Jak skonfigurować połączenie VPN przez SSH

Spis treści

Szukając informacji na temat ukrycia ruchu generowanego przez OpenVPN, natrafiłem także na sposób, który wykorzystuje do tego celu połączenie SSH. W efekcie jesteśmy w stanie upodobnić ruch VPN do tego, który zwykle służy do zarządzania zdalnymi systemami linux. Jako, że temat maskowania połączenia VPN jest kluczowy w walce z cenzurą internetu, to im więcej sposobów, by taki zabieg przeprowadzić, tym lepiej. Dlatego też postanowiłem odświeżyć nieco podlinkowany wyżej artykuł i sprawdzić czy jest on jeszcze aktualny. Wprawdzie nie dysponuję Ubuntu, a jedynie dystrybucją Debian ale raczej nie powinno być problemów z odwzorowaniem konfiguracji na tym systemie, choć artykuł jest dość leciwy już i pewnie trzeba będzie kilka rzeczy zaktualizować.

Konfiguracja SSH pod tunel VPN

Począwszy od wersji 4.3, OpenSSH zyskał ciekawą zdolność tworzenia VPN w locie wykorzystując do tego celu interfejsy tun . Operowanie na interfejsach tun wymaga od nas posiadania praw administratora systemu zarówno na kliencie jak i na serwerze. Musimy zatem tak dostosować konfigurację demona ssh , by akceptował żądanie tunelu VPN. Niemniej jednak, ze względu na fakt tworzenia interfejsów tun po stronie serwera, musimy także umożliwić zalogowanie się na użytkownika root na serwerze. Nie jest to jednak bezpieczne rozwiązanie, chyba, że zaimplementujemy na serwerze SSH obsługę uwierzytelniających kluczy SSH. Wtedy będziemy mogli zrezygnować z wykorzystywania haseł, co znacząco podwyższy poziom zabezpieczeń usługi.

Zakładając, że dysponujemy już odpowiednimi kluczami SSH, logujemy się na serwer i w pliku /etc/ssh/sshd_config dopisujemy te dwa parametry:

PermitRootLogin without-password
PermitTunnel yes

Następnie restartujemy usługę:

# systemctl restart ssh.service

Teraz, by utworzyć interfejsy tun pod tunel VPN wystarczy wydać na kliencie poniższe polecenie:

$ sudo ssh -w 9:9 root@11.22.33.44

Po pomyślnym zalogowaniu się na serwer z wykorzystaniem tego polecenia, na obu krańcach połączenia powinniśmy mieć już dostępne interfejsy tun9 . Możemy to sprawdzić za pomocą polecenia ip lub ifconfig . Niemniej jednak, te interfejsy jeszcze nic nie robią, bo ani nie mamy ustawionej na nich adresacji, ani nie skonfigurowaliśmy tablicy routingu, ani też nie ustawiliśmy forwarding'u i nie dostosowaliśmy reguł zapory sieciowej.

Konfiguracja interfejsów tun na potrzeby SSH-VPN

By interfejsy tun były w stanie przesyłać pakiety, musimy na nich skonfigurować adresację IP. W przypadku standardowego OpenVPN, ta czynność jest przeprowadzana automatycznie bez udziału użytkownika. W przypadku SSH-VPN musimy niestety ręcznie te interfejsy skonfigurować i to zarówno po stronie serwera jak i po stronie klienta.

Konfiguracja SSH-VPN po stronie klienta

Zacznijmy może od konfiguracji na kliencie. Edytujemy plik /etc/network/interfaces i dodajemy w nim poniższy blok. Pamiętajmy tylko o odpowiednim dostosowaniu numerów interfejsu tun :

iface tun9 inet static
  pre-up ssh -S /var/run/vpn-tunnel-control -M -f -w 9:9 root@11.22.33.44 -p 22 'ifdown tun9; ifup tun9'
  pre-up sleep 5
  address 10.100.0.2
  pointopoint 10.100.0.1
  netmask 255.255.255.255
  up ip route add 10.100.0.0/24 via 10.100.0.2
  up ip route add 11.22.33.44/32 via $(ip route show | awk '$1 =="default" {print $3}')
  up ip route add 0.0.0.0/1 via 10.100.0.1 dev $IFACE
  up ip route add 128.0.0.0/1 via 10.100.0.1 dev $IFACE
  down ip route del 10.100.0.0/24 via 10.100.0.2
  down ip route del 11.22.33.44/32 via $(ip route show | awk '$1 =="default" {print $3}')
  down ip route del 0.0.0.0/1 via 10.100.0.1 dev $IFACE
  down ip route del 128.0.0.0/1 via 10.100.0.1 dev $IFACE
  post-down ssh -S /var/run/vpn-tunnel-control -O exit root@11.22.33.44 -p 22

Dzięki tej powyższej zwrotce, zestawienie tunelu będzie sprawdzać się jedynie do wydania polecenia ifup tun9 . Linijki z pre-up mają za zadanie nawiązać połączenie z serwerem SSH. Generalnie rzecz biorąc, tutaj mamy polecenia shell'owe, które byśmy zwyczajnie wpisali w terminalu przy ręcznej próbie skonfigurowania takiego tunelu SSH-VPN. Prawdopodobnie trzeba będzie dostosować sobie wartość sleep , która ma na celu dać trochę czasu na nawiązanie tego połączenia z drugą stroną. Dopiero po nawiązaniu połączenia, w systemie będziemy mieć interfejs tun9 . Dalej mamy standardową konfigurację interfejsu, tj. adres, maskę, no i w przypadku interfejsów tun również adres drugiego końca połączenia. Wpisy z up mają na celu skonfigurowanie tras routingu, tak by cały ruch z klienta przesłać właśnie na interfejs tun9 , czyli wrzucić go w tunel SSH. Linijki z down z kolei mają na celu te trasy usunąć przy rozłączaniu połączenia VPN. Z kolei ostatnia linijka z post-down ma za zadanie rozłączyć połączenie SSH.

Polecenie, które zostało użyte do zestawienia połączenia SSH może wydać się ździebko skomplikowane na pierwszy rzut oka. Opcje -S i -M włączają możliwość korzystania z soketu kontrolnego, przez który jesteśmy w stanie sterować połączeniem. Bez nich, po położeniu interfejsu tun9 , połączenie SSH byłoby cały czas aktywne i nie moglibyśmy ponownie zestawić tunelu na potrzeby VPN bez uprzedniego ubicia demona SSH. Opcja -f ma za zadanie zainicjować połączenie w tle, tak by nie blokowało konfiguracji interfejsu. Dalej jest parametr -w , który definiuje użyty interfejs tun . Cyferki 9:9 określają numer interfejsu zarówno po stronie klienta jak i serwera, czyli w obu przypadkach zostanie użyty interfejs tun9 . Następnie mamy użytkownika SSH wraz z adres IP serwera, no i oczywiście jego port. Wszystko co zostało ujęte w ' ' , to polecenie, które ma zostać wykonane na drugim końcu połączenia po zalogowaniu się via SSH. W tym przypadku są to polecenia ifdown i ifup , które mają za zadanie skonfigurować interfejs tun9 na serwerze. Dlatego też będzie nam potrzebna odpowiednia konfiguracja tego interfejsu również i tam.

Jeśli zaś chodzi o same trasy routingu, to 10.100.0.0/24 ma za zadanie dostarczyć informacji o sieci serwera VPN. Z kolei zaś wpisy 0.0.0.0/1 oraz 128.0.0.0/1 przekierowują cały ruch klienta do interfejsu tun9 . No i oczywiście mamy również 11.22.33.44/32 via $(ip route show | awk '$1 =="default" {print $3}') , który umożliwi opuszczenie tunelu pakietom i posłanie ich dalej w świat przez serwer. Może i zapis jest trochę dziwny ale generalnie są tutaj użyte dwa adresy. Pierwszy z nich to zewnętrzny adresem serwera, drugi zaś jest dynamicznie dobranym adresem bramy domyślnej zewnętrznego interfejsu sieciowego na kliencie.

Konfiguracja serwera

Jako, że polecenie zestawiające tunel SSH na kliencie miało za zadanie przesłać do serwera komendę podnoszącą interfejs tun9 , to na serwerze musimy również ten interfejs skonfigurować przez umieszczenie odpowiedniej zwrotki w pliku /etc/network/interfaces :

iface tun9 inet static
  pre-up sleep 5
  address 10.100.0.1
  pointopoint 10.100.0.2
  netmask 255.255.255.0

Nie ma może tutaj nic zaawansowanego ale to nie jest koniec naszej zabawy po stronie serwera. Musimy jeszcze skonfigurować forwarding i reguły iptables .

Konfiguracja forwarding'u i iptables

Będąc zalogowanym po SSH na serwerze włączamy forwarding dopisując poniższą linijkę do pliku /etc/sysctl.conf :

net.ipv4.ip_forward = 1

Akceptujemy zmiany wydając poniższe polecenie:

# sysctl -p

Następnie dodajemy poniższe reguły do skryptu firewall'a:

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.100.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
iptables -A FORWARD -s 10.100.0.0/24 -i tun+ -o eth0 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -d 10.100.0.0/24 -i eth0 -o tun+ -j ACCEPT

Test połączenia SSH-VPN

Jeśli wszystkie powyższe kroki przeprowadziliśmy prawidłowo, to nasz VPN po SSH powinien działać bez zarzutu. By się o tym przekonać, odpalamy terminal na kliencie i wpisujemy w nim poniższe polecenie:

# ifup tun9

Nie powinno być żadnych błędów. By zakończyć połączenie, w terminalu na kliencie wpisujemy:

# ifdown tun9
Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.