Backup systemu przy pomocy LVM snapshot

Spis treści

W dzisiejszych czasach systemy operacyjne są bardziej odporne na błędy niż to miało miejsce kilka czy kilkanaście lat temu. Bardzo ciężko jest się zatem odnaleźć w sytuacji, gdzie nasz linux odmawia współpracy i nie chce się w ogóle uruchomić. Niemniej jednak, jeśli chodzi o samą kwestię naprawiania szkód po ewentualnej awarii systemu, to, jakby nie patrzeć, zajmuje ona nasz cenny czas. Oczywiście takie błędy sprawiają, że mamy szansę nieco zgłębić strukturę używanego systemu operacyjnego ale też pojawiają się one w najmniej oczekiwanym momencie. W takiej sytuacji nie ma mowy byśmy siedzieli paręnaście minut i zastanawiali się nad tym dlaczego coś nie działa jak należy. Jest kilka mechanizmów bezpieczeństwa, które mogą nam nieco czasu zaoszczędzić. W tym wpisie omówimy sobie zagadnienia związane z LVM snapshot, czyli migawką systemu, którą możemy wykonać praktycznie natychmiast i w razie problemów przywrócić system do stanu sprzed wprowadzenia w nim zmian.

LVM i jego snapshot'y

LVM to mechanizm, który umożliwia przyzwoite zarządzanie partycjami przez tworzenie dysków wirtualnych. W taki sposób można obejść szereg ograniczeń wynikających ze stosowania, np. tablicy partycji MS-DOS, czy też jesteśmy w stanie dowolnie zmieniać rozmiar poszczególnych voluminów LVM nie wyłączając przy tym systemu.

Jeśli chodzi zaś o same snapshot'y, to umożliwiają one natychmiastowe dokonanie kopi pracującego systemu. Nie ma przy tym znaczenia, czy pliki są otwarte i zmieniane. Generalnie rzecz biorąc, wraz ze stworzeniem snapshot'a, tworzona jest także tablica, w której to są przechowywane informacje na temat zmienianych bloków w oryginalnym voluminie. Dlatego taki snapshot systemu jest wykonywany praktycznie od razu. W późniejszym czasie, np. podczas aktualizacji systemu, pewne bloki na dysku systemowym ulegają zmianie ale zanim ulegną one przekształceniu, te oryginalne bloki są kopiowane i umieszczane w voluminie snapshot'a. Jeśli coś pójdzie nie tak, to system w oparciu o te dane wie, co i gdzie ma przywrócić.

By wdrożyć u siebie mechanizm snapshot'ów, musimy korzystać z LVM. Niekoniecznie musimy robić migawkę dysku systemowego. Może to być dowolny volumin ale musi on być w obszarze dysku objętym LVM. Także nie damy rady zrobić snapshot'a zewnętrznego dysku, na którym trzymamy sobie zdjęcia czy jakieś ważne dokumenty. No chyba, że tam również zaimplementujemy LVM.

Jak stworzyć snapshot LVM

Zakładam, że mamy już na dysku strukturę LVM i wiemy jak na niej operować. Jeśli jednak nie stworzyliśmy jej jeszcze, to przykład jej wdrożenia możemy znaleźć, np. we wpisie poświęconym instalacji debiana przy pomocy debootstrap. Poniżej jest przykład takiej struktury:

# pvscan
 PV /dev/sda1  VG lvm       lvm2 [40.00 GiB / 18.00 GiB free]
 Total: 1 [40.00 GiB] / in use: 1 [40.00 GiB] / in no VG: 0 [0  ]
root@morfikownia:~# lvscan
 ACTIVE      '/dev/lvm/root' [18.00 GiB] inherit
 ACTIVE      '/dev/lvm/swap' [4.00 GiB] inherit

Partycja /dev/sda1 ma 40 GiB i została przeznaczona pod fizyczny volumin LVM. Mamy tutaj utworzone dwa dyski logiczne, które nie mają ciągłej struktury ( inherit ). Zajmują one łącznie 22 GiB, zatem mamy 18 GiB wolnego miejsca. Jest to dokładnie tyle co rozmiar dysku root i to tę przestrzeń wykorzystamy pod snapshot LVM. Oczywiście sam snapshot nie musi być rozmiaru backup'owanego dysku. Ważne jest to, ile danych na źródłowej partycji będzie podlegało zmianie. Jeśli wyrobimy się w 1 GiB, to nic nie stoi na przeszkodzie, by snapshot miał rozmiar 1 GiB. Nie ma też większego sensu wychodzenie rozmiarem poza wielkość dysku, którego snapshot robimy, no bo przecież więcej danych niż te 18 GiB nie będziemy w stanie zmienić.

Mając już potrzebną ilość miejsca w LVM, snapshot tworzymy w poniższy sposób:

# lvcreate -s -n snap -L 18G lvm/root
 Logical volume "snap" created.

Kluczowe jest tutaj skorzystanie z parametru -s oraz wskazanie voluminu, którego snapshot robimy. W tym przypadku jest to lvm/root , tj. grupa lvm , volumin root . Sprawdźmy jak wygląda teraz struktura:

# lvscan
 ACTIVE  Original '/dev/lvm/root' [18.00 GiB] inherit
 ACTIVE      '/dev/lvm/swap' [4.00 GiB] inherit
 ACTIVE  Snapshot '/dev/lvm/snap' [18.00 GiB] inherit

Mamy trzy voluminy, przy dwóch zaś stosowne oznaczenia: Original i Snapshot . By określić w jakim stopniu dysk root uległ przekształceniu w wyniku dokonywanych na nim operacji, wydajemy to poniższe polecenie:

# lvs
 LV  VG  Attr    LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert
 root lvm owi-aos--- 18.00g
 snap lvm swi-aos--- 18.00g   root  0.05
 swap lvm -wi-a----- 4.00g

Wyżej mamy szereg atrybutów. Przydałoby się więc wiedzieć co one oznaczają. Po pełną listę możliwych opcji odsyłam do man lvs. Niżej mamy jedynie te, które pojawiły się w wyjściu lvs :

 • origin przy voluminie root wskazuje, że ten dysk jest snapshot'owany.
 • snapshot przy voluminie snap wskazuje, gdzie są przechowywane zmieniane dane dysku root .
 • write określa prawa dostępu. W tym przypadku jest to odczyt i zapis.
 • inherited określa strukturę voluminu (nieciągłą).
 • active mówi nam, że zasób jest aktywny.
 • open odpowiada za informację o otwarciu danego danego dysku.
 • snapshot wskazuje, że w przypadku voluminów root i snap wykorzystywany jest sterownik device-mapper oraz, że wykorzystywany jest mechanizm snapshot'ów.

Widzimy także, że Data% wskazuje na 0.05 , zatem tylko 0.05% z 18 GiB na dysku root uległo zmianie. Co ciekawe, ten snapshot jesteśmy w stanie zamontować jak każdy inny zasób i w ten sposób podejrzeć oryginalne pliki.

# mount /dev/lvm/snap /mnt

# df -Th
Filesystem      Type   Size Used Avail Use% Mounted on
...
/dev/dm-1      ext4    18G 4.6G  13G 27% /
...
/dev/mapper/lvm-snap ext4    18G 4.6G  13G 27% /mnt

Poniżej jest zaś przykład tego co się dzieje ze snapshot'em w przypadku, gdy zmieniamy szereg plików na dysku root :

# lvs
 LV  VG  Attr    LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert
 root lvm owi-aos--- 18.00g
 snap lvm swi-a-s--- 18.00g   root  0.06
 swap lvm -wi-a----- 4.00g
# lvs
 LV  VG  Attr    LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert
 root lvm owi-aos--- 18.00g
 snap lvm swi-a-s--- 18.00g   root  3.12
 swap lvm -wi-a----- 4.00g
# lvs
 LV  VG  Attr    LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert
 root lvm owi-aos--- 18.00g
 snap lvm swi-a-s--- 18.00g   root  9.52
 swap lvm -wi-a----- 4.00g

Jak widać, snapshot się rozrasta i obecnie zajmuje 9.52%

Przywracanie snapshot'a

Tak stworzony snapshot nie nadaje się raczej do ciągłej pracy, przynajmniej w przypadku domowego systemu operacyjnego. Dużo lepiej jest taki snapshot sobie stworzyć tuż przed aktualizacją systemu. W przypadku, gdy aktualizacja się powiedzie, to tak stworzona migawka jest nam zbędna i możemy ją zwyczajnie usunąć, np. przy pomocy tego poniższego polecenia:

# lvremove lvm/snap

Jeśli jednak znaleźliśmy się w sytuacji, gdzie nam szereg rzeczy nagle przestał działać, to lepszym wyjściem będzie przywrócenie systemu do stanu sprzed aktualizacji, poniżej przykład:

# lvconvert --merge -v lvm/snap
  Using logical volume(s) on command line.
  Archiving volume group "lvm" metadata (seqno 19).
  Device dm-1 (252:1) appears to be mounted on /.
 Logical volume lvm/root contains a filesystem in use.
 Can't merge over open origin volume.
  Creating volume group backup "/etc/lvm/backup/lvm" (seqno 20).
 Merging of snapshot lvm/snap will occur on next activation of lvm/root.

W przypadku przywracania snapshot'a, zasób musi być odmontowany. Wyżej jednak próbujemy przywrócić stan partycji systemowej, a tej nie da się odmontować. Dlatego też odtworzenie stanu tego voluminu może mieć miejsce dopiero po ponownym uruchomieniu komputera. Po całym procesie, snapshot zostanie usunięty zwalniając tym samy zajmowane miejsce:

# pvscan
 PV /dev/sda1  VG lvm       lvm2 [40.00 GiB / 18.00 GiB free]
 Total: 1 [40.00 GiB] / in use: 1 [40.00 GiB] / in no VG: 0 [0  ]

Warto tutaj dodać, że ten proces odtwarzania stanu voluminu nie jest natychmiastowy. W zależności od ilości danych, które zostały załadowane do snapshot'a, przywrócenie oryginalnego voluminu do stanu sprzed utworzenia jego migawki może zając nawet kilka godzin. Oczywiście z systemu będzie można korzystać w tym czasie ale będzie on nam trochę mulił albo nawet i bardzo.

Bardzo słaba wydajność snapshot'ów

O ile snapshot'y LVM bardzo się przydają, to niestety ich problemem jest bardzo słaba wydajność przy operacjach zapisu, zwłaszcza na dyskach HDD (talerzowych). Spowolnienie pracy części systemu w takim przypadku może sięgnąć wartości rzędu 10-20 razy, a w pewnych sytuacjach nawet i więcej. Chodzi generalnie o to, że by zachować spójność danych snapshot'a, jego aktualizacje COW (copy-on-write) muszą być zapisane na dysk zanim zapis do oryginalnego voluminu się dokona.W przeciwnym wypadku, snapshot mógłby nie zawierać kopi oryginalnych danych, gdyby nastąpiła nagła utrata zasilania. Większość dysków nie posiada wsparcia dla barier zapisu (write barriers), co oznacza, że jedynym sposobem na zachowanie spójności danych jest synchronizowanie buforów dysku snapshot'a przed zapisem oryginalnego voluminu. Te operacje sync są bardzo powolne na dyskach talerzowych. W ten sposób, jeśli mamy utworzony taki snapshot, to asynchroniczne operacje zapisu przechodzą w synchroniczny zapis (każdy asynchroniczny zapis może potencjalnie implikować dodatkowy zapis synchroniczny). Idąc dalej, jeśli snapshot jest przechowywany na tym samym fizycznym nośniku, co oryginalny volumin, to taka sytuacja dodatkowo powoduje całą masę operacji przeszukiwania nośnika, co jeszcze bardziej spowalnia działanie snapshot'a. Jedyny plus jest taki, że to spowolnienie ma miejsce jedynie przy zapisie części oryginalnego voluminu, które nie zostały jeszcze skopiowane do snapshot'a. Zatem jeśli będziemy przepisywać te same bity, to po pierwszym wolnym zapisie wydajność wróci do normy, przynajmniej dla tych danych. Dlatego też jeśli zamierzamy korzystać ze snapshot'ów LVM, to pomyślmy o dysku SSD.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.