Morfitronik Security & Privacy

Jak zablokować Facebook i YouTube w OpenWRT

2016-05-10 20:17:38
Morfik

Serwisy społecznościowe takie jak Facebook, Twitter czy YouTube coraz bardziej dają się we znaki przedsiębiorcom, który muszą cały czas pilnować, by ich pracownicy nie siedzieli ciągle w internecie, przynajmniej w czasie pracy. Problem nagminnego przebywania w tych w/w portalach można bardzo łatwo rozwiązać przez… porozmawianie z pracownikami. No może nie zawsze ale co nam szkodzi spróbować? W przypadku, gdy upomnienia nie są w stanie zmusić ludzi w naszej firmie do pracy, a nie możemy przy tym ich zwolnić, to możemy pójść o krok dalej i spróbować im założyć blokadę na te powyższe serwisy. Oczywiście blokada szeregu adresów IP nie wchodzi w rachubę. Korporacje typu Facebook czy Google mają wiele adresów IP na których świadczą swoje usługi. Nie wszystkie z nich są uwzględniane na różnego rodzaju listach. Niemniej jednak, tak na dobrą sprawę to nie musimy nawet znać tych adresów. Jedyne czego nam potrzeba to nazwa domeny oraz kilka pakietów standardowo dostępnych w repozytorium OpenWRT. Mowa o iptables , dnsmasq oraz ipset . W OpenWRT, przy pomocy tych narzędzi możemy zaprojektować filtr, który może zablokować ludziom z naszej sieci dostęp do praktycznie każdego serwisu www. W tym artykule zobaczymy jak taki filtr skonstruować.

Filtr w oparciu o iptables, dnsmasq i ipset

Przede wszystkim, trzeba powiedzieć, że w OpenWRT mamy sporo okrojonych pakietów. Do nich zalicza się dnsmasq . W oparciu o tę standardową wersję nie damy rady stworzyć mechanizmu, który rozwiąże nazwy domen na adresy IP i doda je do seta w ipset . Musimy ten pakiet usunąć i wgrać na jego miejsce dnsmasq-full . Instalujemy także pakiet ipset :

# opkg update
# opkg remove dnsmasq
# opkg install dnsmasq-full ipset

Mając zainstalowane stosowne pakiety, przejdźmy do projektowania filtru blokującego serwisy Facebook, Twitter i Youtube. Naturalnie może do być dowolny serwis www czy nawet usługa ale w tym wpisie ograniczymy się do zablokowania komunikacji tylko z tymi trzema portalami.

Przede wszystkim opiszmy sobie za co będą odpowiadać poszczególne narzędzia i jak ten filtr będzie realizował swoje zadanie. Gdy użytkownik z naszej sieci LAN w przeglądarce wpisze nazwę domeny powyższych serwisów, zapytanie DNS zostaje przesłane do serwera DNS w routerze. Realizacją zadania polegającego na rozwiązaniu nazwy na adres IP i zwróceniu go do hosta lokalnego zajmuje się dnsmasq . Standardowo robi on jedynie za cache DNS i wszystkie zapytania, które nie są w cache, przesyłane są do upstream’owych serwerów DNS. W przypadku naszego filtra, domeny facebook.com , youtube.com oraz twitter.com zostaną rozwiązane jak gdyby nigdy nic. W ten sposób zostaną uzyskane adresy IP tych stron, które dnsmasq będzie dodawał do budowanej listy adresów. Takie listy są tworzone i zarządzane przez ipset . Jeśli mamy już listę i na niej kilka adresów, to iptables może na niej operować i w oparciu o nią może blokować lub też przepuszczać ruch.

Tworzenie listy ipset dla serwisu Facebook, Twitter i YouTube

Wiemy zatem jak ma działać nasz filtr. Musimy teraz skonfigurować poszczególne jego elementy. Zaczniemy od konfiguracji list adresowych. Możemy to zrobić przez plik /etc/config/firewall . Mechanizm firewall’a w OpenWRT jest w stanie stworzyć odpowiednie sety z adresami IP. Wszystko czego nam trzeba, aby skonfigurować listy ipset , to dodanie w tym pliku tego poniższego bloku:

config ipset
  option enabled     '1'
  option name       'socjal'
  option family      'ipv4'
  option storage     'hash'
  option match      'dest_ip'
  option maxelem     '256'
  option timeout     '7200'

Warto zaznaczyć, że jest to lista adresów IPv4, także jeśli nasz ISP zapewnia wsparcie dla protokołu IPv6, musimy utworzyć drugi set i odpowiednio dostosować sobie opcje name i family . Listy nie muszą być duże. 256 elementów w zupełności nam wystarczy. Im większą wartość określimy w opcji maxelem , tym więcej pamięci taki set będzie utylizował po utworzeniu, nawet jeśli nie zawiera żadnego adresu IP. Jako, że chcemy zablokować połączenie na zdalny adres to w opcji match określamy dest_ip . Z kolei opcja timeout precyzuje ile czasu każdy z wpisów ma się znajdować na liście. Jest to kluczowa opcja, która ma na celu dbanie o czystość listy i usuwanie z niej niepotrzebnych wpisów. Adresy mogą ulec zmianie z różnych powodów. Może na portalu Facebook zadziała jakiś load balancer lub też zostanie aktywowany jakiś failover na Youtube. W takich przypadkach zostaniemy skierowani pod inny adres IP. Nie ma sensu marnować pamięci RAM na te nieaktualne w danej chwili wpisy, bo i tak z nich nie skorzystamy. W przypadku, gdy nikt nie będzie próbował połączyć się z Facebook’em przez 2 godziny, to wpisy zostaną usunięte. Niemniej jednak, w dalszym ciągu filtr działa, bo przed połączeniem znów trzeba wykonać zapytanie DNS, a ono z kolei doda aktualny adres serwisu Facebook na listę. Upewnijmy się także, że opcja enabled jest włączona.

Reguła dla iptables

Mamy zatem skonfigurowany set. Potrzebujemy jednak reguły dla iptables , która zablokuje ruch w oparciu o adresy znajdujące się na tej liście. Musimy dodać kolejny blok do pliku /etc/config/firewall . Wygląda on mniej więcej tak jak ten poniżej:

config rule
  option name 'socjal'
  option src 'lan'
  option dest 'wan'
  option proto 'all'
  option ipset 'socjal'
  option family 'ipv4'
  option target 'REJECT'

Ta reguła ma za zadanie dopasować ruch w oparciu o set socjal . Zostanie ona dodana do łańcucha zone_lan_forward , tak jak to jest zobrazowane na poniższej fotce:

Konfiguracja dnsmasq

Pozostało nam jeszcze skonfigurowanie dnsmasq . W pliku /etc/dnsmasq.conf musimy dodać trzy parametru odpowiedzialne za konfigurację cache DNS. Musimy ustawić jego rozmiar oraz czas ważności wpisów. Dopisujemy zatem do tego pliku poniższe parametry:

cache-size=10000
min-cache-ttl=3600
max-cache-ttl=7200

Teraz przechodzimy do edycji pliku /etc/config/dhcp i określamy w nim domeny, których adresy IP mają wędrować do listy ipset :

config dnsmasq
  ...
  list ipset '/fb.com/socjal'
  list ipset '/facebook.com/socjal'
  list ipset '/twitter.com/socjal'
  list ipset '/youtube.com/socjal'

Zapisujemy plik i restartujemy router. Po chwili urządzenie powinno być gotowe do pracy, a filtr aktywny.

Test filtra domen

Przechodzimy na komputer i w pasku adresu przeglądarki wpisujemy adres jednej z dodanych wyżej domen. Niech to będzie facebook.com . Strona nie powinna się nam załadować. Natomiast na liście adresów powinno pojawić się kilka wpisów. Sprawdzamy to poleceniem ipset list socjal :

Powyżej widzimy, że trochę tych adresów się uzbierało. Mamy też statystyki dotyczące wykorzystania pamięci operacyjnej przez ten set. Przy każdym wpisie zaś widnieje timeout wraz z pewną wartością. Przy dodawaniu wpisu jest ona ustawiana na 7200. Co jedną sekundę ta wartość zmniejsza się o 1. Gdy licznik wybije 0, wpis jest usuwany.

Problemy związane z filtrem

Zaprojektowany wyżej filtr nie jest doskonały. Osoby, które orientują się nieco bardziej w tematyce IT, wiedzą, że kluczem do obejścia tego mechanizmu jest serwer DNS. Można bowiem nie korzystać z adresu DNS routera otrzymanego w lease DHCP. Zamiast niego, można korzystać bezpośrednio z upstream’owego serwera DNS i to do niego przesyłać zapytania o domeny. W takim przypadku, domena nie zostanie rozwiązana na routerze, a jej adres nie zostanie dodany do seta. W efekcie set będzie pusty i iptables nie będzie w stanie dopasować pakietu. Niemniej jednak, można wymusić przekierowanie zapytań DNS również przy pomocy iptables . W ostateczności można też zablokować komunikację z adresami IP providerów DNS, np. góglowski 8.8.8.8 i 8.8.4.4 . Można te adresy zebrać i zrobić z nich statyczną listę i ją przekazać do iptables .


Komentarze

Zawartość wpisu