Jak wymusić sprawdzenie systemu plików w systemd

Spis treści

Jakiś czas temu opisywałem jak w systemach linux'owych przeprowadzić sprawdzenie systemu plików pod kątem ewentualnych błędów. Był tam poświęcony kawałek na temat ręcznego wymuszenia takiego skanowania. Ten sposób, który został opisany w tamtym wpisie działa wyśmienicie w przypadku sysvinit. Natomiast przy systemd mogą pojawić się pewne problemy, w efekcie czego nie będziemy w stanie wymusić skanowania pewnych partycji. Generalnie to rozchodzi się o tę główną, na której znajduje się system plików / . Postanowiłem się przyjrzeć nieco temu mechanizmowi i sprawdzić czy faktycznie nic nie da się zrobić i czy musimy czekać pełną ilość cykli startu systemu, by ten system plików został przez niego przeskanowany automatycznie.

Kiedy kernel stara się wymusić sprawdzanie systemu plików

Kernel linux'a jest w stanie oszacować integralność danych w określonym systemie plików na podstawie informacji zawartych w superbloku. Te informacje możemy uzyskać przy pomocy tune2fs -l , bądź też i dumpe2fs . Nas tutaj interesują generalnie dwa parametry. Jeden z nich odpowiada za limit cykli montowań systemu plików, a drugi zaś zwraca informację na temat tego ile razy już ten system plików został zamontowany, poniżej przykład:

# tune2fs -l /dev/sda2 | grep -i "mount count"
Mount count:       3
Maximum mount count:   30

Gdy te dwie wartości zrównają się, kernel zainicjuje sprawdzanie systemu plików. Co jednak w przypadku, gdy chcielibyśmy przyśpieszyć nieco ten proces? Nie pomoże nam utworzenie pliku forcefsck w katalogu / , ani też zresetowanie maszyny przy pomocy shutdown -rF now . Możemy jednak skorzystać z kilku rozwiązań, które są w stanie wymusić skanowanie systemu plików praktycznie niezależnie od posiadanego init'u.

Obniżenie wartości parametru "Maximum mount count"

Jednym z tych bardziej niezalecanych rozwiązań jest obniżenie wartości parametru Maximum mount count , którą widzieliśmy wyżej w informacjach zawartych w superbloku. Im ta wartość będzie mniejsza, tym częściej system plików będzie skanowany. W przypadku obniżenia jej do 1 , kernel będzie skanował system plików przy każdym uruchomieniu systemu. By obniżyć tę wartość, posłużymy się narzędziem tune2fs , gdzie w opcji -c określamy maksymalną ilość montowań, przykładowo:

# tune2fs -c 5 /dev/sda2

Oczywiście to nie jest dokładnie to o co nam chodzi, czyli o wymuszenie sprawdzania systemu plików ale tak czy inaczej, ten parametr dobrze jest sobie dostosować w zależności od częstości ponownego uruchamiania komputera.

Zwiększenie wartości parametru "Mount count"

Jeśli chodzi zaś o parametr Mount count , to przy jego pomocy jesteśmy w stanie oszukać kernel. Wystarczy ustawić tutaj większą wartość niż jest określona w Maximum mount count . Wtedy podczas startu systemu, ten zobaczy, że licznik wybił już określoną ilość cykli i wymusi skanowanie systemu plików. Do przestawienia wartości tego parametru również wykorzystamy tune2fs , z tym, że tym razem skorzystamy z przełącznika -C , przykładowo:

# tune2fs -C 40 /dev/sda2

Po resetowaniu maszyny, ten współczynnik zostanie wyzerowany.

Oznaczenie systemu plików jako "dirty"

Generalnie rzecz biorąc, system plików jest skanowany w trzech przypadkach. Gdy licznik dobije do wartości granicznej (opisane powyżej), gdy użytkownik wymusi skanowanie (to odpada przy systemd), oraz gdy system plików zostanie niepoprawnie odmontowany. W tym ostatnim przypadku jest mu ustawiana flaga dirty . Gdy kernel będzie próbował zamontować taki system plików, to automatycznie powinien go przeskanować. Jakby nie patrzeć, w taki sposób oznaczony system plików prawie na pewno zawiera błędy. Jak zatem oznaczyć dany system plików jako dirty i wymusić jego skanowanie?

W przypadku systemu plików ext4 możemy posłużyć się narzędziem debugfs . Logujemy się zatem na użytkownika root i wpisujemy w terminalu te poniższe polecenia:

# debugfs
debugfs 1.42.13 (17-May-2015)
debugfs: open -w /dev/sda2
debugfs: set_super_value 2
debugfs: close

Przy pomocy set_super_value zmieniliśmy stan ( state ) systemu plików. Do wyboru mamy trzy wartości: 0 (not clean), 1 (clean) oraz 2 (not clean with errors). Po zmianie wartości, możemy sprawdzić czy została ona poprawnie ustawiona przy pomocy tego poniższego polecenia:

# tune2fs -l /dev/sda2 | grep state
Filesystem state:     not clean with errors

Pamiętajmy by zmiany stanu systemu plików dokonywać jedynie gdy ten nie jest zamontowany. Jeśli chcemy w ten sposób wymusić sprawdzanie systemu plików podczas fazy boot, to wystarczy przestawić stan na 0 lub 2 . Poniżej zaś jest log, w którym możemy zaobserwować, że system wymusił sprawdzenie w obu tych przypadkach:

systemd-fsck[1308]: kabi was not cleanly unmounted, check forced.
systemd-fsck[1320]: grafi contains a file system with errors, check forced.

Parametry kernela fsck.mode oraz fsck.repair

Przeglądając jeszcze manual dotyczący systemd-fsck@.service natrafiłem na dwa ciekawe parametry: fsck.mode oraz fsck.repair . Z opisu wychodzi na to, że przy pomocy fsck.mode jesteśmy w stanie manipulować zachowaniem mechanizmu sprawdzania systemu plików i możemy wymusić ( force ), pominąć ( skip ) lub zostawić domyślne ustawienia ( auto ). Z kolei przy pomocy parametru fsck.repair możemy określić czy i jakie błędy kernel ma naprawiać. Mamy tutaj do wyboru preen (naprawia łatwe błędy), yes (naprawia wszystkie błędy) oraz no (nie naprawia błędów w ogóle). Oba te parametry dodajemy oczywiście w konfiguracji bootloader'a.

Problem z tymi parametrami jest taki, że nie da rady za ich pomocą wymusić sprawdzenia głównego systemu plików ( / ) , bo ten zwraca coś w stylu:

# systemctl status systemd-fsck-root.service
...
Condition: start condition failed at Fri 2015-12-04 19:33:20 CET; 13min ago
      ConditionPathExists=!/run/initramfs/fsck-root was not met
...

Zdaje się, że nie tylko ja mam taki problem.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.