Jak włączyć IPv6 Privacy Extensions w Debianie (SLAAC)

Spis treści

Protokół IPv6 został opracowany już dość dawno temu, a jednak ilość hostów w internecie komunikujących się za jego pomocą wciąż nie jest zbyt wysoka i oscyluje w granicach 25%. Faktem jest, że migracja z IPv4 na IPv6 może być sporym kosztem dla niektórych podmiotów jeśli chodzi o kwestię związaną z wymianą sprzętu i ze zmianą konfiguracji sieci, co pewnie zniechęca część ISP do wdrożenia tego protokołu. Użytkownicy korzystający z sieci z kolei nie wiedzieć czemu też preferują IPv4 nad IPv6. Jakiś czas temu czytałem nawet artykuł na temat zagrożenia prywatności jakie może nieść ze sobą protokół IPv6. Chodzi generalnie o to, że obecnie wszyscy przywykliśmy do rozwiązania jakie oferuje nam NAT, które jest w stanie utrudnić nieco naszą identyfikację i analizę naszej aktywności w internecie. W przypadku IPv6 adresy IP są dość unikatowe w skali globalnej, a część odpowiedzialna za identyfikację hosta (ostatnie 64 bity) stanowi identyfikator EUI64, który z kolei jest generowany na podstawie adresu MAC karty sieciowej. W taki oto sposób interfejs tej karty będzie miał stały identyfikator EUI64, a hosta będzie można zidentyfikować bez problemu i bez względu na to u którego ISP podłączymy nasz komputer. Rozwiązaniem tego problemu jest mechanizm zwany IPv6 Privacy Extensions. Przydałoby się zatem rzucić na niego okiem i jeśli okaże się użyteczny, to wypadałoby go włączyć w naszym Debian Linux.

SLAAC i identyfikator EUI64

SLAAC (StateLess Address AutoConfiguration) to mechanizm automatycznej adresacji węzłów na podstawie adresów MAC ich kart sieciowych. Po podniesieniu interfejsu sieciowego zdolnego obsługiwać protokół IPv6, system musi automatycznie przypisać mu co najmniej jeden lokalny adres dla łącza (link-local address) w postaci FE80::/10 (spotykany też zapis FE80::/64 ). Pierwsze 54 bity adresu za 10-bitowym prefiksem "FE80" mają zawsze wartość "0", zaś następne 64 bity to identyfikator hosta (zwykle EUI64). W ten sposób interfejs zawsze będzie posiadał unikalny adres IP, za pomocą którego maszyna będzie w stanie komunikować się z hostami w sieci będącymi w zasięgu pojedynczego hop'a (i to bez serwera DHCP).

Gdy taki host zostanie podłączony do sieci, to wykorzystując mechanizm Neighbor Discovery oraz adresy multicastowe zaczyna nasłuchiwać komunikatów Router Advertisement od routerów, które mogą zawierać prefiksy sieci oraz inne parametry umożliwiające konfigurację adresacji IPv6. Przy pomocy komunikatów Router Solicitaion host może wymusić na lokalnym routerze rozgłoszenie prefiksu i pozostałych parametrów sieci. Po odebraniu komunikatu RA, system urządzenia konfiguruje na interfejsie sieciowym kolejny adres IPv6, który składa się z 64-bitowego prefiksu sieci (dostarczonego przez router) oraz z 64-bitowego identyfikatora hosta. Adres skonfigurowany przy pomocy mechanizmu SLAAC jest adresem o zasięgu globalnym i umożliwia hostowi komunikację z dowolnym adresem w sieci internet.

Ten 64-bitowy identyfikator EUI64 jest generowany na podstawie 48-bitowego (lub 64-bitowego) adresu MAC karty sieciowej. Gdy mamy do czynienia z 48-bitowym adresem MAC, to w środku tego adresu dodawane jest 16 bitów o wartości 0xFFFE . Dla przykładu, jeśli karta sieciowa ma MAC 34:56:78:9A:BC:DE , to ten identyfikator przepisywany jest pierw do postaci 3456:78FF:FE9A:BCDE , a następnie przekształcany jest jego pierwszy najbardziej znaczący oktet. W tym przypadku jest to 34 (wartości 3 i 4 , bo zapis HEX), gdzie trzeba zanegować Uniwersalny/Lokalny bit (Universal/Local bit), czyli przepisać jego wartość z 0 na 1 lub z 1 na 0 . Bit U/L to siódmy najstarszy bit (licząc od lewej strony), zatem przekształcenie tego oktetu polega na zwiększeniu lub zmniejszeniu jego wartości o 2 , co wygląda mniej więcej tak:

     34 -> 36
0011 01[0]0 -> 0011 01[1]0

Poniżej jeszcze trzy przykłady dla lepszego zrozumienia:

     00 -> 02
0000 00[0]0 -> 0000 00[1]0

     3c -> 3e
0011 11[0]0 -> 0011 11[1]0

     e6 -> e4
1110 01[1]0 -> 1110 01[0]0

Zatem cały identyfikator EUI64 dla interfejsu sieciowego mającego adres MAC 34:56:78:9A:BC:DE ma postać 3656:78FF:FE9A:BCDE , a adres IPv6, np. 2001:DB8:1:2:3656:78FF:FE9A:BCDE . Jako, że ten identyfikator jest zawsze stały dla danej karty sieciowej (czy jej interfejsu sieciowego), to jest on w stanie identyfikować konkretną maszynę w internecie (zmieniane są tylko pierwsze 64 bity), co z kolei może budzić pewne obawy jeśli chodzi o kwestię prywatności.

Randomizacja identyfikatora EUI64

Możemy jednak postarać się, by ten identyfikator EUI64 pochodzący od MAC był generowany losowo. Mało tego, możemy sobie dostosować czas życia takiego wygenerowanego adresu IPv6, co z kolei może znacznie poprawić naszą prywatność, np. by nam ten adres zmieniał się co godzinę. Oczywiście żadne połączenia z racji zmiany adresu nie zostaną przerwane. Taki adres, który wygaśnie, będzie w dalszym ciągu w użytku ale tylko dla już nawiązanych połączeń. Wszystkie nowe połączenia będą korzystać z nowego adresu. Poniżej przykład wyjścia polecenia ip :

# ip -6 addr show eth0
4: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qlen 1000
inet6 2a01:a22:7a21:ccaa:a2c1:1a21:ccb2:a8fa/64 scope global temporary dynamic
valid_lft 63122sec preferred_lft 12123sec
inet6 2a01:a22:7a21:ccaa:16af:ffa7:a980:a2b4/64 scope global temporary deprecated dynamic
valid_lft 63122sec preferred_lft 0sec
inet6 2a01:a22:7a21:ccaa:ef26:10da:1020:ff2a/64 scope global temporary deprecated dynamic
valid_lft 63122sec preferred_lft 0sec
inet6 2a01:a22:7a21:ccaa:3e4a:92ff:fe00:4c5b/64 scope global dynamic
valid_lft 63122sec preferred_lft 12123sec
inet6 fe80::3e4a:92ff:fe00:4c5b/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever

Mamy tutaj przypisanych 5 adresów IPv6 -- jeden o zakresie linku lokalnego ( scope link ) i cztery o zakresie globalnym ( scope global ), z czego trzy adresy globalne są tymczasowe ( temporary ). Widzimy też, że dwa adresy tymczasowe straciły już ważność ( deprecated ) . Do komunikacji z internetem używane są wszystkie adresy mające zakres globalny, nawet te, które straciły ważność. Jeśli adres ma deprecated to może on być wykorzystywany jedynie w przypadku połączeń już nawiązanych. Preferowany czas życia adresu wskazywany w preferred_lft określa przez jaki okres czasu taki interfejs będzie wykorzystywany przy nawiązywaniu nowych połączeń. Te adresy, które straciły ważność mają preferred_lft=0 . Obok z kolei widnieje valid_lft i on informuje nas o czasie, po upływie którego ten adres zostanie usunięty z interfejsu, co będzie skutkować przerwaniem wszystkich połączeń wykorzystujących ten adres. Warto też zwrócić uwagę, na fakt, że identyfikator EUI64 w przypadku adresu o zakresie linku lokalnego jest dokładnie taki sam jak ten przypisany do tego nietymczasowego globalnego adresu IPv6.

Skoro korzystamy z tymczasowych adresów IPv6, to czy ten nasz faktyczny adres IPv6 nie powinien zostać usunięty z interfejsu? Nie. Ten adres będzie używany w przypadku, gdy ktoś będzie chciał się z nami połączyć, np. w przypadku hostowania przez nas serwera gier -- nie będziemy musieli za każdym razem podawać nowego adresu, np. gdy będziemy chcieli sobie pograć z przyjaciółmi. Zatem każdy będzie w stanie się z nami połączyć po tym adresie, ale gdy to my będziemy się łączyć z kimś, to będą wykorzystywane adresy tymczasowe i tych dwóch adresów nie da się ze sobą w żaden sposób powiązać.

Jak włączyć IPv6 Privacy Extensions

Na Debianie IPv6 Privacy Extensions można włączyć w kernelu Linux za sprawą sysctl . Interesują nas w zasadzie trzy parametry: use_tempaddr , temp_valid_lft oraz temp_prefered_lft . Dodajmy zatem poniższy kod do pliku /etc/sysctl.conf :

net.ipv6.conf.all.use_tempaddr = 2
net.ipv6.conf.default.use_tempaddr = 2
net.ipv6.conf.all.temp_valid_lft = 43200
net.ipv6.conf.default.temp_valid_lft = 43200
net.ipv6.conf.all.temp_prefered_lft = 3600
net.ipv6.conf.default.temp_prefered_lft = 3600

Jeśli chodzi o parametr use_tempaddr , to może on przyjąć wartości 0 , 1 lub 2 . W przypadku ustawienia 0 , IPv6 Privacy Extensions zostaną wyłączone i jest to domyślna wartość. Z kolei 1 i 2 włączają IPv6 Privacy Extensions, z tym, że w przypadku 1 będą preferowane publiczne adresy nad tymi tymczasowym, natomiast w przypadku 2 będą preferowane tymczasowe adresy ponad tymi publicznymi. Nie wiem jaki jest sens ustawienia tutaj wartości 1 . Interfejs pętli zwrotnej (loopback) oraz interfejsy punkt-punkt (point-to-point), mają ustawione -1 ale ta wartość jest równoznaczna z wyłączeniem tego mechanizmu dla tych interfejsów.

Parametry temp_valid_lft oraz temp_prefered_lft określają czas życia i preferowany czas życia adresu IPv6. Wartości domyślne to odpowiednio 604800 (7 dni) i 86400 (1 dzień). Wartości są naturalnie w sekundach.

Nie zaleca się ustawiać zbyt niskich czasów życia adresów IPv6, bo może zostać przekroczony limit adresów, które można przypisać (automatycznie) pojedynczemu interfejsowi sieciowemu w systemie. Gdy limit zostanie osiągnięty, to ten najstarszy adres zostanie od razu usunięty, by zrobić miejsce nowemu. Domyślnie może być tych adresów 16 . Jeśli potrzebujemy więcej, to możemy zwiększyć tę liczbę przez określenie poniższych parametrów sysctl :

net.ipv6.conf.all.max_addresses = 32
net.ipv6.conf.default.max_addresses = 32

Możemy także ten limit wyłączyć całkowicie ustawiając tutaj 0 ale nie jest to dobrym pomysłem, bo możemy sobie powiesić kernel, gdy tych adresów zostanie utworzonych dość sporo.

Czasami też kernel może mieć problemy z wygenerowaniem nowego adresu tymczasowego dla danego interfejsu sieciowego, np. w skutek detekcji zduplikowanego identyfikatora EUI64/adresu IPv6. Gdy taka sytuacja wystąpi, to kernel będzie próbował parokrotnie ten adres wygenerować zanim da sobie spokój. My możemy za to dostosować ilość podjętych przez kernel prób (domyślnie 3 ):

net.ipv6.conf.all.regen_max_retry = 5
net.ipv6.conf.default.regen_max_retry = 5

Jak widać, ten protokół IPv6 nie jest taki straszny jakby się pewnym użytkownikom mogło wydawać. Po zaaplikowaniu tych powyższych parametrów, IPv6 jest nam w stanie zapewnić nawet większą prywatność niż NAT IPv4 i dlatego też nie powinniśmy się bać go używać.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.