Konfiguracja WISP w OpenWRT (tryb STA + AP)

Spis treści

Routery wyposażone w firmware OpenWRT mają tę zaletę, że ich bezprzewodowe karty sieciowe można w miarę dowolnie sobie skonfigurować. Oryginalne oprogramowanie producenta takiego sprzętu zwykle nie umożliwia nam przełączenia kart routera w inny tryb niż AP (Access Point). W OpenWRT możemy ustawić praktycznie dowolny tryb, o ile pozwala na to sterownik karty WiFi. W ten sposób możemy aktywować, np. tryb MONITOR. W tym wpisie jednak będzie nas interesował tryb STA (STATION), czyli postaramy się przełączyć karty WiFi routera w tryb klienta. Jest to bardzo przydatna opcja w przypadku, gdy mamy do czynienia z Wireless Internet Service Provider (WISP), czyli bezprzewodowymi dostawcami internetu.

Dwa sposoby konfiguracji trybu STA na routerze

Tryb STA na routerze możemy skonfigurować na dwa sposoby. Pierwszy z nich dotyczy sytuacji, gdzie komputery w sieci lokalnej są podłączone do routera tylko za pomocą przewodu. W tym przypadku wystarczy nam standardowy tryb STA, który umożliwi podłączenie się routera do sieci bezprzewodowej naszego WISP ale nie będziemy mogli się podłączyć po WiFi z samym routerem. Drugi sposób z kolei zakłada skonfigurowanie trybu STA dodatkowo w stosunku do już uprzednio skonfigurowanego trybu AP na routerze. W tym przypadku, zachowamy możliwość podłączania urządzeń w sieci po WiFi. Poniżej są opisane obydwa sposoby.

Konfiguracja standardowego trybu STA

Konfiguracja standardowego trybu STA sprowadza się do edycji dwóch plików: /etc/config/network oraz /etc/config/wireless . Przejdźmy zatem do edycji pliku /etc/config/network , w którym to musimy przepisać bloki odpowiadające za interfejsy LAN i WAN do poniższej postaci:

config interface 'lan'
  option ifname   'eth0.1'
  option force_link '1'
  option type    'bridge'
  option proto   'static'
  option ipaddr   '192.168.2.1'
  option netmask  '255.255.255.0'
  option ip6assign '60'

config interface 'wan'
#  option ifname 'eth0.2'
  option proto 'dhcp'

config interface 'wan6'
#  option ifname 'eth0.2'
  option proto 'dhcpv6'

W bloku config interface 'lan' określiliśmy standardową konfigurację sieci lokalnej. W przypadku dwóch ostatnich bloków odpowiadających za konfigurację interfejsu WAN, musimy usunąć lub wykomentować opcję ifname , która przypisuje interfejs przewodowy.

Natomiast jeśli chodzi o plik /etc/config/wireless , to przepisujemy go do poniższej postaci:

config wifi-device 'radio0'
  option type   'mac80211'
  option hwmode  '11g'
  option path   'platform/ar934x_wmac'
  option htmode  'HT20'
  option disabled '0'
  option country 'PL'

config wifi-iface 'sta'
  option 'device'   'radio0'
  option 'network'  'wan'
  option 'mode'    'sta'
  option 'ssid'    'Ever_Vigilant'
  option 'encryption' 'psk2'
  option 'key'    'haslo'

Kluczowe w bloku config wifi-iface jest przestawienie opcji network z lan na wan . Podobnie w opcji mode ustawiamy sta zamiast ap . Z kolei ssid , encryption oraz key konfigurujemy zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od naszego WISP. Zapisujemy plik i restartujemy router. Po wystartowaniu, router powinien nawiązać połączenie bezprzewodowe z WISP. Możemy się o tym przekonać podglądając log systemowy via logread . Interfejsowi sieciowemu (w tym przypadku wlan0 ) powinna też zostać nadana odpowiednia adresacja. Możemy to sprawdzić przez ifconfig lub też ip :

openwrt-wisp-tryb-sta-interfejs-wlan0

Konfiguracja trybu STA równolegle z trybem AP

Nieco bardziej zaawansowanym mechanizmem jest tryb STA w połączeniu z AP. W tym przypadku, maszyny w sieci domowej mogą zostać podłączone do routera zarówno za pomocą przewodu jak i bezprzewodowo. Podobnie jak w przypadku standardowego trybu STA, edytujemy plik /etc/config/network i przepisujemy go do poniższej postaci:

config interface 'lan'
  option ifname   'eth0.1'
  option force_link '1'
  option type    'bridge'
  option proto   'static'
  option ipaddr   '192.168.2.1'
  option netmask  '255.255.255.0'
  option ip6assign '60'

config interface 'wan'
#  option ifname 'eth0.2'
  option proto 'dhcp'

config interface 'wan6'
#  option ifname 'eth0.2'
  option proto 'dhcpv6'

Teraz w pliku /etc/config/wireless musimy utworzyć trzy bloki: jeden config 'wifi-device' oraz dwa config 'wifi-iface' (po jednym dla trybu STA i AP):

config wifi-device 'radio0'
  option type 'mac80211'
  option path 'platform/ar934x_wmac'
  option country 'PL'
  option channel '11'
  option hwmode '11g'
  option htmode 'HT20'
  option disabled '0'

config wifi-iface 'ap'
  option 'device'   'radio0'
  option 'mode'    'ap'
  option 'network'  'lan'
  option 'ssid'    'OpenWRT'
  option 'encryption' 'psk2'
  option 'key'    'haslo'

config wifi-iface 'sta'
  option 'device'   'radio0'
  option 'network'  'wan'
  option 'mode'    'sta'
  option 'ssid'    'Ever_Vigilant'
  option 'encryption' 'psk2'
  option 'key'    'haslo'

I to w zasadzie cała robota. Po restarcie routera, połączenie z WISP powinno zostać ustanowione, a my możemy podłączać się do routera w wygodny nam sposób. Zarówno tryb STA jak i AP powinny być widoczne w iwinfo :

openwrt-wisp-tryb-sta-ap-iwinfo

Konfiguracja switch'a

Standardowo switch routera jest podzielony na jeden port WAN i cztery porty LAN. W obecnej sytuacji, tj. gdy korzystamy z trybu STA na routerze i zamierzamy się łączyć jedynie bezprzewodowo z naszym WISP, to ten jeden port WAN jest nam kompletnie zbędny. W efekcie możemy do routera połączyć przewodowo maksymalnie cztery urządzenia. Jeśli potrzebujemy wszystkich pięciu gniazdek, to możemy albo podzielić sobie inaczej switch (jeśli jest taka możliwość), albo nieco inaczej skonfigurować interfejsy w pliku /etc/config/network . W tym przypadku, router ma przypisany interfejs eth0.1 jako LAN oraz interfejs eth0.2 jako WAN. Zatem plik /etc/config/network powinien zostać przepisany do poniższej postaci:

config interface 'lan'
  option ifname   'eth0.1 eth0.2'
  option force_link '1'
  option type    'bridge'
  option proto   'static'
  option ipaddr   '192.168.2.1'
  option netmask  '255.255.255.0'
  option ip6assign '60'

W taki sposób po restarcie routera, wirtualny interfejs mostka ( br-lan ) powinien uwzględniać dwa interfejsy sieciowe eth0.1 oraz eth0.2 (łącznie 5 gniazdek zamiast standardowych 4). Możemy to zweryfikować przy pomocy narzędzia brctl :

openwrt-wisp-tryb-sta-mostek

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.