WordPress: Kilku użytkowników bazy danych

Spis treści

Za wysokie uprawnienia zawsze prowadzą do problemów, zwłaszcza, gdy w grę wchodzą komputery i serwisy www. Wszyscy wiemy, że WordPress nie należy do bezpiecznych rozwiązań, mimo, że cała masa stron na necie opiera się właśnie o tego CMS'a. Można jednak wypracować sobie bezpieczny setup, pod warunkiem, że będziemy się zawsze kierować jedna prostą zasadą. Mianowicie chodzi o ograniczenie uprawnień. Standardowo WordPress ma zdefiniowanego jednego użytkownika w pliku wp-config.php , którym skrypt się posługuje. Zwykle też ten użytkownik ma wszystkie możliwe prawa do wszystkich tabel w bazie danych naszego bloga czy serwisu. Nie musi tak być, a my możemy wykorzystać kilku użytkowników i nadać im inne uprawnienia w zależności od tego jakie operacje na bazie danych będą oni przeprowadzać. W tym wpisie zobaczymy jak zaprzęgnąć wielu użytkowników do pracy z bazą danych Wordpress'a.

Rozgraniczenie zadań na poszczególnych użytkowników

Przede wszystkim, trzeba powiedzieć jasno, że nie wszystkie operacje, które są wykonywane w obrębie naszego serwisu, wymagają tych samych uprawnień. Spora większość zapytań do bazy danych będzie kierowana głównie po to, by dane z tej bazy wydobyć i zaprezentować je użytkownikom odwiedzającym naszego bloga. W tym przypadku mamy do czynienia z dość niestandardową instalacją WordPress'a. Na blogu nie wykorzystuje się kont dla zwykłych użytkowników. Na dobrą sprawę, to w ogóle nie trzeba posiadać tutaj konta, by móc serwis przeglądać. Ale by ulżyć rzeszom osobników chcącym komentować zamieszczane tutaj posty, trzeba było zaimplementować system komentarzy Disqus. Niemniej jednak, w dalszym ciągu są potrzebne konta dla tych osób, które chcą pisać lub zarządzać tym blogiem.

Jak widzimy, z grubsza mamy trzy typy użytkowników: administratorzy, autorzy oraz czytelnicy. Możemy na podstawie tych informacji pobieżnie sklasyfikować przywileje, np. czytelnikom nie są potrzebne prawa zapisu do bazy danych, przynajmniej nie we wszystkich miejscach. Z kolei ani czytelnicy ani autorzy nie muszą wykonywać zaawansowanych działań na bazie danych, bo ta kwestia przypada administratorom. Jak zatem rozgraniczyć żądania przesyłane do bazy przez poszczególne grup użytkowników?

Jednym z rozwiązań może być ochrona katalogu wp-config i pliku wp-login.php przy pomocy certyfikatów klienckich. W ten sposób możemy rozgraniczyć zapytania poszczególnych użytkowników, bo identyfikują się oni konkretnymi certyfikatami. Następnie w pliku wp-config.php możemy dorobić poszczególne warunki, które będą się odnosić do informacji zawartych w certyfikatach przedstawianych przez klientów. Różne warunki, to i różni użytkownicy bazy danych. A z kolei różni użytkownicy bazy danych, to różne uprawnienia.

Uprawnienia użytkowników bazy danych

Zakładam, że mamy już stosowny certyfikat (jeśli nie, to odsyłam pod link wyżej), a katalog wp-admin/ i plik wp-login.php są już przy jego pomocy zabezpieczone. Będziemy potrzebować z grubsza trzech użytkowników, którzy będą operować na bazie danych WordPress'a. Musimy ich sobie pierw stworzyć. Logujemy się do bazy danych ( mysql -u root -p ) i tworzymy trzech użytkowników:

MariaDB [mysql]> CREATE USER 'czytelnik'@'localhost';
MariaDB [mysql]> CREATE USER 'autor'@'localhost';
MariaDB [mysql]> CREATE USER 'admin'@'localhost';

Każdemu z tych użytkowników przypisujemy inne hasło:

MariaDB [mysql]> SET PASSWORD FOR 'czytelnik'@'localhost' = PASSWORD('haslo');
MariaDB [mysql]> SET PASSWORD FOR 'autor'@'localhost' = PASSWORD('inne-haslo');
MariaDB [mysql]> SET PASSWORD FOR 'admin'@'localhost' = PASSWORD('jeszcze-inne-haslo');

Każdy z tych trzech użytkowników wymaga innego zestawu uprawnień, by móc poruszać się w wyznaczonej strefie naszego serwisu. Poniżej są uwzględnione jedynie te uprawnienia, o które prosił WordPress w logu Apache2:

GRANT SELECT ON `wpdb`.* TO 'czytelnik'@'localhost' IDENTIFIED BY "haslo";
GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON `wpdb`.`wortpes_options` TO 'czytelnik'@'localhost' IDENTIFIED BY "haslo";
GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON `wpdb`.`wortpes_postmeta` TO 'czytelnik'@'localhost' IDENTIFIED BY "haslo";

GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON `wpdb`.* TO 'autor'@'localhost' IDENTIFIED BY "inne-haslo";

GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,INDEX,ALTER,DROP,LOCK TABLES ON `wpdb`.* TO 'admin'@'localhost' IDENTIFIED BY "jeszcze-inne-haslo";

Konfiguracja Wordpress'a w wp-config.php

Ostatnim krokiem, który musimy przeprowadzić, jest edycja pliku wp-config.php w celu zawarcia w nim warunku przełączania się uprawnień do bazy w zależności od tego kto odwiedzi nasz serwis. Dodajemy zatem do tego pliku poniższy kod:

if ( defined( 'WP_CLI' ) && WP_CLI ) {
  define('DB_USER', 'admin');
  define('DB_PASSWORD', 'jeszcze-inne-haslo');
} elseif (strstr($_SERVER["SSL_CLIENT_VERIFY"], 'SUCCES')) {
 if (strstr($_SERVER["SSL_CLIENT_COMMONNAME"], 'morfik')) {
    define('DB_USER', 'autor');
    define('DB_PASSWORD', 'inne-haslo');
 }
} else {
  define('DB_USER', 'czytelnik');
  define('DB_PASSWORD', 'haslo');
}

Pamiętajmy przy tym, by usunąć wcześniejsze wystąpienia define('DB_USER', ''); oraz define('DB_PASSWORD', ''); . Oczywiście tych warunków może być dowolna ilość. Tutaj mamy po jednym dla wp-cli oraz certyfikatu, a jeśli warunki nie zostaną dopasowane, to system uzna, że blog przeglądany jest przez czytelnika, tj. osobę, która ma najniższy poziom uprawnień w dostępie do bazy.

W przypadku, gdy chcemy rozdzielić czy też pogrupować użytkowników w oparciu o ich certyfikaty klienckie, musimy nie tylko zweryfikować krok weryfikacji przesłanego certyfikatu ale także zobaczyć co siedzi u niego w polu COMMONNAME . Może być to, np. nick użytkownika albo też fraza "admin", czy cokolwiek innego, co nam przyjdzie do głowy.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.