Kompaktowanie katalogów w systemie plików ext4

Spis treści

Jakiś czas temu pewien człowiek miał dziwaczny problem. Jak możemy wyczytać w przytoczonym linku, system tego użytkownika lekko mówiąc nie zachowywał się tak jak powinien. Objawiało się to przez dość ekstensywne wykorzystywanie pamięci operacyjnej RAM przy zwykłym listowaniu plików via ls w pewnych określonych katalogach. Struktura systemu plików zdaje się być porządku, bo program fsck nie zwraca żadnych błędów. Zatem w czym problem?

Magiczna liczba 4096

Jeśli rzucimy okiem na listing katalogów w naszym systemie, okaże się, że większość z nich ma rozmiar 4096 bajtów. Katalogi są jak pliki i przechowują dane, z tym, że jeśli chodzi o foldery to te przechowują dane o znajdujących się w nich plikach, w tym też ich nazwy. Domyślna wartość 4KiB odpowiada rozmiarowi bloku w systemie plików, a ten w przypadku ext4 na przeciętnej instalacji linuxa wynosi 4KiB. Rzućmy zatem okiem jak wygląda kawałek struktury drzewa katalogów w naszym systemie:

$ ls -al /
total 92K
drwxr-xr-x 23 root root 4.0K 2015-07-10 12:37:03 ./
drwxr-xr-x 23 root root 4.0K 2015-07-10 12:37:03 ../
drwxr-xr-x  2 root root 4.0K 2015-07-09 06:15:38 bin/
drwxr-xr-x  5 root root 4.0K 2015-07-10 12:56:52 boot/
drwxr-xr-x 22 root root 4.0K 2015-07-11 12:45:46 dev/
drwxr-xr-x 158 root root 12K 2015-07-10 21:50:04 etc/
drwxr-xr-x  6 root root 4.0K 2015-06-24 11:07:17 home/
drwxr-xr-x 21 root root 4.0K 2015-07-10 21:47:00 lib/
drwxr-xr-x  2 root root 4.0K 2015-07-10 21:47:00 lib32/
drwxr-xr-x  2 root root 4.0K 2015-07-10 21:47:13 lib64/
drwx------  2 root root 4.0K 2014-12-31 18:24:27 lost+found/
drwxr-xr-x 16 root root 4.0K 2015-04-06 15:39:49 media/
drwxr-xr-x  2 root root 4.0K 2015-06-20 18:37:50 mnt/
drwxr-xr-x 11 root root 4.0K 2015-07-10 12:36:34 opt/
dr-xr-xr-x 224 root root  0 2015-07-11 12:16:52 proc/
drwxr-xr-x 37 root root 4.0K 2015-07-11 12:45:45 root/
drwxr-xr-x 26 root root 860 2015-07-11 12:18:42 run/
drwxr-xr-x  2 root root 12K 2015-07-10 21:47:07 sbin/
drwxr-xr-x  2 root root 4.0K 2015-01-17 13:10:39 srv/
dr-xr-xr-x 13 root root  0 2015-07-11 12:16:53 sys/
drwxrwxrwt 18 root root 4.0K 2015-07-11 12:47:40 tmp/
drwxr-xr-x 11 root root 4.0K 2015-05-29 08:15:35 usr/
drwxr-xr-x 13 root root 4.0K 2015-06-15 10:57:40 var/
lrwxrwxrwx  1 root root  11 2014-11-27 11:14:41 cdrom -> media/cdrom/

Jak widzimy wyżej, część z katalogów ma większy rozmiar niż 4KiB, np. katalog /etc/ . Naturalne jest, że im więcej plików dany katalog zawiera, tym jego rozmiar będzie większy. Problem w tym, że to miejsce nie jest zwalnianie nawet w przypadku usuwania plików z katalogu. Zatem jeśli wgramy mnóstwo plików do katalogu i po chwili je usuniemy, rozmiar folderu nie ulegnie zmianie. Natomiast zwiększy się w przypadku gdy zabraknie mu okupowanej przestrzeni. Ma to na celu zredukować fragmentację katalogów.

Możemy przeprowadzić mały test. Stwórzmy zatem jakiś katalog i wgrajmy do niego przy pomocy narzędzia cat kilka plików:

$ mkdir test
$ cd test
$ touch {0..100}
$ ls -al ../ | grep test
drwxr-xr-x  2 morfik morfik 4.0K 2015-07-11 13:08:58 test/

Jak widzimy rozmiar katalogu w dalszym ciągu ma 4KiB mimo, że wgraliśmy do niego 100 plików o nazwach z przedziału 0 do 100. Wgrajmy trochę więcej plików:

$ touch {0..4000}
$ ls -al ../ | grep test
drwxr-xr-x  2 morfik morfik 68K 2015-07-11 13:10:50 test/

I tu już widzimy, że rozmiar katalogu zwiększył się do 68KiB. Usuńmy zatem wszystkie stworzone wcześniej pliki:

$ rm *
$ ls -al ../ | grep test
drwxr-xr-x  2 morfik morfik 68K 2015-07-11 13:11:50 test/

Po mimo faktu, że katalog jest pusty, folder waży 68KiB ale jeśli wgramy do niego znów kilka plików:

$ touch {0..3000}
$ ls -al ../ | grep test
drwxr-xr-x  2 morfik morfik 68K 2015-07-11 13:13:12 test/

To możemy zauważyć, że rozmiar nie uległ zmianie.

Kompaktowanie katalogów

Jeśli operowaliśmy na jakichś folderach dość intensywnie, cześć z nich może okupować zbędne miejsce, co może lekko odbić się na wydajności systemu. Przy pomocy fsck możemy przeprowadzić kompaktowanie katalogów, tak by nieco je zoptymalizować.

Kompaktowanie katalogów można przeprowadzić jedynie przy odmontowanym systemie plików i robimy to korzystając z opcji -f oraz -D . Poniżej przykład:

# fsck.ext4 -Dvf /dev/mapper/debian_laptop-root
...
Pass 3A: Optimizing directories
...
root: ***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****

Opcja -D wymusza dodatkowy przebieg przy pomocy, którego przeprowadzane jest kompaktowanie katalogów. Widzimy także, że system plików został zmodyfikowany.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.