Przesyłanie dźwięku i plików ze smartfona przez bluetooth

Spis treści

Praktycznie każdy telefon czy komputer/laptop jest wyposażony już w adapter bluetooth. Obecnie coraz rzadziej ten protokół jest wykorzystywany do przesyłania plików jako takich, bo przecie mamy WiFi. Niemniej jednak, w starszych modelach urządzeń bluetooth może być dla nas jedyną opcją, by przesłać pliki bezprzewodowo. Nawet jeśli dysponujemy smartfonem z jednym z nowszych Androidów, to i tak są pewne sytuacje, w których bluetooth może znaleźć ciekawe zastosowanie, np. streaming dźwięku. Urządzenia bluetooth bardzo często sprawiają problemy pod linux i przydałoby się zebrać trochę informacji na temat ich konfiguracji, by przesyłanie dźwięku i plików nie stanowiło dla nas większego wyzwania w sytuacjach podbramkowych, gdzie wszelkie inne alternatywy komunikacji zawodzą.

Oprogramowanie bluetooth w Debianie

W zależności od wykorzystywanego środowiska graficznego, inne oprogramowanie jest wykorzystywane do zarządzania urządzeniami bluetooth. To co się zdaje łączyć wszystkie te graficzne nakładki, to fakt możliwości równoległego wykorzystywania niskopoziomowego narzędzia bluetoothctl . Ja nie korzystam z żadnego środowiska graficznego, dlatego też nie będę tutaj opisywał jak z poziomu GUI skonfigurować do pracy adapter bluetooth (czy to ten na USB, czy też ten wbudowany w nasz laptop), a jedynie skupię się na tym konsolowym bluetoothctl .

Narzędzie bluetoothctl jest dostarczane z pakietem bluez . W tym pakiecie znajdują się również narzędzia takie jak hcitool i hciconfig , które są w stanie skonfigurować sam interfejs hci0 . Jest tam również sdptool umożliwiający wysyłanie zapytań do serwera SDP, choć w przypadku korzystania Bluez 5 mogą pojawić się pewne problemy z tymi zapytaniami (o tym później). Generalnie to sdptool może nam zwrócić informacje na temat usług jakie jest w stanie świadczyć urządzenie, z którym zamierzamy łączyć się po bluetooth.

Jeśli zamierzamy przesyłać dźwięk ze smartfona bezpośrednio na komputer (lub też i w drugą stronę), np. chcemy skorzystać z głośników komputera w celu odtworzenia mp3, które mamy na smartfonie, to nie obejdzie się bez zaprzęgnięcia do tego celu serwera dźwięku PulseAudio. O ile większość linux'ów domyślnie wykorzystuje już PulseAudio, to nie wszystkie jego moduły są standardowo zainstalowane w każdej dystrybucji. Dlatego też upewnijmy się, że mamy w swoim Debianie wgrany pakiet pulseaudio-module-bluetooth .

W przypadku przesyłania plików, to sprawa jest trochę skomplikowana. Standardowo jest wykorzystywany protokół OBEX (OBject EXchange), który wymaga klienta i serwera. W przypadku mojego starego telefonu, byłem w stanie zamontować jego zasoby i przeglądać je lokalnie na komputerze. W przypadku smartfona z Androidem 5.1 (Lollipop) mogę jedynie przesłać pojedynczy plik ale tylko z komputera na telefon. Nie jest to wygodne rozwiązanie ale i tak, by móc z niego skorzystać potrzebny nam jest pakiet ussp-push . By można było przesłać plik również z telefonu na komputer, musimy zainstalować w Debianie także pakiet obexpushd. Jeśli chcemy zaś przeglądać zasoby telefonu, to ten musi wspierać OBEX FTP oraz w systemie trzeba doinstalować obexfs .

Podsumowując, potrzebne nam są te poniższe pakiety:

# aptitude install \
bluez \
bluez-firmware \
bluez-obexd \
obexfs \
ussp-push \
obexpushd \
pulseaudio-module-bluetooth

W pakiecie bluez jest także zawarta usługa bluetooth.service , którą możemy śmiało włączyć. Nie zostanie ona jednak wystartowana do momentu wykrycia w systemie odpowiedniego adaptera bluetooth.

Adapter bluetooth

Ja dysponuję dwoma różnymi adapterami bluetooth (Pentagram i Quer) ale obydwa są rozpoznawane jako idVendor=0a12 i idProduct=0001 . Tak czy inaczej, taki adapter pracuje pod linux bez większych niespodzianek. To na wypadek, gdyby ktoś potrzebował sobie takie urządzenie zakupić i szukał czegoś co działa bezproblemowo.

# lsusb -vvv -d 0a12:0001


Bus 002 Device 007: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        1.10
 bDeviceClass     224 Wireless
 bDeviceSubClass     1 Radio Frequency
 bDeviceProtocol     1 Bluetooth
 bMaxPacketSize0    16
 idVendor      0x0a12 Cambridge Silicon Radio, Ltd
 idProduct     0x0001 Bluetooth Dongle (HCI mode)
 bcdDevice      1.34
 iManufacturer      0
 iProduct        0
 iSerial         0
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength     108
  bNumInterfaces     2
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0
  bmAttributes     0x80
   (Bus Powered)
  MaxPower       100mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      3
   bInterfaceClass    224 Wireless
   bInterfaceSubClass   1 Radio Frequency
   bInterfaceProtocol   1 Bluetooth
   iInterface       0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      3
     Transfer Type      Interrupt
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0010 1x 16 bytes
    bInterval        1
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x82 EP 2 IN
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes
    bInterval        0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x02 EP 2 OUT
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes
    bInterval        0
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    1
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      2
   bInterfaceClass    224 Wireless
   bInterfaceSubClass   1 Radio Frequency
   bInterfaceProtocol   1 Bluetooth
   iInterface       0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x83 EP 3 IN
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0000 1x 0 bytes
    bInterval        1
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x03 EP 3 OUT
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0000 1x 0 bytes
    bInterval        1
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    1
   bAlternateSetting    1
   bNumEndpoints      2
   bInterfaceClass    224 Wireless
   bInterfaceSubClass   1 Radio Frequency
   bInterfaceProtocol   1 Bluetooth
   iInterface       0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x83 EP 3 IN
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0009 1x 9 bytes
    bInterval        1
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x03 EP 3 OUT
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0009 1x 9 bytes
    bInterval        1
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    1
   bAlternateSetting    2
   bNumEndpoints      2
   bInterfaceClass    224 Wireless
   bInterfaceSubClass   1 Radio Frequency
   bInterfaceProtocol   1 Bluetooth
   iInterface       0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x83 EP 3 IN
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0011 1x 17 bytes
    bInterval        1
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x03 EP 3 OUT
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0011 1x 17 bytes
    bInterval        1
Device Status:   0x0000
 (Bus Powered)

Poniżej jest dokładny log z tego co się dzieje w systemie po podłączeniu tego adaptera do portu USB:

kernel: usb 2-1.3: new full-speed USB device number 7 using ehci-pci
kernel: usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=0a12, idProduct=0001
kernel: usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
kernel: Bluetooth: Core ver 2.21
kernel: NET: Registered protocol family 31
kernel: Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
kernel: Bluetooth: HCI socket layer initialized
kernel: Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
kernel: Bluetooth: SCO socket layer initialized
kernel: usbcore: registered new interface driver btusb
systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status.
systemd[1]: Starting Bluetooth service...
bluetoothd[3404]: Bluetooth daemon 5.43
systemd[1]: Started Bluetooth service.
systemd[1]: Reached target Bluetooth.
bluetoothd[3404]: Starting SDP server
kernel: Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
kernel: Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
kernel: Bluetooth: BNEP socket layer initialized
bluetoothd[3404]: Bluetooth management interface 1.13 initialized
bluetoothd[3404]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
bluetoothd[3404]: Sap driver initialization failed.
bluetoothd[3404]: sap-server: Operation not permitted (1)
bluetoothd[3404]: Endpoint registered: sender=:1.29 path=/MediaEndpoint/A2DPSource
bluetoothd[3404]: Endpoint registered: sender=:1.29 path=/MediaEndpoint/A2DPSink
kernel: Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
kernel: Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
kernel: Bluetooth: RFCOMM ver 1.11

Jak widać proces podnoszenia usług systemowych jest praktycznie automatyczny. Niemniej jednak, w zależności od usług, z których zamierzamy korzystać przez bluetooth, musimy jeszcze nieco czasu poświęcić przy konfiguracji adaptera.

Problemy z sdptool w Bluez 5

Narzędzie sdptool w Bluez 5 nie działa jak należy, w efekcie czego nie mamy możliwości nawiązania połączenia z serwerem SDP. Możemy sprawdzić czy ten problem nas dotyczy logując się na użytkownika root i wydając w terminalu poniższe polecenia:

# sdptool browse FF:FF:FF:00:00:00
Failed to connect to SDP server on FF:FF:FF:00:00:00: Connection refused

# sdptool get Lan
Failed to connect to SDP server on FF:FF:FF:00:00:00: Connection refused

Można tej sytuacji zaradzić instalując pakiet bluez w wersji 4, co nie zawsze jest możliwe, lub też edytując plik usługi systemd odpowiedzialny za odpalenie demona bluetoothd :

# systemctl edit --full bluetooth.service

Teraz wystarczy zmienić linijkę z ExecStart dopisując na jej końcu parametr --compat :

ExecStart=/usr/lib/bluetooth/bluetoothd --compat

Zapisujemy plik i restartujemy usługę:

# systemctl reenable bluetooth
# systemctl daemon-reload
# systemctl restart bluetooth

W tej chwili powinniśmy już być wstanie podłączyć się do lokalnego serwera SDP:

# sdptool get Lan
Service RecHandle: 0x0
Service Class ID List:
 "SDP Server" (0x1000)

# sdptool browse FF:FF:FF:00:00:00

Browsing FF:FF:FF:00:00:00 ...
Service RecHandle: 0x10000
Service Class ID List:
 "PnP Information" (0x1200)
Profile Descriptor List:
 "PnP Information" (0x1200)
  Version: 0x0103

Browsing FF:FF:FF:00:00:00 ...
Service Search failed: Invalid argument
Service Name: Generic Access Profile
Service Provider: BlueZ
Service RecHandle: 0x10001
Service Class ID List:
 "Generic Access" (0x1800)
Protocol Descriptor List:
 "L2CAP" (0x0100)
  PSM: 31
 "ATT" (0x0007)
  uint16: 0x0001
  uint16: 0x0005

Service Name: Generic Attribute Profile
Service Provider: BlueZ
Service RecHandle: 0x10002
Service Class ID List:
 "Generic Attribute" (0x1801)
Protocol Descriptor List:
 "L2CAP" (0x0100)
  PSM: 31
 "ATT" (0x0007)
  uint16: 0x0006
  uint16: 0x0009

Service Name: AVRCP CT
Service RecHandle: 0x10003
Service Class ID List:
 "AV Remote" (0x110e)
 "AV Remote Controller" (0x110f)
Protocol Descriptor List:
 "L2CAP" (0x0100)
  PSM: 23
 "AVCTP" (0x0017)
  uint16: 0x0103
Profile Descriptor List:
 "AV Remote" (0x110e)
  Version: 0x0106

Service Name: AVRCP TG
Service RecHandle: 0x10004
Service Class ID List:
 "AV Remote Target" (0x110c)
Protocol Descriptor List:
 "L2CAP" (0x0100)
  PSM: 23
 "AVCTP" (0x0017)
  uint16: 0x0103
Profile Descriptor List:
 "AV Remote" (0x110e)
  Version: 0x0105

Service Name: Audio Source
Service RecHandle: 0x10005
Service Class ID List:
 "Audio Source" (0x110a)
Protocol Descriptor List:
 "L2CAP" (0x0100)
  PSM: 25
 "AVDTP" (0x0019)
  uint16: 0x0103
Profile Descriptor List:
 "Advanced Audio" (0x110d)
  Version: 0x0103

Service Name: Audio Sink
Service RecHandle: 0x10006
Service Class ID List:
 "Audio Sink" (0x110b)
Protocol Descriptor List:
 "L2CAP" (0x0100)
  PSM: 25
 "AVDTP" (0x0019)
  uint16: 0x0103
Profile Descriptor List:
 "Advanced Audio" (0x110d)
  Version: 0x0103

Service Name: Headset Voice gateway
Service RecHandle: 0x10007
Service Class ID List:
 "Headset Audio Gateway" (0x1112)
 "Generic Audio" (0x1203)
Protocol Descriptor List:
 "L2CAP" (0x0100)
 "RFCOMM" (0x0003)
  Channel: 12
Profile Descriptor List:
 "Headset" (0x1108)
  Version: 0x0102

Niemniej jednak, te powyższe polecenia w dalszym ciągu nie zadziałają nam na zwykłym użytkowniku. Ta opcja --compat dodaje unix'owy socket w lokalizacji /var/run/sdp . Jeśli chcemy korzystać z bluetooth jako normalny użytkownik, to musimy nadać odpowiednie uprawnienia na ten plik, bo standardowo tylko root może z niego korzystać. Problem w tym, że po zrestartowaniu demona bluetoothd , ten plik zostanie utworzony na nowo i znowu będzie trzeba mu te uprawnienia dostosować. Tworzymy zatem dwa poniższe pliki.

Plik /etc/systemd/system/var-run-sdp.path

[Path]
PathExists=/var/run/sdp
Unit=var-run-sdp.service

[Install]
WantedBy=bluetooth.service

Plik /etc/systemd/system/var-run-sdp.service

[Unit]
Description=Setting /var/run/sdp permissions
ConditionPathExists=/var/run/sdp

[Service]
Type=simple
RemainAfterExit=true
ExecStart=/bin/chgrp bluetooth /var/run/sdp

[Install]
RequiredBy=var-run-sdp.path

Zadanie jakie ma realizować ta usługa polega na monitorowaniu pliku /var/run/sdp . Ilekroć tylko zostanie on stworzony, systemd przepisze mu uprawnienia, a konkretnie zmieni mu grupę z root na bluetooth . Włączmy jeszcze tę usługę:

# systemctl daemon-reload
# systemctl enable var-run-sdp.path
# systemctl start var-run-sdp.path

Na koniec dodajemy pożądanych użytkowników do grupy bluetooth :

# adduser morfik bluetooth

Restartujemy jeszcze demona bluetoothd i sprawdzamy, czy plik /var/run/sdp ma odpowiednie uprawnienia:

# systemctl restart bluetooth

# ls -al /var/run/sdp
srw-rw---- 1 root bluetooth 0 2016-11-17 14:54:30 /var/run/sdp=

Teraz już wystarczy zrestartować sesję (zalogować się ponownie w systemie) i zwykły użytkownik powinien bez większego problemu podłączyć się do serwera SDP.

Parowanie komputera ze smartfonem

Cały proces parowania urządzeń w protokole bluetooth można przeprowadzić posługując się narzędziem bluetoothctl . Zakładając, że odpowiednie usługi już działają nam w tle, to możemy przejść do konfiguracji bluetooth na smartfonie i na Debianie. Na smartfonie nie powinno być większych problemów. Przechodzimy do Ustawienia => Bluetooth i aktywujemy nadajnik:

linux-debian-bluetooth-smartfon-aktywacja-telefon

Smartfon powinien zacząć wyszukiwać dostępne urządzenia ale nie znajdzie jeszcze naszego komputera. Musimy pierw uczynić go możliwym do odnalezienia. Odpalamy zatem terminal i jako zwykły użytkownik wpisujemy bluetoothctl (działa autouzupełnianie za pomocą klawisza Tab):

linux-debian-bluetooth-smartfon-informacje-usb-adapter

Mamy tutaj informacje na temat aktualnie podpiętego adaptera bluetooth do portu USB komputera. Nazwa widoczna przy skanowaniu to wykorzystywany hostname. Klasa z kolei określa usługi jakie dana maszyna jest w stanie świadczyć. Dokładna lista jest uwzględniona tutaj. Mamy też informacje na temat zasilania i możliwości parowania. Z kolei zaś wszystkie pozycje z UUID odnoszą się do usług jakie maszyna jest w stanie zapewnić (można konfigurować dowolnie).

Jako, że naszym celem jest sprawowanie komputera ze smartfonem, to w konsoli bluetooth wpisujemy kolejno poniższe polecenia:

[bluetooth]# power on
[bluetooth]# discoverable on
[bluetooth]# pairable on

linux-debian-bluetooth-smartfon-aktywacja-komputer

Teraz możemy sprawować urządzenia. Ten proces może zostać zainicjowany ze smartfona lub z komputera. W przypadku smartfona raczej nie powinno być problemów, to sparujmy te urządzenia inicjując cały proces na komputerze.

Przede wszystkim musimy aktywować agenta, który wynegocjuje odpowiednie parametry połączenia, wliczając w to sposób przekazania sekretu. Ten sekret trzeba wpis zarówno na komputerze jak i smartfonie. Zwykle jest to czterocyfrowy PIN, np. 0000 lub 1234. Zarówno komputer jak i smartfon dysponują klawiaturami, dlatego też możemy wybrać sobie agenta KeyboardOnly :

[bluetooth]# agent KeyboardOnly
[bluetooth]# default-agent

linux-debian-bluetooth-smartfon-agent

Teraz wysyłamy prośbę parowania:

[bluetooth]# scan on
[bluetooth]# pair 40:3F:8C:02:41:AD

linux-debian-bluetooth-smartfon-parowanie-urzadzen

Wyżej widzimy, że agent poprosił nas o wpisanie kodu PIN, oraz że wpisany kod to 1234. Teraz przechodzimy na telefon. Powinno nam się pojawić to poniższe okienko, w którym wpisujemy PIN:

linux-debian-bluetooth-smartfon-parowanie-urzadzen

Urządzenia mamy sparowane. Dla pewności możemy sprawdzić czy faktycznie system zarówno komputera jak i telefonu honoruje te ustawienia.

Komputer:

linux-debian-bluetooth-smartfon-sparowane-urzadzenia

Telefon:

linux-debian-bluetooth-smartfon-sparowane-urzadzenia

Wygląda dobrze. Podłączmy zatem ze sobą te dwa sprzęty:

[bluetooth]# connect 40:3F:8C:02:41:AD

linux-debian-bluetooth-smartfon-laczenie-urzadzen

Na telefonie zaś powinien wyskoczyć status połączony:

linux-debian-bluetooth-smartfon-polaczone-urzadzenia

Warto zauważyć, że prompt zmienił nazwę z bluetooth na nazwę urządzenia, w tym przypadku NeffosC5 . Połączenie zostało ustanowione i przydałoby się oznaczyć nasz smartfon jako zaufany:

[NeffosC5]# trust 40:3F:8C:02:41:AD

linux-debian-bluetooth-smartfon-zaufane-urzadzenia

Na koniec sprawdzamy jeszcze status smartfona:

[NeffosC5]# info 40:3F:8C:02:41:AD

linux-debian-bluetooth-smartfon-informacje-o-urzadzeniu

Wygląda dobrze. Możemy zatem przejść do skonfigurowania przesyłania plików jak i streaming'u dźwięku.

Problemy przy połączeniu ze smartfonem przez bluetooth

Czasami podczas konfiguracji systemu pod streaming dźwięku można napotkać problemy z podłączeniem się do smartfona. Po skorzystaniu z polecenia connect dostajemy jedynie poniższy błąd:

[bluetooth]# connect 40:3F:8C:02:41:AD
Attempting to connect to 40:3F:8C:02:41:AD
Failed to connect: org.bluez.Error.Failed

W logu systemowym zaś można dostrzec następujący komunikat:

bluetoothd[63148]: a2dp-source profile connect failed for 40:3F:8C:02:41:AD: Protocol not available

Ten problem można poprawić instalując w systemie pakiet pulseaudio-module-bluetooth . Po zainstalowaniu tego pakietu musimy załadować odpowiednie moduły w poniższy sposób:

$ pactl load-module module-bluetooth-discover
$ pactl load-module module-bluetooth-policy

$ pactl list modules | grep blue
  Name: module-bluetooth-discover
  Name: module-bluez5-discover
  Name: module-bluetooth-policy
  Name: module-bluez5-device

Jeśli z jakiegoś powodu te moduły nie są ładowane automatycznie na starcie PulseAudio, to musimy poddać edycji plik /etc/pulse/default.pa i dopisać w nim następujące linijki:

.ifexists module-bluetooth-policy.so
load-module module-bluetooth-policy
.endif

.ifexists module-bluetooth-discover.so
load-module module-bluetooth-discover
.endif

Teraz nie powinniśmy mieć już problemów z podłączeniem się do smartfona. Obecność w logu systemowym poniższych informacji wskazuje, że problem został wyeliminowany:

...
bluetoothd[63148]: Endpoint registered: sender=:1.95 path=/MediaEndpoint/A2DPSource
bluetoothd[63148]: Endpoint registered: sender=:1.95 path=/MediaEndpoint/A2DPSink
...
kernel: input: 40:3F:8C:02:41:AD as /devices/virtual/input/input34
...

Jak strumieniować dźwięk ze smartfona przez bluetooth

W opcjach urządzenia bluetooth na smartfonie mogliśmy zobaczyć, że była tam zaznaczona pozycja "Dźwięk multimediów". Poniżej jest jeszcze raz ta fotka:

linux-debian-bluetooth-smartfon-streaming-dzwieku

Jeśli jest ona zaznaczona, to dźwięk powinien być przesłany po bluetooth do komputera praktycznie OOTB. Tam powinien go odebrać PulseAudio. Możemy to w bardzo prosty sposób sprawdzić. Uruchommy zatem na smartfonie jakąś aplikację, która jest w stanie odtwarzać dźwięk. Ja korzystałem z VLC. Jak tylko plik .mp3 zaczął być odtwarzany, głośniki mojego komputera zaczęły grać muzykę. Podglądając w takim momencie co się dzieje na na serwerze dźwięku (przez pavucontrol ) można zobaczyć coś takiego:

linux-debian-bluetooth-smartfon-streaming-dzwiek-pulseaudio

Ta pozycja loopback from NeffosC5 to jest właśnie strumień naszego smartfona, którym można dowolnie zarządzać, tak jakby to lokalnie była odtwarzana jakaś aplikacja dźwiękowa. Operowanie głośnością na smartfonie również ma efekt na komputerze. Oczywiście przykład z komputerem nie jest najlepszy, bo przecie można bez problemu taka muzykę zgrać na dysk z telefonu ale korzystając, np. z systemu live czy mając zwykłe głośniki bluetooth, to już taki setup nabiera większego sensu.

Warto też wspomnieć, że smartfony mogą nadawać lepszej jakości dźwięk przez bluetooth. Trzeba tylko tę opcję włączyć w Ustawienia => Dźwięki i Powiadomienia => Funkcje poprawy dźwięku:

linux-debian-bluetooth-smartfon-poprawa-jakosci-dzwieku

Problem ze smartfonami jest taki, że standardowe ROM'y nie umożliwiają przesłania dźwięku z PC na smartfona. Póki co jeszcze nie wiem jak tego typu przedsięwzięcie zorganizować. Jak natknę się na jakieś ciekawe info odnośnie tej kwestii, to dorzucę je tutaj. (FIXME)

Przesyłanie plików przez bluetooth (OBEX)

Pora skupić się na przesyłaniu plików przez bluetooth. Standardowo w linux'ie możemy przesłać jedynie plik z komputera na telefon. Można to zrobić posługując się dowolną graficzną nakładką zdolną zarządzać modułem bluetooth, np. blueman . Jeśli zaś chodzi o polecenia konsolowe, to najpierw musimy ustalić na jakich kanałach są dostępne usługi bluetooth ale zanim do tego przejdziemy, to skonfigurujmy sobie interfejs hci0 :

# hcitool dev
Devices:
  hci0  E8:03:9A:CB:0C:24

# hciconfig hci0 up

# hciconfig -a hci0
hci0:  Type: BR/EDR Bus: USB
  BD Address: E8:03:9A:CB:0C:24 ACL MTU: 1022:8 SCO MTU: 183:5
  UP RUNNING PSCAN ISCAN
  RX bytes:30365733 acl:46626 sco:0 events:576 errors:0
  TX bytes:2920 acl:70 sco:0 commands:77 errors:0
  Features: 0xff 0xfe 0x0d 0xfe 0xd8 0x7f 0x7b 0x87
  Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
  Link policy: RSWITCH HOLD SNIFF
  Link mode: SLAVE ACCEPT
  Name: 'morfikownia'
  Class: 0x1c010c
  Service Classes: Rendering, Capturing, Object Transfer
  Device Class: Computer, Laptop
  HCI Version: 4.0 (0x6) Revision: 0x102
  LMP Version: 4.0 (0x6) Subversion: 0x1
  Manufacturer: Atheros Communications, Inc. (69)

Skanujemy teraz w poszukiwaniu urządzeń bluetooth:

# hcitool scan
Scanning ...
  40:3F:8C:02:41:AD  NeffosC5

Jeśli hcitool nie jest w stanie wykryć żadnych urządzeń, oznacza to, że adapter w komputerze jest w jakiś sposób uszkodzony. Jeśli zaś cześć urządzeń jest wykrywana poprawnie ale brakuje tego naszego na liście, to oznacza, że prawdopodobnie to urządzenie ma uszkodzony moduł bluetooth. Oczywiście przy założeniu, że oba sprzęty są poprawnie skonfigurowane do pracy.

Mając adres MAC smartfona, możemy teraz przeszukać jego serwer SDP pod kątem usług:

$ sdptool browse 40:3F:8C:02:41:AD
Browsing 40:3F:8C:02:41:AD ...
Service RecHandle: 0x10001
Service Class ID List:
 "Generic Access" (0x1800)
Protocol Descriptor List:
 "L2CAP" (0x0100)
  PSM: 31
 "ATT" (0x0007)
  uint16: 0x0001
  uint16: 0x0005

Service Name: Headset Audio Gateway
Service RecHandle: 0x10002
Service Class ID List:
 "Headset Audio Gateway" (0x1112)
 "Generic Audio" (0x1203)
Protocol Descriptor List:
 "L2CAP" (0x0100)
 "RFCOMM" (0x0003)
  Channel: 1
Language Base Attr List:
 code_ISO639: 0x656e
 encoding:  0x6a
 base_offset: 0x100
Profile Descriptor List:
 "Headset" (0x1108)
  Version: 0x0102

Service Name: Handsfree Audio Gateway
Service RecHandle: 0x10003
Service Class ID List:
 "Handsfree Audio Gateway" (0x111f)
 "Generic Audio" (0x1203)
Protocol Descriptor List:
 "L2CAP" (0x0100)
 "RFCOMM" (0x0003)
  Channel: 2
Language Base Attr List:
 code_ISO639: 0x656e
 encoding:  0x6a
 base_offset: 0x100
Profile Descriptor List:
 "Handsfree" (0x111e)
  Version: 0x0106

Service Name: Network Access Point Service
Service Description: Bluetooth NAP Service
Service RecHandle: 0x10004
Service Class ID List:
 "Network Access Point" (0x1116)
Protocol Descriptor List:
 "L2CAP" (0x0100)
  PSM: 15
 "BNEP" (0x000f)
  Version: 0x0100
  SEQ8: 0 6
Language Base Attr List:
 code_ISO639: 0x656e
 encoding:  0x6a
 base_offset: 0x100
Profile Descriptor List:
 "Network Access Point" (0x1116)
  Version: 0x0100

Service RecHandle: 0x10006
Service Class ID List:
 "AV Remote Target" (0x110c)
Protocol Descriptor List:
 "L2CAP" (0x0100)
  PSM: 23
 "AVCTP" (0x0017)
  uint16: 0x0100
Profile Descriptor List:
 "AV Remote" (0x110e)
  Version: 0x0103

Service RecHandle: 0x10007
Service Class ID List:
 "AV Remote Controller" (0x110f)
Protocol Descriptor List:
 "L2CAP" (0x0100)
  PSM: 23
 "AVCTP" (0x0017)
  uint16: 0x0100
Profile Descriptor List:
 "AV Remote" (0x110e)
  Version: 0x0100

Service Name: Advanced Audio
Service RecHandle: 0x10008
Service Class ID List:
 "Audio Source" (0x110a)
Protocol Descriptor List:
 "L2CAP" (0x0100)
  PSM: 25
 "AVDTP" (0x0019)
  uint16: 0x0102
Profile Descriptor List:
 "Advanced Audio" (0x110d)
  Version: 0x0102

Service Name: 000eSMS/MMS
Service RecHandle: 0x10009
Service Class ID List:
 "Message Access - MAS" (0x1132)
Protocol Descriptor List:
 "L2CAP" (0x0100)
 "RFCOMM" (0x0003)
  Channel: 23
 "OBEX" (0x0008)
Profile Descriptor List:
 "Message Access" (0x1134)
  Version: 0x0101

Service Name: OBEX Phonebook Access Server
Service RecHandle: 0x1000a
Service Class ID List:
 "Phonebook Access - PSE" (0x112f)
Protocol Descriptor List:
 "L2CAP" (0x0100)
 "RFCOMM" (0x0003)
  Channel: 24
 "OBEX" (0x0008)
Profile Descriptor List:
 "Phonebook Access" (0x1130)
  Version: 0x0101

Service Name: OBEX Object Push
Service RecHandle: 0x1000b
Service Class ID List:
 "OBEX Object Push" (0x1105)
Protocol Descriptor List:
 "L2CAP" (0x0100)
 "RFCOMM" (0x0003)
  Channel: 25
 "OBEX" (0x0008)
Profile Descriptor List:
 "OBEX Object Push" (0x1105)
  Version: 0x0100

Narzędzie ussp-push

Mamy tutaj min. OBEX Object Push . Możemy zatem przesłać plik na smartfon. Musimy tylko zanotować sobie kanał, który przy tej pozycji jest uwzględniony, tj. Channel: 25 . Polecenie, które prześle plik z komputera na telefon będzie miało zatem poniższą postać:

$ ussp-push 40:3F:8C:02:41:AD@25 plik_z_kompa plik_na_smartfonie

Narzędzie obexpushd

Jeśli zaś chodzi o przesyłanie plików ze smartfona na komputer, to możemy skorzystać z poniższego polecenia:

$ obexpushd -o ~/bluetooth/

Ta komenda uruchamiana demona, który nasłuchuje zapytań. Pliki odbierane ze smartfona będą przesyłane do katalogu ~/bluetooth/ .

OBEX FTP i Bluetooth File Transfer

Alternatywnym podejściem do przesyłania plików przez bluetooth jest zamontowanie systemu plików telefonu lokalnie i operowanie na nim jak na zwyczajnym systemie plików. Niemniej jednak, taki zabieg wymaga doinstalowania odpowiedniego oprogramowania na smartfonie. Wyżej w listingu usług zwróconych przez sdptool browse mieliśmy co prawda dwie pozycje od OBEX'a ale żadna z nich nie zawierała frazy FTP. Z pobieżnego rozeznania wyśledziłem aplikację Bluetooth File Transfer. Jej zainstalowanie w Androidzie uaktywni usługę OBEX FTP:

linux-debian-bluetooth-smartfon-file-transfer

Po uruchomieniu tej aplikacji, na dole powinna pojawić się poniższa informacja:

linux-debian-bluetooth-smartfon-file-transfer

Zatem OBEX FTP został uruchomiony. Sprawdźmy czy faktycznie tak jest przez odpytanie serwera SDP na smartfonie:

$ sdptool browse 40:3F:8C:02:41:AD
Browsing 40:3F:8C:02:41:AD ...
Service RecHandle: 0x10001
Service Class ID List:
 "Generic Access" (0x1800)
Protocol Descriptor List:
 "L2CAP" (0x0100)
  PSM: 31
 "ATT" (0x0007)
  uint16: 0x0001
  uint16: 0x0005

Service Name: Headset Audio Gateway
Service RecHandle: 0x10002
Service Class ID List:
 "Headset Audio Gateway" (0x1112)
 "Generic Audio" (0x1203)
Protocol Descriptor List:
 "L2CAP" (0x0100)
 "RFCOMM" (0x0003)
  Channel: 1
Language Base Attr List:
 code_ISO639: 0x656e
 encoding:  0x6a
 base_offset: 0x100
Profile Descriptor List:
 "Headset" (0x1108)
  Version: 0x0102

Service Name: Handsfree Audio Gateway
Service RecHandle: 0x10003
Service Class ID List:
 "Handsfree Audio Gateway" (0x111f)
 "Generic Audio" (0x1203)
Protocol Descriptor List:
 "L2CAP" (0x0100)
 "RFCOMM" (0x0003)
  Channel: 2
Language Base Attr List:
 code_ISO639: 0x656e
 encoding:  0x6a
 base_offset: 0x100
Profile Descriptor List:
 "Handsfree" (0x111e)
  Version: 0x0106

Service Name: Network Access Point Service
Service Description: Bluetooth NAP Service
Service RecHandle: 0x10004
Service Class ID List:
 "Network Access Point" (0x1116)
Protocol Descriptor List:
 "L2CAP" (0x0100)
  PSM: 15
 "BNEP" (0x000f)
  Version: 0x0100
  SEQ8: 0 6
Language Base Attr List:
 code_ISO639: 0x656e
 encoding:  0x6a
 base_offset: 0x100
Profile Descriptor List:
 "Network Access Point" (0x1116)
  Version: 0x0100

Service RecHandle: 0x10006
Service Class ID List:
 "AV Remote Target" (0x110c)
Protocol Descriptor List:
 "L2CAP" (0x0100)
  PSM: 23
 "AVCTP" (0x0017)
  uint16: 0x0100
Profile Descriptor List:
 "AV Remote" (0x110e)
  Version: 0x0103

Service RecHandle: 0x10007
Service Class ID List:
 "AV Remote Controller" (0x110f)
Protocol Descriptor List:
 "L2CAP" (0x0100)
  PSM: 23
 "AVCTP" (0x0017)
  uint16: 0x0100
Profile Descriptor List:
 "AV Remote" (0x110e)
  Version: 0x0100

Service Name: Advanced Audio
Service RecHandle: 0x10008
Service Class ID List:
 "Audio Source" (0x110a)
Protocol Descriptor List:
 "L2CAP" (0x0100)
  PSM: 25
 "AVDTP" (0x0019)
  uint16: 0x0102
Profile Descriptor List:
 "Advanced Audio" (0x110d)
  Version: 0x0102

Service Name: 000eSMS/MMS
Service RecHandle: 0x10009
Service Class ID List:
 "Message Access - MAS" (0x1132)
Protocol Descriptor List:
 "L2CAP" (0x0100)
 "RFCOMM" (0x0003)
  Channel: 23
 "OBEX" (0x0008)
Profile Descriptor List:
 "Message Access" (0x1134)
  Version: 0x0101

Service Name: OBEX OPP
Service RecHandle: 0x1000a
Service Class ID List:
 "OBEX Object Push" (0x1105)
Protocol Descriptor List:
 "L2CAP" (0x0100)
 "RFCOMM" (0x0003)
  Channel: 24
 "OBEX" (0x0008)
Profile Descriptor List:
 "OBEX Object Push" (0x1105)
  Version: 0x0100

Service Name: OBEX FTP
Service RecHandle: 0x1000b
Service Class ID List:
 UUID 128: 00001106-0000-1000-8000-00805f9b34fb
Protocol Descriptor List:
 "L2CAP" (0x0100)
 "RFCOMM" (0x0003)
  Channel: 25

Service Name: OBEX Phonebook Access Server
Service RecHandle: 0x1000c
Service Class ID List:
 "Phonebook Access - PSE" (0x112f)
Protocol Descriptor List:
 "L2CAP" (0x0100)
 "RFCOMM" (0x0003)
  Channel: 26
 "OBEX" (0x0008)
Profile Descriptor List:
 "Phonebook Access" (0x1130)
  Version: 0x0101

Service Name: OBEX Object Push
Service RecHandle: 0x1000d
Service Class ID List:
 "OBEX Object Push" (0x1105)
Protocol Descriptor List:
 "L2CAP" (0x0100)
 "RFCOMM" (0x0003)
  Channel: 27
 "OBEX" (0x0008)
Profile Descriptor List:
 "OBEX Object Push" (0x1105)
  Version: 0x0100

I tutaj już widzimy, że poza tymi wcześniejszymi OBEX Object Push i OBEX Phonebook Access Server doszły nam również OBEX OPP i OBEX FTP . Ten ostatni ma kanał Channel: 25 . Zapamiętujemy sobie tę wartość i łączymy się z telefonem w poniższy sposób:

$ obexfs -b 40:3F:8C:02:41:AD -B 25 ~/bluetooth/

Udostępniany katalog na smartfonie powinien nam się zamontować we wskazanym wyżej miejscu:

linux-debian-bluetooth-smartfon-obex

Ten katalog można oczywiście sobie dostosować w opcjach aplikacji na smartfonie. Można również autoryzować każde podłączenie. Generalnie, to polecam zajrzenie w opcje aplikacji Bluetooth File Transfer.

By ten katalog odmontować, korzystamy z fusermount :

$ fusermount -u ~/bluetooth
Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.