Opcja extents w systemach plików ext4

Spis treści

Dziś postanowiłem sprawdzić jak wygląda struktura plików mojego dysku. Chodzi oczywiście o ich fragmentację. Zgodnie z tym co pokazał mi fsck , pofragmentowanych plików jest 350. Po zapuszczeniu defragmentacji via e4defrag ilość tych plików spadła do nieco ponad 100 i jeśli by się przyjrzeć procesowi defragmentacji, to można było zauważyć linijki mające extents: 100 -> 10 . Wychodzi na to, że plik dalej jest w kawałkach i nie idzie go zdefragmentować. Jak rozumieć taki zapis?

Extents, czyli zakresy bloków

System plików ext4 ma opcję extents , która odpowiada za przydział pewnej ilości bloków w formie ciągłej. Chodzi o to, że domyślny blok danych na dysku ma 4 KiB i jeśli wgrywamy plik, który waży 1 GiB, to zostanie on podzielony na 262,144 jednostki. By odczytać później taki plik, trzeba będzie się tyle razy odwołać do dysku, a to spowalnia transfer danych, zwłaszcza w dyskach hdd. Poza tym, ilość metadanych opisująca ten plik jest przeogromna. W przypadku opcji extents , system plików jest w stanie oznaczyć zakres bloków do 128 MiB i jeśli w takim przypadku wgramy ten 1 GiB plik, to jego odczyt będzie można zrobić w 8 podejściach. Poprawia to wydajność, drastycznie zmniejsza ilość metadanych i redukuje fragmentację plików.

Cały ten mechanizm zakresów działa mniej więcej w poniższy sposób. Przy tworzeniu systemu plików są definiowane grupy bloków. Jako, że system plików ext4 ma domyślny rozmiar bloków 4 KiB oraz, że każdy i-węzeł ma 256 bajtów, daje nam to 16 i-węzłów na blok. Każda grupa bloków ma 8192 i-węzły, co przekłada się na 512 bloków, które są przeznaczone na same i-węzły (2 MiB danych). Grupa zaś składa się z 32768 bloków, czyli 128 MiB i to właśnie kryje się pod nazwą extents.

W każdym i-węźle zarezerwowanych jest 60 bajtów na zakresy bloków. Każdy z zakresów ma 12 bajtów, do tego dochodzi jeszcze 12 bajtowy nagłówek. Zatem każdy i-węzeł jest w stanie obsłużyć 4 zakresy. Taki zakres można porównać do klastra w systemach plików ntfs. Mamy tam określony początkowy adres bloku oraz liczbę kolejnych bloków składających się na ten zakres. Zatem jeśli plik by miał 512 MiB, to bez problemu taki i-węzeł jest go w stanie obsłużyć. Natomiast w przypadku większych plików, system plików ext4 buduje drzewo zakresowe (extent tree). System plików ext4 dba dość mocno o to by pliki były ciągłe ale zdarzają się takie, które mają więcej niż jeden zakres i to te pliki zwykliśmy nazywać pofragmentowanymi.

Fragmentacja plików

Każdy system plików posiada statystyki, a w nich znajdują się przeróżne informacje. Nas interesują głównie dane na temat pofragmentowanych plików, które możemy odczytać posługując się narzędziem fsck :

# fsck.ext4 -nfv /dev/mapper/kabi
...
   111 non-contiguous files (0.0%)
...

W tym przypadku jest to 111 pofragmentowanych plików, co oznacza, że pliki nie są ciągłe i mają kilka zakresów bloków. Z powyższego logu nie dowiemy się jednak ile kawałków mają te pliki. To zaś możemy ustalić posługując się narzędziem filefrag , przykładowo:

# filefrag -v /media/morfik/sdb7-usb-WDC_WD15_EARS-00/1024
Filesystem type is: ef53
File size of /media/morfik/sdb7-usb-WDC_WD15_EARS-00/1024 is 1073741824 (262144 blocks of 4096 bytes)
 ext:   logical_offset:    physical_offset: length:  expected: flags:
  0:    0..  32767:   34816..   67583: 32768:
  1:  32768..  63487:   67584..   98303: 30720:
  2:  63488..  96255:   100352..  133119: 32768:   98304:
  3:  96256.. 126975:   133120..  163839: 30720:
  4:  126976.. 159743:   165888..  198655: 32768:   163840:
  5:  159744.. 190463:   198656..  229375: 30720:
  6:  190464.. 223231:   231424..  264191: 32768:   229376:
  7:  223232.. 253951:   264192..  294911: 30720:
  8:  253952.. 262143:   296960..  305151:  8192:   294912: last,eof
/media/morfik/sdb7-usb-WDC_WD15_EARS-00/1024: 5 extents found

Powyżej mamy plik 1024MiB, który zdaje się mieć 9 zakresów ale na samym dole w logu widzimy, że jest ich tylko 5. Tego typu informację należy traktować w taki sposób, że plik ma 9 zakresów bloków ale tylko 5 fragmentów, tj. zakresów które nie występują jeden po drugim, w efekcie czego jest jakaś przerwa między nimi i to jest faktyczna fragmentacja w systemie plików ext4.

Połowa z tych zakresów ma 128MiB (32768 bloków), czyli maksimum dla systemu plików ext4, natomiast pozostałe mają nieco mniej, co oznacza, że istnieje możliwość uzyskania mniejszej fragmentacji. Poza tym w kolumnie expected mamy 4 oczekiwane offsety bloków i jest to physical_offset + length poprzedniego zakresu. Idealna sytuacja to ta, w której mamy ciąg zakresów jeden za drugim. Możemy spróbować zdefragmentować ten plik kilka razy przy pomocy e4defrag . Choć jeśli posiadamy dużą ilości danych na dysku, cały proces może nic nam nie dać. Mi jednak się udało nieco zoptymalizować ten plik:

# filefrag -v /media/morfik/sdb7-usb-WDC_WD15_EARS-00/1024
Filesystem type is: ef53
File size of /media/morfik/sdb7-usb-WDC_WD15_EARS-00/1024 is 1073741824 (262144 blocks of 4096 bytes)
 ext:   logical_offset:    physical_offset: length:  expected: flags:
  0:    0..  32767:  1161216..  1193983: 32768:
  1:  32768..  65535:  1193984..  1226751: 32768:
  2:  65536..  98303:  1226752..  1259519: 32768:
  3:  98304.. 131071:  1259520..  1292287: 32768:
  4:  131072.. 163839:  1292288..  1325055: 32768:
  5:  163840.. 196607:  1325056..  1357823: 32768:
  6:  196608.. 229375:  1357824..  1390591: 32768:
  7:  229376.. 262143:  1390592..  1423359: 32768:       last,eof
/media/morfik/sdb7-usb-WDC_WD15_EARS-00/1024: 1 extent found

Jest to ten sam plik zdefragmentowany kilka razy. Jak widzimy nie ma już pozycji w kolumnie expected , zaś length wszędzie wskazuje na 32768 , czyli 128MiB zakres. Mimo, że ten plik ma 8 zakresów, to nie jest traktowany przez system jako pofragmentowany.

Ten powyższy plik został wgrany na partycję, która praktycznie była pusta i miała około 458 GiB. Dlatego zakresy są 128 MiB. Jeśli jednak weźmiemy sobie bardziej zapchany system plików, to jego wolna przestrzeń może się prezentować np. w poniższy sposób:

# e2freefrag /dev/mapper/kabi
...
HISTOGRAM OF FREE EXTENT SIZES:
Extent Size Range : Free extents  Free Blocks Percent
  4K...  8K- :     3955     3955  0.06%
  8K...  16K- :     3495     8194  0.13%
  16K...  32K- :     2601     13165  0.20%
  32K...  64K- :     2622     28991  0.45%
  64K... 128K- :     2565     58267  0.90%
 128K... 256K- :     1576     71371  1.11%
 256K... 512K- :     1331    118346  1.83%
 512K... 1024K- :     1058    190532  2.95%
  1M...  2M- :     1202    444210  6.89%
  2M...  4M- :     1211    884489  13.71%
  4M...  8M- :     1249    1803998  27.97%
  8M...  16M- :      622    1643226  25.48%
  16M...  32M- :      198    1024999  15.89%
  32M...  64M- :      16    163082  2.53%

Na tej partycji jest wolnych jeszcze 25 GiB ale jak widzimy wyżej, w obrębie tego systemu plików nie mamy wolnej przestrzeni, która by miała więcej niż 32-64 MiB. Zatem jeśli byśmy wgrali plik 1GiB, to zostanie on podzielony na dość sporą ilość zakresów. Dlatego też warto pamiętać, by nie tworzyć małych partycji i nie zapychać ich w dość znacznym stopniu, bo to powoduje drastyczną fragmentację wolnej przestrzeni i pliki zamiast być alokowane w kilku zakresach obok siebie, zaczynają być oznaczane przez dziesiątki, setki czy nawet tysiące z nich i do tego porozrzucane w obrębie całej partycji, co znacznie spowalnia operacje na plikach.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.