Czym jest Online ext4 Metadata Check w linux'owym LVM

Spis treści

Przeglądając dzisiaj rano logi systemowe wpadł mi w oczy komunikat, którego treść brzmiała mniej więcej tak: e2scrub Volume group "wd_blue_label" has insufficient free space (0 extents): 64 required , po którym z kolei można zanotować e2scrub snapshot FAILED, will not check! oraz Failed to start Online ext4 Metadata Check for /media/Debian . Oczywiście ten punkt montowania to nazwa partycji odnosząca się do jednego z dysków logicznych struktury LVM. Skąd się te błędy wzięły? Przecież jeszcze do niedawna (przez ostatnich parę lat) wszystko z moim linux'em rezydującym na dysku (LUKS+LVM) było w porządku, a teraz nagle takie bardzo niepokojące błędy. Czym jest w ogóle ten e2scrub i czym jest ten cały Online ext4 Metadata Check , który najwyraźniej ma coś wspólnego ze sprawdzaniem systemu plików voluminów logicznych w locie? No i najważniejsze chyba pytanie -- czemu to nie działa jak należy?

Skąd się wziął e2scrub i Online ext4 Metadata Check

Analizując komunikaty w logu systemowym można znaleźć parę ciekawych informacji odnośnie tych wiadomości, które zostały wymienione we wstępie artykułu. Poniżej znajduje się dokładny wycinek logu i wypadałoby mu się nieco bardziej przyjrzeć:

systemd[1]: Starting Online ext4 Metadata Check for /media/Debian...
e2scrub@-media-Debian[117266]:  Volume group "wd_blue_label" has insufficient free space (0 extents): 64 required.
e2scrub@-media-Debian[117266]: /media/Debian: e2scrub snapshot FAILED, will not check!
systemd[1]: e2scrub@-media-Debian.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
systemd[1]: e2scrub@-media-Debian.service: Failed with result 'exit-code'.
systemd[1]: Failed to start Online ext4 Metadata Check for /media/Debian.
systemd[1]: e2scrub@-media-Debian.service: Triggering OnFailure= dependencies.
systemctl[117263]: Job for e2scrub@-media-Debian.service failed because the control process exited with error code.
systemctl[117263]: See "systemctl status e2scrub@-media-Debian.service" and "journalctl -xe" for details.
systemd[1]: Created slice system-e2scrub_fail.slice.
systemd[1]: Starting Online ext4 Metadata Check Failure Reporting for /media/Debian...
systemd[1]: e2scrub_fail@-media-Debian.service: Succeeded.
systemd[1]: Started Online ext4 Metadata Check Failure Reporting for /media/Debian.

To co się rzuca w oczy od razu to insufficient free space (0 extents): 64 required . Wymagane są 64 wolne zakresy w grupie voluminów wd_blue_label . Te 64 zakresy, to 256 MiB, bo każdy zakres w LVM ma 4 MiB. I to jest w zasadzie przyczyna problemów. Widoczna jest również usługa dla systemd: e2scrub@-media-Debian.service i wypadałoby sprawdzić, czy jest może ona wywoływana przez cron albo też przez samego systemd za sprawą jego mechanizmu czasówek (timers):

$ systemctl list-timers --all
NEXT             LEFT     LAST             PASSED  UNIT             ACTIVATES
...
Sun 2019-03-24 03:10:50 CET 6 days left Sun 2019-03-17 09:56:29 CET 7h ago  e2scrub_all.timer      e2scrub_all.service

6 timers listed.

Wcześniej tego zegara nie było, zatem coś musiało się zmienić w konfiguracji systemowej. Pytanie tylko dlaczego ja nic o ty mnie wiem. :D Mając jednak punkt zaczepienia, konkretnie chodzi o tę cyklicznie wywoływaną usługę e2scrub_all.service , można ustalić jaki pakiet to ustrojstwo zainstalował:

$ apt-file search e2scrub_all.service
e2fsprogs: /lib/systemd/system/e2scrub_all.service

$ dpkg -L e2fsprogs | grep scrub
/etc/cron.d/e2scrub_all
/etc/e2scrub.conf
/lib/systemd/system/e2scrub@.service
/lib/systemd/system/e2scrub_all.service
/lib/systemd/system/e2scrub_all.timer
/lib/systemd/system/e2scrub_fail@.service
/lib/systemd/system/e2scrub_reap.service
/lib/udev/rules.d/96-e2scrub.rules
/sbin/e2scrub
/sbin/e2scrub_all
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/e2fsprogs/e2scrub_all_cron
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/e2fsprogs/e2scrub_fail
/usr/share/man/man8/e2scrub.8.gz
/usr/share/man/man8/e2scrub_all.8.gz

Wiemy zatem, że odpowiedzialnym za te błędy w logu systemowym jest pakiet e2fsprogs . Wypadałoby teraz zajrzeć w changelog tego pakietu w poszukiwaniu jakichś sensownych informacji odnośnie zmian, które w tym pakiecie zostały w ostatnim casie wprowadzone:

$ apt-get changelog e2fsprogs

e2fsprogs (1.45.0-1) unstable; urgency=medium

 ...
 * There is now an e2scrub script which will allow e2fsck to be run
  on mounted file systems using an LVM device. There will be a systemd
  script to automatically run e2scrub on all ext4* file systems where it
  can be supported.
 ...
 -- Theodore Y. Ts'o <tytso@mit.edu> Wed, 06 Mar 2019 12:55:18 -0500

Z komunikatu wyżej wynika jasno, że została wprowadzona nowa funkcjonalność za sprawą skryptu e2scrub. Zajrzymy zatem do manuala e2scrub . Zgodnie z tym co można w nim wyczytać, to e2scrub próbuje sprawdzić (bez naprawiania) metadane podmontowanych systemów plików z rodziny ext2, ext3 i ext4, które rezydują w obrębie urządzenia LVM. e2scrub jest w stanie taki zabieg przeprowadzić wykonując migawkę systemu plików i puszczając na niej e2fsck . Urządzenie LVM musi jednak dysponować minimum 256 MiB wolnego miejsca (tych, których akurat zabrakło). To miejsce zostanie przeznaczone na snapshot. W przypadku, gdy system plików jest dość ekstensywnie wykorzystywany, to trzeba się liczyć z faktem, że te 256 MiB może być niewystarczające. Po zakończonym procesie skanowania, migawka zostanie automatycznie usunięta. W przypadku, gdy nie zostaną stwierdzone żadne błędy, licznik montowań danego systemu plików ulegnie wyzerowaniu. W taki sposób możliwe jest przeprowadzenie reakcyjnego sprawdzania konsystencji systemu plików zamiast cyklicznego. Przy większych partycjach, takie podejście jest w stanie zaoszczędzić nam sporo czasu podczas startu systemu. Gdyby jednak podczas skanowania migawki jakieś błędy systemu plików się pojawiły, to dany system plików zostanie oznaczony jako błędny i przy następnym uruchomieniu komputera zostanie zainicjowany e2fsck na tej partycji, no chyba, że wcześniej sami oto się postaramy.

No to już wiem dlaczego ten cały proces sprawdzania voluminów logicznych LVM się nie powiódł na jednym z dysków w moim laptopie, bo krojąc go na partycje nie zmierzałem robić jakichkolwiek migawek żadnego z jego dysków logicznych. Wygląda na to, że powinienem nieco zmienić układ dysków logicznych na tym urządzeniu LVM i wykroić tak ze 4 GiB wolnego miejsca, by ten proces sprawdzania systemu plików był w stanie działać jak należy.

Jak przygotować nośnik LVM pod e2scrub

Jeśli jesteśmy sytuacji, gdzie cała wolna przestrzeń grupy voluminów została przeznaczona na logiczne dyski, to niestety trzeba jeden z tych dysków pomniejszyć, a odzyskaną w ten sposób przestrzeń zostawić w formie nieużywanej na potrzebny snapshot'a. Poniżej znajdują się statystyki grup voluminów w moim laptopie:

# pvscan
 PV /dev/mapper/sdb1_crypt  VG wd_blue_label  lvm2 [820.30 GiB / 0  free]
 PV /dev/mapper/sda2_crypt  VG wd_black_label  lvm2 [<230.88 GiB / 4.00 GiB free]
 Total: 2 [<1.03 TiB] / in use: 2 [<1.03 TiB] / in no VG: 0 [0  ]

Grupa voluminów wd_black_label ma jak widać już 4 GiB wolnego miejsca, z racji wykorzystywania go przy procesie aktualizacji systemu. Te bardziej ryzykowne aktualizacje mojego Debiana są przeprowadzane właśnie z wykorzystaniem migawki LVM, bo jeśli coś pójdzie nie tak, to taką migawkę można bardzo szybko usunąć cofając przy tym wszelkie zmiany, które zostały wprowadzone za sprawą aktualizacji systemu. Natomiast jak widać w przypadku grupy voluminów wd_blue_label , tu już brakuje nam wolnego miejsca i trzeba je jakoś odzyskać. Spójrzmy zatem za rozkład partycji na tym nośniku:

# lsblk /dev/sdb
NAME              SIZE FSTYPE   TYPE LABEL     MOUNTPOINT   UUID
sdb              931.5G       disk
├─sdb1            820.3G crypto_LUKS part wd_blue_label        66861f93-9fc7-46f9-b969-1ade25dcb898
│ └─sdb1_crypt        820.3G LVM2_member crypt               HTmcBl-es16-2tT3-TK2n-uOyE-NaTL-ZRAT1c
│  ├─wd_blue_label-Debian   360G ext4    lvm  Debian    /media/Debian 141f5fee-3080-4852-9511-d9fb929028f7
│  ├─wd_blue_label-android   320G ext4    lvm  android    /media/Android 91f0c6ba-a318-4f7e-94ad-5ccdef94dca4
│  ├─wd_blue_label-grafi   99.3G ext4    lvm  grafi     /media/Grafi  abc7c0af-76b3-423e-8dd2-e89008614036
│  └─wd_blue_label-ccache    41G ext4    lvm  ccache    /media/ccache d340d1a1-3a02-449c-98e4-603679fba072
├─sdb2             62.5G ntfs    part windows           78E28017E27FD838
└─sdb3             46.7G ntfs    part win_data           5E046FAF1D2A959B

Jako, że mam trochę wolnego miejsca jeszcze na partycji ccache , która w zasadzie i tak służy jedynie w celach przyśpieszania kompilacji programów, to właśnie ta partycja zostanie pomniejszona o 4 GiB. Wpisujemy zatem w terminal to poniższe polecenia:

# systemctl stop media-ccache.mount
# lvreduce -L -4G -r /dev/mapper/wd_blue_label-ccache
fsck from util-linux 2.33.1
ccache: clean, 75288/2686976 files, 1033158/10747904 blocks
resize2fs 1.45.0 (6-Mar-2019)
Resizing the filesystem on /dev/mapper/wd_blue_label-ccache to 9699328 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/mapper/wd_blue_label-ccache is now 9699328 (4k) blocks long.

 Size of logical volume wd_blue_label/ccache changed from 41.00 GiB (10496 extents) to 37.00 GiB (9472 extents).
 Logical volume wd_blue_label/ccache successfully resized.

Powinniśmy już mieć wolne 4 GiB przestrzeni w grupie voluminów wd_blue_label :

# pvscan
 /dev/sdc: open failed: No medium found
 PV /dev/mapper/sdb1_crypt  VG wd_blue_label  lvm2 [820.30 GiB / 4.00 GiB free]
 PV /dev/mapper/sda2_crypt  VG wd_black_label  lvm2 [<230.88 GiB / 4.00 GiB free]
 Total: 2 [<1.03 TiB] / in use: 2 [<1.03 TiB] / in no VG: 0 [0  ]

Gdy zegar wybije następny moment, w który e2scrub będzie chciał przeprowadzić skanowanie systemu plików któregoś z dysku logicznego tej grupy voluminów, to powinno mu się to już udać.

Ręczne wymuszenie sprawdzenia systemu plików

Jeśli nie chce nam się czekać parę dni na przetestowanie zmian, które wprowadziliśmy, możemy zainicjować ręczne skanowanie systemu plików. Wystarczy, że w terminalu uruchomimy usługę e2scrub_all.service :

# systemctl start e2scrub_all.service

Zanim jednak tę usługę uruchomimy, warto zainteresować się plikiem /etc/e2scrub.conf i zmienić w nim parametr snap_size_mb= tak, by pasował do ilości wolnego miejsca w grupach voluminów:

snap_size_mb=4096

Po puszczeniu usługi, e2scrub stworzy kolejno migawkę dla każdego dysku logicznego LVM i przeskanuje jej system plików:

# lsblk /dev/sdb
NAME                  SIZE FSTYPE   TYPE LABEL     MOUNTPOINT   UUID
sdb                 931.5G       disk
├─sdb1                820.3G crypto_LUKS part wd_blue_label         66861f93-9fc7-46f9-b969-1ade25dcb898
│ └─sdb1_crypt            820.3G LVM2_member crypt                HTmcBl-es16-2tT3-TK2n-uOyE-NaTL-ZRAT1c
│  ├─wd_blue_label-Debian-real    360G       lvm
│  │ ├─wd_blue_label-Debian      360G ext4    lvm  Debian     /media/Debian 141f5fee-3080-4852-9511-d9fb929028f7
│  │ └─wd_blue_label-Debian.e2scrub  360G ext4    lvm  Debian            141f5fee-3080-4852-9511-d9fb929028f7
│  ├─wd_blue_label-android      320G ext4    lvm  android    /media/Android 91f0c6ba-a318-4f7e-94ad-5ccdef94dca4
│  ├─wd_blue_label-grafi       99.3G ext4    lvm  grafi     /media/Grafi  abc7c0af-76b3-423e-8dd2-e89008614036
│  ├─wd_blue_label-ccache       37G ext4    lvm  ccache            d340d1a1-3a02-449c-98e4-603679fba072
│  └─wd_blue_label-Debian.e2scrub-cow  4G       lvm
│   └─wd_blue_label-Debian.e2scrub  360G ext4    lvm  Debian            141f5fee-3080-4852-9511-d9fb929028f7
├─sdb2                62.5G ntfs    part windows            78E28017E27FD838
└─sdb3                46.7G ntfs    part win_data           5E046FAF1D2A959B

Jak widać volumin "Debian" jest ciągle aktywny, zaś w logu mamy takie oto informacje:

systemd[1]: Starting Online ext4 Metadata Check for /media/Debian...
lvm[121988]: Monitoring snapshot wd_blue_label-Debian.e2scrub.
e2scrub@-media-Debian[128007]:  Logical volume "Debian.e2scrub" created.
e2scrub@-media-Debian[128007]: e2fsck 1.45.0 (6-Mar-2019)
e2scrub@-media-Debian[128007]: Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
e2scrub@-media-Debian[128007]: Pass 2: Checking directory structure
e2scrub@-media-Debian[128007]: Pass 3: Checking directory connectivity
e2scrub@-media-Debian[128007]: Pass 4: Checking reference counts
e2scrub@-media-Debian[128007]: Pass 5: Checking group summary information
e2scrub@-media-Debian[128007]: Debian: 307831/23592960 files (0.2% non-contiguous), 91434555/94371840 blocks
e2scrub@-media-Debian[128007]: /media/Debian: Scrub succeeded.
e2scrub@-media-Debian[128007]: tune2fs 1.45.0 (6-Mar-2019)
e2scrub@-media-Debian[128007]: Setting current mount count to 0
e2scrub@-media-Debian[128007]: Setting time filesystem last checked to Sun Mar 17 18:42:35 2019
dmeventd[121988]: No longer monitoring snapshot wd_blue_label-Debian.e2scrub.
e2scrub@-media-Debian[128007]:  Logical volume "Debian.e2scrub" successfully removed
e2scrub@-media-Debian[128007]: /media/Debian: Trimming free space.
e2scrub@-media-Debian[128007]: fstrim: /media/Debian: the discard operation is not supported
systemd[1]: e2scrub@-media-Debian.service: Succeeded.
systemd[1]: Started Online ext4 Metadata Check for /media/Debian.

Wyżej widzimy Setting current mount count to 0 , który resetuje licznik aktualnych montowań do 0, bo nie stwierdzono żadnych błędów systemu plików.

Nie zawsze jednak będzie tak miło. Podczas sprawdzania partycji /tmp/ log wyglądał już nieco inaczej:

systemd[1]: Starting Online ext4 Metadata Check for /tmp...
lvm[121988]: Monitoring snapshot wd_black_label-tmp.e2scrub.
e2scrub@-tmp[128288]:  Logical volume "tmp.e2scrub" created.
e2scrub@-tmp[128288]: e2fsck 1.45.0 (6-Mar-2019)
e2scrub@-tmp[128288]: Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
e2scrub@-tmp[128288]: Deleted inode 40 has zero dtime. Fix? yes
e2scrub@-tmp[128288]: Pass 2: Checking directory structure
e2scrub@-tmp[128288]: Pass 3: Checking directory connectivity
e2scrub@-tmp[128288]: /lost+found not found. Create? yes
e2scrub@-tmp[128288]: Pass 4: Checking reference counts
e2scrub@-tmp[128288]: Pass 5: Checking group summary information
e2scrub@-tmp[128288]: Free inodes count wrong for group #0 (8149, counted=8150).
e2scrub@-tmp[128288]: Fix? yes
e2scrub@-tmp[128288]: Free inodes count wrong (262069, counted=262070).
e2scrub@-tmp[128288]: Fix? yes
e2scrub@-tmp[128288]: tmp: ***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****
e2scrub@-tmp[128288]: tmp: 74/262144 files (2.7% non-contiguous), 36994/1048576 blocks
e2scrub@-tmp[128288]: /tmp: Scrub FAILED due to corruption! Unmount and run e2fsck -y.
e2scrub@-tmp[128288]: tune2fs 1.45.0 (6-Mar-2019)
e2scrub@-tmp[128288]: Setting filesystem error flag to force fsck.
dmeventd[121988]: No longer monitoring snapshot wd_black_label-tmp.e2scrub.
e2scrub@-tmp[128288]:  Logical volume "tmp.e2scrub" successfully removed
systemd-journald[472]: Missed 2 kernel messages
systemd[1]: e2scrub@-tmp.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
systemd[1]: e2scrub@-tmp.service: Failed with result 'exit-code'.
systemd[1]: Failed to start Online ext4 Metadata Check for /tmp.
systemd[1]: e2scrub@-tmp.service: Triggering OnFailure= dependencies.
systemctl[128287]: Job for e2scrub@-tmp.service failed because the control process exited with error code.
systemctl[128287]: See "systemctl status e2scrub@-tmp.service" and "journalctl -xe" for details.
systemd[1]: Starting Online ext4 Metadata Check Failure Reporting for /tmp...
systemd[1]: Starting Online ext4 Metadata Check for /var/tmp...
systemd[1]: e2scrub_fail@-tmp.service: Succeeded.
systemd[1]: Started Online ext4 Metadata Check Failure Reporting for /tmp.

No i tu już mamy błędy systemu plików, co oznajmia nam komunikat: Scrub FAILED due to corruption! . Wyżej w logu zaś mamy również informację Setting filesystem error flag to force fsck , która mówi nam, że system plików został oznaczony jako błędy. Przy następnej próbie montowania tej partycji w systemie zostanie wymuszone skanowanie systemu plików.

Wyłączenie e2scrub

Oczywiście ten mechanizm sprawdzania systemu plików na podmontowanych voluminach LVM za sprawą e2scrub można wyłączyć jeśli go naturalnie nie potrzebujemy. Choć jak widać jest on bardzo użyteczny. Jeśli nie chcemy z niego korzystać to wystarczy wpisać w terminalu te dwa poniższe polecenia:

# systemctl disable e2scrub_all.timer
# systemctl stop e2scrub_all.timer

Dla pewności można sprawdzić czasówki:

# systemctl list-timers -all

Jeśli nie widać tam e2scrub_all.timer , to znaczy, że już się nam automatycznie on nie uruchomi.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.