Quality of Service (QoS) w OpenWRT

Spis treści

Wszyscy spotkaliśmy się z sytuacją, w której z bliżej nieokreślonego powodu nie mogliśmy przeglądać stron w internecie. Niby połączenie jest, mamy też dobrej klasy ISP ale net nam muli. W olbrzymiej części przypadków winą można obarczyć sieć Peer to Peer (P2P). Przy nieodpowiedniej konfiguracji klientów tej sieci może dojść do nawiązywania całej masy połączeń w ułamku chwili. W ten sposób nawet jeśli nic aktualnie nie wysyłamy lub nie pobieramy, to i tak te połączenia same w sobie zapychają łącze, no bo przecież nawet puste pakiety w protokołach TCP/UDP zawierają nagłówki, a te już swoje ważą. Gdy sami korzystamy z łącza, to taka sytuacja nie stanowi większego problemu, bo wystarczy odpalić klienta torrent'a w wolnym czasie. Natomiast w przypadku, gdy zachodzi potrzeba wejścia na jakiś serwis www, to możemy zwyczajnie tego klienta wyłączyć. Nie jest to jednak wygodne. Jak zatem wyeliminować problemy związane z siecią P2P? Jeśli na routerze mamy wgrany firmware OpenWRT, to możemy zaimplementować na nim mechanizm QoS (Qality of Service). W ten sposób możemy nadać usługom priorytety. W niniejszym wpisie postaramy się wdrożyć takie rozwiązanie w oparciu o narzędzia iptables oraz tc .

Interfejsy IMQ oraz IFB

W OpenWRT nie ma prostego sposobu na wdrożenie QoS'a. Wcześniej były do dyspozycji interfejsy IMQ (Intermediate Queueing Device) ale te zostały zastąpione przez interfejsy IFB (Intermediate Functional Block). Różnica między nimi sprowadza się do lepszego kształtowania ruchu docierającego do routera w przypadku interfejsów IMQ. Natomiast jeśli chodzi o interfejsy IFB, to praktycznie wcale nie mamy możliwości kontrolować ruchu przychodzącego. Możemy w prawdzie ograniczyć ilość pakietów, który router będzie w stanie przetworzyć w danej jednostce czasu ale nie mamy kontroli nad tym, który z pakietów znajdujących się w kolejce dotrze jako pierwszy. W ten sposób mogą powstać znaczne opóźnienia, które czasami mogą poważnie wpłynąć na jakość usługi. Z tym, że ta sytuacja dotyczy tylko ruchu przychodzącego na interfejs IFB.

W routerach zwykle mamy kilka interfejsów fizycznych. Ograniczmy się w tym momencie do dwóch. Jeden WAN i jeden LAN. Na każdym z tych interfejsów jesteśmy w stanie kształtować ruch wychodzący bez zaprzęgania do tego interfejsów IMQ czy IFB. Chodzi generalnie o to, że ruch pakietów jest przesyłany między interfejsami WAN i LAN. Kolejki pakietów są zamienione w przypadku tych interfejsów. Czyli to co jest na wyjściu LAN jest jednocześnie na wejściu WAN i odwrotnie. W ten sposób możemy ograniczyć zarówno download i upload stacji roboczych w sieci domowej.

Instalacja potrzebnego oprogramowania

Nie obejdzie się bez instalacji dodatkowych pakietów. Trzeba jednak zaznaczyć, że w tym przypadku nie będziemy korzystać ani z interfejsów IMQ, ani z interfejsów IFB. Dlatego też zestaw pakietów będzie nieco inny w porównaniu do tutoriali, które traktują o kontroli ruchu w OpenWRT. Musimy doinstalować pakiety ip oraz tc . Dodatkowo, potrzebne będą nam pewne moduły dla kernela oraz iptables . Wszystkie te rzeczy są wypisane poniżej:

# opkg update
# opkg install ip \
tc \
iptables-mod-ipopt \
iptables-mod-conntrack-extra \
iptables-mod-extra \
kmod-sched-connmark \
kmod-sched \
kmod-ipt-u32 \

Być może nie wszystkie moduły zostaną załadowane po instalacji powyższych pakietów. Dla pewności, dobrze jest w tym momencie uruchomić router ponownie.

Skrypt startowy

Musimy także utworzyć skrypt startowy. Taki skrypt będzie miał za zadanie tworzyć odpowiednie kolejki i oznaczać stosownie pakiety przy pomocy target MARK. Na podstawie nałożonych markerów, pakiety będą kierowane do swoich kolejek. W tym przypadku szkielet skryptu init będzie wyglądał następująco:

#!/bin/sh /etc/rc.common

START=61
EXTRA_COMMANDS="status"


. /lib/functions/network.sh
network_get_physdev if_wan wan
network_get_physdev if_lan lan

nic_link="1000mbit"
isp_uplink="980kbit"
isp_downlink="13500kbit"
home_uplink="999mbit"
home_downlink="986mbit"

status() {
}

start() {
}

stop() {
}

Jako, że OpenWRT dysponuje własnym skryptem startowym konfigurującym filtr pakietów iptables , to ten nasz skrypt init musi się uruchomić po nim. Dlatego w START ostawiliśmy odpowiednią sekwencję startu. W pliku /lib/functions/network.sh są ciekawe funkcje, które pomogą nam w ustaleniu nazw interfejsów WAN i LAN. Te nazwy zostaną zapisane w zmiennych if_wan oraz if_lan . Mamy także określone parametry łącza. Zmienna nic_link odpowiada za przepustowość portów. W przypadku routera TP-Link TL-WDR3600 v1 mamy gigabitowy switch, zatem ustawiamy 1000mbit . W zmiennych isp_* określamy parametry łącza od naszego ISP. Muszą one być trochę niższe w stosunku do deklarowanej przez providera prędkości. Chodzi o to, że kolejki na interfejsach tworzą się tam, gdzie jest najwęższe ogniwo przy przesyle informacji. Jeśli określimy zbyt dużą wartość, to kolejki będą się tworzyć na interfejsach ISP i to on będzie kształtował ruch. Te dwa parametry trzeba dostosować sobie indywidualnie w drodze eksperymentów. Jeśli chodzi zaś o zmienne home_* , to muszą one przybrać wartość, która dopełni wartość określoną w zmiennej nic_link , czyli:

isp_uplink + home_uplink =~ nic_link
isp_downlink + home_downlink =~ nic_link

Teraz musimy odpowiednio uzupełnić pozostałą część skryptu.

W bloku status() {} znajdują się jedynie polecenia zwracające statystyki:

status() {
  echo "# qdiscs $if_wan #"
  tc -s -d qdisc show dev $if_wan

  echo "# qdiscs $if_lan #"
  tc -s -d qdisc show dev $if_lan

  echo "# class $if_wan #"
  tc -s -d class show dev $if_wan

  echo "# class $if_lan #"
  tc -s -d class show dev $if_lan

  echo "# filter $if_wan #"
  tc -s -d filter show dev $if_wan parent 2:0

  echo "# filter $if_lan #"
  tc -s -d filter show dev $if_lan parent 1:0
}

W bloku start() {} na samym początku umieszczamy reguły oznaczające ruch:

start() {
  iptables -t mangle -N qos_traffic
  iptables -t mangle -N qos_lan
  iptables -t mangle -N qos_wan

  iptables -t mangle -I PREROUTING -j qos_traffic
  iptables -t mangle -I POSTROUTING -j qos_traffic

  iptables -t mangle -A qos_traffic -j CONNMARK --restore-mark --nfmask 0x00ff --ctmask 0x00ff
  iptables -t mangle -A qos_traffic -m mark ! --mark 0x0/0x00ff -j RETURN
  iptables -t mangle -A qos_traffic -o $if_wan -m mark --mark 0x0/0x00ff -j qos_wan
  iptables -t mangle -A qos_traffic -o $if_lan -m mark --mark 0x0/0x00ff -j qos_lan
  iptables -t mangle -A qos_traffic -j CONNMARK --save-mark --nfmask 0x00ff --ctmask 0x00ff

  iptables -t mangle -A qos_lan -s 192.168.1.0/24 -d 192.168.1.0/24 -j MARK --set-xmark 0x000a/0x00ff -m comment --comment "lan"
  iptables -t mangle -A qos_lan -p icmp -j MARK --set-xmark 0x0001/0x00ff -m comment --comment "ICMP"
  iptables -t mangle -A qos_lan -p udp -m multiport --sports 53 -j MARK --set-xmark 0x0001/0x00ff -m comment --comment "DNS"
  iptables -t mangle -A qos_lan -p tcp -m multiport --sports 80,443,20,21 -j MARK --set-xmark 0x0002/0x00ff -m comment --comment "http,ftp"

  iptables -t mangle -A qos_wan -p tcp -m multiport --dports 80,443,20,21 -j MARK --set-xmark 0x0002/0x00ff -m comment --comment "http,ftp"
  iptables -t mangle -A qos_wan -p icmp -j MARK --set-xmark 0x0001/0x00ff -m comment --comment "ICMP"
  iptables -t mangle -A qos_wan -p tcp -m multiport --dports 993,995,465,143,110,25 -j MARK --set-xmark 0x0003/0x00ff -m comment --comment "mail"
  iptables -t mangle -A qos_wan -p udp -m multiport --dports 53 -j MARK --set-xmark 0x0001/0x00ff -m comment --comment "DNS"
  iptables -t mangle -A qos_wan -p udp -m multiport --dports 37,123 -j MARK --set-xmark 0x0001/0x00ff -m comment --comment "time"
  iptables -t mangle -A qos_wan -p tcp -m multiport --dports 37,123 -j MARK --set-xmark 0x0001/0x00ff -m comment --comment "time"
  iptables -t mangle -A qos_wan -p tcp -m multiport --dports 5222,5223 -j MARK --set-xmark 0x0002/0x00ff -m comment --comment "jabber"
...

Dalej w bloku start() {} tworzymy kolejki dla tych wyżej oznaczonych pakietów i kierujemy do nich ruch:

...
  tc qdisc add dev $if_lan parent root handle 2:0 htb default 600 r2q 100
    tc class add dev $if_lan parent 2:0 classid 2:1 htb rate $nic_link ceil $nic_link quantum 15140
      tc class add dev $if_lan parent 2:1 classid 2:10 htb rate $isp_downlink ceil $isp_downlink
        tc class add dev $if_lan parent 2:10 classid 2:100 htb rate 1500kbit ceil $isp_downlink prio 10
        tc class add dev $if_lan parent 2:10 classid 2:200 htb rate 3000kbit ceil $isp_downlink prio 30
        tc class add dev $if_lan parent 2:10 classid 2:300 htb rate 3000kbit ceil $isp_downlink prio 50
        tc class add dev $if_lan parent 2:10 classid 2:400 htb rate 750kbit ceil $isp_downlink prio 55 quantum 1514
        tc class add dev $if_lan parent 2:10 classid 2:500 htb rate 3000kbit ceil $isp_downlink prio 20
        tc class add dev $if_lan parent 2:10 classid 2:600 htb rate 3750kbit ceil $isp_downlink prio 60
      tc class add dev $if_lan parent 2:1 classid 2:20 htb rate $home_downlink ceil $nic_link quantum 15140
        tc class add dev $if_lan parent 2:20 classid 2:1000 htb rate 99mbit ceil $home_uplink prio 10 quantum 15140

  tc qdisc add dev $if_lan parent 2:100 handle 100: fq_codel quantum 1514 limit 1024 noecn
  tc qdisc add dev $if_lan parent 2:200 handle 200: fq_codel quantum 1514 limit 1024 noecn
  tc qdisc add dev $if_lan parent 2:300 handle 300: fq_codel quantum 1514 limit 1024 noecn
  tc qdisc add dev $if_lan parent 2:400 handle 400: fq_codel quantum 1514 limit 1024 noecn
  tc qdisc add dev $if_lan parent 2:500 handle 500: fq_codel quantum 1514 limit 1024 noecn
  tc qdisc add dev $if_lan parent 2:600 handle 600: fq_codel quantum 1514 limit 1024 noecn
  tc qdisc add dev $if_lan parent 2:1000 handle 1000: fq_codel quantum 1514 limit 1024 noecn

  tc qdisc add dev $if_wan parent root handle 1:0 htb default 600 r2q 10
    tc class add dev $if_wan parent 1:0 classid 1:1 htb rate $nic_link ceil $nic_link quantum 15140
      tc class add dev $if_wan parent 1:1 classid 1:10 htb rate $isp_uplink ceil $isp_uplink
        tc class add dev $if_wan parent 1:10 classid 1:100 htb rate 100kbit ceil $isp_uplink prio 10
        tc class add dev $if_wan parent 1:10 classid 1:200 htb rate 200kbit ceil $isp_uplink prio 30
        tc class add dev $if_wan parent 1:10 classid 1:300 htb rate 200kbit ceil $isp_uplink prio 50
        tc class add dev $if_wan parent 1:10 classid 1:400 htb rate 50kbit ceil $isp_uplink prio 55 quantum 1514
        tc class add dev $if_wan parent 1:10 classid 1:500 htb rate 200kbit ceil $isp_uplink prio 20
        tc class add dev $if_wan parent 1:10 classid 1:600 htb rate 250kbit ceil $isp_uplink prio 60
      tc class add dev $if_wan parent 1:1 classid 1:20 htb rate $home_uplink ceil $nic_link quantum 15140
        tc class add dev $if_wan parent 1:20 classid 1:1000 htb rate 85mbit ceil $home_uplink prio 10 quantum 15140

  tc qdisc add dev $if_wan parent 1:100 handle 100: fq_codel quantum 1514 limit 1024 noecn
  tc qdisc add dev $if_wan parent 1:200 handle 200: fq_codel quantum 1514 limit 1024 noecn
  tc qdisc add dev $if_wan parent 1:300 handle 300: fq_codel quantum 1514 limit 1024 noecn
  tc qdisc add dev $if_wan parent 1:400 handle 400: fq_codel quantum 1514 limit 1024 noecn
  tc qdisc add dev $if_wan parent 1:500 handle 500: fq_codel quantum 1514 limit 1024 noecn
  tc qdisc add dev $if_wan parent 1:600 handle 600: fq_codel quantum 1514 limit 1024 noecn
  tc qdisc add dev $if_wan parent 1:1000 handle 1000: fq_codel quantum 1514 limit 1024 noecn

  # ICMP, DNS, TIME
  tc filter add dev $if_wan parent 1:0 prio 1 protocol ip handle 1 fw classid 1:100
  tc filter add dev $if_lan parent 2:0 prio 1 protocol ip handle 1 fw classid 2:100

  # HTTP, HTTPS, FTP
  tc filter add dev $if_wan parent 1:0 prio 20 protocol ip handle 2 fw classid 1:200
  tc filter add dev $if_lan parent 2:0 prio 20 protocol ip handle 2 fw classid 2:200

  # MAIL
  tc filter add dev $if_wan parent 1:0 prio 40 protocol ip handle 3 fw classid 1:300
  tc filter add dev $if_lan parent 2:0 prio 40 protocol ip handle 3 fw classid 2:300

  # Jabber
  tc filter add dev $if_wan parent 1:0 prio 5 protocol ip handle 4 fw classid 1:400
  tc filter add dev $if_lan parent 2:0 prio 5 protocol ip handle 4 fw classid 2:400

  # Home Network
  tc filter add dev $if_lan parent 2:0 prio 100 protocol ip handle 10 fw classid 2:1000
}

W bloku stop() {} zaś będą reguły czyszczące:

stop() {
  tc qdisc del dev $if_wan root
  tc qdisc del dev $if_lan root

  iptables -t mangle -D PREROUTING -j qos_traffic
  iptables -t mangle -D POSTROUTING -j qos_traffic

  iptables -t mangle -F qos_lan
  iptables -t mangle -F qos_wan
  iptables -t mangle -F qos_traffic

  iptables -t mangle -X qos_wan
  iptables -t mangle -X qos_lan
  iptables -t mangle -X qos_traffic
}

Zasada działania QoS w OpenWRT

Niżej zostaną opisane linijki wykorzystane w bloku start() {} . Oczywiście kształt tego bloku może się różnić w zależności od gabarytów łącza oraz od tego jakie jego proporcje chcemy przeznaczyć pod określone usługi. Trzeba także będzie określić politykę QoS. Przykładowo, możemy chcieć, by każdy z użytkowników naszej sieci miał do dyspozycji określony limit łącza, poza który nie może wyjść. Możemy też skupić się na nadaniu priorytetów określonym usługom. My korzystamy z tego drugiego modelu QoS, bo w każdym innym przypadku część łącza będzie marnowana.

Na początku musimy przygotować interfejs przez założenie qdisc (Queueing Discipline) i określenie parametrów dla kolejki głównej:

tc qdisc add dev $if_lan parent root handle 2:0 htb default 600 r2q 100
tc class add dev $if_lan parent 2:0 classid 2:1 htb rate $nic_link ceil $nic_link quantum 15140

W tym przypadku korzystamy z htb i ten qdisc dotyczy interfejsu określonego przez zmienną $if_lan . Opcje parent root oraz handle 2:0 mówią nam, że ten qdisc jest nałożony bezpośrednio na interfejs sieciowy i jego kolejki będą oznaczane 2: . Dalej mamy default i ten parametr odpowiada za ustawienie domyślnej kolejki dla ruchu, który nie zostanie dopasowany (2:600). W drugiej linijce zaś podpinamy kolejkę o numerze classid pod ten qdisc i przy pomocy rate (gwarantowany) oraz ceil (maksymalny) określamy przepustowość kolejki. Standardowo quantum jest wyliczane przez rate/r2q . Z kolei r2q domyślnie wynosi 10 . Natomiast wartość parametru quantum powinna być większa niż MTU i mniejsza niż 60000. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Mamy oznaczone pasmo, wewnątrz którego tworzymy dwie kolejki. Łącze od ISP różni się gabarytami od przepustowości domowego łącza, które zwykle ma 1 gbit/s. Dlatego też musimy podzielić to łącze na dwie kolejki o odpowiednich proporcjach. W przeciwnym razie wewnątrz sieci domowej będziemy ograniczeni przepustowością ISP:

tc class add dev $if_lan parent 2:1 classid 2:10 htb rate $isp_downlink ceil $isp_downlink
tc class add dev $if_lan parent 2:1 classid 2:20 htb rate $home_downlink ceil $nic_link quantum 15140

Każda z tych kolejek może korzystać z pasma drugiej jeśli ta go nie wykorzystuje. Numerki tych kolejek są określone przez classid i są przypisane do głównej kolejki określonej w parent .

Po rozdzieleniu dostępnego pasma, możemy w końcu stworzyć właściwe kolejki, które zajmą się łapaniem pakietów:

tc class add dev $if_lan parent 2:10 classid 2:100 htb rate 1500kbit ceil $isp_downlink prio 10

Dla każdej z kolejek mamy określony limit gwarantowany oraz maksymalny, z którego mogą skorzystać, jeśli łącze jest nieobciążone. Mamy również ustawione priorytety w opcjach prio . Im niższa wartość tym wyższy priorytet i kolejka może więcej zapożyczyć od innych podczas wysokiego obciążenia łącza.

Na każdą kolejkę nakładamy także bezklasowy qdisc w celach optymalizacyjnych. Obecnie zaleca się korzystanie z fq_codel :

tc qdisc add dev $if_lan parent 2:100 handle 100: fq_codel quantum 1514 limit 1024 noecn

Tutaj mamy określony limit , który odpowiada za ilość pakietów w kolejce. Jeśli ten limit zostanie osiągnięty, to pakiety będą zrzucane. Na końcu możemy podać parametr ecn/noecn . Jeśli zostanie określony ecn , to pakiety zamiast zrzucane będą oznaczane.

Na samym końcu start() {} mamy reguły kierowania ruchu do odpowiednich kolejek. Jako, że do oznaczania ruchu wykorzystujemy target MARK w iptables , to w oparciu o te markery kierujemy ruch używając reguł podobnych do tej poniższej:

tc filter add dev $if_lan parent 2:0 prio 1 protocol ip handle 1 fw classid 2:100

Nas w tych regułach interesuje głównie handle 1 fw oraz classid 2:100 . Pierwszy z tych parametrów mówi, że dopasowanie dotyczy FWMARK, którym w tym przypadku jest 1. Jeśli taki pakiet zostanie dostrzeżony, to ma zostać przesłany do kolejki w drugim z w/w parametrów, czyli do 2:100. I to w zasadzie cała filozofia kształtowania ruchu.

Testy QoS

Przydałoby się jeszcze na własne oczy zobaczyć czy QoS działa. Odpaliłem zatem torrenta i wrzuciłem do pobierania kilka obrazów z linux'ami. Po chwili transfer osiągnął szczyt możliwości mojego łącza i powstałe w ten sposób opóźnienia zostały zobrazowane na fotce poniżej:

kontrola-ruchu-openwrt-router-tc-iptables-qos

Pierwsze okienko pokazuje aktualne wykorzystanie łącza. Na drugim zaś widać statystyki pingu. W ostatnim, po SSH zaaplikowaliśmy wyżej stworzony skrypt. Pingi wyraźnie spadły. Wynik mówi raczej sam za siebie. Odpalmy teraz jakiś filmik na YouTube i sprawdźmy jak wyglądają kolejki na interfejsach:

kontrola-ruchu-openwrt-router-tc-iptables-qos

Ruch z sieci P2P idzie na domyślną kolejkę na obu interfejsach (:600). Natomiast ruch www idzie na kolejkę :200. Każda z tych kolejek wykorzystuje ponad 100% swojego przydziału. Jest to dozwolone i w takim przypadku te kolejki pożyczają pasmo od tych, które go nie wykorzystują. Przy kolejkach 1:10 oraz 2:10 widzimy, że łącze nie jest w pełni wykorzystane.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.