WordPress: Zmiana serwera i nazwy bloga

Spis treści

Prędzej czy później przyjdzie taki czas, że będziemy musieli porzucić stary hosting, na którym trzymamy swój blog WordPress'a. O ile samo przeniesienie całego kontentu nie powinno sprawić trudności, bo to przecież zwykłe kopiowanie plików, to zmiana struktury strony, np. katalogu głównego lub też nazwy bloga (domeny), pociąga już za sobą pewne komplikacje. W tych bardziej zaawansowanych przypadkach, zwłaszcza jeśli posiadamy niestandardową konfigurację, będzie potrzebna edycja niektórych plików WordPress'a oraz trzeba będzie zmienić szereg wpisów w bazie danych. W tym artykule zostanie opisany proces przenoszenia instalacji WordPress'a na nowy serwer wliczając w to zmianę nazwy serwisu.

Backup obecnej instalacji WordPress'a

Zanim zaczniemy cokolwiek robić, musimy utworzyć backup obecnej instalacji WordPress'a. To na wypadek, gdy coś pójdzie nie tak. Przechodzimy zatem na serwer i pakujemy katalog główny WordPress'a:

# tar -czpf morfitronix.tar.gz morfitronix/

Logujemy się również do bazy danych i robimy jej pełny zrzut do pliku. Możemy to zrobić za pomocą phpMyAdmin, WP-CLI, czy też MySQL Workbench. My skorzystamy z wp-cli . By przy jego pomocy wykonać kopię bazy danych, potrzebny będzie nam plik konfiguracyjny ~/.wp-cli/config.yml o poniższej treści:

path: /apache/morfitronix

core config:
        dbuser: user
        dbpass: pass

Zapisujemy plik i wydajemy w terminalu to poniższe polecenie:

$ wp db export baza-$(date +'%Y-%m-%d-%H-%M-%S').sql

Zatem mamy przygotowany backup bazy danych i katalogu z instalacja WordPress'a. Możemy przejść do przeniesienia bloga na inny serwer.

Zmiana serwera

W przypadku, gdy domena, nazwa bazy danych czy też struktura katalogów instalacji WordPress'a nie ulega zmianie, to w zasadzie nie mamy za dużo do roboty. Ważne jest tylko, by upewnić się, że uprawnienia do plików zgadzają się, w szczególności UID i GID. Być może będziemy potrzebować również dostosować konfigurację serwera WWW. Niemniej jednak, samo przeniesienie plików powinno wystarczyć.

Zmiana nazwy bloga (domeny)

Zmiana nazwy bloga zawsze powoduje problemy, bo ta nazwa jest uwzględniona w kilku miejscach. Jest też parę metod zmiany adresu strony. Możemy to zrobić albo za pomocą pliku wp-config.php , albo też wykonać proste zapytanie do bazy danych, np. za pomocą narzędzia wp-cli . W przypadku wykorzystania wp-cli , wystarczy, że w terminalu wpiszemy sobie to poniższe polecenie:

$ wp search-replace "https://morfitronik.lh" "https://morfitronik.pl" wp_options --dry-run

Następnie edytujemy plik wp-config.php . Na wypadek, gdyby ktoś zapomniał, znajduje się on w głównym katalogu instalacji bloga. W pliku szukamy zmiennych WP_CONTENT_URL oraz WP_PLUGIN_URL i dostosowujemy ich wartości pod kątem nowego adresu:

define( 'WP_CONTENT_URL', 'https://morfitronik.lh/wp-content' );
define( 'WP_PLUGIN_URL', 'https://morfitronik.lh/wp-content/uploads' );

Musimy jeszcze dokonać paru zmian w kwestii linków wewnętrznych naszego serwisu. Wszystkie linki, które opublikowaliśmy w postach na blogu, będą odwoływać się do starej domeny. Nie możemy jednak tak po prostu przeszukać bazy i zastąpić stare adresy nowymi. Doprowadziłoby to do problemów z serializacją danych. By tego uniknąć, musimy ponownie zaprzęgnąć do pracy wp-cli . Ważne jest, by zmienić jedynie tabelę wp_posts :

$ wp search-replace "https://morfitronik.pl" "https://morfitronik.pl" wp_posts --dry-run

Parametr --dry-run sprawi, że żadne zmiany nie zostaną poczynione. Będziemy mieli jednak wgląd w to, co tak naprawdę może zostać zmienione. W przypadku braku błędów, usuwamy parametr --dry-run i ponawiamy polecenie. Powinniśmy zobaczyć komunikat: Success: Made 797 replacements. informujący nas o powodzeniu wprowadzanych zmian.

Musimy także dostosować odpowiednio dyrektywy VirtualHost w konfiguracji Apache2 i jeśli korzystamy z pliku .htaccess , to również trzeba i go przeszukać pod kątem wystąpienia starych adresów.

Zmiana nazwy katalogu instalacyjnego WordPress'a

Opcjonalnie możemy zmienić również nazwę katalogu z instalacją bloga WordPress'a. Zwykle w tym przypadku będziemy musieli dostosować dyrektywę VirtualHost w Apache, tak by wskazywała na nowy katalog na serwerze. Ponadto, jeśli korzystamy z WP-CLI, to musimy też dostosować jego plik konfiguracyjny ~/.wp-cli/config.yml , gdzie zmieniamy linijkę z path: . Jeśli adres strony wykorzystywał nazwę starego katalogu WordPress'a, to również musimy przerobić ten adres (Settings > General). Podobnie sprawa ma się z permalink'ami (Settings > Permalinks). Problemem może także wystąpić w przypadku wszelkiego rodzaju odnośników do naszego bloga, np. obrazki. Tu mamy do czynienia z takim samym problemem co w przypadku zmiany domeny bloga. I również tutaj musimy skorzystać z wp-cli w celu zastąpienia odpowiednich nazw.

Trzeba też będzie przerobić ścieżki określonych wtyczek. Niekoniecznie musimy to robić ręcznie. Zwykle rekonfiguracja takiego plugina z panelu administracyjnego powinna załatwić sprawę. Może w niektórych przypadkach będzie trzeba wyłączyć i włączyć dany dodatek, by jego ustawienia dotyczące ścieżek zostały zresetowane. Tak czy inaczej, poniżej jest przykład dostosowania wtyczki wp-super-cache w pliku wp-config.php :

define( 'WPCACHEHOME', '/apache/morfitronik/contentcisko/wtyki/wp-super-cache/' );

Trzeba pamiętać, że wszelkie zmiany dotyczące adresu strony odbiją się bardzo negatywnie na samym serwisie. W przypadku, gdy ktoś linkuje do naszego bloga, to te łącza przestaną działać. Dlatego też, trzeba zainteresować się kwestią przekierowań i napisać odpowiednie regułki, które te żądania idące pod stare adresy przekierują automatycznie na nowe lokalizacje.

Zmiana konfiguracji bazy danych WordPress'a

Ostatnia kwestia, która została do poruszenia, to zmiana konfiguracji bazy danych. W tym przypadku zmianie może ulec użytkownik, hasło, prefiks do tabel czy też nazwa samej bazy danych. Wszystkie te w/w informacje są konfigurowane w pliku wp-config.php , a konkretnie w tych zmiennych:

define('DB_NAME', '');
define('DB_USER', '');
define('DB_PASSWORD', '');
define('DB_HOST', '');
$table_prefix  = '';
Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.