Obsługa kodów USSD w modemach LTE

Spis treści

Każdy, kto ma lub miał prepaid'a, prędzej czy później musiał nauczyć się obsługi kodów USSD. To za ich pomocą jesteśmy w stanie sprawdzić stan konta czy też aktywować poszczególne usługi. Co się jednak stanie, gdy taki prepaid zostanie umieszczony w modemie LTE? Teoretycznie modem powinien nam zapewnić połączenie LTE ale to jest nieco inna technologia niż GSM czy UMTS, a to za ich pomocą mogą być przesyłane zarówno kody USSD i SMS. Niby modemy LTE potrafią operować również na UMTS i GSM ale pod linux'em przesyłanie kodów USSD może być nieco problematyczne. Jedynym oprogramowaniem będącym w stanie operować na tych kodach był modem-manager-gui . Problem w tym, że zajmuje on praktycznie cały modem dla siebie, co w pewnych sytuacjach może nie być pożądane. Zatem jakie alternatywy nam pozostają? W jaki sposób operować na tych kodach USSD pod linux'em?

Interfejsy modemu

Modemy LTE mogą pracować w kilku trybach. Ja póki co spotkałem się z dwoma z nich: RAS (demon PPP i wvdial) i NDIS (NCM). Różnic między tymi trybami jest kilka ale nas interesuje głównie jedna z nich. Chodzi o operowanie na interfejsach /dev/ttyUSB* . W przypadku trybu RAS, jedno z tych urządzeń jest wykorzystywane cały czas. Natomiast jeśli chodzi o tryb NDIS (NCM), to jeden interfejs jest wykorzystywany tylko przy nawiązywaniu połączenia, po czym jest zwalniany. W efekcie jeśli mamy do dyspozycji dwa interfejsy, to po nawiązaniu połączenia w trybie RAS zostanie nam wolny jeden z nich, a w przypadku NDIS (NCM) będą do dyspozycji dwa. Ma to znaczenie, tylko gdy korzystamy z jakichś egzotycznych usług, np. gammu-smsd do odbierania i wysyłania SMS'ów. Każda z takich usług zajmuje sobie jeden z interfejsów i logiczne jest, że jeśli mamy do dyspozycji tylko dwa urządzenia w katalogu /dev/ do obsługi modemu LTE, to ilość nasłuchujących demonów usług jest ograniczona do dwóch lub jednego. Jeśli dwie usługi będą chciały korzystać z tego samego interfejsu, to tylko jedna z nich będzie mogła to zrobić. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by na chwilę dezaktywować jedną usługę na czas korzystania z drugiej, choć nie jest to jakoś zbytnio wygodne.

W przypadku tego modemu, tj Huawei E3372s-153 w wersji NON-HiLink, mamy tryb NDIS (NCM) i przy odpowiedniej konfiguracji możemy zestawić połączenie LTE i mieć do dyspozycji standardowo dwa interfejsy /dev/ttyUSB0 oraz /dev/ttyUSB1 .

USSD-GUI

Szukając na sieci jakiegoś przyjaznego narzędzia do obsługi kodów USSD, natrafiłem na ussd-gui. Ten programik posiada w miarę prosty interfejs QT i wygląda mniej więcej tak:

ussd-gui-kod

W polu Input wpisujemy kod USSD i wciskamy przycisk Send . Po chwili powinna zostać nam zwrócona odpowiedź z sieci, tak jak to widzimy wyżej. ussd-gui potrafi też odbierać wiadomości SMS ale nie potrafi ich wysyłać.

wysylanie-sms-ussd-gui

Niemniej jednak, wysyłanie i obieranie SMS lepiej zostawić wammu. On chyba najlepiej ma opanowaną tę kwestię.

Warto też wiedzieć, że ussd-gui można sobie lekko skonfigurować w pliku ~/.config/ussd-gui/ussd-gui.conf . Poniżej przykład konfiguracji:

[General]
autowaitInterval=2
decodeType=0
device=/dev/huawei-E3372-1
gsm7Encoded=true
history=*111*480*1#\n*105#\n*101#\n*107#\n*111#\n*121#\n*111*480*3#
initCommand="AT+CMGF=1;^CURC=0;^USSDMODE=0"
no_history=
source=internal
terminatorSequence=68
timeout=15
ussdInfo=*111# - RBM: zarzadzanie kontem\n*121# - RBM: wlasny numer\n*107# - RBM: stan internetu\n*101# - RBM: stan konta\n*111*480*1# - RBM: LTE FREE\n*111*480*3# - RBM: LTE FREE status\n

W FAQ zabrakło wyjaśnienia opcji autowaitInterval i na dobrą sprawę nie mam pojęcia za co ona odpowiada. Podobnie sprawa ma się w przypadku gsm7Encoded . W oparciu o parametry history i no_history generowana jest lista wpisanych kodów USSD w oknie aplikacji. Opcja to timeout odpowiada za czas przez jaki aplikacja oczekiwać będzie odpowiedzi na przesłany kod USSD. Standardowo ten czas jest bardzo długi i waha się w granicach około 1-2 minut. Tu nie chodzi o to, że tyle czasu zajmuje odpowiedź na żądanie, bo ona jest zwracana w kilka sekund ale z jakiegoś powodu szereg aplikacji czeka ponad 1 minutę ze zwróceniem wyniku. W przypadku ussd-gui odpowiedź jest zwracana prawie natychmiastowo. Do wyboru mamy dwa backend'y, które możemy podać w opcji source . Są to libgammu oraz internal . Pierwszy z nich wykorzystuje bibliotekę libgammu , drugi zaś operuje na poleceniach AT. Chodzi generalnie o to, że nie wszystkie urządzenia są wspierane w libgammu , w efekcie czego nie działają za dobrze z tym backend'em. W device określamy interfejs modemu, z którego ma korzystać ussd-gui. W ussdInfo zaś są przechowywane wszystkie ulubione kody USSD wraz z ich opisami. Kody USSD jak i opisy można definiować bezpośrednio w oknie ussd-gui , co wygląda mniej więcej tak:

hostoria-kodow-ussd-gui

Mamy także dwie dość enigmatyczne opcje: initCommand oraz terminatorSequence . Obie z nich są wykorzystywane, gdy w grę wchodzi backend source=internal . W initCommand podajemy sekwencję poleceń AT, które mają zostać przesłane do modemu przed nawiązaniem z nim połączenia. Chodzi głównie o ustawienie poprawnego trybu pracy modemu niezbędnego do prawidłowej pracy urządzenia. Z kolei jeśli chodzi zaś o terminatorSequence to wartość tego parametru trzeba ustalić w oparciu o zwracane przez modem komunikaty. Przykładowo, przy przesyłaniu kodu USSD do modemu możemy otrzymać poniższy wynik:

$ cat /dev/ttyUSB1
AT+CUSD=1,"*121#",15
OK

+CUSD: 0,"Twoj nr: 600123456",68

Wartość 68 na końcu komunikatu zwrotnego, to właśnie jest nasz terminatorSequence i to tę wartość musimy wpisać w pliku konfiguracyjnym. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy w działaniu ussd-gui .

Kody USSD w gammu

Jako, że ussd-gui wykorzystuje gammu , to możemy spróbować przesłać te kody również z wiersza poleceń. Tak dla przykładu, by przesłać kod *111# , wpisujemy gammu getussd '*111#' . Poniżej przykład:

gammu-kod-ussd

Niestety czas oczekiwania na odpowiedź jest bardzo długi. Nie udało mi się także odpowiedzieć na otrzymany komunikat i to pomimo faktu, że wyraźnie widnieje tam Action needed . Być może było to za sprawą zbyt długiego oczekiwanie na zwrócenie komunikatu przez aplikację. Nie mam pojęcia jak dostosować timeout w gammu , dlatego też nie uśmiecha mi się korzystanie bezpośrednio z niego.

Przesyłanie kodów USSD przy pomocy poleceń AT

Ostatnia opcja, która nam zostaje, to przesyłanie kodów USSD bezpośrednio na interfejsy modemu przy pomocy poleceń AT. Oczywiście, możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy z nich zakłada wykorzystanie oprogramowania typu cu lub minicom . Drugi zaś przesyła kody przy pomocy echo bezpośrednio na interfejsy modemu w katalogu /dev/ .

Czas reakcji na kody w obu przypadkach jest bardzo szybki. Niemniej jednak, trzeba nauczyć się poleceń AT i ręcznie je wpisywać za każdym razem do terminala, co jest bardzo niewygodne. Poniżej przykład:

kod-ussd-cu-terminal

Sposób z echo jest nieco wygodniejszy, bo wykorzystywana jest historia shell'a. Jeśli mamy zsh zamiast domyślnego bash , to operowanie na tych kodach może być naprawdę proste. Wymagane będą też dwa okna terminala. W jednym z nich będą wpisywane polecenia, w drugi będą zwracane wyniki. Poniżej przykład w oparciu o multiplekser tmux :

tmux-kod-ussd-echo-cat

W górnym okienku przy pomocy echo wpisaliśmy dwa polecenia:

$ echo -e "AT+CMGF=1;^CURC=0;^USSDMODE=0\r" > /dev/huawei-E3372-0
$ echo -e "AT+CUSD=1,\"*101#\",15\r" >/dev/huawei-E3372-0

Pierwsze z nich konfiguruje odpowiednio modem, drugie zaś wysyła faktyczny kod USSD. W tym przypadku jest to *101# . Ważne jest by kod ująć w " " oraz by zakończyć polecenie za pomocą \r . Odpowiedzi są zwracane w przeciągu 2-3 sekund.

W ten sposób również jesteśmy w stanie odpowiadać na komunikaty, które się pojawiają w dolnym oknie. Dla przykładu, w górnym oknie prześlijmy kod *111# .

tmux-kod-ussd-echo-cat

Widzimy, że pojawiło się kilka opcji do wyboru. Wybierzmy Kontro w odpowiedzi wysyłając 1 :

tmux-kod-ussd-echo-cat

Teraz sprawdźmy stan konta również przesyłając 1 :

tmux-kod-ussd-echo-cat

Teraz możemy zakończyć pracę przesyłając 0 :

tmux-kod-ussd-echo-cat

W ten sposób przy wykorzystaniu historii i możliwości shell'a ZSH oraz poleceń echo i cat możemy komunikować się z siecią przesyłając jej kody USSD.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.