Unexpected Inconsistency: Inode has corrupt extent header

Spis treści

Dzisiaj system plików jednej z partycji mojego głównego dysku uległ awarii z niewiadomych przyczyn. Dałbym sobie nawet głowę uciąć, że wszystkie partycje zostały poprawnie odmontowane podczas wyłączania maszyny. Niemniej jednak, z jakiegoś powodu podczas startu systemu, ten wyrzuca szereg komunikatów dotyczących głównego systemu plików, tj. / . Sam komunikat brzmi mniej więcej tak: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY . Oznacza to, że błędy w systemie plików nie są łatwe do naprawy i wymagana jest nasza ingerencja w ten proces. Przy sprawdzaniu systemu plików w poszukiwaniu błędów przy pomocy fsck.ext4 można było dostrzec min. taką wiadomość: Inode 556975 has corrupt extent header . Co ona tak naprawdę oznacza i czy damy radę wybrnąć z tej sytuacji bez szwanku?

System live

Jako, że system plików zawiera błędy, to trzeba go odmontować w ewentualnym procesie naprawy. Problem w tym, że jest to główny system plików. Nie możemy go zwyczajnie odmontować i zapuścić na nim fsck.ext4 . Tzn. możemy ale wtedy nie będziemy mieli żadnej kontroli nad procesem naprawczym. Dlatego też potrzebny nam jest system live w formie CD/DVD/pendrive. Jeśli nie dysponujemy żadnym z w/w, to trzeba się w taki system live zaopatrzyć pobierając go ze strony debiana. Mając system live, możemy uruchomić maszynę i załadować ten system do pamięci RAM bez wprowadzania zmian na głównym dysku twardym i o to nam głównie chodzi.

FSCK: Inode 556975 has corrupt extent header

W tym przypadku system plików jest szyfrowany ale ten fakt na dobrą sprawę na nic nie wpływa. Jedynie co, to trzeba otworzyć pierw kontener LUKS ( cryptsetup luksOpen ) przed skanowaniem dysku, czyli standardowa procedura. Mając już dostęp do konkretnej partycji możemy przy pomocy fsck.ext4 zeskanować ją w poniższy sposób:

# fsck.ext4 -vf /dev/mapper/debian_laptop-root

Poniżej zaś są wszystkie komunikaty, które zostały zwrócone w procesie skanowania:

e2fsck 1.43 (17-May-2016)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Inode 556975 has corrupt extent header. Clear inode<y>? yes
Inode 556975, i_blocks is 56, should be 0. Fix<y>? yes
Pass 2: Checking directory structure
Entry 'gconv-modules.cache' in /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gconv (525709) has deleted/unused inode 556975. Clear<y>? yes
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
Block bitmap differences: -(2132608--2132614)
Fix<y>? yes
Free blocks count wrong for group #65 (1208, counted=1215).
Fix<y>? yes
Free blocks count wrong (1271388, counted=1271395).
Fix<y>? yes
Inode bitmap differences: -556975
Fix<y>? yes
Free inodes count wrong for group #67 (9, counted=10).
Fix<y>? yes
Free inodes count wrong (566692, counted=566693).
Fix<y>? yes

root: ***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****

   219739 inodes used (27.94%, out of 786432)
     297 non-contiguous files (0.1%)
     317 non-contiguous directories (0.1%)
       # of inodes with ind/dind/tind blocks: 0/0/0
       Extent depth histogram: 185938/64
   1874333 blocks used (59.58%, out of 3145728)
      0 bad blocks
      1 large file

   164603 regular files
    21014 directories
     12 character device files
     25 block device files
      0 fifos
     28 links
    34073 symbolic links (33687 fast symbolic links)
      4 sockets
------------
   219758 files

Na samym początku mamy informację: Inode 556975 has corrupt extent header , czyli uszkodzony i-węzeł. Trzeba go zwyczajnie wyczyścić. Niżej z kolei mamy komunikat Entry 'gconv-modules.cache' in /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gconv (525709) has deleted/unused inode 556975 , czyli plik gconv-modules.cache był podpięty pod ten i-węzeł, który właśnie usunęliśmy. Pliki w systemie plików nie mogą istnieć bez i-węzłów, dlatego też zwyczajnie uwaliliśmy ten plik. I tu właśnie jest sedno całego problemu.

Apt-file i chroot

Dokładnie nie wiem za co ten plik odpowiada ale załóżmy na chwilę, że za coś ważnego. Za coś, bez czego system się nie będzie chciał nam uruchomić albo będzie działał bardzo niestabilnie. Powyższy log dostarczył nam praktycznie wszystkich informacji potrzebnych do przywrócenia systemu do stanu sprzed awarii. Musimy tylko przy pomocy środowiska chroot zainstalować pakiet, który za ten plik jest odpowiedzialny. Dokładna procedura tworzenia środowiska chroot jest opisana tutaj.

By odnaleźć uszkodzony plik, musimy przeszukać zawartość pakietów przy pomocy apt-file. To narzędzie możemy zainstalować poza środowiskiem chroot . Następnie aktualizujemy bazę danych plików i szukamy pliku /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gconv/gconv-modules.cache :

# apt-file update
# apt-file search /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gconv/gconv-modules.cache
libc6: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gconv/gconv-modules.cache

Wiemy zatem, że uszkodzony plik jest dostarczany z pakietem libc6 . Ten pakiet musimy ponownie zainstalować w naszym głównym systemie. Wchodzimy zatem do niego przy pomocy chroot i reinstalujemy pakiet:

# chroot /mnt/ /bin/bash
# aptitude reinstall libc6

I to w zasadzie cały proces odzyskiwania kontroli nad systemem, którego system plików uległ awarii. W tej chwili możemy zresetować maszynę i powinniśmy być w stanie uruchomić główny system bez żadnego problemu.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.