Sterowniki dla karty WiFi Archer T1U (mt7610u_sta)

Spis treści

Dziś postanowiłem się wziąć za ostatnią kartę WiFi, którą podesłał mi TP-LINK. Jest to nano adapter Archer T1U V1 na czipie MediaTek MT7610U identyfikowany w systemie jako idVendor=2357 , idProduct=0105 . Na opakowaniu pisało, że ta karta działa na linux'ach ale oczywiście w przypadku mojego Debiana, ten adapter nie został w ogóle wykryty. Winą są zbyt stare sterowniki, które nie zostały zaktualizowane przez MediaTek od 2013 roku. TP-Link może i ma u siebie na stronie nieco nowszą wersję sterowników, bo z 2015 roku ale nie udało mi się za ich sprawą zbudować poprawnie modułu mt7610u_sta na kernelu 4.6 . Na szczęście mamy jedną alternatywę, która pomoże nam jako tako wybrnąć z tej sytuacji.

Kompilacja modułu mt7610u_sta dla Archer T1U V1

Nowszą wersję kodu źródłowego modułu mt7610u_sta możemy pozyskać z z github'a. Ten sterownik ma kilka fork'ów, niemniej jednak niektóre z nich działają, a inne nie. Generalnie trzeba przygotować się na spore problemy. Ja zdecydowałem się na tę wersję modułu, bo się buduje, choć z błędami. Wymagane jest jednak dostosowanie kilku rzeczy, by karta WiFi nam zadziałała. Pobierzmy sobie zatem źródła za pomocą narzędzia git :

$ git clone https://github.com/xaep/mt7610u_wifi_sta_v3002_dpo_20130916

Problem z DKMS

W przypadku modułu mt7610u_sta , jako że jest on w opłakanym stanie, nie damy rady wykorzystać mechanizmu DKMS do automatycznego budowania modułów ilekroć tylko będziemy instalować w systemie nowszą wersję kernela. Na wypadek, gdyby kod tego modułu został poprawiony, zostawiam instrukcję dla DKMS.

Kopiujemy utworzony za sprawą git'a katalog do folderu /usr/src/ i nazywamy go mt7610u_sta-1.0 :

# mv mt7610u_wifi_sta_v3002_dpo_20130916/ /usr/src/mt7610u_sta-1.0

W źródłach nie ma odpowiedniej instrukcji dla DKMS i musimy takową napisać. Przechodzimy zatem do katalogu /usr/src/mt7610u_sta-1.0/ i tworzymy w nim plik dkms.conf o poniższej treści:

PACKAGE_NAME="mt7610u_sta"
PACKAGE_VERSION="1.0"
BUILT_MODULE_NAME="mt7610u_sta"
DEST_MODULE_LOCATION="/kernel/drivers/net/wireless/"
REMAKE_INITRD="yes"
AUTOINSTALL="yes"
MAKE="'make' all"
CLEAN="'make' clean"

Moduł budujemy w następujący sposób:

# dkms install -m mt7610u_sta -v 1.0

Make i make install

Póki moduł mt7610u_sta nie zostanie doprowadzony do porządku, musimy korzystać z make oraz make install . W przeciwnym razie nie uda nam się zbudować modułu i karta nam nie będzie działać. Odpalamy zatem terminal i wpisujemy w nim te oto polecenia:

# make
# make install

Informacje o module mt7610u_sta

Moduł powinien się już znajdować na swoim miejscu, a my być w stanie odczytać trochę informacji o nim:

# modinfo mt7610u_sta
filename:    /lib/modules/4.6.0-1-amd64/kernel/drivers/net/wireless/mt7610u_sta.ko
version:    3.0.0.2
license:    GPL
description:  RT2870 Wireless Lan Linux Driver
author: Morfik     Paul Lin <paul_lin@ralinktech.com>
license:    GPL
srcversion:   0DF01AEB28FDA9F7C0AEE9F
alias:     usb:v0E8Dp7650d*dc*dsc*dp*icFFisc02ipFFin*
alias:     usb:v0E8Dp7630d*dc*dsc*dp*icFFisc02ipFFin*
alias:     usb:v20F4p806Bd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v2019pAB31d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v293Cp5702d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v057Cp8502d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v04BBp0951d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v07B8p7610d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v0586p3425d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v2001p3D02d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v0DF6p0075d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v0B05p17DBd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v0B05p17D1d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v148Fp760Ad*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v148Fp761Ad*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v7392pB711d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v7392pA711d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v13B1p003Ed*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v0E8Dp7610d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v148Fp7610d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:     usb:v2357p0105d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
depends:    cfg80211,usbcore
vermagic:    4.6.0-1-amd64 SMP mod_unload modversions
parm:      mac:wireless mac addr (charp)
parm:      debug:log verbosity level (0: off, 1: error only [default], 2: warnings, 3: trace, 4: info, 5: loud) (long)

Test modułu mt7610u_sta

System dysponuje już odpowiednim modułem. Wyżej widzimy również alias dla adaptera Archer T1U V1 ( idVendor=2357 , idProduct=0105 ), zatem powinien on zostać rozpoznany przez kernel. Podłączmy kartę WiFi do portu USB. W systemie powinien zostać utworzony nowy interfejs sieciowy ra0 . Teraz wystarczy już tylko skonfigurować sam interfejs, np. przez plik /etc/network/interfaces :

iface ra0 inet dhcp
   wpa-driver wext
   wpa-debug-level -1
   wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Po podniesieniu interfejsu ra0 , powinniśmy zostać podłączeni do sieci bezprzewodowej:

# iwconfig ra0
ra0    Ralink STA ESSID:"TP-LINK_15D5_5G" Nickname:"MT7610U_STA"
     Mode:Managed Frequency=5.22 GHz Access Point: EC:08:6B:84:15:D4
     Bit Rate=40.5 Mb/s
     RTS thr:off  Fragment thr:off
     Encryption key:C422-4DA8-3E32-42F0-4A4A-2281-5A2F-ABEC [2]  Security mode:restricted  Security mode:open
     Link Quality=60/100 Signal level:-76 dBm Noise level:-114 dBm
     Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
     Tx excessive retries:0 Invalid misc:0  Missed beacon:0

Nie za dobrze wyglądają te parametry.

Problemy z modułem mt7610u_sta

Ten moduł jest z bez wątpienia najgorszym z jakim miałem styczność. Może i kartę Archer T1U V1 udało się ostatecznie uruchomić ale dla linux'a to ona nie jest przeznaczona zupełnie. Brak wsparcia w sterowniku dla interfejsu nl80211 jeszcze tylko bardziej pogarsza sprawę, bo większość aktualnych narzędzi linux'owych nam zwyczajnie z tą kartą nie zadziała.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.