Jak przeprowadzić unroot na smartfonie Neffos Y5L od TP-LINK

Spis treści

Przeprowadzenie procesu root na smartfonie Neffos Y5L od TP-LINK nie było tak łatwe jak w przypadku innych modeli telefonów tego producenta. Niemniej jednak, trzeba zdawać sobie sprawę, że ukorzenianie Androida niesie za sobą pewne zagrożenia. Nie chodzi tutaj tylko o niezaufane aplikacje ale też trzeba brać pod uwagę możliwość przypadkowego (przypadki nie istnieją) skasowania czy zmienienia plików systemowych, przez co nasz telefon może przestać nam działać poprawnie lub też przestanie się w ogóle uruchamiać. Jeśli natomiast wgraliśmy SuperSU i praktycznie w ogóle z niego nie korzystamy, to moim zdaniem lepiej jest przeprowadzić proces unroot i korzystać z Neffos'a Y5L, tak jak ze zwykłego urządzenia z Androidem na pokładzie. Proces cofania zmian w systemie nie jest jakoś specjalnie trudny ale trzeba uważać, by w jego trakcie nie uszkodzić smartfona. Ten artykuł ma na celu pokazanie jak cofnąć wszelkie zmiany wprowadzone w telefonie za sprawą dostępu do praw administracyjnych w Neffos Y5L.

Odinstalowanie SuperSU (unroot)

Zmiany wprowadzane w systemie za sprawą ukorzenionego Androida mogą być niewielkie lub też mogą dość znacznie ingerować w jego struktury. W zasadzie unroot przeprowadzany z poziomu SuperSU działa OOTB. Trzeba tutaj jednak wyraźnie zaznaczyć, że SuperSU nie usunie nam zmian wprowadzonych przez inne aplikacje wymagające praw administratora root. SuperSU jest w zasadzie zdolny odinstalować sam siebie oraz (opcjonalnie) przywrócić partycję /recovery/ do stanu fabrycznego.

W przypadku, gdy nie chcemy zbytnio powracać do standardowego ROM'u, a jedynie nieco zabezpieczyć nasz smartfon przez uniemożliwienie logowania się aplikacjom na użytkownika root, to możemy w zasadzie odinstalować samo SuperSU. Chodzi generalnie o to, że wprowadzone przez nas zmiany na partycji /system/ , do przeprowadzenia których potrzebny nam był SuperSU, i tak przetrwają odinstalowanie tego programiku. Po skonfigurowaniu Androida, SuperSU jest nam zwyczajnie zbędny i stwarza on tylko niepotrzebne zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu.

SuperSU w Neffos Y5L możemy odinstalować z menu tejże aplikacji przechodząc w Ustawienia => Pełny Unroot.

unroot-neffos-y5l-tp-link-smartfon-supersu

Jeśli nie chcemy przywracać partycji /recovery/ , to w ostatnim kroku wybieramy opcję NIE. Jeśli smartfon nie uruchomi się ponownie automatycznie, to naturalnie po całym procesie telefon restartujemy ręcznie. W przypadku, gdy proces usuwania SuperSU się zawiesi nam, to trzeba zrestartować smartfon i ponowić proces unroot bezpośrednio po włączeniu telefonu.

Możemy naturalnie sprawdzić czy cały proces przebiegł zgodnie z planem i czy nasz Neffos Y5L w dalszym ciągu posiada root:

unroot-neffos-y5l-tp-link-smartfon-root-check

Niemniej jednak, jeśli w Neffos Y5L chcemy przywrócić całą partycję /system/ usuwając tym samym wszelkie zmiany wprowadzone w telefonie, to trzeba do tej kwestii podejść nieco inaczej.

Wydobywanie partycji /system/ , /recovery/ i /boot/ z obrazu flash'a

W zasadzie mając zrobiony pełny obraz flash'a smartfona Neffos Y5L możemy wydobyć z niego określone partycje via dd i wgrać je w stosowne miejsca przez bootloader za pomocą fastboot. Zamontujmy zatem ten obraz backup'u w systemie (za pomocą losetup ) i sprawdźmy jak wygląda jego layout, np. w gdisk :

unroot-neffos-y5l-tp-link-smartfon-uklad-flash

Interesują nas partycje 21 ( /system/ ), 24 ( /recovery/ ) oraz 20 ( /boot/ ). Robimy ich zrzut do osobnych plików via dd :

# losetup /dev/loop0 '/smartfon/Neffos Y5L/full_flash.emmc.win'
# dd if=/dev/loop0p21 of=./neffos_y5l_orig_system.img
# dd if=/dev/loop0p24 of=./neffos_y5l_orig_recovery.img
# dd if=/dev/loop0p20 of=./neffos_y5l_orig_boot.img

Przywracanie partycji /system/ via fastboot

Przywrócenie partycji /system/ w trybie bootloader'a za pomocą narzędzia fastboot nie odtworzy automatycznie nam partycji /recovery/ . Musimy ją wgrać osobno. Na początek wgrajmy obraz partycji /system/ . Wyłączamy telefon i włączamy go ponownie trzymając przyciski VolumeDown + Power (powinno pojawić się logo TP-LINK'a i Android'a). Następnie podpinamy telefon do portu USB komputera i sprawdzamy, czy narzędzie fastboot jest w stanie wykryć nasz smartfon:

# fastboot devices
8a8f289 fastboot

Wgrywamy teraz wydobyty wcześniej obraz neffos_y5l_orig_system.img na smartfon przy pomocy poniższego polecenia:

# fastboot flash system neffos_y5l_orig_system.img
target reported max download size of 262144000 bytes
Invalid sparse file format at header magi
erasing 'system'...
OKAY [ 1.532s]
sending sparse 'system' (241786 KB)...
OKAY [ 10.892s]
writing 'system'...
OKAY [ 24.863s]
sending sparse 'system' (232980 KB)...
OKAY [ 10.580s]
writing 'system'...
OKAY [ 27.701s]
...
sending sparse 'system' (185348 KB)...
OKAY [ 8.556s]
writing 'system'...
OKAY [ 22.117s]
finished. total time: 308.857s

Partycja /system/ przed wgraniem nowego obrazu została pierw wyczyszczona. Następnie obraz tejże partycji został podzielony na kawałki i przesłany na telefon, no i oczywiście wszystkie części obrazu zostały pomyślnie wgrane na flash smartfona.

Czyszczenie partycji /data/ i /cache/

Jako, że wgraliśmy świeży obraz partycji /system/ , to przydałoby się także wyczyścić dane użytkownika znajdujące się na partycji /data/ :

# fastboot format userdata
Creating filesystem with parameters:
  Size: 5199867904
  Block size: 4096
  Blocks per group: 32768
  Inodes per group: 8144
  Inode size: 256
  Journal blocks: 19835
  Label:
  Blocks: 1269499
  Block groups: 39
  Reserved block group size: 311
Created filesystem with 11/317616 inodes and 42271/1269499 blocks
target reported max download size of 262144000 bytes
erasing 'userdata'...
OKAY [ 3.013s]
sending 'userdata' (83009 KB)...
OKAY [ 3.543s]
writing 'userdata'...
OKAY [ 6.071s]
finished. total time: 12.627s

Dobrze jest także wyczyścić dane znajdujące się w cache:

# fastboot format cache
Creating filesystem with parameters:
  Size: 268435456
  Block size: 4096
  Blocks per group: 32768
  Inodes per group: 8192
  Inode size: 256
  Journal blocks: 1024
  Label:
  Blocks: 65536
  Block groups: 2
  Reserved block group size: 15
Created filesystem with 11/16384 inodes and 2089/65536 blocks
target reported max download size of 262144000 bytes
erasing 'cache'...
OKAY [ 0.190s]
sending 'cache' (6248 KB)...
OKAY [ 0.278s]
writing 'cache'...
OKAY [ 0.936s]
finished. total time: 1.405s

Warto tutaj dodać, by nie korzystać z opcji erase w miejscu format . W przypadku erase system podczas ponownego startu złapie nam bootloop'a i trzeba będzie ponawiać czyszczenie partycji /data/ i /cache/ z wykorzystaniem format . Opcja erase przydaje się jedynie przed ponownym flash'owaniem.

Przywracanie partycji /recovery/ i /boot/ via fastboot

Podobnie jak w przypadku partycji /system/ , partycje /recovery/ i /boot/ również przywracamy z poziomu bootloader'a za pomocą narzędzia fastboot . Ten proces się zbytnio wcale nie różni, tylko wymaga wskazania pozostałych obrazów i wgrania ich na odpowiednie partycje:

# fastboot flash recovery neffos_y5l_orig_recovery.img
# fastboot flash boot neffos_y5l_orig_boot.img

Ponowny restart Neffos'a Y5L

Po wgraniu świeżego obrazu na partycję /system/ , /recovery/ i /boot/ oraz wyczyszczeniu partycji /data/ i /cache/ , możemy zresetować naszego Neffos'a Y5L i sprawdzić czy się uruchomi on ponownie. Wpisujemy zatem w terminal poniższe polecenie:

# fastboot reboot

Neffos Y5L powinien się uruchomić bez większych problemów, o ile przeprowadziliśmy powyższe kroki tak jak trzeba. Proces pierwszego startu zajmie dłuższą chwilę ale ostatecznie powinniśmy zobaczyć znajomy nam wszystkim ekran pierwszego logowania z wyborem języka systemu.

Zablokowanie bootloader'a w Neffos Y5L

To jednak nie jest koniec i w zasadzie możemy sobie darować konfigurację telefonu w tej fazie. A to z tego względu, że bootloader w dalszym ciągu jest odblokowany. Jeśli teraz byśmy skonfigurowali wstępnie system, to po zablokowaniu bootloader'a ponownie będziemy musieli wszystko ustawiać. Dlatego też wyłączamy telefon i uruchamiamy go w trybie bootloader'a za pomocą przycisków VolumeDown + Power. Następnie w terminalu wpisujemy poniższe polecenie:

# fastboot oem lock

Nasz Neffos Y5L powinien nam się uruchomić ponownie, a na jego ekranie powinniśmy zobaczyć zielonego robocika przeprowadzającego proces Factory Reset. Po chwili smartfon uruchomi się ponownie, a po jeszcze dłuższej chwili system powinien się załadować już na fabrycznych ustawieniach:

unroot-neffos-y5l-tp-link-smartfon-defaults

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.