Wybudzanie linux'a ze stanu uśpienia za sprawą myszy

Spis treści

Parę dni temu na jednych z forów, które czasem odwiedzam, pojawił się wątek dotyczący problemu jaki może nieść ze sobą budzenie linux'a ze stanu uśpienia/wstrzymania (Suspend to RAM, STR) za sprawą myszy. O ile w przypadku klawiatury sprawa wybudzania komputera zdaje się być dość oczywista, to w przypadku tego małego gryzonia już niekoniecznie, bo wystarczy lekko mysz przemieścić po blacie stołu czy innego biurka i system się nam wybudzi. Część komputerów ma stosowne opcje w BIOS/UEFI i można za ich sprawą skonfigurować to jakie urządzenia będą mieć możliwość wybudzania systemu. Niekiedy jednak, opcje w BIOS są tak ubogie, że nie mamy możliwości skonfigurowania tego aspektu pracy naszej maszyny. Trzeba zatem w nieco inny sposób podejść do tego zagadnienia. Na necie można się spotkać z radami odnośnie zapisu pliku /proc/acpi/wakeup przez przesłanie do niego czteroznakowych kodów, np. EHC1 czy USB1 . Takie rozwiązanie może nieść ze sobą negatywne konsekwencje i powinno się go unikać. Lepszym rozwiązaniem jest napisanie reguły dla UDEV'a dla konkretnego urządzenia, gdzie będziemy mogli łatwo sterować (przez plik power/wakeup ) tym czy dane urządzenie ma mieć możliwość wybudzania systemu czy też nie.

Dlaczego /proc/acpi/wakeup to zły pomysł

Wypadałoby pierw zająć się tym co możemy znaleźć w pliku /proc/acpi/wakeup . W zasadzie w każdym przypadku, wyjście poniższego polecenia zwróci inny wynik ale część rzeczy zawsze będzie wspólna i można się do nich odnieść. Odpalamy zatem terminal i wpisujemy w nim to poniższe polecenie:

# cat /proc/acpi/wakeup
Device S-state  Status  Sysfs node
P0P2   S4  *disabled
PEGP   S4  *disabled
P0P1   S4  *disabled pci:0000:00:1e.0
EHC1   S3  *enabled  pci:0000:00:1d.0
EHC2   S3  *enabled  pci:0000:00:1a.0
HDEF   S0  *disabled pci:0000:00:1b.0
RP01   S4  *disabled pci:0000:00:1c.0
PXSX   S4  *disabled pci:0000:02:00.0
RP02   S4  *disabled
PXSX   S4  *disabled
RP03   S4  *disabled pci:0000:00:1c.2
PXSX   S4  *disabled pci:0000:03:00.0
RP04   S4  *disabled
PXSX   S4  *disabled
RP05   S4  *disabled
PXSX   S4  *disabled
RP07   S4  *disabled
PXSX   S4  *disabled
RP08   S4  *disabled
PXSX   S4  *disabled
PEG3   S4  *disabled
PEG5   S4  *disabled
PEG6   S4  *disabled

W kolumnie Device są czteroznakowe oznaczenia urządzeń w komputerze. W kolumnie S-statestany uśpienia według standardu ACPI, w których dane urządzenie może wybudzić system. Nas interesuje jedynie stan S3 , bo to on odpowiada za uśpienie maszyny (stan S4 , to hibernacja) i w tym przypadku mamy jedynie EHC1 oraz EHC2 . W Status jest zawarta informacja na temat tego czy dane urządzenie może wybudzać system ze stanu uśpienia, a w Sysfs node znajduje się node urządzenia (w katalogu /sys/ ).

Kody urządzeń

To co będzie znajdować się w kolumnie Device w pliku /proc/acpi/wakeup da nam wskazówkę z jakim typem urządzenia możemy mieć do czynienia. Oznaczenia te jednak są brane z DSDT (Differentiated System Description Table) BIOS'u płyt głównych komputera, a ich producenci mogą stosować dowolne oznaczenia, bo nie ma tutaj żadnego utrwalonego standardu. W tym przypadku mieliśmy takie oznaczenia:

 • EHC* - kontroler USB 2.0 (EHCI). Oznaczane czasem USB* .
 • HDEF - specyficzny dla producenta. Coś wspólnego z High DEFinition, urządzenie audio.
 • P0P* - mostek PCI (PCI bridge).
 • PEG* - slot PCI Express dla grafiki.
 • RP0* - slot PCI Express. Oznaczane czasem EXP* . Dla każdego wpisu RP0* jest odpowiadający mu wpis PXSX .

Na necie znalazłem jeszcze te poniższe:

 • PS2K - klawiatura PS/2.
 • PS2M - mysz PS/2.
 • PWRB - przycisk Power.
 • LID - pokrywa laptopa.
 • XHC - kontroler USB 3.0 (XHCI).
 • IGBE - kontroler LAN (Integrated GigaBit Ethernet).

Jeśli w kolumnie Sysfs node widnieje node urządzenia, to przy pomocy lspci możemy ustalić co to jest za urządzenie i próbować domyśleć się w jaki sposób mogłoby ono wybudzić system ze stanu uśpienia.

EHC*/USB*/XHC, a porty USB

Jako, że chcemy się uporać jedynie z problemem wybudzania systemu ze stanu uśpienia za sprawą myszy USB, to interesują nas tylko wpisy w pliku /proc/acpi/wakeup odnoszące się do EHC* , USB* i XHC , w zależności, które z nich posiadamy.

W tym przypadku mamy do czynienia z laptopem, który ma 3 zewnętrzne porty USB ale w pliku /proc/acpi/wakeup są tylko EHC1 oraz EHC2 . Te oznaczenia niekoniecznie muszą się odnosić do określonego portu USB, tak jak mamy w tym przypadku. Jeśli się rzuci okiem na wyjście lsusb , to można zobaczyć coś na poniższy wzór:

# lsusb -t
/: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/3p, 480M
  |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/8p, 480M
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/3p, 480M
  |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/6p, 480M

Mamy tu dwie szyny USB. Za obsługę pierwszej szyny USB odpowiada kontroler EHC1 , a za obsługę drugiej EHC2 . Pierwsza szyna obsługuje wszystkie zewnętrzne porty USB (te do których się podłącza różne urządzenia). Druga szyna USB obsługuje zaś urządzenia wbudowane w laptop, w tym przypadku na pewno webcam (być może coś jeszcze).

Przełączając to samo urządzenie po każdym z portów laptopa, zmianie ulegną jedynie numery portów na szynie pierwszej (wyżej Bus 02), co wygląda tak:

# lsusb -t
/: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/3p, 480M
  |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/8p, 480M
    |__ Port 3: Dev 50, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/3p, 480M
  |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/6p, 480M

Port 3 przy urządzeniu oznacza, że to urządzenie zostało wpięte w trzeci port USB na konkretnej szynie. Jakby wpiąć to urządzenie w drugi port USB komputera, to wyżej mielibyśmy Port 2, wciąż na tej samej szynie USB.

Wyłączenie wybudzania systemu na danym porcie USB

Część ludzi, by uporać się z wybudzaniem linux'a za sprawą myszy, przesyła do pliku /proc/acpi/wakeup odpowiedni kod urządzenia (w tym przypadku byłoby to EHC1 lub EHC2 , albo oba z nich) w poniższy sposób:

# echo "EHC1" > /proc/acpi/wakeup

Niemniej jednak, jeśli wyłączymy na kontrolerze USB możliwość wybudzania maszyny mając szereg portów USB na podpiętej do niego szynie, to żadne urządzenie podłączone do portów USB tego laptopa nie będzie w stanie już go wybudzić, bez znaczenia czy to będzie klawiatura, mysz czy cokolwiek innego. Dlatego tego typu rozwiązanie upośledzające kontroler bym odradzał. Nawet jeśli ktoś chciałby się w to bawić, to w dalszym ciągu czeka go napisanie jakiegoś skryptu, który będzie inicjowany za każdym razem, gdy wartości w pliku /proc/acpi/wakeup będą ulegać zmianie, np. przy starcie systemu.

Reguła dla UDEV'a

Zamiast podejścia opisanego wyżej, lepszym rozwiązaniem jest napisanie reguły dla UDEV'a, która skonfiguruje odpowiednio parametry urządzenia bez ruszania samego kontrolera USB. Takie rozwiązanie daje nam możliwość określenia, które z urządzeń USB mają mieć możliwość wybudzania systemu, a które nie. Tworzymy zatem plik 99-local.rules w katalogu /etc/udev/rules.d/ i dodajemy do niego poniższą zawartość:

ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", \
  ATTRS{idVendor}=="09da", ATTRS{idProduct}=="000a", \
  RUN+="/bin/sh -c 'echo disabled > /sys$env{DEVPATH}/power/wakeup'"

By ta reguła zadziałała, potrzebne nam są pewne informacje, które trzeba w niej uwzględnić. Zwykle pierwsza linijka będzie taka sama w przypadku każdej myszy USB. Natomiast musimy określić numery sprzętu ( idVendor oraz idProduct ) podpierając się wyjściem lsusb , przykładowo:

# lsusb
Bus 002 Device 085: ID 09da:000a ... Mouse ...
...

Jeśli chcielibyśmy mieć mniej lub bardziej zwięzłe reguły, to zawsze możemy uruchomić monitor UDEV'a i popatrzeć na to co będzie nam się pojawiać podczas podłączania myszy do portu USB:

# udevadm monitor --property

W regule mamy jeszcze linijkę z RUN+= , która w przypadku dopasowania sprzętu ma uruchomić polecenie przesyłające disabled do pliku power/wakeup w ścieżce tego konkretnego urządzenia. Ścieżka jest wyciągana zaś ze zmiennych środowiskowych UDEV'a:

# udevadm info --path=/sys/class/input/mouse0 --attribute-walk
...
looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3':
...
# udevadm info --path=/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3
...
E: DEVPATH=//devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3
...
E: DEVTYPE=usb_device
...
E: SUBSYSTEM=usb
...
E: ID_VENDOR_ID=09da
...
E: ID_MODEL_ID=000a
...

Po dodaniu reguły trzeba jeszcze przeładować politykę UDEV'a lub uruchomić komputer ponownie, by zmiany zaczęły obowiązywać:

# udevadm control --reload

Brak pliku power/wakeup

Pełna ścieżka do urządzenia była określona w postaci /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.0/0003:09DA:000A.0061/input/input375/mouse0 ale pod tą lokalizacją nie było żadnego pliku power/wakeup . Ten plik występuje nieco wcześniej w /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3/ . Ta ścieżka odnosi się do portu USB, a nie do konkretnego urządzenia podpinanego do portu USB.

By uniknąć statycznej konfiguracji portów USB, w poleceniu określonym przez RUN+= w naszej regule mieliśmy ścieżkę w postaci /sys$env{DEVPATH}/power/wakeup i ten $env{DEVPATH} odpowiada za wykrytą przez UDEV ścieżkę przy podłączaniu urządzenia, która w tym przypadku ma postać /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3/ . Jeśli podłączymy naszą myszę w inny port USB, to ta ścieżka ulegnie zmianie ale to nie ma już większego znaczenia.

Podobnie sprawa wygląda w przypadku podłączenia innego urządzenia do tego samego portu USB. Jeśli jego numery identyfikacyjne będą inne od tych, którymi włada nasz gryzoń, to plik power/wakeup nie zostanie w żaden sposób ruszony, a my za sprawą tego urządzenia będziemy jak najbardziej w stanie obudzić naszego linux'a.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.