Jak przy pomocy USBguard zabezpieczyć porty USB przed złośliwymi urządzeniami

Spis treści

Ostatnio na Niebezpieczniku pojawił się artykuł na temat niezbyt przyjaznych urządzeń podłączanych do komputera za sprawą portów USB (opisanych na przykładzie niepozornego przewodu) i tego jaką szkodę tego typu hardware może nam wyrządzić w systemie. Ataki z wykorzystaniem podstawionych urządzeń zadziałają nawet na linux, choć pewnie cała masa użytkowników wyznaje jeszcze mit, że ich komputer jest bezpieczny, bo przecie używają alternatywnego systemu operacyjnego, który jest OpenSource i za priorytet obrał sobie szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Niestety nie jest tak różowo jakby mogło się co niektórym wydawać ale można ten stan rzeczy naturalnie zmienić i nie trzeba przy tym rekompilować kernela z zamiarem wyłączenia obsługi modułu USB, co ten opisany w podlinkowanym artykule atak oczywiście by również powstrzymało. Zamiast tego możemy zainstalować sobie narzędzie usbguard i przy jego pomocy skonfigurować politykę podłączanych do portów USB urządzeń.

Dlaczego urządzenia USB mogą być takie groźne

Generalnie rzecz biorąc, to przy podłączaniu jakiegokolwiek urządzenia do portu USB, nasz system komunikuje się z tym urządzeniem w celu ustalenia pewnych informacji umożliwiających wstępną identyfikację sprzętu by dobrać dla niego odpowiedni sterownik. Gdy ten proces się zakończy, odpowiedni moduł kernela jest ładowany (zwykle automatycznie, o ile jest dostępny) i po krótkiej chwili urządzenie jest gotowe do pracy (taki PlugAndPlay). Wszystko fajnie, gdy w grę wchodzą urządzenia, które nie mają złowrogich zamiarów. Niemniej jednak, podłączając jakiś trefny hardware, to on również zostanie skonfigurowany i będzie w stanie się komunikować z naszym systemem.

Do tej automatycznej konfiguracji sprzętu dochodzi jeszcze jedna rzecz. Obecnie proces miniaturyzacji jest na tyle zaawansowany, że zaszycie w takim niepozornym urządzeniu dodatkowych modułów sprzętowych nie stanowi większego wyzwania. Z naszej perspektywy jest to tylko zwykły przewód czy pendrive ale pod maską taki kawałek hardware może być nafaszerowany elektroniką i do póki tego urządzenia nie rozbierzemy na czynniki pierwsze, to też możemy nawet tego faktu nigdy nie być do końca świadomi. Weźmy np. modemy LTE. Niby mają modem GSM ale też można do nich podłączyć kartę SD, która bez problemu zostanie w systemie wykryta jako osobne urządzenie blokowe (obok modemu). Niby podłączyliśmy jedno urządzenie, a w systemie zostanie ich wykrytych kilka i każde z nich zostanie skonfigurowane osobno i będzie wykorzystywać inny moduł kernela. Wszystkie te informacje są zawarte w konfiguracji zwracanej przez urządzenie USB, po tym jak system operacyjny zażąda od urządzenia identyfikacji. Poniżej przykład wyjścia polecenia lsusb :

# lsusb -vvv -d 12d1:15b6
Bus 002 Device 012: ID 12d1:15b6 Huawei Technologies Co., Ltd.
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        2.10
 bDeviceClass      0
 bDeviceSubClass     0
 bDeviceProtocol     0
 bMaxPacketSize0    64
 idVendor      0x12d1 Huawei Technologies Co., Ltd.
 idProduct     0x15b6
 bcdDevice      1.02
 iManufacturer      1 HUAWEI_MOBILE
 iProduct        2 HUAWEI_MOBILE
 iSerial         3 0123456789ABCDEF
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength    0x00c6
  bNumInterfaces     4
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0
  bmAttributes     0xc0
   Self Powered
  MaxPower        2mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      2
   bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
   bInterfaceSubClass   3
   bInterfaceProtocol   18
   iInterface       0
   ** UNRECOGNIZED: 05 24 00 10 01
   ** UNRECOGNIZED: 04 24 02 02
   ** UNRECOGNIZED: 05 24 01 00 00
   ** UNRECOGNIZED: 05 24 06 00 00
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0200 1x 512 bytes
    bInterval        0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x01 EP 1 OUT
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0200 1x 512 bytes
    bInterval        0
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    1
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      3
   bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
   bInterfaceSubClass   3
   bInterfaceProtocol   16
   iInterface       0
   ** UNRECOGNIZED: 05 24 00 10 01
   ** UNRECOGNIZED: 04 24 02 02
   ** UNRECOGNIZED: 05 24 01 00 01
   ** UNRECOGNIZED: 05 24 06 00 00
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x83 EP 3 IN
    bmAttributes      3
     Transfer Type      Interrupt
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x000a 1x 10 bytes
    bInterval        9
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x82 EP 2 IN
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0200 1x 512 bytes
    bInterval        0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x02 EP 2 OUT
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0200 1x 512 bytes
    bInterval        0
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    2
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      1
   bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
   bInterfaceSubClass   3
   bInterfaceProtocol   22
   iInterface       7 NCM Network Control Model
   ** UNRECOGNIZED: 05 24 00 10 01
   ** UNRECOGNIZED: 06 24 1a 00 01 1f
   ** UNRECOGNIZED: 0d 24 0f 09 0f 00 00 00 ea 05 03 00 01
   ** UNRECOGNIZED: 05 24 06 02 02
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x85 EP 5 IN
    bmAttributes      3
     Transfer Type      Interrupt
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0010 1x 16 bytes
    bInterval        5
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    2
   bAlternateSetting    1
   bNumEndpoints      3
   bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
   bInterfaceSubClass   3
   bInterfaceProtocol   22
   iInterface       8 CDC Network Data
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x85 EP 5 IN
    bmAttributes      3
     Transfer Type      Interrupt
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0010 1x 16 bytes
    bInterval        5
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x84 EP 4 IN
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0200 1x 512 bytes
    bInterval        0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x03 EP 3 OUT
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0200 1x 512 bytes
    bInterval        0
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    3
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      2
   bInterfaceClass     8 Mass Storage
   bInterfaceSubClass   6 SCSI
   bInterfaceProtocol   80 Bulk-Only
   iInterface       11 Mass Storage
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x86 EP 6 IN
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0200 1x 512 bytes
    bInterval        0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x04 EP 4 OUT
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0200 1x 512 bytes
    bInterval        1
Binary Object Store Descriptor:
 bLength         5
 bDescriptorType    15
 wTotalLength    0x0016
 bNumDeviceCaps     2
 USB 2.0 Extension Device Capability:
  bLength         7
  bDescriptorType    16
  bDevCapabilityType   2
  bmAttributes  0x00000002
   HIRD Link Power Management (LPM) Supported
 SuperSpeed USB Device Capability:
  bLength        10
  bDescriptorType    16
  bDevCapabilityType   3
  bmAttributes     0x00
  wSpeedsSupported  0x000f
   Device can operate at Low Speed (1Mbps)
   Device can operate at Full Speed (12Mbps)
   Device can operate at High Speed (480Mbps)
   Device can operate at SuperSpeed (5Gbps)
  bFunctionalitySupport  1
   Lowest fully-functional device speed is Full Speed (12Mbps)
  bU1DevExitLat      1 micro seconds
  bU2DevExitLat     500 micro seconds
can't get debug descriptor: Resource temporarily unavailable
Device Status:   0x0001
 Self Powered

Kernel linux'a te wszystkie informacje zwrócone wyżej jest w stanie uzyskać zanim dobierze moduł dla tego urządzenia. Dokładna rozpiska co każda z tych opcji oznacza jest dostępna tutaj. Te najważniejsze rzeczy, które nas powinny zainteresować, to przede wszystkim bNumConfigurations określająca ilość możliwych konfiguracji, które ten sprzęt wspiera. Zwykle będzie tutaj wartość 1 , bo przy większej liczbie konfiguracji rośnie skomplikowalność modułu i co za tym idzie problematyczne staje się wsparcie dla tego urządzenia w danym systemie operacyjnym. Dalej interesuje nas bNumInterfaces , którego wartość określa liczbę interfejsów urządzenia (taki interfejs to w zasadzie osobny ficzer, np. karta SD). W tym przypadku jest 5 interfejsów (numerowane od 0 ). Każdy z interfejsów posiada identyfikator w postaci trzech składowych: bInterfaceClass , bInterfaceSubClass oraz bInterfaceProtocol . Wartości tych trzech parametrów są w stanie zidentyfikować konkretny moduł, np. czy mamy na pokładzie urządzenia moduł klawiatury, co mogłoby wzbudzać już podejrzenia w przypadku pendrive, który powinien mieć w zasadzie tylko jeden interfejs wskazujący na "USB mass storage". Analizując w ten sposób interfejsy urządzenia USB, możemy wyłapać pewne nieścisłości i określić z dużym prawdopodobieństwem czy takie urządzenie może działać na nasza szkodę. W przytoczonym wyżej przykładzie mamy poniższe interfejsy:

Interface Descriptor:
    ...
    Interface Descriptor:
     bInterfaceNumber    0
     bAlternateSetting    0
     ...
     bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
     bInterfaceSubClass   3
     bInterfaceProtocol   18
     iInterface       0
    ...
    Interface Descriptor:
    ...
     bInterfaceNumber    1
     bAlternateSetting    0
     ...
     bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
     bInterfaceSubClass   3
     bInterfaceProtocol   16
     iInterface       0
    ...
    Interface Descriptor:
    ...
     bInterfaceNumber    2
     bAlternateSetting    0
     ...
     bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
     bInterfaceSubClass   3
     bInterfaceProtocol   22
     iInterface       7 NCM Network Control Model
    ...
    Interface Descriptor:
    ...
     bInterfaceNumber    2
     bAlternateSetting    1
     ...
     bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
     bInterfaceSubClass   3
     bInterfaceProtocol   22
     iInterface       8 CDC Network Data
    ...
    Interface Descriptor:
    ...
     bInterfaceNumber    3
     bAlternateSetting    0
     ...
     bInterfaceClass     8 Mass Storage
     bInterfaceSubClass   6 SCSI
     bInterfaceProtocol   80 Bulk-Only
     iInterface       11 Mass Storage
    ...

Jeśli się uważnie przyjrzymy, to mamy dwa interfejsy z numerkiem 2 . W przypadku tych interfejsów w grę wchodzi jeszcze atrybut bAlternateSetting , który w przypadku pierwszego z nich ma wartość 0 , a w przypadku drugiego wartość 1 . Oznacza, to, że te dwa interfejsy mogą się przełączać w locie.

Wartości, które widać wyżej, są w zapisie dziesiętnym. Niemniej jednak, pewne narzędzia (np. usbguard ) używają zapisu HEX. Dla przykładu identyfikator interfejsów tego urządzenia wyglądałby następująco: ff:03:12 ff:03:10 ff:03:16 ff:03:16 08:06:50 . Interfejsy zaczynające się od 255 ( FF ) są specyficzne dla producenta sprzętu (Vendor Specific). Ostatni interfejs zaś obsługuje kartę SD, którą można wsadzić do dedykowanego gniazda w tym modemie LTE.

Gdy mamy jakieś zaufane urządzenie to interfejsy w nim powinno się dać łatwo zidentyfikować. Będą one także takie same za każdym razem przy podłączaniu tego urządzenia do portów USB komputera. Każda zmiana tych interfejsów, np. pojawienie się nowego, może oznaczać podmianę urządzenia i z wierzchu może ono nawet łudząco przypominać nasz ulubiony pendrive ale w środku może się on już znacznie różnić. Niemniej jednak, standardowo linux skonfiguruje każde urządzenie, które się do niego podłączy, oczywiście jeśli będzie miał odpowiedni sterownik i wypadałoby oduczyć nasz system tego zachowania.

Moduły kernela wykorzystywane przez interfejsy USB

Jeśli mamy zastrzeżenia co do interfejsów naszego urządzenia USB, to zawsze możemy sprawdzić jakie moduły dobierze mu kernel. Oczywiście lepiej jest to robić z poziomu jakiegoś live cd/dvd/pendrive, a nie z głównego systemu. Na systemie live powinno być dostępne polecenie usb-devices (w pakiecie usbutils ). Zwróci nam ono szereg informacji na temat urządzeń USB podpiętych aktualnie do portów USB, przykładowo:

# usb-devices
...
T: Bus=02 Lev=02 Prnt=02 Port=02 Cnt=03 Dev#= 28 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=12d1 ProdID=15b6 Rev=01.02
S: Manufacturer=HUAWEI_MOBILE
S: Product=HUAWEI_MOBILE
S: SerialNumber=0123456789ABCDEF
C: #Ifs= 4 Cfg#= 1 Atr=c0 MxPwr=2mA
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=03 Prot=12 Driver=option
I: If#=0x1 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=03 Prot=10 Driver=option
I: If#=0x2 Alt= 1 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=03 Prot=16 Driver=huawei_cdc_ncm
I: If#=0x3 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage

Linijki mające I to interfejsy. Może i było ich 5 ale wykorzystywanych w danym czasie są tylko 4. Interfejsów w tym modemie LTE może być naturalnie więcej lub mniej. Wszystko zależy od jego konfiguracji (polecenie AT^SETPORT= ). Każdy włączony port w modemie będzie miał osobny interfejs USB z pasującym numerkiem. Przykładowo, ten modem obsługuje poniższe porty:

^SETPORT:3: 3G DIAG
^SETPORT:10: 4G MODEM
^SETPORT:1: 3G MODEM
^SETPORT:12: 4G PCUI
^SETPORT:13: 4G DIAG
^SETPORT:5: 3G GPS
^SETPORT:14: 4G GPS
^SETPORT:A: BLUE TOOTH
^SETPORT:16: NCM
^SETPORT:A1: CDROM
^SETPORT:A2: SD

Numerki, które tutaj widać, pasują do Prot= zwróconym w wyjściu polecenia usb-devices (za wyjątkiem tych mających A ) . Widać zatem, że porty 4G MODEM oraz 4G PCUI są obsługiwane przez moduł kernela option , natomiast port NCM jest obsługiwany przez moduł huawei_cdc_ncm , a port SD przez moduł usb-storage .

Zagadkowy może się wydawać moduł option i mi w zasadzie to on nic ze swojej nazwy nie powiedział. Trochę informacji o tym module można wyciągnąć z modinfo option ale ostatecznie okazało się, że ten moduł option istnieje, bo standardowy sterownik szeregowy dostępny w linux nie działa za dobrze z modemami GSM i powoduje parę problemów (opisanych w pliku kernel-git/linux-kernel/drivers/usb/serial/option.c ).

USBguard

Jako, że podłączane do portu USB urządzenie musi pierw się zidentyfikować, to jesteśmy w stanie powstrzymać kernel linux'a od konfiguracji sprzętu niewiadomego pochodzenia, przez co nie będzie on miał nawet okazji poczynić jakiejkolwiek szkody w systemie. By zatrzymać proces automatycznej konfiguracji sprzętu USB, musimy zaprzęgnąć do pracy jakiegoś demona, który będzie monitorował podłączane urządzenia USB i weryfikował je pod względem zaufania. Takim demonem jest USBuard, który w Debianie jest zawarty w pakiecie noszącym tę samą nazwę. Dodatkowo, by ułatwić nieco konfigurację polityki urządzeń, dobrze jest zainstalować sobie również pakiet usbguard-applet-qt .

Zasada mechanizmu opartego o usbguard jest prosta. Domyślnie wszystkie urządzenia USB będą traktowane jako niezaufane (lepiej zawczasu zrobić stosowne reguły dla klawiatury i myszy, by czasem nie odciąć sobie dostępu do systemu). Po włączeniu mechanizmu bezpieczeństwa, usbguard przepisze wartość plików /sys/bus/usb/devices/*/authorized _default na 0 . Taki stan rzeczy sprawi, że nowe urządzenia USB z automatu nie będą mogły zostać skonfigurowane. Po podłączeniu nowego sprzętu, w logu zostanie zarejestrowany jedynie poniższy komunikat:

kernel: usb 2-1.3: new high-speed USB device number 13 using ehci-pci
kernel: usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=15b6, bcdDevice= 1.02
kernel: usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
kernel: usb 2-1.3: Product: HUAWEI_MOBILE
kernel: usb 2-1.3: Manufacturer: HUAWEI_MOBILE
kernel: usb 2-1.3: SerialNumber: 0123456789ABCDEF
kernel: usb 2-1.3: Device is not authorized for usage

Ostatnia linijka świadczy dobitnie, że to urządzenie nie zostało dopuszczone do użytku. Natomiast mamy wyżej trochę informacji, które możemy podać w lsusb i przejrzeć konfigurację urządzenia, które właśnie podłączyliśmy do portu USB.

Dodatkowo, demon usbguard zwróci nam coś na wzór poniższego logu:

usbguard-daemon[77129]: uid=0 pid=77127 device.rule='block id 12d1:15b6 serial "0123456789ABCDEF"
 name "HUAWEI_MOBILE" hash "at8BIODSI/yrJm+T+kx7pJCwnBO0+bLymnA0okqGYJk="
 parent-hash "oDU77vx1EsfYlDoXkU7iWjsvmBNCDNTcCHp/V0hIFXc=" via-port "2-1.3"
 with-interface { ff:03:12 ff:03:10 ff:03:16 ff:03:16 08:06:50 }' type='Device.Insert'
 result='SUCCESS' device.system_name='/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3'

usbguard-daemon[77129]: uid=0 pid=77127 result='SUCCESS'
 device.system_name='/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3' target.new='block'
 type='Policy.Device.Update' device.rule='block id 12d1:15b6 serial "0123456789ABCDEF"
 name "HUAWEI_MOBILE" hash "at8BIODSI/yrJm+T+kx7pJCwnBO0+bLymnA0okqGYJk="
 parent-hash "oDU77vx1EsfYlDoXkU7iWjsvmBNCDNTcCHp/V0hIFXc=" via-port "2-1.3"
 with-interface { ff:03:12 ff:03:10 ff:03:16 ff:03:16 08:06:50 }' target.old='block'

usbguard-daemon[77129]: Ignoring unknown UEvent action:
 sysfs_devpath=/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3 action=bind

Wartości atrybutów z tego logu są w stanie zidentyfikować konkretne urządzenie USB podłączane do systemu. Jak widać wyżej, urządzenie USB można dopasować na wiele sposobów. Można używać indywidualnych pól, np. id czy serial , można też je łączyć zacieśniając dość mocno politykę bezpieczeństwa.

Większość z atrybutów, które się pojawiły w logu, raczej powinna być zrozumiała ale wypadałoby poruszyć kwestię hash'ów. W logu mamy hash i parent-hash . Te hash'e są wyliczane z wartości atrybutów urządzenia oraz danych deskryptora USB. Jeśli zachodzi potrzeba, by dane urządzenie było podłączone tylko i wyłącznie do konkretnego portu USB, to parent-hash jest nam w stanie to zadanie umożliwić. Jeśli chodzi zaś o interfejsy, to usbguard traktuje każdy zestaw interfejsów jako indywidualne urządzenie. Jeśli szereg wartości identyfikujących urządzenie nie zmieniłby się ale zamiast tych pięciu interfejsów było by ich cztery, to wtedy trzeba by dodać jeszcze jedną regułę zawierającą tylko te cztery interfejsy.

Za każdym razem jak tylko demon usbguard uzna (w oparciu o politykę narzuconą przez reguły), że dane urządzenie jest mu znane i powinno być dopuszczone do użytku, to wpisze 1 w pliku /sys/bus/usb/devices/*/authorized .

Konfiguracja demona usbguard

Politykę bezpieczeństwa portów USB w systemie możemy skonfigurować na kilka różnych sposobów. Całe to zadanie sprowadza się w zasadzie do edycji pliku /etc/usbguard/usbguard-daemon.conf . Nie jest on jakoś szczególnie rozbudowany, dlatego też wrzucę go tutaj w całości, a niżej opiszę poszczególne parametry:

RuleFile=/etc/usbguard/rules.conf
ImplicitPolicyTarget=block
PresentDevicePolicy=apply-policy
PresentControllerPolicy=apply-policy
InsertedDevicePolicy=apply-policy
RestoreControllerDeviceState=false
DeviceManagerBackend=uevent
IPCAllowedUsers=root morfik
IPCAllowedGroups=root
IPCAccessControlFiles=/etc/usbguard/IPCAccessControl.d/
DeviceRulesWithPort=false
AuditBackend=FileAudit
AuditFilePath=/var/log/usbguard/usbguard-audit.log
 • RuleFile= -- definiuje ścieżkę do pliku, w którym będą przechowywane reguły dla urządzeń USB.
 • ImplicitPolicyTarget= -- określa domyślną politykę dla nowych urządzeń (tych niemających reguły w pliku określonym przez RuleFile= ) -- do wyboru allow , block lub reject . W przypadku wybrania reject urządzenie nie tylko zostanie zablokowane ale również usunięte z systemu (kernel linux'a przestanie je widzieć), tak samo jakbyśmy je zwyczajnie odłączyli od portu USB, mimo, że fizycznie ono dalej tam będzie. By z takim urządzeniem wejść ponownie w interakcję trzeba będzie je odłączyć i ponownie podłączyć do portu USB.
 • PresentDevicePolicy= oraz PresentControllerPolicy= -- określają jak traktować urządzenia i kontrolery USB, które są aktualnie podłączone do systemu w momencie, gdy demon usbguard jest uruchamiany. Przykładem może być faza startu systemu, gdzie pierw są wykrywane urządzenia, a dopiero później są startowane usługi (w tym usbguard ). W takim przypadku trzeba podjąć decyzję co zrobić z tymi urządzeniami USB, które sobie już działają w systemie. Do wyboru mamy allow , block , reject oraz jeszcze są keep i apply-policy . W przypadku wybrania tej ostatniej wartości, urządzenia zostaną sprawdzone pod kątem pliku reguł i jeśli któreś nie będzie miało stosownej reguły, to zostanie podjęta akcja określona w ImplicitPolicyTarget= .
 • InsertedDevicePolicy= -- określa co robić z urządzeniami USB, które zostaną odłączone i ponownie podłączone (lub też podłączone w późniejszym czasie) do systemu (po uruchomieniu demona usbguard). Do wyboru są block , reject oraz apply-policy . Gdy ustawimy tutaj block lub reject , to każde wykryte urządzenie (bez znaczenia czy ma ono regułę w pliku określonym przez RuleFile= ) nie będzie już mogło zostać na nowo skonfigurowane w systemie. Jeśli zatem odłączymy klawiaturę, to już jej ponownie nie będziemy w stanie podłączyć. Dobrze jest tutaj ustawić apply-policy . Inne wartości mogą mieć zastosowanie, np. przy zablokowaniu ekranu, gdzie raczej nie spodziewamy się podłączania nowego sprzętu.
 • RestoreControllerDeviceState= -- określa czy usbguard ma próbować odtworzyć wartości atrybutów kontrolerów urządzeń, np. domyślny stan autoryzacji dla nowych instancji urządzeń potomnych, przed zamknięciem systemu. Nie zaleca się ustawienie tutaj wartości true , bo może to prowadzić do obejścia zdefiniowanych reguł polityki bezpieczeństwa.
 • DeviceManagerBackend= -- definiuje backend menadżera urządzeń. Do wyboru uevent oraz umockdev . Domyślnie jest ustawiony ten pierwszy.
 • IPCAllowedUsers= , IPCAllowedGroups= oraz IPCAccessControlFiles= -- konfigurują połączenia IPC (międzyprocesowe). Powinno się określić choć jednego użytkownika (lub grupę), który takie połączenia z demonem usbguard może nawiązywać. Jeśli się nie określi ani użytkownika ani grupy, to wtedy połączenia IPC z demonem będzie w stanie nawiązywać każdy użytkownik w systemie, co zagraża polityce bezpieczeństwa.
 • DeviceRulesWithPort= -- określa czy generowane reguły powinny zawierać atrybut via-port . Nie zaleca się ustawiania tutaj wartości true , bo numerowanie portów w linux nie jest zbyt stabilne i po ponownym uruchomieniu systemu numeracja portów może ulec zmianie, co zablokuje dostęp do urządzeń.
 • AuditBackend= oraz AuditFilePath= -- konfigurują backend audytu. W AuditBackend= można określić FileAudit lub LinuxAudit . Jeśli zostanie wybrany ten pierwszy, to logi powędrują do pliku wskazanego w AuditFilePath= . Jeśli zaś wybierze się LinuxAudit , to logi będą rejestrowane przy pomocy podsystemu Linux Audit.

Generowanie polityki dla USBguard

Mając skonfigurowanego demona usbguard oraz wiedząc gdzie szukać informacji o urządzeniu USB, możemy przejść do pisania reguł polityki bezpieczeństwa. Na początek dobrze jest zacząć od wygenerowania tych reguł, które pasują do podłączonego już do komputera sprzętu USB. W tym celu wystarczy wpisać w terminal to poniższe polecenie:

# usbguard generate-policy

Wyjście, które uzyskamy, zapisujemy w pliku /etc/usbguard/rules.conf . Te reguły są maksymalnie dopasowane do konkretnych urządzeń podłączonych do określonych portów USB w komputerze. Jeśli chcemy nieco poluzować politykę bezpieczeństwa, to trzeba będzie poddać ręcznej edycji ten plik i pousuwać/pozmieniać konkretne rzeczy. Dla przykładu, reguła od tego modemu LTE wygląda tak (reguła zawinięta dla lepszej czytelności):

allow id 12d1:15b6 serial "0123456789ABCDEF" name "HUAWEI_MOBILE"
 hash "at8BIODSI/yrJm+T+kx7pJCwnBO0+bLymnA0okqGYJk="
 parent-hash "oDU77vx1EsfYlDoXkU7iWjsvmBNCDNTcCHp/V0hIFXc="
 with-interface { ff:03:12 ff:03:10 ff:03:16 ff:03:16 08:06:50 }

Ten parent-hash można usunąć jeśli nie zależy nam na tym, by ten modem był podłączany tylko do tego konkretnego portu USB.

Graficzna nakładka usbguard-applet-qt

Reguły można pisać ręcznie poddając edycji plik /etc/usbguard/rules.conf lub też można posłużyć się graficzną nakładką usbguard-applet-qt . Ta nakładka jednak wymaga, by skonfigurować użytkowników lub grupę dla IPC, umożliwiając tym samym komunikację interfejsowi GUI z demonem usbguard uruchomionym z prawami konkretnego użytkownika w systemie.

W tym przypadku tylko użytkownik root i morfik oraz członkowie grupy root będą w stanie wysyłać zapytania do demona usbguard . Jeśli odpalimy teraz usbguard-applet-qt , to w przypadku wykrycia nowego sprzętu powiadomi on nas o tym fakcie:

usbguard-usb-device-linux-debian

Nazwa urządzenia, jego numery identyfikacyjne, serial oraz aktualnie udostępniane interfejsy są widoczne i można łatwo ustawić czy to urządzenie jest tym, za które się faktycznie podaje. Możemy zezwolić systemowi na skonfigurowanie tego urządzenia lub też zablokować ten proces. Przy braku akcji z naszej strony, urządzenie zostanie zablokowane automatycznie. Jeśli mamy pewność, że dane urządzenie nie poczyni nam szkód w systemie, to możemy dodać wyjątek na stałe.

Wszystkie aktualnie podłączone do komputera urządzenia USB można podejrzeć w głównym okienku usbguard-applet-qt :

usbguard-usb-device-list-linux-debian

Target możemy w dowolnej chwili zmienić, a zaznaczając przy aplikowaniu ustawień opcję Permanently , usbguard-applet-qt będzie w stanie automatycznie uzupełniać plik /etc/usbguard/rules.conf odpowiednimi wartościami atrybutów. Naturalnie w dalszym ciągu przydałoby się po każdej takiej zmianie przejrzeć ten plik i pousuwać z niego zbędne atrybuty.

Czy porty USB są już bezpieczne

Mając odpowiednio skonfigurowanego demona usbguard i dodane reguły dla każdego znanego nam urządzenia USB możemy czuć się jedynie względnie bezpieczni. O ile każde nowe urządzenie będzie wymagać od nas podjęcia akcji czy zezwolić mu na dostęp do systemu czy też nie, to w dalszym ciągu trzeba będzie za każdym razem weryfikować interfejsy urządzenia w wyjściu polecenia lsusb . Jeśli nie będziemy tego robić, to prędzej czy później możemy trafić na podstawione urządzenie, a gdy dodamy mu jeszcze stosowną regułę, to całą politykę bezpieczeństwa szlag trafi.

Trzeba także pamiętać o fazie startu systemu, gdzie na początku są wykrywane wszystkie urządzenia, w tym też te USB, a dopiero po chwili startuje demon usbguard . Przez ten krótki moment nasz system nie jest chroniony przez politykę bezpieczeństwa, którą sobie skonfigurowaliśmy wyżej. Dlatego też trzeba zwracać uwagę na to co siedzi w portach USB zanim uruchomimy komputer. Warto też w tym miejscu wspomnieć o konieczności wykorzystania pełnego szyfrowania dysku (FDE), bo bez niego to takie zabezpieczenie jak usbguard jest raczej pozbawione sensu.

Ewidentnym plusem usbguard jest fakt, że nikt bez naszej wiedzy nie podłączy już do działającego systemu jakiegoś trefnego urządzenia. Dodatkowo, również złowroga pokojówka nie podepnie do tak chronionego kompa pendrive i nie zgra na niego naszych prywatnych danych w celu późniejszego szantażowania nas. No i oczywiście nikt nic nie wgra nam do systemu z takiego dysku USB, bo żadna dodatkowa pamięć masowa nie zostanie skonfigurowana. Wiem, że każdy z nas blokuje ekran jak tylko odchodzi od kompa ale czasem można o tym albo zapomnieć, albo też zlekceważyć zagrożenie, bo przecież "poszedłem tylko do WC na parę sekund". W dalszym jednak ciągu można te dane wyprowadzić przez łącze internetowe (no chyba, że ktoś zaimplementował sobie linux'owy firewall aplikacyjny na bazie cgroups ). I podobnie w drugą stronę -- można człowiekowi jakiś syf zassać z sieci i go uruchomić lokalnie (no chyba, że ktoś używa TPE). Niemniej jednak, nasza pokojówka może zwyczajnie nie być przygotowana na taki scenariusz wykorzystania usbguard i jej niecne działania w tym konkretnym podejściu mogą nie przynieść żadnego efektu. My natomiast będziemy mieć informację w logu, która wskaże nam, że ktoś konkretnego dnia i o określonej godzinie próbował podłączyć jakieś urządzenie do naszego komputera i to powinno w nas wzbudzić już jakieś podejrzenia i zarazem zawęzić krąg podejrzanych osób.

Trzeba też pamiętać o tym, że szereg urządzeń, np. smartfony, może posiadać kilka trybów pracy, np. tryb ładowania czy też tryb przesyłania danych przez protokół MTP. Przełączenie takiego smartfona między poszczególnymi trybami sprawia, że dla naszego systemu będzie on widziany jako zupełnie inne urządzenia (inne zestaw interfejsów). Dlatego też warto jest posprawdzać poszczególne tryby pracy konkretnych urządzeń i dodać reguły dla każdego z obsługiwanych trybów, oczywiście jeśli zamierzy z nich korzystać.

Może i wspomniany modem LTE miał dwa podejrzane interfejsy, które z początku było ciężko zidentyfikować ale jak widać niekoniecznie taki stan rzeczy oznacza od razu fakt wpakowania w urządzenie USB jakichś modułów szpiegowskich czy też takich, które zagrażają bezpieczeństwu systemu. Takie moduły zwykle też muszą być możliwie proste w budowie, by do ich obsługi nie były potrzebne dodatkowe sterowniki, których instalacja w systemie byłaby wymagana -- bez nich dany interfejs zwyczajnie by nie mógł realizować swojego zadania. Na linux'ie bardzo łatwo można ustalić z jakich modułów korzysta sprzęt i co najważniejsze moduły w kernelu mają otwarte źródła, przez co można również być pewnym, że nikt tam syfu świadomie nie wpakował. Dlatego też jest spore prawdopodobieństwo, że te dodatkowe moduły szpiegowskie będą obsługiwane przez jakieś proste/ogólne sterowniki, które są już dostępne w systemie, tak jak to się odbywa w przypadku klawiatur, myszy czy pamięci masowych USB -- możemy mieć, np. kilka klawiatur USB i każda z nich będzie działać pod linux bez instalacji w systemie dodatkowego oprogramowania (zwykle też na tym samym module kernela), choć czasem pewne rzeczy mogą nie do końca być sprawne, np. cześć klawiszy multimedialnych. Mając na uwadze powyższe informacje, identyfikator klasy urządzenia (atrybuty bInterfaceClass , bInterfaceSubClass oraz bInterfaceProtocol) musi być znany, bo inaczej system będzie miał problem z załadowaniem odpowiedniego driver'a, a wtedy atak może się nie powieść, a nawet jeśli będzie można go przeprowadzić, to jedynie na wąskim gronie użytkowników, co jednocześnie czyni ten atak niezbyt praktycznym w zastosowaniu.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.