Monitor połączenia 3G/LTE W OpenWRT (3ginfo)

Spis treści

W pewnych sytuacjach lub też ze zwykłej ciekawości możemy chcieć sprawdzić jak sprawuje się połączenie LTE, którego obsługę zaimplementowaliśmy na naszym routerze mającym na pokładzie firmware OpenWRT. Nie będę tutaj opisywał samej konfiguracji takiego połączenia, bo to zostało zrobione we wpisie poświęconym konfiguracji modemu Huawei E3372 pod OpenWRT, jak i przy okazji konfiguracji połączenia Aero2. W tym wpisie zaś skupimy się na monitorowaniu za pomocą 3ginfo już działającego połączenia, które jest realizowane za pomocą modemu LTE podłączonego do portu USB routera.

Projekt 3ginfo

Projekt 3ginfo ma na celu dostarczenia informacji na temat statusu połączenia internetowego, które udostępniane jest nam za sprawą modemu 3G/LTE. Te dane zostaną wyświetlone na stronie www. Przejdźmy zatem to instalacji potrzebnych pakietów. Logujemy się na router i wpisujemy w terminalu te poniższe polecenia:

# opkg update
# opkg install 3ginfo

Jak możemy wyczytać w podlinkowanej wyżej stronie, 3ginfo to w zasadzie skrypt, który w graficznej formie za pomocą interfejsu webowego zwraca przetworzone wyniki. Nie zjada zatem zbyt dużo zasobów, zwłaszcza miejsca na flash'u routera. Niemniej jednak, wymagana jest instalacja serwera www uhttpd , który zostanie pociągnięty automatycznie w zależnościach.

Konfiguracja 3ginfo

Konfiguracja sprowadza się do edycji pliku /etc/config/3ginfo . Poniżej przykład:

config '3ginfo'
    option 'device' '/dev/ttyUSB1'
    option 'pincode' ''
    option 'http_port' '81'
    option 'language' 'en'
    option 'network' 'wan'
    option 'connect_button' '1'
    option 'clf' '/tmp/26001-v3.0h.clf'

Opcja device ma wskazywać na interfejs diagnostyczny modemu LTE. Zwykle jest to ostatni interfejs udostępniany przez modem. Modem Huawei E3372 ma dwa interfejsy /dev/ttyUSB0 oraz /dev/ttyUSB1 . W przypadku, gdy karta SIM jest zabezpieczona za pomocą kodu PIN, to musimy odpowiednio uzupełnić wartość na pozycji pincode . Dalej mamy port, na którym ma nasłuchiwać demon uhttpd udostępniający interfejs webowy. Możemy także przy pomocy language zmienić język tego interfejsu. Aktualnie wspierane są polski ( pl ), angielski ( en ) oraz włoski ( it ). Dalej mamy network , gdzie podajemy sekcję, w której został skonfigurowany modem LTE (w oparciu o plik /etc/config/network ). Mamy także możliwość ukrycia przycisku Connect/Disconnect za pomocą connect_button . Ostatnia opcja, tj. clf , odpowiada za link do pliku zawierającego listę stacji BTS.

Stacje BTS

Jeśli interesują nas informacje na temat BTS, do którego podłączył się nasz modem, to w opcji clf podajemy link do pliku zawierającego taką listę. Samą listę możemy uzyskać przechodząc pod ten adres. Niemniej jednak, ten plik musi być w formacie CLF 3.0, HEX. Może być także spakowany (archiwum .gz ) lub w formie zwykłego tekstu. Ten plik zwykle jest dość obszerny. W tym przypadku wersja tekstowa ma około 1,5 MiB. spakowana 140 KiB.

Poniżej przykład formularza:

formularz-bts-3ginfo

Monitorowanie połączenia

Po dostosowaniu powyższych opcji, możemy przetestować jak działa 3ginfo . W tym celu wystarczy wydać w terminalu to poniższe polecenie:

# 3ginfo
Status: Connected
Connection time: 0d, 01:29:20
Received / Transmitted data: 29.4 MiB / 34.2 MiB
Operator: Play
Operating mode: LTE
Signal strenght: 77%
Device: huawei E3372
MCC MNC: 260 06
LAC: 0073 (115)
LCID: 00189B56 (1612630)
RNC: - (-)
eNB: 00189B (6299)
CID: 0056 (86)
CSQ: 24
RSSI: -65 dBm
RSCP: -145 dBm
Ec/IO: -32 dB
RSRP: -90 dBm
RSRQ: -9 dB

Zostanie także utworzony nowy proces:

# ps | grep uhttpd | grep 3g
 2955 root   1380 S  uhttpd -c /usr/share/3ginfo/uhttpd.conf -h /usr/share/3ginfo/ -p 0.0.0.0:81

Czyli wiemy, że demon uhttpd nasłuchuje, a interfejs webowy aplikacji 3ginfo oczekuje na nas pod adresem http://192.168.1.1:81 . Przejdźmy tam i sprawdźmy co tam zastaniemy:

3ginfo-rozlaczony

By się połączyć, wciskamy Connect:

3ginfo-polaczony

Możemy także podejrzeć szczegóły połączenia rozwijając Show details:

3ginfo-dodatkowe-informacje

W oparciu o wygenerowaną listę BTS, 3ginfo podał nam informacje na temat lokalizacji BTS'a, do którego zostaliśmy podłączeni. Nie zawsze jednak te informacje będą dostępne, nawet po wygenerowaniu i zaaplikowaniu listy. Po prostu niektóre BTS nie zostały jeszcze na liście uwzględnione lub też zawierają błędne informacje.

Co do samego wykresu siły sygnału, który widzimy wyżej, to pod adresem http://192.168.1.1:81/signal.html ten pasek jest aktualizowany automatycznie co 3 sekundy.

W przypadku wystąpienia błędów, dobrze jest rzucić okiem na polecenie 3ginfo-test .

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.