WordPress: Wersja plików .css/.js na blogu

Spis treści

Gdy odwiedzamy jakiś blog WordPress'a po raz pierwszy, szereg jego elementów jest buforowanych w cache przeglądarki. W ten sposób pewne pliki, np. .css, .js czy też obrazki, nie są pobierane bezpośrednio z serwera www, bo mamy je lokalnie u siebie na dysku. Takie rozwiązanie zapewnia szybsze załadowanie się strony przez minimalizowanie ruchu sieciowego. Niemniej jednak, jako że te pliki siedzą w cache, to muszą mieć ustawiony pewien czas ważności. Może on być różny, a my możemy go sobie dostosować dla poszczególnych elementów ustawiając im nagłówek Cache-Control, Expires, Last-Modified, czy ETag. Gdy w takim nagłówku określimy wysoką wartość max-age , przeglądarka klienta może przez bardzo długi czas nie być świadoma faktu, że któreś elementy strony uległy zmianie. W efekcie może i pojawiła się nowa wersja pliku .css ale klienci odwiedzający nasz serwis i tak nie zaobserwują żadnej różnicy do momentu wygaśnięcia cache lub też odświeżenia strony z przytrzymanym klawiszem Shift . Możemy jednak dodać numer wersji do określonych plików i uzależnić go od czasu modyfikacji danego zasobu na serwerze. Jeśli zmianie ulegnie plik, klient automatycznie pobierze zmodyfikowany zasób.

Wersja zasobów bloga

Wersja plików .css czy .js może zostać określona przez doklejenie parametru do linku zasobu. Zatem jeśli przykładowy styl CSS znajduje się pod https://morfitronik.lh/css/style.css , to nowy adres będzie w formie https://morfitronik.lh/css/style.css?ver=jakas_fraza . Wszystko co jest określone po ? , to ciąg znaków zapytania. Można sobie tutaj określić dowolne parametry w postaci klucz=wartość . Naszym parametrem będzie ver i trzeba mu dynamicznie przypisać wartość w oparciu o czas modyfikacji pliku na serwerze.

Taki zabieg w WordPress'ie możemy przeprowadzić edytując plik functions.php , który znajduje się zwykle w katalogu z motywem bloga. Weźmy sobie przykład standardowego pliku style.css , który znajduje się w każdym motywie. W przypadku motywu wykorzystywanego na tym blogu, w pliku themes/nazwa_motywu/functions.php mam poniższy kod odpowiadający za załadowanie się tego stylu:

wp_register_style( 'theme-style', get_template_directory_uri() . '/style.css' );
wp_enqueue_style( 'theme-style' );

Funkcje wp_enqueue_style() i wp_enqueue_script() obsługują parametr $ver , który standardowo jest ustawiony na false . Powoduje to dodanie do adresu URL odnoszącego się do zasobów, w tym przypadku style.css , końcówki ?ver=4.5.3' . Czemu 4.5.3? Jest to wersja wykorzystywanego WordPress'a. Wszystkie dołączane pliki .css i .js mają tę wersję uwzględnioną. Jeśli sobie życzymy, to ta wersja WordPress'a widoczna wyżej może zostać usunięta. Niemniej jednak, jest to stała wersja i zmiana zawartości pliku nie wymusi zmiany tego numerka. Dlatego też musimy ten powyższy kod wykomentaować, a na jego miejsce dodać ten poniższy:

function css_versioning() {
  wp_enqueue_style( 'style',
    get_stylesheet_directory_uri() . '/style.css' ,
    false,
    filemtime( get_stylesheet_directory() . '/style.css' ),
    'all' );
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'css_versioning' );

Cała magia tutaj sprowadza się do uzyskania przez filemtime daty modyfikacji pliku style.css i zwrócenia jej w formie style.css?ver=1469778354 . Ta duża liczba to czas unixowy, który za każdym razem będzie inny. Wystarczy teraz zapisać plik stylów, a przekonamy się, że ta liczba uległa zmianie, np. podglądając źródło strony.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.