnie przyjrzymy wpisowi umieszczonemu w pliku /etc/apt/sources.list , to możemy tam dostrzec, że mamy w nim określone opcje dla APT. Chodzi o to co jest w nawiasie, tj. [arch=... signed-by=...] .

Mamy tutaj arch= , który określa dla jakich architektur jest przeznaczone to repozytorium i w tym przypadku jest ono jedynie dla maszyn 64-bitowych. Nas jednak bardziej interesuje ta druga opcja, tj. signed-by= . Ma ona na celu wskazanie konkretnego pliku (klucza GPG) w obrębie systemu plików naszego linux'a, który posłuży do zweryfikowania podpisu złożonego pod tym repozytorium podczas instalowania z niego jakichś pakietów.

Marginalna poprawa bezpieczeństwa

Przyznam, że pierwszy raz widzę taką opcję w pliku /etc/apt/sources.list i postanowiłem poszukać trochę informacji na temat jej zastosowania. Z informacji, które znalazłem tutaj wynika, że bezpieczeństwo z tak skonfigurowanego repozytorium jest w zasadzie bardzo marginalne.

Chodzi generalnie o to, że jeden klucz GPG może zostać wykorzystany do podpisania wielu repozytoriów. Zatem gdyby Signal miał kilka repozytoriów i dodalibyśmy kilka wpisów do pliku /etc/apt/sources.list , to mając jedno repozytorium Signal'a skonfigurowane w powyższy sposób, pozostałe repozytoria podczas aktualizacji pakietów zwrócą błąd klucza i nie będziemy w stanie z tych repozytoriów nic zainstalować do momentu dodania im stosownych opcji signed-by= . W ten sposób unikniemy sytuacji, w której możemy przeoczyć, że kilka repozytoriów jest podpisanych tym samym kluczem i nieświadomie z nich korzystać, co mogło mieć miejsce w przypadku korzystania z apt-key i przechowywania zebranych kluczy w zbiorczym keyring'u pod /etc/apt/trusted.gpg .

Niemniej jednak, bardziej świadoma konfiguracja repozytoriów to jedna sprawa, a instalowanie z nich pakietów to wręcz osobna bajka. Instalując pakiety .deb , wołane są skrypty maintainer'a, które są w stanie poczynić bardzo zaawansowane zmiany w systemie (bo są uruchamiane na etapie instalacji jako root i można w nich wykonać dowolną akcję), o czym użytkownicy Debiana instalujący pakiety z zewnętrznych repozytoriów często zapominają. Dlatego też taka paczka .deb może sobie dodać swój klucz GPG i wpis w pliku /etc/apt/sources.list bez naszej świadomej zgody.

Przykładem takiego zachowania może być, np. MEGAsync, w którym to możemy spotkać się m.in. z czymś takim w skrypcie postinst :

...
if [ -d /etc/apt/sources.list.d ]; then
cat >/etc/apt/sources.list.d/megasync.list <<EOF
deb https://mega.nz/linux/MEGAsync/$str/ ./
EOF
fi

apt-key add - >/dev/null 2>&1 <<KEY
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v2

mI0EVj3AgQEEAO2XyJgpvE5HDRVsggcrMhf5+KpQepl7m7OyrPSgxLi72Wuy5GWp
hO64BX1UzmdUirIEOc13YxdeuhwJ3YP0wnKUyUrdWA0r2HjOz555vN6ldrPlSCBI
RxKBWRMQaR4cwNKQ8V4xV9tVdPGgrQ9L/4H3fM9fYqCwEMKBxxLZsF3PABEBAAG0
IE1lZ2FMaW1pdGVkIDxzdXBwb3J0QG1lZ2EuY28ubno+iL8EEwECACkFAlY9wIEC
GwMFCRLMAwAHCwkIBwMCAQYVCAIJCgsEFgIDAQIeAQIXgAAKCRADw606fwaOXfOS
A/998rh6f0wsrHmX2LTw2qmrWzwPj4m+vp0m3w5swPZw1x4qSNsmNsIXX8J0ZcSE
qymOwHZ0B9imBS3iz+U496NSfPNWABbIBnUAu8zq0IR28Q9pUcLe5MWFsw9NO+w2
5dByoN9JKeUftZt1x76NHn5wmxB9fv7WVlCnZJ+T16+nh7iNBFY9wIEBBADHpopM
oXNkrGZLI6Ok1F5N7+bSgiyZwkvBMAqCkPawUgwJztFKGf8F/sSbydsKRC2aQcuJ
eOj0ZPUtJ80+o3w8MsHRtZDSxDIxqqiHeupoDRI3Be9S544vI5/UmiiygTuhmNTT
NWgStoZz7hEK4IsELAG1EFodIMtBSkptDL92HwARAQABiKUEGAECAA8FAlY9wIEC
GwwFCRLMAwAACgkQA8OtOn8Gjl3HlAQAoOckF5JBJWekmlX+k2RYwtgfszk31Gq+
Jjiho4rUEW8c1EUPvK8v1jRGwjYED3ihJ6510eblYFPl+6k91OWlScnxuVVAmSn4
35RW3vR+nYUvf3s8rctbw97gJJZAA7p5oAowTux3oHotKSYhhxKcz15goMXzSb5G
/h7fJRhMnw4=
=fp/e
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
KEY
...

Zatem instalacja tej paczki czy to ręcznie, czy z repozytorium, doda osobny wpis w /etc/apt/sources.list.d/megasync.list i do tego jeszcze wgra nam klucz GPG przy pomocy apt-key do zbiorczego keyring'a APT, dzięki czemu dowolne repo może zostać zweryfikowane tym powyższym kluczem, oczywiście jeśli zostało nim podpisane. Dlatego właśnie trzeba uważać na to co instalujemy w systemie i zwracać uwagę na to, co siedzi w skryptach maintainer'a w pakietach pochodzących spoza oficjalnego repozytorium Debiana (tyczy się to też aktualizacji takich pakietów, bo skrypty mogą ulec zmianie między wersjami paczki).

Klucze GPG osadzone w plikach .sources

Trwają prace nad umożliwieniem osadzenia kluczy GPG bezpośrednio w plikach .sources . Warto tutaj wyraźnie zaznaczyć, że plik .sources to nie to samo co plik .list . Te dwa pliki odróżnia dość mocno format. Tak czy inaczej, po osadzeniu klucza GPG bezpośrednio w pliku .sources , jego zawartość prezentowałaby się mniej więcej w poniższy sposób:

Types: deb
URIs: https://myrepo.example/ https://myotherrepo.example/
Suites: stable not-so-stable
Components: main
Signed-By:
 -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
 .
 mDMEYCQjIxYJKwYBBAHaRw8BAQdAD/P5Nvvnvk66SxBBHDbhRml9ORg1WV5CvzKY
 CuMfoIS0BmFiY2RlZoiQBBMWCgA4FiEErCIG1VhKWMWo2yfAREZd5NfO31cFAmAk
 IyMCGyMFCwkIBwMFFQoJCAsFFgIDAQACHgECF4AACgkQREZd5NfO31fbOwD6ArzS
 dM0Dkd5h2Ujy1b6KcAaVW9FOa5UNfJ9FFBtjLQEBAJ7UyWD3dZzhvlaAwunsk7DG
 3bHcln8DMpIJVXht78sL
 =IE0r
 -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Dysponując takim plikiem .sources , właściciele zewnętrznych repozytoriów Debiana mogliby dostarczać go użytkownikowi systemu, a ten mógłby wrzucić go sobie do katalogu /etc/apt/sources.list.d/ i to wszystko co by było wymagane do skonfigurowania nowego repozytorium. Nie było by przy tym żadnego bawienia się w szukanie i dodawanie kluczy GPG. Wszystko by było w jednym miejscu i do tego w jednym pliku. Mam nadzieje, że uda się ten mechanizm zaimplementować, bo znacząco uprasza on dodawanie i zarządzanie zewnętrznymi repozytoriami w Debianie, zwłaszcza, gdy ma się ich dość sporo.

Narzędzie extrepo

Teoretycznie istnieje narzędzie extrepo, które jest nam w stanie pomóc w oganianiu na Debianie zewnętrznych repozytoriów. Po instalacji pakietu extrepo , wszystko co musimy zrobić, to przeszukać aktualną listę repozytoriów, które możemy w swoim systemie włączyć. Możemy to zrobić przy pomocy poniższego polecenia:

# extrepo search
...

  Found opera_stable:
---
description: The Opera Browser (final releases)
gpg-key-checksum:
 sha256: 4104b80be9afbf8ac83624b7ed67b50f98218d8f68cda72f03fc4cea4ba62f14
gpg-key-file: opera_stable.asc
policy: non-free
source:
 Architectures: amd64 i386
 Components: non-free
 Suites: stable
 Types: deb
 URIs: https://deb.opera.com/opera-stable

...

Naturalnie tych repozytoriów jest więcej (pełna lista jest także dostępna tutaj) ale nam w celach demonstracyjnych wystarczy tylko to powyższe. By włączyć to repozytorium, w terminalu wpisujemy poniższe polecenie:

# extrepo enable opera_stable

Włączenie konkretnego repozytorium z listy, którą nam zwróci extrepo sprawi, że w katalogu /etc/apt/sources.list.d/ zostanie utworzony plik extrepo_*.sources , gdzie * określa nazwę włączonego repozytorium. Poniżej jest przykładowa treść utworzonego pliku:

# cat /etc/apt/sources.list.d/extrepo_opera_stable.sources
Uris: https://deb.opera.com/opera-stable
Components: non-free
Architectures: amd64 i386
Suites: stable
Types: deb
Signed-By: /var/lib/extrepo/keys/opera_stable.asc
Enabled: yes

Z kolei by to repozytorium wyłączyć, wystarczy w terminalu wpisać poniższe polecenie:

# extrepo disable opera_stable

W takim przypadku, widoczny wyżej plik pozostanie na swoim miejscu ale na pozycji Enabled: będziemy mieli no , co efektywnie wyłączy to repozytorium przy aktualizacji list pakietów i żadnego pakietu z tego repozytorium już nie da się zainstalować.

Wydawać by się mogło, że extrepo to bardzo przydatne narzędzie do ogarniania zewnętrznych repozytoriów. I zapewne dla wielu użytkowników Debiana tak będzie. Ja jednak mam z nim drobny problem. Chodzi generalnie o to, że klucze, którymi podpisane jest repozytorium, są dociągane w czasie włączania repozytorium w systemie zamiast siedzieć na stałe w paczce extrepo . Tak czy inaczej, takie rozwiązanie automatyzuje cały proces włączania repozytorium, bo nie musimy tych kluczy szukać i dodawać ręcznie do keyring'a APT. Co jednak w przypadku, gdy ktoś ten klucz podmieni, np. konto/usługa extrepo zostanie skompromitowana w jakiś sposób? Jeśli nie zweryfikujemy klucza, który zostanie pobrany podczas dodawania repozytorium, to może się okazać, że nie jest to ten klucz, którego byśmy się spodziewali i któremu powinniśmy zaufać.

Poniżej jest przykładowy plik repozytorium, które włączyliśmy wyżej:

---
# Added by Wouter Verhelst
opera_stable:
 description: The Opera Browser (final releases)
 source:
  Types: deb
  URIs: https://deb.opera.com/opera-stable
  Suites: stable
  Components: non-free
  Architectures: amd64 i386
 suites:
 - squeeze
 - wheezy
 - jessie
 - stretch
 - buster
 - bullseye
 policy: non-free

 gpg-key: |
  -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

  mQINBFjs1y0BEADIItBV7eXh2EAmU4uOUp9L2z5GlX8j/5+q7Q1xVtTI6i7S1dXH
  UTKsHi81L4T9T3Xj7zgMThV3xQvZffQ7IzSiyREp4RsGJxss2uh8eT3+iroWcbyF
  G3KfpU+kkn3CxfWSX2r+4WCneGi1803k3GGLRy+kRRGlKRzwUO+PTT6e0n6390Xh
  AquvUjeeatbnceQOCOscbcWNsabvT2E4z6Y0GXdfag112Gz7xWLo6IgKpBfQXmKW
  Tel6PzmHDgQ04r0C0VnKZcbRh8iPkj/AUYrujl+DV3jRoEgQhFc9zjY12xSbsNSE
  6Mvj4DZnFOwGahHrQT5zl6YQm+hLButm7qCN1vxImOX0GDCNUFAq4Igfs0rSaqBD
  jNM9ANLi579tcn2dcQk656femNrD1YBpNoMs4RHwjtfdH0TQZrWZdMjbqNrqHTyN
  CSHwZKBC6Ob6C6nyE2aY513eBnN+HjTuy4NYAKKSmST6fWqwFnSjdvocnDpZSrxQ
  a+5h6CnI4jDUl/1WGCFZiXmCMa+9OoiP6EFzgsf8DXNMfV2OG05FaWixsjkJbskH
  R6KvCcW7RFX1CsoL7kKeNbBp2sVejVCWLtXkstiuVgPKWaVBeUVh6YhqYfZiFiI7
  6SOb84HlwOOhbaCayKRYu7Mr7Pjr7f4CXQ8oA17MybWkNu3ndJ2n+Ka6+QARAQAB
  tEZPcGVyYSBTb2Z0d2FyZSBBcmNoaXZlIEF1dG9tYXRpYyBTaWduaW5nIEtleSAy
  MDE3IDxwYWNrYWdlckBvcGVyYS5jb20+iQI9BBMBCgAnBQJY7NctAhsDBQkEooYA
  BQsJCAcDBRUKCQgLBRYCAwEAAh4BAheAAAoJENYVVgulx/9y4+8P/j1nKzpGeS7e
  3fOMfv8fjWj7gDEr/3C6E2xnFHUPd8xq7AHkMRfGPPqwnfQpHw2xeh8hymOOqkE/
  PfZ4AyitfiXUVligC/Ms3Rx383JRyKrqNx+dRN9EQ+CeRoeuyvde9gHlvCC4N+Jq
  bi9M1+HUUZnK63MiSolwoYjBCMrMNBbANAcVmMIYsLmckoBLh97GCtJTwVDcpwJx
  tR1aWKyzeb71hjEvFI4h8gGhMpmZhEAhu7IUm940bFgXyydQ4/WaFcytCRgA3emG
  tQOs8I4gm/u3RUAa6tWLpXZvz6n8MV2aWlh1EnQmiLhdCIbp0WqCtpEU8bj+9pPT
  h2jdftnH4XcEGp+U7CVvGWCsy7ZMYJlST9t7d0n5dXgKskb+kxMgjz1HV8r9Aybe
  Ki1I5Wuf36zfGfjDh62C3d88V4jn7brOg55lEh1c70oqDIPFAwRhZy3YmhGSA8Yf
  VIpAf06uC4BuSD7dLa6hwu04Ru1FeSVwRNaMdscGBfIOVEswDqqUU/x+CjfP9mto
  5yJJcf3j8EJlvKGo/w8K+k2FFLfxJBjedbsfiRCDGYNdfpCj6YR6uy42f5PQuwA6
  l/OFosszg174h9SpJpwXRtFgK7PdNF4d5PZfl4sUelvNeSnn064AnAmtLNLP23N5
  lfauCyV3H31hvb/tHCT4aWplDszRRxp2uQINBFjs1y0BEAC3Er/TvyKgwsBq5zYs
  i6vmD+qGaxBt3wVvjfWNiYVJcvSpDgtQnyIeQpl4cHp6iTL6KCxauUSvad1AclDe
  k/N/CmB9q8aIQqPKjswIVCwMjUaiU2eOKISf6wcs2j46xOgI29v4v9Fsr7qJCkfF
  R/p1hl3xHUFaaBPACMWr/qRFHC3Jg+ZdS2UX65uTfTPLvfsTedG3xacnTaBE6Vws
  ZStiy4Xr97CuQI77fWDXCQcePsgx579kpnnyuhwHjoWkRJfBBFyz9yqlJVdzfT/5
  Xhy/yCf8h/J6WudMSqbtjy1dypoLGHxkC2iOvkVKvrIHIhseAKl5O2c5XIePPbRJ
  LjlDPZlOj4syvmv6X888n1jLr1lCy16+aG581N7VeH/Gf/zl3Zmsg7gVh+3tFqqm
  zwwGxoqKD90wGV393ex278LeCYvnl3mofymp/oWnxytTh1F7rjDZUlXierOTSfIg
  LnJxeMFiGe86KkMHMweZ1N3XiJp2BAgbAlVwZKEeYVGI4MdSANu43VwyCWDdaOf5
  Ux+fV/pQ5t+CbCY+zUElP6b1PIU3q84h4dVPbfkEV1bvcJgNRna8baqtpGepGOP7
  5EBO7BpIFzL5GYngOhXlavgjTkS+v12Bu/5VnQjJtuK1eYZHsyVUEXSRsoNXP5FM
  wIrcD1vzQ7rZp8Im17Q30LjegQARAQABiQIlBBgBCgAPBQJY7NctAhsMBQkEooYA
  AAoJENYVVgulx/9y9B4P/0RX2qppcvz7i5fTpFApFpxYFaZ8+fVu5J7X7MOHkqx9
  V2HaShtmdsCz93zgCFaBNC+LJXski3dXDskif5r49WjArsBjIVEU7cyxezW/HtcT
  1RQ3di7znyO1ZVBmaxV//j/LAJFWDqK1xCwedahBDGFki0hxSINVGjqpHSQgdDvE
  9oT0m4SAW9z9C7Rvj+ujEmqgVX50dTdfB/jUdjUar5WrssH3NRRU304AjJV2/o5y
  jh5kpd498J/ENCkWXMGH4fGkyBwJYCFmE9GUn/T+NkkSBdrACXI5Rkp04h66I9At
  4TqhNVHRWh0djYilwkaB/NgCwuOG9HKBBjPFTbvzbGT+elEsjbSBpXV6GJIWhk/5
  emS4EOwPMLPbdnmf/zhWYxZgsZv1bQbxg1xUXnRrjE0CmtzkZAJDYvCumzq1dFwq
  Wqk0oZ2PBtGLelPbvGPOd4Hzx8weRc91wRUPmMxwFPOU5ic2hFz9ZaZz648nr9tQ
  doU3c0uWERjRnlqaBP87F+ZxBxg2GFAdbp/atKB80gBV0IXPyAeu7B+sdNSTXBBM
  9bhL2unWUz5+a9f5WQYbfpzNkDsBlVvWeRBlelEQOtE3buxnUUVaWHJ3h1kQip7X
  yj4wyETHLDUmtWitp4u+uXYwjpLUVja0OL49mfuqsy4dkh4ifdtI+2/q7V1cPqwG
  mQINBF15/4QBEACylnebvyMISMGDRtrPMzw0NYOmpwM3sl9D53BUMxMKY6sB6bdu
  bOztmpg1PAIWffVzNvyleO686PQPQSvl27kvIhLE2iIahtlgoT3rgjU5BRgAIbqa
  tPqluUU05YRWJ5WgQ/C9HOsJc/PecqLrbOOefoBNBIwy4sVzb1D6RSMGbHh5AFrn
  jFFqb85JdBWrsho0Oy/LdkcJlr92wWbTz1M+0bTsFwDltBAAPyBQAXCZFuJah/7F
  iEjWnzNTQcteFQGtYNkP3/DqC46/LAN1V2swrkX5WEzY2knpxiX1PILqATxM0yPV
  HrAxXACoIa/4fiuJokTpm5A9M6v9nbs+BpjwvnpQXWHL3Lqt+CV3NUAhHuQ4Ad88
  XOXHu3OJCe/OAgjymsRBoaA5ssiLMl+FaMAQ5HcQYwQokDEa9miHNvGQQv9IMOip
  Is3PZ1DhxPDocpXIJKLsfEwa9YDzgYXYKNiMvDbcP3JSqMrWdAOx1nC2oBAInZ1J
  ZH+nASB4ytaRvADNX2nltWgfVP+qGImgf00rr6HrCqW8SSwcH0scXtnw5POepVIN
  uRsnGxV30Fy+8RrTfNZbsWNLQmODYGdKH8zD2cQHmNmRfX9FHBic1EcCWJp6SJNg
  XLOKBxVB2pPXTc/Z/s+lkEVKknzqix0bTrfueA+Vjb0KvgO1qGRjmjCyBwARAQAB
  tEZPcGVyYSBTb2Z0d2FyZSBBcmNoaXZlIEF1dG9tYXRpYyBTaWduaW5nIEtleSAy
  MDE5IDxwYWNrYWdlckBvcGVyYS5jb20+iQI9BBMBCgAnBQJdef+EAhsDBQkDwmcA
  BQsJCAcDBRUKCQgLBRYCAwEAAh4BAheAAAoJEEuOw7qr3ENGBNYQAK9XI9aSzaBi
  uT4LVclN06aVypriqoEXMl/6HxXxLl361RJ3Y6IQuhoYgXQGD6QBQ9Ru3Gr3ksXV
  jU2HhRnCXIWTZURRIlck2O0+4nFgMGYXm3/SMpW04Y7q1jVu47t9lz97DflLVFU/
  te+SNPbWGxulqDjX2nLr+6MqqAznR5GGisH1+//JqxHJQ31zDjkSrx6FR3khjv1T
  od/56gcfTSukYGH7Rx5q4vphhtN4l3+5MCV8XCE0vZCmzuaGXqCbaBuKcl1nqrWh
  e2DDn+ylLusenH+OKm/9sLpsnvoInQHHVYSnCYJH9LHAoIgjSJGlGdwFV9BySVrO
  00RuGulYMc+ttl6Y4KSIDlRdH9Q8iS2BuR7FhQ6gcsCR/RrASjxfIWFZWW+qeiK2
  KRKE6KD+0c9Kwq9JUWGdwEMnB1dhnek57gmhhcBVoh9ZrPDT6S8TVLUbOe9koR2L
  gzrBZop17DrdMM7y4rIkdPV0y/QPq1Q/9nkUoDNUyOugJt3D0iOn5c4bJY9oRkFj
  r3aQ+WLq6qZzMm3r05wSIFJLS9+wTb9jQgHUOTelmPlihAJhOrojnRCsWBkbO1ek
  YTupqz3SWBLGbFovbRfzsG7hJ3FRazQyTAk0mtFqoTBnAByaGXbe+gLiG+6W7M0k
  be22ph9S6XtMe7dWB88p0oXWfzB50GMPuQINBF15/4QBEADDNgonX9SxSsCJSvyk
  A0JlV4n+20gF9aFN/XAmk5e2GkELYGluSMMv/f2q9qTO/lq42FCzwWyCjCdsBNCu
  Z6xryfSd7muvpWZdPV2FwO8HGyZJloCzTI4oBeNXCHPMHAhmMIwRR36Ri0takHcf
  2cMFFHMWBXc/pkmhKvKMtVAUfPA1th6Tpa+0Ql4sZy3Y2pkuzDWPRmwAIFXIrnzl
  wZaZ1DZLwb6xCuEAlrlViuaiMeQPYRE5Wpo9Af3bACa8fJgxRg6zX1klXtzBIw2n
  U4thvcIZoyOTmyR/C+RUsj31hyCamLj00G0gYlqrYhun9uOw+bpnydHzwstHmAUZ
  vyzREwPKmTQ8BRnJKIRShFjHECHFYQRUJNhvrPfnu4iIoEz31WsPMBkFIUMs064U
  9tDzu2VU+0O48zuYu/9+gh4ueyMputCtBSi1oWZzsFytRzqL+vnJs2Fjn6BLesF1
  34cy75V/2JfnIdaDViLHhyKje/M+MBnezhyy1OCAeTgwr8PDmTrAd8dt9ebOb14/
  FjnegVvtqcPCEBk6/HkLAGveB2GGhlSWSD1aUEgvc6rMqGLE1wQOZXCeI7awodWC
  kz3juNXGMJSwDE+1lY90FneG4V7LGlLm+GK5/iNEuHXxc/G/md4ijVPLX4cbCAsP
  U0uGDoDRuoFBxIa7QXxsjrO7swARAQABiQIlBBgBCgAPBQJdef+EAhsMBQkDwmcA
  AAoJEEuOw7qr3ENGp+cP/jTjU8oQhpXhtAWedW1K58TXdSbrQVnaleh68p/0M7nK
  xnXqwQUR0we2HhLjQtqE/tmjZrG2C35R0Dm5ulrHh8jrXhL3fBrDjmUY/4nCy2Dx
  3rJuTkAcyJGW3cK63m/qnArdBDUq+tCjU7cq1A/YZi3L8pSaqRzYLWp500qsj2Zt
  F2iHwYQWD67WgzUrQ4txRFJ+Lg/ZLg9c3S0F0X5gvN/j5xKxf2QfEkTQ+40mfJFA
  7mEEOAFV8hrXOCG/FQYrzil6+FYcCwz7kG1fSWT6xYSPT7HzHScUqd69LB76w0tY
  FNstbY7VJ4g2G92+CstgbBl+S64YvGIq/gGC6yPM3NOUI386ITp8ztPlaGXg7XS/
  uiySyLrnxs2tmxaaRQjI0cfEXpAyih01h5Ux5lbnTOlWuktjBihBr4Z7zgB0u+V3
  wYVZZaF2mp0f9b7H4Yh0C2kqGlnV/1gV81OTGnfQYjMJ3041f7bN7YXcfxGp1lcv
  JNfIPtn1GnZEX3DhUqnukaxii0XOTPkgBef43Hxd/5Azbxs30eh9jwQF2n4PJWBW
  g5WX+MBavnL3Dgp4EST4TaEsnO/qeMW7QjSBO8mHtETjVhW3OADu+5bWaX2MPMng
  roK5mKAz4PnVz1oL7eEtdKoT1sb13f0cJJ1Xs6LI1NHrKiKVepJCT6Z1kPrE0bLI
  =Grob
  -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Klucz publiczny jest umieszczony między -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----- a -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK----- . Wypadałoby zatem zadać sobie pytanie: co się stanie, gdy ten klucz (albo/i URI) ulegnie zmianie w sposób nieuprawniony? Trzeba zatem zaufać autorom projektu w kwestii tak krytycznej jak repozytoria systemowe, a na to mnie ździebko nie stać. Ja zawsze ręcznie muszę zweryfikować dane repozytorium, by wiedzieć czy je mogę dodać do systemu, czy nie. I jeśli ktoś by podmienił klucz GPG w usłudze extrepo , to w żaden sposób nie wpłynie to na mój system, tj. on dalej będzie korzystał z tego klucza, który ja mu wskażę ręcznie.

Już wielokrotnie przytrafiła mi się sytuacja, w której, np. klucz wygasł i trzeba było ustalić co się z takim repozytorium dzieje oraz czy ono w ogóle żyje i rokuje na przyszłość, albo czy można sobie z nim dać spokój i poszukać jakiejś alternatywy dla oprogramowania, które to repo dostarczało.

Podsumowanie

Jakby nie patrzeć, odejście Debiana od narzędzia apt-key mającego na celu dodawanie kluczy GPG do jednego zbiorczego pliku keyring'a APT, to krok w dobrą stronę. Trzeba jednak mieć na uwadze, że ten nowy system ogarniania kluczy do zewnętrznych repozytoriów nie zapewnia jakiejś dodatkowej ochrony systemu. Kluczowy z perspektywy bezpieczeństwa naszego linux'a był, jest i zawsze będzie sam proces instalowania pakietu .deb z takiego repozytorium. Skrypty maintainer'a są w stanie wykonać dowolny kod i to jako uprzywilejowany użytkownik root. Jeśli nie zweryfikujemy tego, co te skrypty dokładnie robią podczas instalacji pakietu, to żadne zabezpieczenia nas nie uchronią przed kompromitacją naszego systemu.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.