Podział switch'a na kilka VLAN'ów w OpenWRT

Spis treści

Każdy router ma w swoim wyposażeniu switch, czyli przełącznik umożliwiający rozdzielenie sygnału na kilka portów. W ten sposób przy pomocy przewodu możemy podłączyć więcej komputerów niż by to miało miejsce w przypadku posiadania tylko jednego gniazda RJ-45. Na oryginalnym firmware zwykle nie mamy możliwości dodatkowej konfiguracji switch'a. Z kolei ta co jest, oferuje nam jedynie jeden port WAN i kilka portów dla podłączenia komputerów w sieci lokalnej. Jeśli jednak pokusilibyśmy się o wgranie OpenWRT na nasz router, to będziemy mieli możliwość zarządzania konfiguracją switch'a. W ten sposób będziemy mogli tworzyć dowolne konfiguracje portów (VLAN), wliczając w to utworzenie, np. kilku portów WAN. Tego typu rozwiązanie może się przydać do bardziej zaawansowanych konfiguracji sieciowych, np. failover łącza czy load balancing w przypadku, gdy posiadamy kilku ISP i chcemy wykorzystać w pełni łącze oferowane przez te podmioty.

Domyślna konfiguracja switch'a

Przede wszystkim należy powiedzieć, że nie każdy switch jest programowalny. Jeśli trafimy na taki, to OpenWRT nam nie pomoże w jego podziale. Zbierzmy zatem trochę informacji na temat domyślnej konfiguracji przełącznika, który jest w routerze. W tym celu pomoże nam polecenie swconfig. Przy jego pomocy najpierw ustalamy nazwę przełącznika:

# swconfig list
Found: switch0 - ag71xx-mdio.0

W tym przypadku jest to switch0 . Dostępne opcje dla tego switch'a możemy uzyskać wydając w terminalu to poniższe polecenie:

# swconfig dev switch0 help
switch0: ag71xx-mdio.0(Atheros AR8327), ports: 7 (cpu @ 0), vlans: 128
   --switch
    Attribute 1 (int): enable_vlan (Enable VLAN mode)
    Attribute 2 (none): reset_mibs (Reset all MIB counters)
    Attribute 3 (int): enable_mirror_rx (Enable mirroring of RX packets)
    Attribute 4 (int): enable_mirror_tx (Enable mirroring of TX packets)
    Attribute 5 (int): mirror_monitor_port (Mirror monitor port)
    Attribute 6 (int): mirror_source_port (Mirror source port)
    Attribute 7 (string): arl_table (Get ARL table)
    Attribute 8 (none): apply (Activate changes in the hardware)
    Attribute 9 (none): reset (Reset the switch)
   --vlan
    Attribute 1 (int): vid (VLAN ID (0-4094))
    Attribute 2 (ports): ports (VLAN port mapping)
   --port
    Attribute 1 (none): reset_mib (Reset single port MIB counters)
    Attribute 2 (string): mib (Get port's MIB counters)
    Attribute 3 (int): enable_eee (Enable EEE PHY sleep mode)
    Attribute 4 (int): pvid (Primary VLAN ID)
    Attribute 5 (string): link (Get port link information)

Wyżej mamy podział na opcje dotyczące konfiguracji samego switch'a ( switch ), VLAN'ów ( vlan ) oraz portów ( port ). Na tych parametrach operujemy przy pomocy set oraz get , przykładowo:

# swconfig dev switch0 get enable_vlan
# swconfig dev switch0 get arl_table
# swconfig dev switch0 vlan 1 get ports
# swconfig dev switch0 port 4 set disable 1
# swconfig dev switch0 set apply

Pełną konfigurację switch'a możemy uzyskać wpisując poniższe polecenie:

# swconfig dev switch0 show
Global attributes:
    enable_vlan: 1
    enable_mirror_rx: 0
    enable_mirror_tx: 0
    mirror_monitor_port: 0
    mirror_source_port: 0
    arl_table: address resolution table
Port 0: MAC c4:6e:1f:95:ef:fe
Port 1: MAC 00:17:10:89:06:03
Port 3: MAC 3c:4a:92:00:4c:5b
Port 6: MAC c4:6e:1f:95:ef:ff

Port 0:
...
    pvid: 1
    link: port:0 link:up speed:1000baseT full-duplex txflow rxflow
Port 1:
...
    pvid: 2
    link: port:1 link:up speed:1000baseT full-duplex auto
Port 2:
...
    pvid: 1
    link: port:2 link:down
Port 3:
...
    pvid: 1
    link: port:3 link:up speed:1000baseT full-duplex txflow rxflow eee100 eee1000 auto
Port 4:
...
    pvid: 1
    link: port:4 link:down
Port 5:
...
    pvid: 1
    link: port:5 link:down
Port 6:
...
    pvid: 2
    link: port:6 link:up speed:1000baseT full-duplex txflow rxflow
VLAN 1:
    vid: 1
    ports: 0 2 3 4 5
VLAN 2:
    vid: 2
    ports: 1 6

Ta powyższa konfiguracja switch'a jest domyślną dla routera TP-LINK Archer C7 v2. Przeanalizujmy zatem ten log. Przede wszystkim został on skrócony dla czytelności. To co zostało wycięte, to statystyki każdego z portu switch'a. Ten przełącznik jest podzielony na dwa VLAN'y: VLAN 1 (vid 1) oraz VLAN 2 (vid 2). Poniżej mamy fotkę tego routera, która pokazuje jego panel tylni:

router-switch-vlan-openwrt

Port oznaczony na niebiesko to VLAN 2 (WAN). Z kolei porty oznaczone na pomarańczowo, to VLAN 1 (LAN). Na wiki OpenWRT można znaleźć trochę pożytecznych informacji na temat samej konfiguracji switch'a, jak i jego portów. Tak dla przykładu, powyższy router ma rozpisane porty w następujący sposób: 0 eth1, 1 WAN, 2 LAN1, 3 LAN2, 4 LAN3, 5 LAN4, 6 eth0. Z tym, że na panelu jest 5 gniazdek, a nie 7. Jeśli się przyjrzymy nieco uważniej, to porty od LAN (te pomarańczowe) mają dodatkowy numerek 0 , podczas gdy port WAN ma przypisaną 6 . Zarówno eth0 jak i eth1 odpowiadają interfejsom routera, które są widoczne w systemie, np. przy wydawaniu polecenia ifconfig . Zatem wiemy, który z tych dwóch interfejsów będzie obsługiwał połączenie z internetem, a który sieć lokalną. Z reguły tylko interfejs WAN będzie miał przypisany adres IP, bo interfejs LAN jest zwykle spięty mostem (bridge) z interfejsami bezprzewodowymi WLAN. W ten sposób wszystkie interfejsy poza WAN są spięte razem i temu w systemie mamy dodatkowo interfejs wirtualny br-lan i to on dostaje adres IP po stronie LAN.

Konfiguracja switch'a w OpenWRT

Konfiguracja switch'a w OpenWRT obywa się przez plik /etc/config/network . To jakie wpisy tam zastaniemy zależy w dużej mierze od modelu routera i zastosowanego w nim przełącznika. W tym przypadku domyślna konfiguracja wygląda następująco:

config switch
  option name 'switch0'
  option reset '1'
  option enable_vlan '1'

config switch_vlan
  option device 'switch0'
  option vlan '1'
  option ports '0 2 3 4 5'

config switch_vlan
  option device 'switch0'
  option vlan '2'
  option ports '1 6'

Blok config switch odpowiada za konfigurację podstawowych parametrów przełącznika. Mamy tam opcję enable_vlan , która umożliwia grupowania portów, tak by uzyskać różne interfejsy w systemie i móc na ich podstawie odpowiednio zarządzać ruchem, który przez ten switch przechodzi. Sekcje config switch_vlan konfigurują VLAN'y. Domyślnie w tym routerze mamy dwa, oznaczone odpowiednio 1 i 2 przy pomocy opcji vlan . Trzeba pamiętać o tym, że na podstawie opcji vlan interfejsy sieciowe będą odpowiednio nazywane w przypadku, gdy będziemy chcieli zrezygnować z domyślnej konfiguracji switch'a. W przypadku opcji ports czasem możemy się spotkać z literką t dopisaną do portu, np. 0t . Jeśli widzimy ją przy jakimś porcie, to pakiety wychodzące z tego portu będą tagowane odpowiednim numerem vid , który możemy odczytać z swconfig . W tym przypadku pakiety nie są tagowane, bo nie ma takiej potrzeby.

Konfiguracja VLAN na dwa porty WAN

Załóżmy teraz, że chcemy aby nasz router posiadał dwa porty WAN. Domyślnie jednak posiada tylko jeden. W takim przypadku trzeba by wyodrębnić jeden port z tych oznaczonych na pomarańczowo (na obrazku wyżej) i zrobić z niego osobny VLAN. Porty LAN są spięte z portem 0 i mają interfejs eth1 . Jeśli podzielimy ten interfejs na dwa VLAN'y (lub więcej), jego nazwa również ulegnie zmianie na eth1.x , gdzie x to numer określony w opcji vlan w pliku /etc/config/network . By wyodrębnić port i zrobić z niego drugi WAN, przerabiamy nieco konfigurację switch'a do poniższej postaci:

config switch
  option name 'switch0'
  option reset '1'
  option enable_vlan '1'

config switch_vlan
  option device 'switch0'
  option vlan '1'
  option ports '0t 3 4 5'

config switch_vlan
  option device 'switch0'
  option vlan '2'
  option ports '1 6'

config switch_vlan
  option device 'switch0'
  option vlan '3'
  option ports '0t 2'

Mamy utworzoną dodatkową sekcję switch_vlan o numerze vid 3 , w której to widnieją dwa porty 0 i 2 . Ten port 2 został usunięty z VLAN'u 1 . W ten sposób mamy 3 VLAN'y, z których dwa dzielą jeden interfejs i ruch z tych dwóch VLAN'ów trzeba otagować. Stąd 0t w obu VLAN'ach. Tak otagowane pakiety będą miały numerki 1 i 3 , w zależności od tego, z którego VLAN'u pochodzą i tylko ten VLAN będzie w stanie odebrać takie pakiety. W ten sposób system stworzy dwa dodatkowe interfejsy wirtualne eth1.1 oraz eth1.3 i to one będą brane pod uwagę przy dalszej konfiguracji, zatem trzeba zmienić nieco ustawienia sieci na routerze.

W tym przypadku jeden z tych VLAN'ów, ten z większa ilością portów, będzie obsługiwał sieć lokalną. Zatem, musimy przepisać odpowiedni blok w pliku /etc/config/network :

config interface 'lan'
#  option ifname 'eth1'
  option ifname 'eth1.1'
...

Dodatkowo musimy dopisać blok z konfiguracją dla nowego interfejsu eth1.3 oraz, jeśli potrzebujemy, blok z konfiguracją dla protokołu IPv^:

config interface 'wan3'
  option ifname 'eth1.3'
  option proto 'dhcp'

config interface 'wan3_6'
  option ifname 'eth1.3'
  option proto 'dhcpv6'

Teraz w pliku /etc/config/dhcp definiujemy, że nie chcemy by dnsmasq interesował się nowym interfejsem, jako że jest to interfejs WAN. Dopisujemy tam poniższy blok:

config dhcp 'wan3'
  option interface 'wan3'
  option ignore '1'

Po zresetowaniu routera, w systemie powinny być widoczne dodatkowe interfejsy:

switch-podzial-vlan-openwrt-wan

Jeśli się przyjrzymy adresom MAC jakie widnieją przy interfejsach eth1, eth1.1 oraz eth1.3 , to zauważymy, że są one takie same. Niemniej jednak, w takiej konfiguracji switch'a to niczemu nie przeszkadza. Naturalnie można zmienić sobie MAC interfejsów, choć nie jest to wymagane. Jeśli jednak chcemy to zrobić, to w pliku /etc/config/network w sekcji dla nowego interfejsu dodajemy poniższą linijkę:

config interface 'wan3'
...
  option macaddr 'E8:94:F6:68:80:F1'

Prawidłowy adres MAC możemy wygenerować w oparciu o ten artykuł.

Musimy także skonfigurować firewall. Robimy to w pliku /etc/config/firewall i dopisujemy do niego te dwa poniższe bloki kodu:

config zone
  option name     wan
  list  network   'wan2'
  option input    REJECT
  option output    ACCEPT
  option forward   REJECT
  option masq     1
  option conntrack  1
  option mtu_fix   1

config forwarding
  option src   lan
  option dest   wan2
Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.