Filtr pakietów sieciowych w OpenWRT (firewall)

Spis treści

Router wyposażony w firmware OpenWRT posiada wbudowany firewall, który ma za zadnie stać na straży bezpieczeństwa naszej sieci domowej. Standardowo ta zapora przepuszcza cały ruch sieciowy z obszaru LAN do WAN, czyli z sieci lokalnej do sieci naszego ISP. W ten sposób komputery znajdujące się w naszej sieci mają dostęp do internetu i mogą z niego korzystać bez przeszkód. Niemniej jednak, ten mechanizm nie działa tak samo w drugą stronę, czyli z WAN do LAN. Tutaj są już blokowane wszystkie próby nawiązania nowych połączeń (za wyjątkiem żądań ping) ale nic nie stoi na przeszkodzie, by zastosować przekierowanie portów. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy przekierować ruch, który jest kierowany na dany port w routerze, do określonego hosta w sieci lokalnej. Wszystkie te zadania realizowane są przez iptables i w tym wpisie postaramy się ogarnąć to narzędzie.

Własny firewall, czy ten dostarczany z OpenWRT

Przede wszystkim, trzeba powiedzieć, że skoro będziemy operować na iptables , to możemy zrezygnować całkowicie z mechanizmu firewall'a oferowanego przez OpenWRT. Niemniej jednak, na samym początku będzie nam trudno opanować składnie reguł dla tego filtra. Jeśli nigdy nie mieliśmy do czynienia z linux'em i pierwszy raz na oczy widzimy nazwę iptables , to lepiej zostać przy mechanizmie oferowanym przez OpenWRT. W tym artykule tak właśnie zrobimy. Jeśli jednak ktoś chciałby się zagłębić w tematykę iptables, to może zacząć od tego linku. Na tym blogu poruszałem też już zagadnienie dotyczące budowy firewall'a dla klientów działających pod linux'em. Jako, że wszystkie zawarte w tamtym wpisie informacje można zastosować w tym przypadku, to zachęcam też do zajrzenia i zapoznania się z tamtym artykułem.

Firewall w OpenWRT składa się z grubsza z dwóch plików konfiguracyjnych, na których będziemy operować. Pierwszym z nich jest /etc/config/firewall . W tym pliku znajduje się cała domyślna konfiguracja, która zabezpiecza nasz router i sieć przed dostępem od strony interfejsu WAN. To w nim będziemy definiować podstawowe regułki, które będą mieć za zadanie przekierować czy też zablokować przepływ pakietów. Drugim z plików jest /etc/firewall.user . Do niego wędrują reguły, które z jakiegoś powodu nie mogą trafić do pliku /etc/config/firewall . Zwykle w nim będziemy umieszczać bardziej zaawansowane rzeczy, których nie da się zbytnio wyrzeźbić w oparciu od ten standardowy mechanizm filtrowania pakietów.

Firewall dostępny w OpenWRT został podzielony na szereg pakietów. Wszystkie niestandardowe lub też rzadko używane moduły zostały upchnięte w osobnych paczkach. Zatem nie wszystkie opcje oferowane przez iptables są dostępne. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by sobie doinstalować dodatkowe pakiety. Każdy z takich pakietów ma opis na temat tego jaki moduł zostanie zaimplementowany po jego instalacji. Listę pakietów dostępnych w repozytorium możemy uzyskać wpisując w terminalu to poniższe polecenie:

# opkg list | grep iptables-mod

Skrypt aplikujący reguły iptables znajduje się w /etc/init.d/firewall . Przy jego pomocy możemy wyczyścić aktualnie zaaplikowane reguły lub też przeładować konfigurację:

# /etc/init.d/firewall reload

Analiza struktury firewall'a

Zanim jednak się weźmiemy za analizę plików /etc/config/firewall oraz /etc/firewall.user , warto przybliżyć sobie nieco strukturę firewall'a. Przede wszystkim, iptables składa się z czterech tablic raw , mangle , nat oraz filter . W każdej z tablicy mamy szereg wbudowanych łańcuchów, przez które przechodzą pakiety. Są też z grubsza trzy kierunki przepływu pakietów: do routera, z routera i przez router. Wszystkie te rzeczy są dokładnie zobrazowane na poniższych fotkach (źródło):

firewall-iptables-przeplyw-pakietow

oraz:

przeplyw-pakietow-netfilter-iptables-openwrt-firewall

Te schematy zostały jednak nieco rozbudowane przez OpenWRT. Chodzi generalnie o to, że w każdej z tych czterech tablic można definiować własne łańcuchy i kierować do nich ruch. OpenWRT dostarcza szereg takich łańcuchów. Każdy z nich pełni pewną rolę w strukturze filtra. Bez zrozumienia zasady przepływu pakietów w oparciu o te dodatkowe łańcuchy, nie będziemy w stanie komfortowo operować na filtrze udostępnianym przez OpenWRT.

Z reguły będziemy operować na tablicach nat oraz filter . W nat będą umieszczane reguły związane z translacją adresów, np. przekierowanie portów. Z klei w tablicy filter będziemy zarządzać blokowaniem i przepuszczaniem pakietów.

DROP vs. REJECT

Reguły mogą być akceptowane (ACCEPT), odrzucane (REJECT) oraz zrzucane (DROP). Te dwie ostatnie opcje dotyczą negatywnej odpowiedzi na przesłane żądanie połączenia. Która zatem z nich jest lepsza, DROP czy REJECT? Na dobrą sprawę nie ma jednoznacznej odpowiedzi i musimy się na którąś z tych opcji zdecydować. Przede wszystkim, DROP nie udostępnia żadnych informacji osobie, która próbuje się podłączyć. Jeśli taki pakiet zostanie zrzucony, to druga strona o tym może z początku nawet nie wiedzieć. Utrudnia to trochę ustalanie przyczyny ewentualnych problemów z siecią. Poza tym, szereg aplikacji sieciowych może reagować w bardzo powolny sposób, jako że nie dostają żadnej odpowiedzi od routera. W przypadku REJECT mamy te powyższe informacje i te problemy nas nie dotyczą. Z drugiej zaś strony, skoro my posiadamy te informacje, to i potencjalny atakujący również. Dodatkowo, jako, że router udziela odpowiedzi na szereg nieprawidłowych żądań komunikatami ICMP, to może to w pewnych sytuacjach wykończyć router.

Analiza reguł dostępnych w pliku /etc/config/firewall

Przejdźmy zatem do analizy pliku /etc/config/firewall . Jest on dość rozbudowany ale zaraz sobie wyjaśnimy za co odpowiadają konkretne sekcje i linijki w nich zawarte. Wszystkie dostępne opcje, które można umieścić w tym pliku, są do odszukania na wiki OpenWRT. Plik /etc/config/firewall jest podzielony szereg na sekcji. Poniżej znajduje się opis każdej z nich.

Konfiguracja zachowania firewall'a (sekcja config defaults)

W sekcji config defaults znajdują się ustawienia firewall'a, które nie są przypisane do żadnej innej sekcji. Poniżej przykład ustawień:

config defaults
  option drop_invalid    1
  option synflood_protect  1
  option synflood_rate    25/second
  option synflood_burst   50
  option tcp_syncookies   1
  option tcp_window_scaling 1
  option accept_redirects  0
  option accept_source_route 0
  option input        DROP
  option output       ACCEPT
  option forward       DROP
#  option disable_ipv6    1

Jak widzimy wyżej, mamy szereg opcji, które sterują zachowaniem firewall'a. Opcja drop_invalid jest w stanie blokować pakiety, które mają przykładowo błędną konfigurację flag w protokole TCP. Z kolei synflood_protect chroni przed nawiązywaniem przez router zbyt dużej ilości nowych połączeń w danej chwili. Limit zaś jest określony w opach synflood_rate oraz synflood_burst , czyli z grubsza 25 nowych połączeń na sekundę. Wszystkie połączenia ponad ten limit zostaną zrzucone. Mamy również mechanizm ciasteczek (SYN cookies) włączony za sprawą opcji tcp_syncookies . Z kolei opcja tcp_window_scaling włącza skalowanie okna TCP (bufor dla połączeń). Dalej mamy opcje accept_redirects oraz accept_source_route , które chronią przed zmianami tablic routingu, co często wykorzystywane jest w różnego rodzaju atakach. Kolejne trzy opcje, tj. input , output oraz forward odpowiadają za ustawienie domyślnej polityki dla zdefiniowanych stref (o tym za moment). Opcja disable_ipv6 jest w stanie wyłączyć reguły IPv6. Nie oznacza to, że obsługa protokołu IPv6 zostanie wyłączona, a jedynie nie będą aplikowane same reguły firewall'a, co może nie być bezpieczne.

Strefy (sekcja config zone)

Dalej w pliku /etc/config/firewall są zdefiniowane strefy, które są wykorzystywane później w dalszej konfiguracji firewall'a. Poniżej znajduje się przykład strefy wan :

config zone
  option name   wan
  list  network   'wan'
  list  network   'wan6'
  option input    DROP
  option output    ACCEPT
  option forward   DROP
  option masq   1
  option conntrack  1
  option mtu_fix   1
  option log   0
  option log_limit  60/minute

By móc się odwołać do takiej strefy w regułach, które będziemy umieszczać również w pliku /etc/config/firewall , musimy nadać strefie nazwę i za to odpowiada opcja name . W list network mamy logiczne interfejsy, które są podpięte pod tę strefę. Nazwy tych logicznych interfejsów są do odczytania z pliku /etc/config/network . Opcje input , output oraz forward ustawiają politykę domyślną dla pakietów w tej strefie. Dalej mamy opcję masq , przy pomocy której ruch z sieci lokalnej może zostać przesłany przez ten interfejs (maskarada). Z kolei conntrack włącza śledzenie połączeń dla tej strefy. Zwykle ta opcja jest automatycznie aktywowana jeśli poprzednia jest włączona. Opcja mtu_fix ustawia rozmiar MTU w oparciu o PMTUD. Ostatnie dwie opcje, tj. log oraz log_limit odpowiadają za logowanie pakietów odrzuconych w tej strefie.

Forwarding pakietów (sekcja config forwarding)

Mając zdefiniowane co najmniej dwie strefy, lan i wan , możemy ustawić między nimi forwarding pakietów. W ten sposób hosty z sieci lokalnej będą mieć dostęp do internetu. Poniżej jest przykład odpowiedniej sekcji:

config forwarding
  option src   lan
  option dest   wan

Tutaj mamy tylko dwie opcje, src oraz dest , które określają kierunek przepływu pakietów. W tym przypadku pakiety z sieci lokalnej będą forward'owane do internetu bez problemu.

Reguły (sekcja config rule)

Dalej w pliku /etc/config/firewall mamy sekcje z regułami. To one sterują przepływem pakietów przez filtr i decydują czy dane połączenie zostanie zaakceptowane lub odrzucone. Poniżej przykładowe reguły dla protokołu IPv4:

config rule
  option name     Allow-DHCP-Renew
  option src     wan
  option family    ipv4
  option proto    udp
  option dest_port  68
  option target    ACCEPT
  option src_ip    "192.168.0.0/16 10.0.0.0/8"
  option enabled   1

oraz dla IPv6:

config rule
  option name     Allow-ICMPv6-Input
  option src     wan
  option proto    icmp
  list icmp_type   echo-request
  list icmp_type   echo-reply
  list icmp_type   destination-unreachable
  list icmp_type   packet-too-big
  list icmp_type   time-exceeded
  list icmp_type   bad-header
  list icmp_type   unknown-header-type
  list icmp_type   router-solicitation
  list icmp_type   neighbour-solicitation
  list icmp_type   router-advertisement
  list icmp_type   neighbour-advertisement
  option limit    1000/sec
  option family    ipv6
  option target    ACCEPT
  option enabled   1

Reguły dobrze jest nazywać, tak by przy listowaniu ich w filtrze były stosownie oznaczone. Do tego służy opcja name . Przy pomocy src jest oznaczany kierunek z którego pakiety mają docierać do routera. W tym przypadku reguły dotyczą strefy wan , tj. tej samej, którą określiliśmy wyżej w pliku. Tak skonstruowana reguła trafi do łańcucha zone_wan_input . Jeśli opcja family nie zostanie podana, to reguła tyczy się zarówno protokołu IPv4 jak i IPv6, chyba, że inne opcje reguły (np. IP) będą wskazywać, że ma być to reguła dla określonego protokołu. Następnie mamy szereg opcji, które są podawane do iptables . Jeśli opcja enabled jest ustawiona, to taka reguła jest dodawana do firewall'a. W przypadku takich reguł jak te powyższe, gdzie w jakiejś opcji mamy więcej niż jeden argument, to ostatecznie zostanie utworzonych po jednej regule dla każdego argumentu.

Poniżej znajduje się lista tych częściej używanych opcji, które można zdefiniować w regule:

 • src oraz dest -- źródłowa i docelowa strefa. Jeśli obie są określone, to ruch jest forward'owany.
 • src_ip oraz dest_ip -- źródłowy i docelowy adres IP.
 • src_port oraz dest_port -- źródłowy i docelowy port. Można podać w formie '80 443', jak i też w postaci zakresu '1000:2000'.
 • proto -- nazwa (numer) protokołu. Do wyboru tcp, udp, tcpudp, udplite, icmp, esp, ah, sctp, lub all.
 • list icmp_type -- w przypadku, gdy proto wskazuje na icmp , to można dodatkowo określić rodzaj komunikatu w formie nazwy lub jego numeru ID.
 • target -- akcja. Możliwe do wyboru ACCEPT, REJECT, DROP, MARK oraz NOTRACK.
 • limit oraz limit_burst -- ustawiają limit dla połączeń. Limit można określić w formie 1/minute, 1/min, lub 1/m.

Przekierowania i port forwarding (sekcja config redirect)

Zanim przejdziemy do samych reguł, trzeba zapoznać się z Network Address Translation (NAT), czyli z translacją adresów. Każdy komputer wpięty w naszą sieć LAN chce uzyskać dostęp do internetu. Niestety liczba adresów IP jest skończona i do tego na wyczerpaniu, dlatego musimy korzystać z NAT. W tej sytuacji wszystkie te maszyny lokalne wysyłają pakiety do routera z adresem docelowym znajdującym się gdzieś w internecie. By komunikacja mogła nastąpić, router podmienia w tych pakietach źródłowy adres IP na swój własny i taki pakiet przesyła przez sieć. Później przychodzi odpowiedź na adres IP routera, a ten w oparciu o mechanizm śledzenia połączeń wie, do której maszyny w sieci LAN przesłać dany pakiet. W efekcie wszystkie maszyny w lokalnej sieci mają ten sam adres zewnętrzny, który otrzymał od ISP nasz router.

Proces translacji adresów jest dokonywany przez firewall, a konkretnie przez tablicę nat w iptables . W zależności od kierunku pakietów, mamy z grubsza dwa rodzaje NAT. W przypadku przesyłania pakietów z sieci lokalnej do internetu stosowany jest Source NAT (SNAT). Z kolei w drugą stronę korzysta się z DNAT (Destination NAT). Istnieje również maskarada (MASQUERADE) i ona jest specjalną odmianą SNAT, która adaptuje się do zmiennego adresu IP przydzielanego interfejsowi WAN (najczęściej stosowana).

Translacja adresów w firewall'u OpenWRT jest z reguły włączona na interfejsie WAN. Jest to warunkowane dodaniem opcji masq do powyżej zdefiniowanych stref w pliku /etc/config/firewall . W takim przypadku, wszystkie nowe połączenia (stan NEW) przechodzą przez tablicę nat w iptables i jeśli taki pakiet rozpoczynający nowe połączenie opuszcza router przez interfejs WAN, to jest przepuszczany przez regułę maskarady. Wszystkie następne pakiety powiązane z ustanowionym połączeniem są opisywane w oparciu o tablicę conntrack'a, gdzie kernel śledzi sobie dokładnie każde połączenie. Poniżej znajduje się taki przykładowy wpis (do wglądu w /proc/net/nf_conntrack ):

ipv4   2 tcp   6 3575 ESTABLISHED src=77.68.11.22 dst=82.160.11.22 sport=41369 dport=8398 packets=195 bytes=13899 src=192.168.1.150 dst=77.68.11.22 sport=8398 dport=41369 packets=193 bytes=143243 [ASSURED] mark=4 use=2

Mamy tutaj połączenie TCP w protokole IPv4 w stanie ustanowionym (ESTABLISHED). Pakiety są wymieniane na linii 192.168.1.150:8398 77.68.11.22:41369 . W zależności od tego, która strona zainicjowała połączenie (wysłała pakiet w stanie NEW), to mielibyśmy do czynienia z SNAT lub DNAT. Jako, że połączenie jest ustanowione, to pakiety są przesyłane w obu kierunkach automatycznie i przeadresowane w oparciu o ten powyższy wpis. Każde połączenie jest identyfikowane w oparciu o protokół, źródłowy i docelowy adres IP oraz źródłowy i docelowy port. Router natomiast potrafi w oparciu o ten powyższy wpis powiązać ze sobą te informacje i wie gdzie przesłać jaki pakiet.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, pora zapoznać się z regułami, które przekierowują ruch na routerze. Używane są one w dużej mierze przy port forwarding'u (otwieraniu portów od strony WAN). Taka reguła różni się nieco od tych opisanych powyżej. Wygląda ona mniej więcej tak:

config redirect
  option name    'ssh'
  option src    'wan'
  option dest    'lan'
  option proto   'tcp'
  option src_dport '80'
  option dest_ip  '192.168.1.234'
  option dest_port '80'
  option target   'DNAT'

Część z powyższych opcji ma takie samo znaczenie co w przypadku zwykłych reguł opisanych wyżej. W opcji target można określić wartości DNAT lub SNAT. W zależności od wyboru zmienia się nieco znaczenie opcji src_dip , src_dport , dest_ip oraz dest_port . Poniżej jest rozpiska dotycząca tych opcji:

 • dest_ip -- w przypadku DNAT, ruch kierowany jest do określonego tutaj hosta. Dla SNAT dopasowywany jest ruch w oparciu i ten adres.
 • src_dip -- w przypadku DNAT, ruch jest kierowany na ten adres IP. Dla SNAT przepisywany jest źródłowy adres na wartość ustawioną w tej opcji.
 • src_dport -- w przypadku DNAT, ruch jest kierowany na dany port lub zakres portów docelowych. Dla SNAT przepisywane są porty źródłowe na wartość ustawioną w tej opcji.
 • dest_port -- w przypadku DNAT, ruch jest kierowany na dany port hosta. Dla SNAT dopasowuje ruch kierowany na podany port.

Dodatkowo, po określeniu opcji src_dport ustawiany jest także NAT Loopback/NAT Reflection.

Sprawdzanie reguł firewall'a

Wszystkie reguły, które określiliśmy w pliku /etc/config/firewall oraz /etc/firewall.user możemy w dowolnym momencie sobie podejrzeć. Wystarczy zalogować się na router i w terminalu wpisać to poniższe polecenie:

# iptables -nvL

Zwróci ono dość obszerny log. Domyślnie są listowane reguły dla tablicy filter . By zobaczyć reguły w innych tablicach, musimy podać przełącznik -t , przykładowo:

# iptables -nvL -t nat

Wszystkie reguły w formie takiej jak są podawane bezpośrednio do iptables można uzyskać posługując się przełącznikiem -S :

# iptables -S -t filter

Tak wygenerowane reguły nadają się do dalszego studiowania i analizy. W oparciu o nie można poznać sporą część składki dla firewall'a, co w przyszłości przełoży się na własny skrypt z regułami, który ma o wiele większe możliwości niż mechanizm oferowany przez OpenWRT.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.