Mechanizm trigger'ów dla apt/aptitude w Debianie

Spis treści

Czasami pewna niestandardowa konfiguracja naszego linux'a może sprawiać pewne problemy podczas aktualizacji zainstalowanych w nim pakietów. Dla przykładu, wykorzystując mechanizm AppArmor do okrojenia profilów Firefox'a, muszę tworzyć osobne twarde dowiązania do binarki tej przeglądarki. Te dowiązania mają taki problem, że jak usunie się plik, na który wskazywały, np. podczas aktualizacji paczki, to utworzenie pliku w tym samym miejscu przez menadżer pakietów apt/aptitude nie sprawi, że te dowiązania zaczną ponownie funkcjonować poprawnie (tak jak to jest w przypadku dowiązań symbolicznych). Z początku usuwałem te stare dowiązania i tworzyłem nowe ale postanowiłem w końcu poszukać rozwiązania, które by zautomatyzowało cały ten proces i uczyniło go transparentnym dla użytkownika końcowego. Tak natrafiłem na mechanizm Debianowych trigger'ów (deb-trigger), które aktywują się za każdym razem ilekroć pliki w konkretnych ścieżkach są ruszane w jakiś sposób przez menadżer pakietów. W tym artykule spróbujemy sobie zaprojektować taki trigger i obadać czy może on nam się w ogóle do czegoś przydać

Jak stworzyć paczkę zawierającą trigger

By stworzyć trigger, który będzie wywoływał podczas instalacji czy aktualizacji pakietów określone polecenia, musimy stworzyć paczkę .deb. W tej paczce .deb główną rolę będą grać dwa pliki. Jednym z nich będzie skrypt shell'owy z pożądanymi przez nas poleceniami, a drugi będzie określał ścieżki, których zmiana będzie pociągała wykonanie tego skryptu.

Stwórzmy sobie zatem katalog roboczy i przejdźmy do niego:

$ mkdir firefox-trigger-1.0/
$ cd firefox-trigger-1.0/

W tym katalogu stwórzmy folder debian/ , a w nim szereg plików:

$ mkdir debian/
$ mkdir debian/source/
$ touch debian/changelog
$ touch debian/compat
$ touch debian/control
$ touch debian/copyright
$ touch debian/files
$ touch debian/firefox-trigger.postinst
$ touch debian/firefox-trigger.triggers
$ touch debian/rules
$ touch debian/source/format

Oczywiście szkielety wszystkich tych pliki można wygenerować za pomocą dh_make --native ale akurat w tym przypadku czyszczenie śmieci powstałych za sprawą tego narzędzia zajmie więcej czasu niż stworzenie tych plików od podstaw. Poniżej znajduje się zawartość każdego z tych plików.

Plik debian/changelog

W pliku debian/changelog dodajemy poniższy wpis, który umożliwi podpięcie pakietu pod mechanizm budowania pakietów przy pomocy pbuilder:

firefox-trigger (1.0) unstable; urgency=medium

 * Initial Release.

 -- Mikhail Morfikov <morfik@nsa.com> Wed, 28 Mar 2018 20:47:50 +0200

Plik debian/compat

W pliku debian/compat określamy poziom kompatybilności debhelper'a i standardowo jest to 11 :

11

Plik debian/control

W pliku debian/control nie musimy zbytnio definiować żadnych zależności. Przydałoby się jednak uzależnić ten trigger od pakietu dostarczającego pliki, których zmiany nas interesują. W tym przypadku chodzi o paczkę firefox . Trzeba także dobrać nazwy dla źródeł oraz wynikowej paczki.

Source: firefox-trigger
Section: misc
Priority: optional
Maintainer: Mikhail Morfikov <morfik@nsa.com>
Build-Depends: debhelper (>= 11)
Standards-Version: 4.2.1
#Vcs-Git: https://anonscm.debian.org/git/collab-maint/firefox-trigger.git
#Vcs-Browser: https://anonscm.debian.org/cgit/collab-maint/firefox-trigger.git

Package: firefox-trigger
Architecture: all
Depends: ${shlibs:Depends}, ${misc:Depends},
 firefox
Description: Simple trigger for Firefox to create hard links
 Simple trigger for firefox to create hard links

Plik debian/copyright

W pliku debian/copyright umieszczamy standardowe informacje na temat licencji plików:

Format: https://www.debian.org/doc/packaging-manuals/copyright-format/1.0/
Upstream-Name: firefox-trigger
Source: https://firefox-trigger.lh

Files: *
Copyright: 2018 Mikhail Morfikov <morfik@nsa.com>
License: GPL-3.0+

Files: debian/*
Copyright: 2018 Mikhail Morfikov <morfik@nsa.com>
License: GPL-3.0+

License: GPL-3.0+
 This program is free software: you can redistribute it and/or modify
 it under the terms of the GNU General Public License as published by
 the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 (at your option) any later version.
 .
 This package is distributed in the hope that it will be useful,
 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 GNU General Public License for more details.
 .
 You should have received a copy of the GNU General Public License
 along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
 .
 On Debian systems, the complete text of the GNU General
 Public License version 3 can be found in "/usr/share/common-licenses/GPL-3".

Plik debian/firefox-trigger.prerm

W pliku debian/firefox-trigger.prerm znajdują się instrukcje dla menadżera pakietów odnośnie tego co on ma zrobić przy usuwaniu paczki z trigger'em. Wypadałoby pousuwać wszystkie pliki, które ręcznie zamierzamy stworzyć. W przeciwnym razie po usunięciu paczki z trigger'em te pliki nam zostaną i będą jedynie zaśmiecać system.

#!/bin/sh

set -e

case "$1" in
  remove|upgrade|deconfigure)
    rm -f /usr/lib/firefox/firefox-p
    rm -f /usr/lib/firefox/firefox-b
  ;;

  failed-upgrade)
  ;;

  *)
    echo "prerm called with unknown argument \`$1'" >&2
    exit 1
  ;;
esac

#DEBHELPER#

exit 0

Plik debian/firefox-trigger.postinst

W pliku debian/firefox-trigger.postinst jest zawarta instrukcja na temat akcji, które menadżer pakietów ma przeprowadzić, gdy paczka z trigger'em zostanie zainstalowana oraz, gdy nasz trigger zostanie aktywowany ( triggered) ):

#!/bin/sh

set -e

case "$1" in
  configure)
    ln /usr/lib/firefox/firefox /usr/lib/firefox/firefox-p
    ln /usr/lib/firefox/firefox /usr/lib/firefox/firefox-b
  ;;

  triggered)
    rm /usr/lib/firefox/firefox-p
    rm /usr/lib/firefox/firefox-b
    ln /usr/lib/firefox/firefox /usr/lib/firefox/firefox-p
    ln /usr/lib/firefox/firefox /usr/lib/firefox/firefox-b
  ;;

  abort-upgrade|abort-remove|abort-deconfigure)
  ;;

  *)
    echo "postinst called with unknown argument '$1'" >&2
    exit 1
  ;;
esac

#DEBHELPER#

exit 0

Plik debian/firefox-trigger.triggers

W pliku debian/firefox-trigger.triggers określamy ścieżki do plików, których zmiana będzie aktywować trigger. Ścieżek może być tyle ile chcemy. Definiujemy także dyrektywę trigger'a jako interest-noawait , z której powinno się korzystać w przypadku, gdy funkcjonalność trigger'a nie zalicza się do tych najistotniejszych.

interest-noawait /usr/lib/firefox/firefox

Plik debian/rules

Pliku debian/rules w zasadzie nie ma co ruszać, bo nie będziemy budować żadnego kodu, a jedynie wyprodukujemy sobie paczkę .deb :

#!/usr/bin/make -f

export DH_VERBOSE = 1

%:
  dh $@

Plik debian/source/format

Jako, że budujemy paczkę natywną dla Debiana, to ustawiamy jej format w pliku debian/source/format na 3.0 (native) :

3.0 (native)

Budowanie paczki z trigger'em

Mając przygotowane pliki możemy zbudować sobie paczkę przy pomocy narzędzia pbuilder :

$ debuild -S -sa -d -i
$ sudo pbuilder --build ../firefox-trigger_1.0.dsc

Choć akurat w tym przypadku zaprzęganie pbuilder'a mija się ździebko z celem i ten pakiet trigger'a można zbudować prościej korzystając z dpkg-buildpackage :

$ dpkg-buildpackage -b -uc -us

Testowanie trigger'a

Mając paczkę .deb z trigger'em możemy ją zainstalować w systemie. Następnie spróbujmy ponownie zainstalować aplikację, która manipuluje w jakiś sposób ścieżkami określonymi w pliku debian/firefox-trigger.triggers . W tym przypadku przy reinstalacji/aktualizacji przeglądarki Firefox, log wygląda mniej więcej tak:

# apt-get dist-upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages will be upgraded:
 firefox
1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0 B/41.6 MB of archives.
After this operation, 3,072 B disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n]
Retrieving bug reports... Done
Parsing Found/Fixed information... Done
(Reading database ... 248269 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../firefox_59.0.2-1_amd64.deb ...
Unpacking firefox (59.0.2-1) over (59.0.1-1) ...
Processing triggers for mime-support (3.60) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.23-2) ...
Setting up firefox (59.0.2-1) ...
Processing triggers for man-db (2.8.2-1) ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Processing triggers for firefox-trigger (1.0) ...

I tu w ostatniej linijce jest już widoczne przetwarzanie naszego trigger'a.

Jak widać na przytoczonym wyżej przykładzie jesteśmy w stanie podpiąć dowolne akcje czy polecenia pod menadżer pakietów w chwili, gdy interesujące nas pliki są zmieniane przez system w drodze instalacji/aktualizacji pakietów. Oczywiście w tym przypadku dorobiliśmy jedynie dwa proste dowiązania do binarki Firefox'a ale możliwości jakie daje posiadanie swoich własnych trigger'ów są w zasadzie ograniczone jedynie naszą wyobraźnią. Tak czy inaczej, umiejętność korzystania z trigger'ów jest wielce nieoceniona przy automatyzacji zadań.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.