Zmiana nazwy interfejsu modemu ttyUSB0

Spis treści

Spora część osób posiada różnego rodzaju urządzenia do komunikacji GSM/UMTS/LTE. Mogą to być smartfony, czy też modemy USB. Zwykle po podpięciu takiego urządzenia do portu USB, system wykrywa je i oddaje nam do dyspozycji kilka interfejsów w katalogu /dev/ . W przypadku modemu Huawei E3372s-153 w wersji NON-HiLink, standardowo są dwa interfejsy: ttyUSB0 oraz ttyUSB1 . Gdy podłączamy tylko jedno urządzenie, to nie mamy problemy z tymi nazwami. Co się jednak stanie w przypadku, gdzie tych urządzeń będzie więcej i podepniemy je w losowej kolejności? Nawet jeśli będziemy wiedzieć które interfejsy są od jakich urządzeń, to i tak trzeba będzie przepisywać pliki konfiguracyjne różnych aplikacji pod kątem dostosowania tych nazw. Możemy jednak stworzyć unikalne nazwy interfejsów w oparciu o reguły udev'a i tym zajmiemy się w niniejszym wpisie.

Standardowe dowiązania do interfejsów modemu

Jak zaznaczyłem we wstępie, po podłączeniu urządzenia system tworzy kilka plików /dev/ttyUSB* . Nie są to jednak jedyne pliki, przez które możemy komunikować się z modemem. Mamy również katalog /dev/serial/ , w którym są dwa podkatalogi: by-id/ oraz by-path/ . W tym przypadku struktura plików modemu prezentuje się następująco:

$ ls -al /dev/ttyUSB*
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 2016-04-09 12:17:10 /dev/ttyUSB0
crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 2016-04-09 12:17:10 /dev/ttyUSB1

$ ls -al /dev/serial/by-id
lrwxrwxrwx 1 root root 13 2016-04-09 12:17:10 usb-HUAWEI_MOBILE_HUAWEI_MOBILE_0123456789ABCDEF-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 2016-04-09 12:17:10 usb-HUAWEI_MOBILE_HUAWEI_MOBILE_0123456789ABCDEF-if01-port0 -> ../../ttyUSB1

$ ls -al /dev/serial/by-path
lrwxrwxrwx 1 root root 13 2016-04-09 12:17:10 pci-0000:00:1d.0-usb-0:1.3:1.0-port0 -> ../../ttyUSB0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 2016-04-09 12:17:10 pci-0000:00:1d.0-usb-0:1.3:1.1-port0 -> ../../ttyUSB1

Widzimy zatem, że te dowiązania są w miarę unikatowe ale niezbyt przyjazne da użytkownika. My postaramy się zaprojektować takie dowiązania, które będą niezależne od portu USB oraz będą miały krótsze i łatwiejsze do zapamiętania nazwy.

Uzyskiwanie informacji o modemie

By napisać regułę dla udev'a, potrzebne nam są pewne unikatowe informacje, które charakteryzują konkretne urządzenie. Zwykle wystarczą nam VendorID i ProductID, czyli numerki producenta oraz modelu urządzenia. W przypadku, gdy mamy kilka takich samych urządzeń, np. dwa modemy, to wtedy możemy jeszcze postarać się o uzyskanie numeru seryjnego. Z reguły te wszystkie informacje można wydobyć w poniższy sposób:

# udevadm info --name /dev/ttyUSB0
...
E: ID_MODEL_ID=15b6
...
E: ID_SERIAL=HUAWEI_MOBILE_HUAWEI_MOBILE_0123456789ABCDEF
E: ID_SERIAL_SHORT=0123456789ABCDEF
...
E: ID_USB_INTERFACE_NUM=00
...
E: ID_VENDOR_ID=12d1
...

Mając te powyższe informacje, możemy napisać regułę udev'a dla tego urządzenia.

Tworzenie dowiązania do urządzenia ttyUSB0

Przechodzi zatem do katalogu /etc/udev/rules.d/ i tworzymy w nim plik 80-modem.rules . To co w tym pliku wpiszemy zależeć będzie głównie od tych informacji uzyskanych powyżej. W tym przypadku jest to:

ACTION=="add", KERNEL=="ttyUSB?", SUBSYSTEM=="tty", \
   ENV{ID_VENDOR_ID}=="12d1", \
   ENV{ID_MODEL_ID}=="15b6", \
   ENV{ID_USB_INTERFACE_NUM}=="00" , \
   SYMLINK+="huawei-E3372-0"

ACTION=="add", KERNEL=="ttyUSB?", SUBSYSTEM=="tty", \
   ENV{ID_VENDOR_ID}=="12d1", \
   ENV{ID_MODEL_ID}=="15b6", \
   ENV{ID_USB_INTERFACE_NUM}=="01" , \
   SYMLINK+="huawei-E3372-1"

Reguły są dwie, bo ten modem ma dwa interfejsy. Odradzam jednak stosowanie jednej reguły z zapisem huawei-E3372-%n , gdzie %n to numer interfejsu widziany przez kernel. To jest ten sam numer, który widnieje, np. w ttyUSB0, czyli 0 . W przypadku, gdy podłączymy urządzenia w innej kolejności, ten numerek uległby nam zmianie, a tego nie chcemy. Dlatego posłużyliśmy się ENV{ID_USB_INTERFACE_NUM} , który określa numer interfejsu wewnątrz tego urządzenia i na jego podstawie tworzymy link o konkretnej nazwie. W ten sposób te linki będą zawsze mieć taką postać jak określono powyżej.

Testowanie reguł udev'a

By przetestować tak stworzoną regułę, musimy odnaleźć pierw to urządzenie w strukturze systemu plików sysfs . Robimy to w poniższy sposób:

# udevadm control --reload
# udevadm info -q path -n /dev/ttyUSB0
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0

Następnie ten długi ciąg podajemy w udevadm test , przykładowo:

# udevadm test /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0
...
Reading rules file: /etc/udev/rules.d/80-modem.rules
...
LINK 'huawei-E3372-0' /etc/udev/rules.d/80-modem.rules:6
...
creating symlink '/dev/huawei-E3372-0' to 'ttyUSB0'
...

Widzimy, że reguła została odczytana z pliku oraz, że link został stworzony. W tej chwili możemy ponownie podłączyć urządzenie. Po chwili powinniśmy zobaczyć kilka dowiązań w katalogu /dev/ :

# ls -al /dev/huawei-E3372-*
lrwxrwxrwx 1 root root 7 2016-04-09 15:12:09 /dev/huawei-E3372-0 -> ttyUSB2
lrwxrwxrwx 1 root root 7 2016-04-09 15:12:09 /dev/huawei-E3372-1 -> ttyUSB3
Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.