Ograniczanie zasobów procesom przez cgroups

Spis treści

Nasze komputery obecnie mają dość pokaźne zasoby obliczeniowe. Jeszcze nie tak dawno temu wyposażenie maszyny w 32 GiB pamięci RAM, czy też 8 rdzeni było czystą abstrakcją. Wydawałoby się, że te powyższe parametry zaspokoją każdego. Niemniej jednak, nie ważne jak szybki i rozbudowany będzie nasz PC, to nam zawsze będzie mało. Mamy dwa rdzenie, to chcemy cztery. Mamy cztery, to chcemy osiem, itd. Poza tym, szereg aplikacji realizuje co raz więcej zadań i staje się bardziej wymagająca z każdym mijającym rokiem. Jeśli nie przeprowadzamy modernizacji sprzętu, to może się okazać, że w niedługim czasie zabraknie nam pamięci albo pewne operacje będą wykonywane bardzo wolno. W sporej części przypadków nie obędzie się bez wymiany podzespołów ale nawet w przypadku, gdy mamy spory zapas zasobów systemowych, to poszczególne procesy rywalizują o nie ze sobą. Często bywa tak, że chcielibyśmy, aby konkretny proces wykonał się szybciej, a to pociąga za sobą, np. zmianę priorytetów w dostępie do rdzeni procesora. W linux'ie jest mechanizm zwany cgroups, który potrafi ograniczyć zasoby całym aplikacjom bez względu na to ile ona by miała procesów. W tym wpisie postaramy się przebrnąć przez proces konfiguracji tego mechanizmu i spróbujemy wyprofilować sobie nasz system.

Czym jest cgroups

Cgroups ma postać wirtualnego systemu plików, w którego skład wchodzą: blkio, cpu, cpuacct, cpusets, devices, freezer, memory, net_cls, net_prio oraz perf_event. Linki są do strony RedHat'a, bo tam jest dużo przyjemniejszy opis niż na stronie kernela.

Z grubsza moduły odpowiadają kolejno kontrolę I/O dysków, za przydział procesora, za statystyki CPU, za przydział konkretnego rdzenia i nodów pamięci, za dostęp do urządzeń, za zatrzymywanie i wznawianie procesów, za przydział pamięci i statystyki pamięci, za przypisywanie pakietom sieciowym odpowiednich klas dla kontroli ruchu (traffic control), za ustawianie priorytetu pakietom sieciowym generowanym przez określone aplikacje w oparciu o soket SO_PRIORITY i ostatnia pozycja za monitorowanie grup przy pomocy narzędzia pref .

W przeszłości debian miał pewne problemy z obsługą cgroups. Obecnie cgroups jest wykorzystywany przez systemd i nie musimy dodatkowo przeprowadzać żadnych czynności pod kątem jego konfiguracji, by podsystem cgroups został automatycznie zamontowany w katalogu /sys/fs/cgroup/ . Trzeba jednak pamiętać, że wymagane są odpowiednie moduły, które muszą być włączone w kernelu:

$ grep -i cgroup /boot/config-4.2.0-1-amd64
CONFIG_CGROUPS=y
# CONFIG_CGROUP_DEBUG is not set
CONFIG_CGROUP_FREEZER=y
CONFIG_CGROUP_DEVICE=y
CONFIG_CGROUP_CPUACCT=y
# CONFIG_CGROUP_HUGETLB is not set
CONFIG_CGROUP_PERF=y
CONFIG_CGROUP_SCHED=y
CONFIG_BLK_CGROUP=y
# CONFIG_DEBUG_BLK_CGROUP is not set
CONFIG_CGROUP_WRITEBACK=y
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CGROUP=m
CONFIG_NET_CLS_CGROUP=m
CONFIG_CGROUP_NET_PRIO=y
CONFIG_CGROUP_NET_CLASSID=y

W tym przypadku, by móc skorzystać w pełni z możliwości oferowanych przez cgroups, trzeba będzie załadować dodatkowo dwa moduły: xt_cgroup oraz cls_cgroup , oczywiście jeśli ich potrzebujemy. Najlepiej ładować je wraz ze startem systemu, dlatego też do pliku /etc/modules dopisujemy te poniższe wpisy:

xt_cgroup
cls_cgroup

W debianie musimy także dodatkowo dopisać do linijki kernela (w extlinux lub grub ) poniższy parametr umożliwiający włączenie zarządzania pamięcią w cgroups:

cgroup_enable=memory

By sprawdzić poprawność konfiguracji cgroups, posłużymy się narzędziem lxc-checkconfig dostępnym w pakiecie lxc . Po weryfikacji, pakiet lxc możemy zwyczajnie usunąć, chyba, że interesują nas kontenery LXC. Sprawdzamy zatem, czy wszystko jest w porządku. Generalnie rzecz biorąc, to wszystkie pozycje powinny nam się zapalić na zielono, tak jak to widać na fotce poniżej:

cgroups-konfiguracja-linux-debian

Operowanie na cgroups odbywa się przez identyfikację procesu i aplikowanie reguł, co do tego ile zasobów ten proces może wykorzystać. Tylko RAM można ustawić na sztywno. Pozostałe parametry nie będą limitować zasobów w taki sposób jak człowiek może przypuszczać. Jeśli ustawimy max 50% procesora pod jakiś proces, to ten proces będzie zjadał dostępne zasoby jak gdyby nigdy nic ale w przypadku obciążenia maszyny, gdy ten proces chciałby zjadać więcej niż 50%, to mu zostanie to zabronione. Dzięki temu inny proces będzie mógł wykorzystać swój przydział i nie zostanie zduszony przez żarłoczną aplikację.

Konfiguracja cgroups w systemd

W stosunku do praktycznie wszystkich demonów i usług systemowych, systemd jest w stanie dość przyzwoicie skonfigurować przydział zasobów dla tych procesów. Mamy do dyspozycji szereg opcji, które możemy umieścić w pliku .service . Wszystkie z nich można znaleźć w manualu. Poniżej zaś przykład:

[Service]
...
CPUShares=256
StartupCPUShares=256
MemoryLimit=50M
BlockIOWeight=128
...

Nie wszystkie kontrolery cgroups są jeszcze zaimplementowane. Niemniej jednak, te które są, w dużej mierze działają przyzwoicie. Więcej przykładów konfiguracji cgroups w usługach systemd można znaleźć tutaj. Generalnie rzecz biorąc, konfiguracja cgroups w systemd jest dość banalna. Problemy jednak zaczynają się gdy w grę wchodzą procesy użytkownika. Nasuwa się zatem pytanie, jak ograniczyć zasoby przeglądarkom internetowym, np. Firefox'owi?

Procesy użytkownika w cgroups

Póki co nie ma przyzwoitego rozwiązania w przypadku ograniczenia zasobów poszczególnym procesom użytkowników w systemie. Być może kiedyś taka opcja zostanie dodana. Na razie zostaje nam startowanie usług ze zdefiniowanym użytkownikiem w pliku .service , przykładowo:

[Service]
...
User=morfik
Group=p2p
...

Istnieje jeszcze inna opcja ale do jej zaimplementowania potrzebować będziemy dwóch rzeczy. Pliku konfiguracyjnego z regułami, na których to podstawie będą ograniczane zasoby, oraz demona, który będzie identyfikował procesy jak tylko te zostaną zainicjowane. W ten sposób taki demon uzupełni plik tasks o odpowiednie pid'y. By móc zastosować to rozwiązanie, potrzebujemy narzędzi z pakietu cgroup-tools . Po zainstalowaniu tego pakietu tworzymy dwie usługi dla systemd.

Plik /etc/systemd/system/cgrulesengd.service :

[Unit]
Description=CGroup Rules Engine
Documentation=man:cgrulesengd
ConditionPathIsReadWrite=/etc/cgrules.conf
DefaultDependencies=no
Requires=cgconfig.service
Before=basic.target shutdown.target
After=local-fs.target cgconfig.service
Conflicts=shutdown.target

[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/sbin/cgrulesengd -n -Q

[Install]
#WantedBy=multi-user.target
WantedBy=sysinit.target

Plik /etc/systemd/system/cgconfig.service :

[Unit]
Description=Control Group configuration service
Documentation=man:cgconfigparser man:cgclear
ConditionDirectoryNotEmpty=/sys/fs/cgroup/
ConditionPathIsReadWrite=/etc/cgconfig.conf
DefaultDependencies=no
Before=basic.target shutdown.target
After=local-fs.target
Conflicts=shutdown.target

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/usr/sbin/cgconfigparser -l /etc/cgconfig.conf
ExecStop=/usr/sbin/cgclear -l /etc/cgconfig.conf

[Install]
#WantedBy=multi-user.target
WantedBy=sysinit.target

Potrzebna jest także konfiguracja dla tych usług. Tworzymy zatem dwa dodatkowe pliki: /etc/cgconfig.conf oraz /etc/cgrules.conf .

Plik /etc/cgconfig.conf ma zawierać bloki podobne do tego poniżej:

group users/firefox {
  perm {
    task {
      uid = root;
      gid = root;
      dperm = 775;
      fperm = 664;
    }
    admin {
      uid = root;
      gid = root;
      dperm = 775;
      fperm = 664;
    }
  }
  cpu {
    cpu.shares = "512";
  }
  memory {
    memory.limit_in_bytes = 512M;
    memory.soft_limit_in_bytes = 128M;
  }
  net_cls {
    net_cls.classid = 0x00010003;
  }
}

W pliku /etc/cgrules.conf definiujemy zaś takie oto wpisy:

*:firefox      cpu,memory,net_cls  users/firefox/
*:firefox*      cpu,memory,net_cls  users/firefox/

Przeładowujemy konfigurację i odpalamy usługi:

# systemctl daemon-reload
# systemctl start cgrulesengd.service

Odpalmy teraz Firefox'a i sprawdźmy czy określone wyżej kontrolery cgroups ograniczają mu jakieś zasoby:

# cat /sys/fs/cgroup/memory/users/firefox/tasks | wc -l
43

# cat /sys/fs/cgroup/memory/users/firefox/memory.usage_in_bytes
364240896

# cat /sys/fs/cgroup/memory/users/firefox/memory.limit_in_bytes
419430400

Oraz:

# lscgroup | grep -i firefox
cpu,cpuacct:/users/firefox
net_cls,net_prio:/users/firefox
memory:/users/firefox

# cat /proc/`pidof firefox`/cgroup
9:memory:/users/firefox
8:perf_event:/
7:net_cls,net_prio:/
6:cpuset:/
5:freezer:/
4:blkio:/user.slice/user-1000.slice/session-1.scope
3:cpu,cpuacct:/users/firefox
2:devices:/user.slice
1:name=systemd:/user.slice/user-1000.slice/session-1.scope

Zatem wszystko działa w porządku.

Konfiguracja cgroups z wykorzystaniem cgrulesengd i cgconfig

W zależności od konfiguracji określonej w pliku /etc/cgconfig.conf , w różnych podsystemach będą tworzone grupy i podgrupy, którym będą nadawane okreslone ograniczenia dotyczące wykorzystania zasobów systemowych. W tym przypadku zostanie utworzona grupa główna users i jej podgrupa firefox w podsystemie cpu , memory oraz net_cls .

Ważne jest by w pliku /etc/cgconfig.conf nie umieszczać bloku mount { } , który odpowiada za montowanie określonych zasobów cgroups. Tym ma się zając systemd, a on robi to automatycznie bez naszej ingerencji.

Cały czas będzie nasłuchiwał demon cgrulesengd , który zidentyfikuje konkretne procesy w oparciu o konfigurację w pliku /etc/cgrules.conf . Dla przypomnienia, przykładowa linijka w nim wygląda następująco:

*:firefox      cpu,memory,net_cls  users/firefox/

Pierwsza kolumna może się składać z użytkownika, w tym przypadku * odnosi się do wszystkich użytkowników w systemie. Może być także określona grupa za pomocą @ , przykładowo @users . Proces nie jest wymagany ale można go sprecyzować po : w formie pełnej ścieżki do programu albo nazwy procesu widocznego, np. w ps . Następna kolumna odpowiada za moduły cgroups, do których proces będzie przypisywany. Jeśli proces ma być przypisany do wszystkich podsystemów cgroups, można posłużyć się * . Ostatnia kolumna odnosi się do grupy, czyli tam gdzie plik tasks się powinien znajdować. To ten plik będzie uzupełniany przez cgrulesengd .

Uprawnienia do plików w /sys/fs/cgroup/

Możemy nadawać uprawnienia do plików, które będą tworzone w katalogu /sys/fs/cgroup/ . Możemy ustawić nie tylko prawa zapisu i odczytu ale także zmienić grupę i właściciela. Poniżej dla przypomnienia stosowny kod:

perm {
   task {
      uid = root;
      gid = root;
      dperm = 775;
      fperm = 664;
   }
   admin {
      uid = root;
      gid = root;
      dperm = 775;
      fperm = 664;
   }
}

Blok tasks tyczy się plików tasks w konkretnej podgrupie. Czasami może się zdarzyć tak, że chcemy, by konkretny użytkownik (czy też grupa) był w stanie ten plik zapisywać. Z kolei blok admin odpowiada za użytkownika, który będzie administrował tą grupą. Prawa do katalogów i plików w takiej grupie określamy zaś przez dperm i fperm . Można także wywołać cgconfigparser z opcją -s 1664 w usłudze systemd. Te uprawnienia nie przechodzą na podgrupy.

Dalej w pliku /etc/cgrules.conf są już definiowane bloki dotyczące konkretnych podsystemów cgroups, które zawierają parametry i przypisane im wartości. Parametry noszą nazwę konkretnego pliku, które można podejrzeć zaglądając do katalogu /sys/fs/cgroup/ .

Limitowanie czasu procesora

W przypadku pliku cpu.shares , wartość 512 oznacza 512/1024, czyli około 1/2 czasu procesora. Domyślną wartością dla wszystkich procesów jest 1024 i tą wartością można się dowolnie bawić. Jeśli ustawimy więcej niż 1024, np. 2048, proces dostałby 2/3 czasu procesora w przypadku wysokiego obciążenia maszyny, bo 2048+1024=3072 i 2048/3072=2/3 . Oczywiście to wszystko przy założeniu, że tylko dwa procesy by wykorzystywały procesor w 100% ale życie jest trochę bardziej skompilowane.

Trzeba uważać trochę w przypadku podgrup. Grupa główna, podobnie jak i podgrupy, może mieć własny przydział procesora. W takim przypadku jego czas będzie liczony trochę inaczej. Dla uproszczenia, załóżmy, że mamy 2 grupy główne: A oraz B , które mają cpu.shares odpowiednio 1024 i 2048. Grupa A ma dwie podgrupy A1 i A2 , a grupa B ma tylko jedną podgrupę B1 . Te podgrupy zaś mają następujące wartości w cpu.shares : 512, 1024 i 2048 . Jak się rozłoży czas procesora przy maksymalnym obciążeniu? Najpierw analizujemy grupy główne, czas procesora na te grupy rozłoży się w stosunku 1/3 i 2/3, odpowiednio dla grup A i B (1024+2048=3072, 1024/3072 oraz 2048/3072).

Teraz podgrupy. Jeśli w grupie A nie będzie żadnych procesów (mogą być ale załóżmy, że nie ma), to procesor przypadnie w 1/3 na grupę A1 i w 2/3 na grupę A2 (512/(512+1024) oraz 1024/(512+1024) Jeśliby były jakieś procesy w grupie A, to rozkład mocy procesora przybrałby następującą postać: dla grupy A 2/5 , dla A1 1/5 i dla A2 2/5 . Czemu tak? trzeba wziąć pod uwagę przydziały wszystkich trzech grup (grupy głównej i dwóch podgrup), co daje nam 1024 ( A ) + 512 ( A1 ) + 1024 ( A2 ) = 2560 i odpowiednio 1024/2560 , 512/2560 , 1024/2560, co daje 2/5, 1/5 i 2/5 . To tyle jeśli chodzi o grupę A , została jeszcze grupa B .

W grupie B jest tylko jedna podgrupa B1 i w przypadku, gdy procesy będą tylko w podgrupie B1 , cały przydział procesora jej przypadnie. Gdyby procesy także były w grupie B , podział procka rozłoży się 1/2 dla B i 1/2 dla B1 , bo obie mają takie same wartości cpu.shares (2048).

I chyba najbardziej złożony model, który można by rozpisać, biorąc pod uwagę powyższy przykład, czyli gdy procesy trafiają do grup A , A1 , A2 , B oraz B1 . Jak w takim przypadku rozłoży się czas procesora? Jak już wiemy, grupy A i B podzielą procesor w stosunku 1/3 i 2/3. Rozkład w grupie A wynosi 2/5, 1/5 i 2/5. Mnożymy to przez ratio wyższej grupy (1/3) i dostajemy wartości 2/15, 1/15 i 2/15. Łącznie daje nam to 5/15, czyli 1/3. Podobnie postępujemy z grupami B i B1 , które mają współczynniki przydziału 1/2 i 1/2, mnożymy przez ratio 2/3, co daje 2/6 i 2/6, razem 4/6=2/3 . Jako, że 1/3+2/3=1, to wszystko się zgadza. Jeszcze dajemy to na wspólny mianownik 90 (6*15) i mamy współczynniki 12/90, 6/90, 12/90, 30/90 i 30/90, odpowiednio dla A , A1 , A2 , B i B1 . Łącznie również 1. Przykład zaczerpnięty z tej strony ale odrobinę został zmieniony.

Trzeba jeszcze tylko pamiętać, że cpu.shares odnosi się do całego procesora, czyli wszystkich rdzeni. Jeśli będzie ustawimy przydział, powiedzmy 512, to na dwurdzeniowym procesorze, proces mógłby zjeść jeden rdzeń w pełni.

Limitowanie zasobów pamięci RAM

Następny użyty kontroler to memory.limit_in_bytes. Ustawia on limit pamięci dla grupy i w tym przypadku jest to 300 MiB. Po przekroczeniu tej wartości, dane będą zrzucane do SWAP. Dalej mamy memory.soft_limit_in_bytes . Ten parametr jest podobny do tego powyżej i ma znaczenie głównie przy zbyt dużym wykorzystaniu pamięci RAM, czyli, gdy brakuje zasobów. W takim przypadku trzeba będzie zwolnić zasoby pamięci. To, które zostaną zwolnione, zależy od tego parametru właśnie. W tym przypadku, na pierwszy ogień pójdzie 128 MiB tego procesu. Przez zwolnienie, ma się rozumieć, że dane trafią do SWAP, a nie, że wylecą permanentnie z pamięci.

Jeśli ktoś jest ciekaw jak prezentują się statystyki pamięci, może je podejrzeć w dwóch poniższych plikach:

# cat /proc/`pidof firefox`/status
# cat /sys/fs/cgroup/memory/users/firefox/memory.stat

W tych plikach są również zawarte informacje na temat tego ile dany proces zajmuje miejsca w SWAP'ie.

Oznaczanie pakietów sieciowych

Ostatnim użytym kontrolerem cgroups jest net_cls.classid. Moduł net_cls odpowiada za nadawanie pakietom sieciowym odpowiednich klas, które są używane przy kontroli ruchu sieciowego (traffic control). Jeśli chodzi o Firefox'a, ta aplikacja korzysta z internetu i przydałoby się odrobinę kontrolować jej ruch. W tym celu nadawany jest ID grupy pakietom tworzonym przez procesy Firefox'a. Oznaczenie 0x00010003 jest zapisem hexalnym i w jego skład wchodzą dwie liczby: 0001 oraz 0003. Po przeliczeniu tego na system decymalny otrzymujemy 1 i 3, które narzędzie tc traktuje jako grupę 1:3 i tam właśnie wysyła pakiety, którym można nadać wyższy priorytet, określić przepustowość i tego podobne rzeczy. Jeśli nie mamy pojęcia czym jest kształtowanie ruchu sieciowego, to raczej nie potrzebujemy tego parametru.

Błędy

I to w zasadzie tyle jeśli chodzi o implementację cgroups w debianie. W przypadku, gdyby coś nie działało, to można użyć poniższych poleceń w celu sprawdzenia czy cgroups jest poprawnie montowany, w których miejscach i czy procesy są przypisane do odpowiednich grup. I tak, np. sprawdźmy czy jest coś w ogóle łapane przez cgroups:

# lscgroup | grep -i firefox
cpu,cpuacct:/users/firefox
net_cls,net_prio:/users/firefox
memory:/users/firefox

Jak widać powyżej, grupy są utworzone prawidłowo i cgroups je widzi w strukturze katalogów. Jeśli jednak byśmy mieli więcej aplikacji kontrolowanych przez cgroups, możemy ograniczyć się do wyszukania konkretnego procesu i sprawdzenia czy z nim jest wszystko w porządku. W tym celu trzeba odszukać pid w katalogu /proc/ :

# cat /proc/`pidof firefox`/cgroup
9:memory:/users/firefox
8:perf_event:/
7:net_cls,net_prio:/users/firefox
6:cpuset:/
5:freezer:/
4:blkio:/user.slice/user-1000.slice/session-1.scope
3:cpu,cpuacct:/users/firefox
2:devices:/user.slice
1:name=systemd:/user.slice/user-1000.slice/session-1.scope

Jeśli nie wiemy czy wirtualny system plików cgroups jest w ogóle montowany, możemy to sprawdzić przez:

# lssubsys -am
cpuset /sys/fs/cgroup/cpuset
cpu,cpuacct /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct
blkio /sys/fs/cgroup/blkio
memory /sys/fs/cgroup/memory
devices /sys/fs/cgroup/devices
freezer /sys/fs/cgroup/freezer
net_cls,net_prio /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio
perf_event /sys/fs/cgroup/perf_event

Jeśli chcemy mieć trochę więcej info, możemy odpytać /proc/mounts . Zaś informacje na temat dostępnych podsystemów cgroups i ich hierarchii można odnaleźć pod /proc/cgroups .

Jeśli problem leży gdzieś indziej i powyższe polecenia zwracają pożądane wartości, być może problem tkwi w demonie cgrulesengd . Najlepszym wyjściem jest sprawdzenie czy, aby na pewno pid'y procesów trafiają do plików tasks . W przypadku ich braku, oznacza to, że demon albo nie działa, albo jest źle skonfigurowany. W takiej sytuacji najlepiej jest uruchomić tego demona ręcznie z opcjami -v -d -f /var/log/cgrulesengd .

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.