Morfitronik Security & Privacy

Redshift i dostosowanie temperatury kolorów ekranu

2017-01-22 17:48:17
Morfik

Pewnie spotkaliście się już wiele razy z informacją, że ekrany naszych smartfonów, tabletów czy komputerów szkodzą naszym oczom. Chodzi generalnie o to, że wyświetlacze LCD emitują światło niebieskie, które w nadmiarze nie wpływa dla nas (i naszego wzroku) korzystnie, a przecie każdy z nas siedzi godzinami przed komputerem. W zasadzie te negatywne efekty ciągłego spoglądania na wyświetlacz nasilają się zwłaszcza wieczorami i w nocy. Jeśli pracujemy na laptopie do późna i przy okazji mamy na tej maszynie zainstalowaną jakąś dystrybucję linux’a, np. Debian, to możemy złagodzić skutki zmęczenia oczu przez dobór nieco innej temperatury kolorów wyświetlanego obrazu. W tym zadaniu może nam pomóc oprogramowanie redshift i to jemu będzie poświęcony poniższy wpis.

Redshift czy f.lux

Na redshift natknąłem się przypadkiem szukając informacji na temat nieco podobny ale związany bardziej ze smartfonami niż z laptopami czy desktopami. Generalnie rzecz biorąc, to pierw wpadł mi w oczy f.lux. Niemniej jednak, może i f.lux ma klienta dla linux’a ale nie jest on OpenSource. Dlatego właśnie moje poszukiwania trwały trochę dłużej i w taki oto sposób natrafiłem właśnie na otwartoźródłową alternatywę w postaci redshift.

Jak możemy się łatwo domyśleć, tylko jedna opcja z tych dwóch wymienionych powyżej trafiła do repozytorium Debiana, no i dlatego też to o redshift postanowiłem napisać kilka słów.

Pakiety redshift, redshift-gtk oraz geoclue-2.0

Przy instalacji pakietu redshift , w rekomendowanych zależnościach jest zwracany inny pakiet, tj. geoclue-2.0 . Nie jest on obowiązkowy z punktu widzenia działania samej aplikacji ale jak jego nazwa może wskazywać, ma on coś wspólnego z geolokalizacją.

W zasadzie mamy do wyboru dwie opcje. Możemy manualnie podać dane lokalizacji, w której się znajdujemy. Możemy też poprosić automat o to by ustalił naszą pozycję i dane przesłał do redshift . Jeśli chcemy manualnie określać położenie, to możemy odpuścić sobie ten pakiet geoclue-2.0 , co nam zaoszczędzi instalacji kilku zależności.

Warto też wiedzieć, że w repozytorium Debiana mamy także dostępny pakiet redshift-gtk , który dostarcza dość ubogiej nakładki na redshift . Moim zdaniem, to GUI jest zbędne i pociąga za sobą kolejne zależności, bez których spokojnie można się obejść w minimalistycznych środowiskach graficznych, czy też środowiskach opartych o menadżer okien typu OpenBOX. Ja generalnie tutaj skupię się jedynie na skonfigurowaniu i obsłudze tekstowej wersji aplikacji.

Konfiguracja redshift przez plik ~/.config/redshift.conf

W zasadzie mamy dwie możliwości podawania parametrów konfiguracyjnych programowi redshift . Pierwsza opcja to wywołanie tej aplikacji standardowo z wiersza poleceń i podanie w komendzie stosownych parametrów i ich wartości. Drugi sposób zakłada stworzenie pliku ~/.config/redshift.conf i umieszczenie w nim całej konfiguracji. My z tej drugiej opcji właśnie skorzystamy. Tworzymy zatem ww. plik i wrzucamy do niego poniższą zawartość:

[redshift]
temp-day=5700
temp-night=3600
;brightness=0.9
;gamma=0.8
location-provider=manual
;location-provider=geoclue2

[manual]
lat=52.22
lon=21.01

W pliku ~/.config/redshift.conf mamy dwie sekcje: [redshift] zawierającą konfigurację aplikacji, oraz [manual] zawierającą dane lokalizacji. Komentarze w tym pliku są oznaczane przez ; .

Sekcja [redshift]

Parametrów, które możemy umieścić w tej sekcji, jest naturalnie więcej i wszystkie z nich są dostępne w man redshift. Te powyżej określone rzeczy są niezbędnym minimum, które powinniśmy dostosować według swoich upodobań podczas eksperymentowania z wpisywanymi wartościami.

Generalnie rzecz biorąc, redshift potrafi dostosować temperaturę kolorów wyświetlanego obrazu w zależności od tego czy za oknem panuje dzień czy noc. Dlatego też możemy podać różne wartości w temp-day oraz temp-night . Wartości, które trzeba tutaj uwzględnić powinny pasować do poziomu światła w naszym pokoju. Żarówki mają na opakowaniu określoną temperaturę barw i generalnie ustawiamy taką, jaką odczytaliśmy z opakowania. Zwykle jest to około 3000K-4000K. W dzień zaś temperatura kolorów powinna pasować do tej, którą mamy za oknem, zwykle 5500K-6500K.

Do ustalenia czy panuje akurat dzień czy noc, redshift wykorzystuje dane lokalizacyjne dla konkretnego punktu na mapie w danym dniu roku. Innymi słowy potrzebuje on wiedzieć kiedy w naszej lokalizacji wschodzi i zachodzi słońce. Te dane są dostarczane przez system ale lokalizację trzeba jakoś określić i do tego celu używamy location-provider . W tym przypadku jest on ustawiony na manual i trzeba będzie określić te dane ręcznie w sekcji [manual] , która jest opisana poniżej.

Parametry gamma i brightness mają na celu dostosowanie jasności obrazu. Zwykle wyświetlacze w monitorach oferują zmianę jasności i w zasadzie można te parametry pominąć. Niemniej jednak, wartość minimalna jasności jaka jest do określenia czasem może być dla nas ciągle za wysoka. W takim przypadku, możemy jeszcze bardziej przyciemnić ekran właśnie korzystając z tych parametrów. Można również osobno określić gamma i brightness dla koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego (RGB). Wystarczy podać trzy wartości w formie: 0.8:0.8:0.8 .

Koordynaty w sekcji [manual]

W parametrze location-provider określiliśmy sobie, że mamy zamiar ręcznie sprecyzować koordynaty, które wskażą nasze położenie. Musimy podać dwie współrzędne: szerokość geograficzną (latitude) i długość geograficzną (longitude). Te dane można spisać z GPS lub też odszukać na necie położenie miasta, w którym przebywamy. Wartości lat=52.22 oraz lon=21.01 są dla Warszawy.

Autostart

W pakiecie redshift jest zawarta usługa dla systemd. Ta usługa może zostać włączona globalnie dla wszystkich użytkowników lub też dla każdego użytkownika z osobna. Jeśli zamierzamy włączyć ją dla wszystkich użytkowników w systemie, to wydaje poniższe polecenie:

# systemctl --global enable redshift.service

Jeśli zaś zamierzamy włączyć tę usługę jedynie dla konkretnego użytkownika, to wpisujemy poniższe polecenie:

$ systemctl --user enable redshift.service

Po zresetowaniu systemu czy też samego środowiska graficznego, nasz ekran powinien przybrać nieco cieplejsze barwy. Trochę to wygląda jakbyśmy używali komputera na Marsie (fotka ze strony projektu):

Notyfikacje

Standardowo redshift nie dostarcza żadnych notyfikacji przy zdarzeniach przełączania temperatury barw kolorów. Jeśli interesują nas jednak tego typu informacje, to naturalnie możemy sobie mechanizm powiadamiania dorobić. Wymagane jest tylko posiadanie w systemie pakietu libnotify-bin , który zwykle jest dostępny w minimalnych środowiskach. Trzeba również dodać skrypt, który wywoła odpowiedni monit. Skrypt zaś trzeba wgrać do katalogu ~/.config/redshift/hooks/ . Poniżej jest przykład takiego skryptu:

#!/bin/sh
  case $1 in
    period-changed)
      exec notify-send "Redshift" "Period changed to $3"
  esac

Pamiętajmy, by temu skryptowi nadać prawa wykonywania.


Komentarze

Zawartość wpisu