Certyfikat Let's Encrypt dla bloga WordPress (certbot)

Spis treści

Jeszcze nie tak dawno temu, rzadko który serwis internetowy wykorzystywał certyfikaty SSL/TLS do zabezpieczenia komunikacji między serwerem, a łączącymi się do niego klientami. W dalszym ciągu jednak notuje się strony bez "zielonej kłódki" ale na szczęście jest ich coraz mniej w naszym otoczeniu. Liczbę tych stron można by z powodzeniem ograniczyć jeszcze bardziej, gdyby takie certyfikaty były za free, łatwe do zaimplementowania i dostępne praktycznie dla każdego od tak. No i na dobrą sprawę są, tylko ludzie jeszcze nie zdają sobie z tego sprawy. Istnieje bowiem projekt Let's Encrypt, który umożliwia stosunkowo bardzo proste wdrożenie certyfikatu na serwerze www opartym, np. o oprogramowanie Apache2. W tym wpisie zobaczymy jak ta cała procedura implementacji certyfikatu SSL/TLS przebiega.

Konfiguracja Apache2 pod SSL/TLS

Przede wszystkim, nasz serwer www musi być dostępny w internecie po SSL/TLS. Let's Encrypt będzie próbował nawiązać z nim połączenie w fazie generowania certyfikatów. W przypadku, gdy firewall lub inne nieznane czynniki przeszkodzą w komunikacji, to certyfikaty nie zostaną wygenerowane i proces będzie trzeba powtórzyć. Moduł ssl w konfiguracji Apache2 włączamy w poniższy sposób:

# a2enmod ssl
# a2ensite default-ssl.conf
# systemctl restart apache2

Standardowo w dystrybucji Debian mamy uwzględnione tymczasowe certyfikaty snakeoil (dostępne w /etc/ssl/certs/ ), przez co możemy łączyć się do serwera po SSL/TLS. Niemniej jednak, taki certyfikat nie jest honorowany przez żadną przeglądarkę i ta zwyczajnie zwróci nam błąd połączenia ale to nam w niczym nie przeszkadza.

Drugą ważną rzeczą jest odpowiednia konfiguracja vHostów. Każdy vHost w Apache2 musi mieć przypisaną domenę. Te domeny zaś będą przedmiotem certyfikatu. Standardowo Apache2 ma skonfigurowanego jednego vHosta zarówno dla protokołu HTTP jak i HTTPS. Jako, że my implementujemy certyfikaty SSL/TLS, interesuje nas plik /etc/apache2/sites-enabled/default-ssl.conf . W nim musimy uwzględnić dyrektywę ServerName oraz (opcjonalnie) ServerAlias . Poniżej jest przykład konfiguracji:

<VirtualHost _default_:443>
  ServerName morfitronik.pl
  ServerAlias www.morfitronik.pl
 </VirtualHost>

Użyte wyżej morfitronik.pl oraz www.morfitronik.pl to nazwy domen, dla których wyrabiamy certyfikat. Oczywiście można skorzystać jedynie z pierwszej opcji ale niektóre sytuacje wymagają od nas również uwzględnienia www . Przykładem może być dodawanie rekordu do listy HSTS. Dlatego też najlepiej jest określić te dwa adresy i generować certyfikat dla obu domen. Gdybyśmy tego nie uczynili, to klienci przy przeglądaniu naszego serwisu dostaliby poniższy błąd:

letsencrypt-blad-domenta-www

Let's Encrypt, certbot i Debian backports

Większość VPS'ów oferuje różne dystrybucje linux'a, z tym, że w wersji stabilnej. Dla Debiana oznacza to zawsze przedział czasu liczony w latach. Przez taki okres czasu bardzo dużo rzeczy może się zmienić i tak jest w przypadku Let's Encrypt . Jest to dość świeży projekt i odpowiednie pakiety nie trafiły do wydania stabilnego. Dlatego też musimy się posiłkować backports'ami dodając odpowiednie adresy w pliku /etc/apt/sources.list :

deb http://ftp.debian.org/debian jessie-backports main

Aktualizujemy listy repozytoriów i instalujemy pakiet certbot, bo to przy jego pomocy będziemy generować i odnawiać certyfikaty.

Generowanie certyfikatów Let's Encrypt

Mając już zainstalowane odpowiednie pakiety, możemy przejść do generowania certyfikatów. W przypadku Apache2 można to zrobić na dwa sposoby: automatycznie lub ręcznie. My wybierzemy wersję ręczną, bo nie warto ufać automatom. Ten sposób sprowadza się do wydania w terminalu tego poniższego polecenia:

# certbot --apache certonly

Teraz musimy odpowiedzieć na szereg pytań. Pierwsze z nich dotyczy adresu email, który ma być powiązany z certyfikatem, np. na wypadek utraty:

letsencrypt-konfiguracja-apache-email

Dalej mamy zapytanie dotyczące wyboru domen w oparciu o skonfigurowane vHosty:

letsencrypt-konfiguracja-apache-vhost

W przypadku późniejszego dodawania kolejnych domen czy subdomen będzie trzeba na nowo wybrać wszystkie vHosty, co zaowocuje poniższym komunikatem:

letsencrypt-konfiguracja-apache-vhost-dodanie-domeny

I w zasadzie to wszystko, przynajmniej w przypadku generowania certyfikatu. Zróbmy sobie także backup całego katalogu /etc/letsencrypt/ , bo to tam są przechowywane wszystkie dane dotyczące certyfikatów.

Konfiguracja Apache2 pod certyfikaty Let's Encrypt

Musimy jeszcze odpowiednio skonfigurować sam serwer Apache2. W tym celu edytujemy plik /etc/apache2/mods-available/ssl.conf i zmieniamy istniejącą konfigurację dla modułu ssl . Ma ona zawierać te poniższe wpisy:

SSLProtocol       all -SSLv2 -SSLv3
#SSLCipherSuite     ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256:kEDH+AESGCM:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:AES:CAMELLIA:DES-CBC3-SHA:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:!RC4:!MD5:!PSK:!aECDH:!EDH-DSS-DES-CBC3-SHA:!EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:!KRB5-DES-CBC3-SHA
SSLCipherSuite EECDH+AESGCM:EDH+AESGCM:AES256+EECDH:AES256+EDH

SSLHonorCipherOrder   on
SSLCompression     off
SSLOptions       +StrictRequire

Następnie edytujemy plik /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf , w którym to dodajemy poniższy kod:

<VirtualHost _default_:443>
...
LogLevel info ssl:warn
LogLevel warn
CustomLog /var/log/apache2/access.log vhost_combined
ErrorLog /var/log/apache2/error.log
Header edit Set-Cookie (?i)^(.*)(;\s*secure)??((\s*;)?(.*)) "$1; Secure$3$4"
...
</VirtualHost>

Ten wpis z Header edit ma na celu wymuszenie przesyłania ciasteczek kanałem szyfrowanym przez ustawienie w nich flagi Secure.

Niżej w pliku /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf uzupełniamy dane dotyczące certyfikatów. Wskazujemy pliki zlokalizowane w katalogu /etc/letsencrypt/live/morfitronik.pl/ :

<VirtualHost _default_:443>
...
SSLCertificateFile     /etc/letsencrypt/live/morfitronik.pl/fullchain.pem
SSLCertificateKeyFile    /etc/letsencrypt/live/morfitronik.pl/privkey.pem
...
</VirtualHost>

Test certyfikatu Let's Encrypt

Pozostaje nam już tylko restart serwera Apache2 i przetestowanie szyfrowania. W tym celu odpalamy przeglądarkę i udajemy się pod adres jednej z domen, dla których wygenerowaliśmy certyfikat. Obok pola adresu powinniśmy ujrzeć zieloną kłódkę:

letsencrypt-test-certyfikat-www

Widzimy wyraźnie, że certyfikat został zweryfikowany przez Let's Encrypt.

Skoro już testujemy certyfikat, to wypadałoby także przetestować cały protokół SSL/TLS, którego obsługę mamy zaimplementowaną na serwerze. By taki test przeprowadzić, udajemy się pod ten link i wpisujemy adres domeny, którą zamierzamy poddać sprawdzeniu. W przypadku tego serwisu wyszło coś takiego:

test-https

Cykliczne odnawianie certyfikatu Let's Encrypt via cron

Certyfikat Let's Encrypt jest ważny tylko przez trzy miesiące. Nie oznacza to, że nie możemy przedłużyć certyfikatu przed datą jego wygaśnięcia. W pakiecie certbot był zawarty plik ( /etc/cron.d/certbot ) z instrukcją dla cron'a, która cyklicznie może nam ten certyfikat odnawiać. Standardowo ten proces odbywa się 2 razy dziennie. Przynajmniej tak zalecają devy Let's Encrypt . Niemniej jednak, proces odnowy nastąpi dopiero, gdy do daty wygaśnięcia certyfikatu pozostanie mniej niż 30 dni.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.