Repartycjonowanie flash'a w Neffos C5 i C5 MAX od TP-LINK

Spis treści

Analizując sobie fabryczny podział przestrzeni flash w TP-LINK'owych smartfonach, a konkretnie w modelach Neffos C5 i C5 MAX, doszedłem do wniosku, że producent tych urządzeń nieco zaszalał przeznaczając aż 4 GiB przestrzeni na partycję /system/ . W zasadzie ROM w tych telefonach zajmuje około 2 GiB. Zatem pozostałe 2 GiB zwyczajnie się marnuje i przeciętny użytkownik smartfona nie będzie w stanie tego obszaru w żaden sposób wykorzystać. Można by zatem inaczej przepartycjonować ten flash, tak by nieco skurczyć samą partycję /system/ , przeznaczając jednocześnie odzyskane miejsce na powiększenie partycji /data/ . W tym wpisie postaramy się właśnie taki zabieg zmiany rozmiaru partycji /system/ przeprowadzić dla tych dwóch wyżej wymienionych modeli smartfonów.

Czy zmieniać układ flash'a na smartfonie

Zarówno Neffos C5 jak i Neffos C5 MAX dysponują flash'em 16 GiB. Jak wspomniane zostało we wstępie, 4 GiB z tej przestrzeni jest zarezerwowane na partycję /system/ . Rzadko się jednak zdarzy tak, że stock'owy ROM TP-LINK'a będzie tyle zajmował. W zasadzie to raczej jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że rozmiar tego ROM'u przekroczy 2,5 GiB. Możemy zatem spokojnie wykroić 1,5 GiB z tej partycji i mieć więcej miejsca na dane użytkownika, np. zdjęcia czy filmy.

Oczywiście partycji /system/ nie można przyciąć za bardzo. Nawet jeśli wykroimy sobie dokładnie tyle miejsca, by zmieścił się nam na tej partycji stock'owy ROM, to w dalszym ciągu cześć aplikacji wymagających uprawnień root może chcieć zapisywać pewne informacje na partycji /system/ . Jeśli te programiki nie będą w stanie tego uczynić, to może to doprowadzić do niestabilności systemu, czy nawet problemów z uruchomieniem się Androida. Trzeba zatem zostawić trochę miejsca ale znowu bez przesady.

Musimy także liczyć się z powiększeniem ROM'u po ewentualnych aktualizacjach, które będziemy w stanie pobrać via OTA Update. Te aktualizacje nie są duże, a sam ROM od nich zwykle nie tyje ale w przypadku gdyby TP-LINK wypuścił aktualizację Androida z Lollipop do Marshmallow, to już zmiana w rozmiarze ROM'u może być widoczna. W dalszym jednak ciągu uważam, że przeznaczenie 4 GiB na partycję /system/ to szaleństwo i przydałoby się nieco zoptymalizować podział flash'a.

Fabryczny układ flash'a w Neffos C5 i Neffos C5 MAX

Zacznijmy może od fabrycznego układu flash'a w Neffos C5 i C5 MAX. Układ w tych dwóch modelach jest bardzo podobny ale nie jest dokładnie taki sam. W zasadzie ta rzecz, która nas interesuje zdaje się być stała. Chodzi o kolejność partycji. W przypadku tych dwóch smartfonów, partycja /system/ na numer 20, partycja /cache/ ma numer 21, a partycja /data/ ma numer 22. Zatem mamy trzy partycje jedna po drugiej, które musimy usunąć i stworzyć na nowo. Telefon po usunięciu tych trzech partycji powinien się nam uruchomić bez problemu, choć z oczywistych względów nie załaduje nam systemu.

Użytkowników smartfonów Neffos Y5 i Y5L, którzy zastanawiają się dlaczego nie opisuję w tym artykule również i tych dwóch urządzeń, informuję, że układ flash'a w tych dwóch telefonach znacznie się różni w stosunku do tego, z którym mamy do czynienia w Neffos C5 i C5 MAX. W przypadku Y5 i Y5L trzeba usunąć 9 z 29 partycji wliczając w to partycję /recovery/ . Istnieje zatem podwyższone ryzyko uwalenia telefonu na dobre, a biorąc pod uwagę, że przeprowadzane kroki i tak będą się różniły, to postanowiłem nie mieszać wszystkich czterech urządzeń i zrobić 2 osobne artykuły.

Poniżej jest fotka obrazująca układ flash'a dla smartfona Neffos C5.

tp-link-neffos-c5-max-flash-repartycjonowanie-fabryczny-uklad

Tworzenie nowego układu partycji na flash'u smartfona

Wiemy zatem, że mamy usunąć trzy partycje: /system/ , /cache/ oraz /data/ . Problem w tym, że by usunąć partycję z flash'a smartfona, potrzebne nam są prawa administratora root. Nie koniecznie musimy przeprowadzać proces ukorzeniania Androida. Wystarczy wgrać na telefon obraz TWRP recovery, czy to przy pomocy fastboot , czy też via SP Flash Tool. Mając wgrany TWRP, odpalamy telefon w trybie recovery (przyciski VolUp+Power). Będąc w trybie recovery, podłączamy smartfon do portu USB komputera, na którym to uruchamiamy terminal i wpisujemy poniższe polecenie:

# adb shell
~ #

To polecenie zapewni nam dostęp root i będziemy mogli bardziej swobodnie operować na smartfonie przy pomocy naszego komputera.

Backup tablicy partycji do pliku

Zanim cokolwiek zaczniemy zmieniać w układzie partycji na flash'u smartfona, zróbmy sobie kopię tablicy partycji i zapiszmy ją w pliku gdzieś na karcie SD. Nie zapisujmy tego pliku w pamięci telefonu, bo jak coś uszkodzimy w układzie partycji, to nie będziemy mieć dostępu do backup'u. Backup tablicy partycji robimy w poniższy sposób:

~ # sgdisk --backup=/sdcard1/backup-partition-table /dev/block/mmcblk0

Jak usunąć partycje /system/ , /cache/ i /data/

Mając backup tablicy partycji, możemy przystąpić do usuwania wpisów z tej tablicy. Przed usunięciem jakiekolwiek partycji, trzeba ją pierw odmontować. Wpiszmy zatem w terminalu te poniższe polecenia:

~ # umount /cache
~ # umount /data
~ # umount /sdcard
~ # umount /system

Teraz możemy usunąć te trzy partycje przy pomocy narzędzia sgdisk w poniższy sposób:

~ # sgdisk --delete=20 /dev/block/mmcblk0
~ # sgdisk --delete=21 /dev/block/mmcblk0
~ # sgdisk --delete=22 /dev/block/mmcblk0

Jak zmienić rozmiar partycji /system/ , /cache/ i /data/

Teraz tworzymy na nowo partycję /system/ , zaraz za partycją numer 19. Musimy określić trzy wartości. Numer tworzonej partycji, sektor początkowy oraz rozmiar partycji. Numer jest znany, tj. 20. Rozmiar też znamy, np. 2,5 GiB. Jak określić początek tej partycji? Możemy go wywnioskować z wyjścia poniższego polecenia:

~ # sgdisk --print /dev/block/mmcblk0
Number Start (sector)  End (sector) Size    Code Name

...
 19     284672     360447  37.0 MiB  0700 metadata
...

Ta partycja numer 19 była przed partycją /system/ . Widzimy, że mamy określony tam końcowy sektor, tj. 360447 . Następna partycja ma zaczynać się na sektorze o jeden większym, czyli 360448 . Rozmiar nowej partycji /system/ podajemy jako +2560M, czyli 2,5G. W terminalu zatem wpisujemy poniższe polecenie:

~ # sgdisk --new=20:360448:+2560M /dev/block/mmcblk0

Nadajemy jeszcze nazwę tej partycji:

~ # sgdisk --change-name=20:system /dev/block/mmcblk0

Powyższy krok z tworzeniem partycji i zmianą nazwy powtarzamy dla partycji /cache/ :

~ # sgdisk --new=21:5603328:+512M /dev/block/mmcblk0
~ # sgdisk --change-name=21:cache /dev/block/mmcblk0

Podobnie postępujemy w przypadku partycji /data/ , z tym, że tutaj jako rozmiar partycji podajemy sektor początkowy ostatniej partycji odejmując od tej wartości 1:

~ # sgdisk --new=22:6651904:30501887 /dev/block/mmcblk0
~ # sgdisk --change-name=22:userdata /dev/block/mmcblk0

Ustawiamy typy nowo utworzonych partycji na 0700 :

~ # sgdisk --typecode=20:0700 /dev/block/mmcblk0
~ # sgdisk --typecode=21:0700 /dev/block/mmcblk0
~ # sgdisk --typecode=22:0700 /dev/block/mmcblk0

Podejrzenie nowego układu flash'a

Po utworzeniu nowych partycji i określeniu ich rozmiaru, nazw oraz typów sprawdzamy czy wszystko się zgadza:

tp-link-neffos-c5-max-flash-repartycjonowanie-zmiana-ukladu

Jak widać, w tej chwili nasz smartfon ma około 11,5 GiB na partycji /data/ w stosunku do starych 10 GiB, czyli zysk na poziomie 15%.

Formatowanie partycji

Jeśli nowy układ partycji spełnia nasze oczekiwania, to wypadałoby teraz sformatować wszystkie trzy partycje systemem plików EXT4 przy pomocy narzędzia mke2fs :

~ # mke2fs -t ext4 /dev/block/mmcblk0p20
~ # mke2fs -t ext4 /dev/block/mmcblk0p21
~ # mke2fs -t ext4 /dev/block/mmcblk0p22

Montujemy te zasoby, czy to przy pomocy polecenia mount , czy też z GUI TWRP. Sprawdzamy też, czy te partycje zostały poprawnie zamontowane w systemie:

~ # mount | grep -i block
/dev/block/mmcblk0p20 on /system type ext4 (rw,seclabel,relatime,data=ordered)
/dev/block/mmcblk0p21 on /cache type ext4 (rw,seclabel,relatime,data=ordered)
/dev/block/mmcblk0p22 on /data type ext4 (rw,seclabel,relatime,data=ordered)

Powyższy wynik świadczy o tym, że repartycjonowanie flash'a w naszym smartfonie przebiegło z powodzeniem.

Problemy z wgraniem systemu z pliku update.zip przez ADB Sideload

Nasz smartfon w tej chwili nie ma jeszcze wgranego żadnego systemu operacyjnego. Musimy zatem jakoś ten system zainstalować. Opcji jest kilka. Najprostszym rozwiązaniem wydawałoby się postaranie się o plik update.zip i wgranie go via ADB Sideload z poziomu TWRP recovery. Plik z firmware można pobrać z oficjalnej strony TP-LINK/Neffos. Problem w tym, że tak łatwo nie będzie i wgranie systemu z pliku update.zip zakończy się niepowodzeniem.

Z początku nie wiedziałem w czym rzecz. No bo przecież TP-LINK'owy ROM do Neffos C5 i C5 MAX ma około 2 GiB, a przy wgrywaniu go za pomocą ADB Sideload przez TWRP recovery, system wyrzuca informację o braku miejsca:

sideload-host file size 993462838 block size 65536
Installing zip file '/sideload/package.zip'
I:Update binary zip
I:Zip contains SELinux file_contexts file in its root. Extracting to /file_contexts
I:Legacy property environment initialized.

====== Updater-Script:
getprop("ro.product.device") == "C5" || abort("This package is for \"C5\" devices; this is a \"" + getprop("ro.product.device") + "\".");
show_progress(0.750000, 0);
ui_print("Patching system image unconditionally...");
block_image_update("system", package_extract_file("system.transfer.list"), "system.new.dat", "system.patch.dat");
show_progress(0.050000, 5);
assert(package_extract_file("boot.img", "/tmp/boot.img"),
    write_raw_image("/tmp/boot.img", "bootimg"),
    delete("/tmp/boot.img"));
assert(package_extract_file("mobicore.bin", "/tmp/tee1.img"),
    write_raw_image("/tmp/tee1.img", "tee1"),
    delete("/tmp/tee1.img"));
show_progress(0.200000, 10);
apply_sig(package_extract_file("sig/boot.sig"), "bootimg");

Patching system image unconditionally...
blockimg version is 2
 erasing 1048576 blocks
  blkdiscard failed: Invalid argument
 writing 521761 blocks of new data

ioctl(): blank: Invalid argument
write failed: No space left on device
lseek64 failed: Invalid argument
Updater process ended with ERROR: 1
I:Legacy property environment disabled.
I:Install took 274 second(s).
I:Signaling child sideload process to exit.
I:Waiting for child sideload process to exit.
sideload_host finished

Postanowiłem poszukać informacji na ten temat i użytkownicy @maxprzemo oraz @piskorfa z forum.android.com.pl nakierowali mnie na właściwy trop. Okazuje się bowiem, że trzeba będzie się trochę napracować, by wgrać system ze stock'owego pliku update.zip .

Rozchodzi się o to, że aktualizacja czy też instalacja systemu z pliku update.zip w Androidach począwszy od wersji 5.0 (Lollipop) wykorzystuje zapis blokowy. Ten mechanizm zatem będzie próbował wgrać na partycję /system/ obraz o pewnym określonym rozmiarze (w tym przypadku 4 GiB). Nie można więc skrócić tej partycji do 2,5 GiB, tak jak to zrobiliśmy wyżej, tzn. można ale by zainstalować system z pliku update.zip , trzeba go pierw przepakować i zmienić w nim informację dotyczącą rozmiaru obrazu z tych 4 GiB na 2,5 GiB.

Przepakowanie stock'owego obrazu system.img z pliku update.zip

Wiemy co mamy czynić, zatem do roboty. Przede wszystkim, musimy się zaopatrzyć w odpowiednie narzędzia. W repozytorium dystrybucji Debian znajduje się pakiet android-tools-fsutils . W nim zaś mamy narzędzia takie jakie make_ext4fs , img2simg oraz simg2img . Brakuje jednak dwóch narzędzi, których będziemy również potrzebować, tj. sdat2img oraz img2sdat. Trzeba te dwa skrypty dociągnąć z GitHub'a.

Dokładna instrukcja przepakowania obrazu znajduje się na forum XDA. Poniżej zaś znajduje się skrócony zapis poszczególnych kroków.

Wypakowanie zawartości pliku update.zip

Na sam początek pobieramy ze strony TP-LINK/Neffos plik firmware dla Neffos C5 lub C5 MAX w zależności od tego, który z ww. modeli smartfona posiadamy. Ten plik trzeba wypakować. Zawartość tego pliku po wypakowaniu jest następująca:

# tree -sh img
img
├── [4.0K] META-INF
│   ├── [1.5K] CERT.RSA
│   ├── [1.2K] CERT.SF
│   ├── [1.0K] MANIFEST.MF
│   └── [4.0K] com
│     ├── [4.0K] android
│     │   ├── [ 129] metadata
│     │   └── [1.4K] otacert
│     └── [4.0K] google
│       └── [4.0K] android
│         ├── [564K] update-binary
│         └── [ 738] updater-script
├── [7.2M] boot.img
├── [ 32K] file_contexts
├── [ 60K] mobicore.bin
├── [ 431] scatter.txt
├── [4.0K] sig
│   ├── [ 256] boot.sig
│   └── [ 256] recovery.sig
├── [2.0G] system.new.dat
├── [  0] system.patch.dat
├── [ 778] system.transfer.list
└── [  1] type.txt

6 directories, 17 files

Obraz partycji /system/ znajduje się w pliku system.new.dat . Ten plik, jak widzimy wyżej, zajmuje 2 GiB, a nie 4 GiB. Jest on zatem w jakiś sposób skompresowany i musimy go pierw zdekompresować.

Dekompresja pliku system.new.dat do surowego obrazu EXT4

Do dekompresji pliku system.new.dat posłuży nam skrypt sdat2img.py . Przyjmuje on trzy argumenty, z których pierwszy to ścieżka do pliku system.transfer.list , drugi to ścieżka do pliku system.new.dat , z trzeci na nazwa surowego obrazu zawierającego już system plików EXT4, który zostanie utworzony. Wpisujemy zatem w terminal poniższe polecenie:

$ ./sdat2img.py img/system.transfer.list img/system.new.dat system.img
sdat2img binary - version: 1.0

Android Lollipop 5.1 detected!

Skipping command erase...
Copying 32770 blocks into position 0...
Copying 2 blocks into position 33025...
Copying 31996 blocks into position 33539...
...
Copying 2 blocks into position 983040...
Copying 2 blocks into position 1015808...
Done! Output image: /media/Kabi/neffos/system.img

Po chwili w katalogu roboczym powinniśmy ujrzeć plik system.img :

# ls -al system.img
-rw-r--r-- 1 root root 4.0G 2017-04-03 09:29:38 system.img

Jak widać, z 2 GiB zrobiło nam się 4 GiB i to jest właśnie surowy obraz, który można wgrać na partycję /system/ , gdy ta ma rozmiar 4 GiB. My ten rozmiar zmieniliśmy do 2,5 GiB i dlatego trzeba ten obraz nieco przyciąć.

Tworzenie surowego obrazu EXT4 o mniejszym rozmiarze

Musimy teraz wydobyć pliki ze starego obrazu i z nich wygenerować nowy surowy obraz EXT4. Wobec tego montujemy ten powyższy plik system.img w jakimś katalogu:

# mount -t ext4 -o loop system.img /mnt

Przy pomocy narzędzia make_ext4fs tworzymy obraz o określonym rozmiarze z zawartości katalogu, do którego podmontowaliśmy wcześniej obraz system.img :

# make_ext4fs -T 0 -S img/file_contexts -l 2684354560 -a system system_new.img /mnt/
Creating filesystem with parameters:
  Size: 2684354560
  Block size: 4096
  Blocks per group: 32768
  Inodes per group: 8192
  Inode size: 256
  Journal blocks: 10240
  Label:
  Blocks: 655360
  Block groups: 20
  Reserved block group size: 159
Created filesystem with 2788/163840 inodes and 526016/655360 blocks

W parametrze -S musimy podać ścieżkę do pliku file_contexts . Natomiast opcja -l odpowiada za rozmiar (w bajtach) nowo wygenerowanego obrazu (2,5 GiB). Po zakończeniu procesu pakowania powinniśmy otrzymać plik system_new.img o zmniejszonym rozmiarze:

# ls -al system_new.img
-rw-r--r-- 1 root root 2.5G 2017-04-03 00:30:59 system_new.img

No i nasz obraz ma już taki rozmiar jaki chcemy. Ten plik jeszcze trzeba skompresować.

Kompresja surowego obrazu EXT4

Przy pomocy narzędzia img2simg kompresujemy wyżej utworzony obraz systemu:

# img2simg system_new.img system_new.img-sparse

# ls -al system_new.img-sparse
-rw-r--r-- 1 root root 2.0G 2017-04-03 09:43:00 system_new.img-sparse

Konwersja do pliku DAT

Tak powstały plik system_new.img-sparse trzeba jeszcze przekonwertować do formatu DAT. Do tego celu wykorzystamy skrypt img2sdat.py podając w argumencie ścieżkę do skompresowanego obrazu:

# ./img2sdat/img2sdat.py system_new.img-sparse
img2sdat binary - version: 1.2

      1. Android Lollipop 5.0
      2. Android Lollipop 5.1
      3. Android Marshmallow 6.0
      4. Android Nougat 7.0

Choose system version: 2
Total of 655360 4096-byte output blocks in 2605 input chunks.
Generating digraph...
Finding vertex sequence...
Reversing backward edges...
 0/0 dependencies (0.00%) were violated; 0 source blocks stashed.
Improving vertex order...
Reticulating splines...
max stashed blocks: 0 (0 bytes), limit:

Done! Output files: .

W katalogu roboczym powinny zostać utworzone trzy nowe pliki: system.new.dat , system.patch.dat oraz system.transfer.list :

# ls -al
-rw-r--r-- 1 root  root  2.0G 2017-04-03 09:54:11 system.new.dat
-rw-r--r-- 1 root  root   0 2017-04-03 09:54:11 system.patch.dat
-rw-r--r-- 1 root  root  43K 2017-04-03 09:54:11 system.transfer.list

Tworzenie nowego pliku update.zip

Te trzy pliki trzeba podmienić w katalogu z zawartością, która została wyodrębniona z pliku update.zip :

# mv system.new.dat system.patch.dat system.transfer.list ./img/

Następnie całość trzeba spakować:

# cd ./img/
# zip -r update.zip *
 adding: META-INF/ (stored 0%)
 adding: META-INF/CERT.RSA (deflated 25%)
 adding: META-INF/MANIFEST.MF (deflated 46%)
 adding: META-INF/com/ (stored 0%)
 adding: META-INF/com/google/ (stored 0%)
 adding: META-INF/com/google/android/ (stored 0%)
 adding: META-INF/com/google/android/update-binary (deflated 35%)
 adding: META-INF/com/google/android/updater-script (deflated 56%)
 adding: META-INF/com/android/ (stored 0%)
 adding: META-INF/com/android/metadata (deflated 6%)
 adding: META-INF/com/android/otacert (deflated 28%)
 adding: META-INF/CERT.SF (deflated 51%)
 adding: boot.img (deflated 0%)
 adding: file_contexts (deflated 80%)
 adding: mobicore.bin (deflated 57%)
 adding: scatter.txt (deflated 52%)
 adding: sig/ (stored 0%)
 adding: sig/recovery.sig (stored 0%)
 adding: sig/boot.sig (stored 0%)
 adding: system.new.dat (deflated 52%)
 adding: system.patch.dat (stored 0%)
 adding: system.transfer.list (deflated 71%)
 adding: type.txt (stored 0%)

W ten sposób przygotowany plik update.zip nadaje się do wgrania przez ADB Sideload ale tylko i wyłącznie z poziomu TWRP. Chodzi o to, że firmware wypuszczany przez TP-LINK/Neffos jest podpisany w przeciwieństwie do naszej paczki:

tp-link-neffos-c5-max-flash-repartycjonowanie-update

My nie możemy wykorzystać klucza, którym takie archiwum zostało podpisane i nasza paczka nie będzie honorowana przez mechanizm aktualizacji. Na szczęście w ustawieniach TWRP można pominąć weryfikację pliku ZIP i wgrać system bez względu na to czy firmware jest podpisany czy też i nie jest.

Wgrywanie świeżego systemu na partycję /system/

Wracamy na smartfon i włączamy tryb ADB Sideload z menu TWRP (Advanced => ADB Sideload). W terminalu na komputerze zaś wydajemy poniższe polecenie:

# adb sideload update.zip
Total xfer: 1.00x

Z logu TWRP możemy wyczytać, że ta operacja zakończyła się powodzeniem:

sideload-host file size 995870531 block size 65536
Installing zip file '/sideload/package.zip'
I:Update binary zip
I:Zip contains SELinux file_contexts file in its root. Extracting to /file_contexts
I:Legacy property environment initialized.

====== Updater-Script:
getprop("ro.product.device") == "C5" || abort("This package is for \"C5\" devices; this is a \"" + getprop("ro.product.device") + "\".");
show_progress(0.750000, 0);
ui_print("Patching system image unconditionally...");
block_image_update("system", package_extract_file("system.transfer.list"), "system.new.dat", "system.patch.dat");
show_progress(0.050000, 5);
assert(package_extract_file("boot.img", "/tmp/boot.img"),
    write_raw_image("/tmp/boot.img", "bootimg"),
    delete("/tmp/boot.img"));
assert(package_extract_file("mobicore.bin", "/tmp/tee1.img"),
    write_raw_image("/tmp/tee1.img", "tee1"),
    delete("/tmp/tee1.img"));
show_progress(0.200000, 10);
apply_sig(package_extract_file("sig/boot.sig"), "bootimg");


Patching system image unconditionally...
blockimg version is 2
 writing 512 blocks of new data
 writing 512 blocks of new data
 writing 512 blocks of new data
...
 zeroing 1024 blocks
 zeroing 1024 blocks
 zeroing 1024 blocks
...
 writing 512 blocks of new data
 writing 512 blocks of new data
 writing 512 blocks of new data
...
wrote 655360 blocks; expected 655360
max alloc needed was 4096
kernel_page_cnt:3117 ramdisk_page_cnt:565 second_page_cnt:0 partion_end_offset:0x731800
script result was [pass]
I:Updater process ended with RC=0
I:Legacy property environment disabled.
I:Install took 357 second(s).
I:Signaling child sideload process to exit.
I:Waiting for child sideload process to exit.
sideload_host finished

Czyścimy cache i robimy Factory Reset, by potwierdzić, że z pozostałymi partycjami nie ma żadnych problemów:

tp-link-neffos-c5-max-flash-repartycjonowanie-factory-reset-twrp

Cały proces ze zmianą układu flash'a w smartfonach Neffos C5 i C5 MAX nie był jakoś szczególnie skomplikowany ale takie przepakowywanie pliku update.zip nie należy do przyjemnych. Na dobrą sprawę, każdy plik update.zip z nowszym firmware wypuszczony przez TP-LINK/Neffos, który będziemy chcieli wgrać na smartfon przy pomocy ADB Sideload, musimy w powyższy sposób przepakować. Oczywiście aktualizacje OTA Update będą działać bez zarzutu ale w przypadku uszkodzenia w jakiś sposób systemu telefonu, warto taką przerobioną paczkę .zip posiadać.

Alternatywna metoda na wgranie obrazu system.img

Ponowne instalowanie systemu z wykorzystaniem mechanizmu ADB Sideload nie jest jednak jedynym rozwiązaniem, które możemy wykorzystać, by przywrócić system w telefonie. Ten sposób jest nieco prostszy ale opiera się na backup'ie stock'owej partycji /system/ , który można wykonać albo przez SP Flash Tool, albo też z poziomu TWRP recovery przy pomocy narzędzia dd . Niezależnie od sposobu, na dysku powinniśmy mieć surowy obraz partycji /system/ o rozmiarze 4 GiB. Rozmiar tego pliku trzeba przyciąć do 2,5 GiB i wgrać na smartfon.

Jak przyciąć stock'owy obraz system.img

Wyciągnijmy sobie najpierw obraz system.img z backup'u flash'a. Montujemy obraz przy pomocy poniższego polecenia (być może trzeba będzie dostosować moduł loop):

# losetup /dev/loop0 tp-link-neffos-c5-orig.img

Upewniamy się co do numeru partycji /system/ w tym obrazie:

# gdisk -l tp-link-neffos-c5-orig.img | grep system
 20     360448     8749055  4.0 GiB   0700 system

Kopiujemy zawartość tej partycji na dysk przy pomocy dd :

# dd if=/dev/loop0p20 of=./c5-p20-system.orig

Sprawdzamy system plików pod kątem błędów i zmieniamy rozmiar systemu plików w obrazie na 2,5 GiB:

# e2fsck -f c5-p20-system.orig

# resize2fs -p c5-p20-system.orig 2560M
resize2fs 1.43.4 (31-Jan-2017)
Resizing the filesystem on c5-p20-system.orig to 655360 (4k) blocks.
Begin pass 2 (max = 147513)
Relocating blocks       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Begin pass 3 (max = 32)
Scanning inode table     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
The filesystem on c5-p20-system.orig is now 655360 (4k) blocks long.

Po zakończonym procesie, rozmiar pliku c5-p20-system.orig powinien wynosić 2,5 GiB:

# ls -al c5-p20-system.orig
-rw-r--r-- 1 morfik morfik 2.5G 2017-04-03 02:08:18 c5-p20-system.orig

Ten obraz trzeba teraz załadować na smartfon, z tym, że jeśli chcemy do tego celu wykorzystać SP Flash Tool, to musimy odpowiednio przepisać sobie plik scatter.txt . Możemy też naturalnie ten obraz przesłać przez ADB na partycję /data/ i wgrać go przy pomocy dd na stosowne urządzenie blokowe. Sposób z SP Flash Tool jest nieco mniej inwazyjny, bo nie trzeba zapisywać dwa razy pamięci telefonu. Którą opcję wybierzemy, to już zależy w zasadzie tylko od nas.

Wgrywanie przyciętego obrazu przez SP Flash Tool

Narzędzie SP Flash Tool operuje na pliku scatter.txt . Jeśli wykonaliśmy backup flash'a przy pomocy tego oprogramowania, to powinniśmy mieć ten plik. Niestety nie możemy go wykorzystać w momencie, gdy zmieniamy układ partycji na flash. W zasadzie, to musimy w tym pliku przepisać pozycje odpowiadające za opis partycji /system/ , /cache/ oraz /data/ , bo to one uległy zmianie. Przepisujemy te pozycje do poniższej postaci (zawsze możemy pomagać sobie plikiem /proc/partinfo ):

...
- partition_index: SYS21
 partition_name: system
 file_name:
 is_download: true
 type: EXT4_IMG
 linear_start_addr: 0xb000000
 physical_start_addr: 0xb000000
 partition_size: 0xa0000000
 region: EMMC_USER
 storage: HW_STORAGE_EMMC
 boundary_check: true
 is_reserved: false
 operation_type: UPDATE
 reserve: 0x00

- partition_index: SYS22
 partition_name: cache
 file_name:
 is_download: true
 type: EXT4_IMG
 linear_start_addr: 0xab000000
 physical_start_addr: 0xab000000
 partition_size: 0x20000000
 region: EMMC_USER
 storage: HW_STORAGE_EMMC
 boundary_check: true
 is_reserved: false
 operation_type: UPDATE
 reserve: 0x00

- partition_index: SYS23
 partition_name: userdata
 file_name:
 is_download: true
 type: EXT4_IMG
 linear_start_addr: 0xcb000000
 physical_start_addr: 0xcb000000
 partition_size: 0x2d7d80000
 region: EMMC_USER
 storage: HW_STORAGE_EMMC
 boundary_check: true
 is_reserved: false
 operation_type: UPDATE
 reserve: 0x00
...

Zapisujemy plik scatter.txt i ładujemy go w SP Flash Tool. Wskazujemy także plik obrazu dla partycji /system/ no i oczywiście wciskamy przycisk "Download":

tp-link-neffos-c5-max-flash-repartycjonowanie-sp-flash-tool

Wgrywanie przyciętego obrazu przez TWRP recovery

Odpalamy smartfon w trybie recovery (TWRP) i upewniamy się, że partycja /system/ nie jest zamontowana oraz, że partycja /data/ jest zamontowana. W terminalu na komputerze wpisujemy poniższe polecenie:

# adb push c5-p20-system.orig /data/

Czekamy, aż plik zostanie przesłany. Następnie wgrywamy ten obraz na urządzenie blokowe odpowiadające za partycję /system/ :

# adb shell

~ # dd if=/data/c5-p20-system.orig of=/dev/block/bootdevice/by-name/system
5242880+0 records in
5242880+0 records out
2684354560 bytes (2.5GB) copied, 530.597107 seconds, 4.8MB/s

Sprawdzenie nowego układu partycji z poziomu Androida

Po wgraniu systemu na smartfon dowolną metodą, restartujemy urządzenie. Telefon będzie się uruchamiał dłuższą chwilę ale ostatecznie powinniśmy zobaczyć ekran wyboru języka. Przechodzimy naturalnie przez proces wstępnej konfiguracji telefonu. Następnie sprawdzamy już tylko w ramach formalności czy system widzi poprawną ilość miejsca na partycji /system/ , /cache/ i /data/ , np. w aplikacji Diskinfo:

tp-link-neffos-c5-max-flash-repartycjonowanie-diskinfo

Jak widać repartycjonowanie flash'a w smartfonach Neffos C5 i C5 MAX wyposażonych w system Android w wersji 5.1 (Lollipop) nie obyło się bez komplikacji. Grunt jednak, że smartfon nie ma problemów już z nowym układem flash'a, a my odzyskaliśmy 1,5 GiB, które możemy sobie dodatkowo przeznaczyć na dane użytkownika.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.