Morfitronik Security & Privacy

Jak uruchomić Firefox'a w osobnej przestrzeni nazw sieciowych

2019-01-20 21:10:32
Morfik

Domyślnie każdy proces uruchomiony na linux (w tym przypadku Debian) dziedziczy swoją przestrzeń nazw sieciowych (network namespaces) od procesu nadrzędnego, standardowo od procesu init (tego z pid 1). W takim przypadku, wszystkie procesy współdzielą tę samą przestrzeń nazw sieciowych, przez co mają dostęp do tych samych interfejsów sieciowych, tych samych tras routingu, a reguły firewall’a czy ustawienia serwerów DNS w jednakowym stopniu dotyczą wszystkich procesów i zmieniając sieciową konfigurację systemu robimy to globalnie dla wszystkich tych procesów jednocześnie. Czasami tego typu mechanika działania sieci nie jest zbyt pożądana z punktu widzenia bezpieczeństwa lub też prywatności użytkownika. Przykładem mogą być przeglądarki internetowe, np. Firefox, Opera czy Google Chrome/Chromium, które mogą zdradzić nasz lokalny adres IP (w przypadku stosowania NAT). Jako, że też zostawiamy wszędzie nasz namiar w postaci zewnętrznego adresu IP, to oba te adresy mogą nas bez większego problemu zidentyfikować w internecie. Można jednak postarać się, by ten adres lokalny, który zwróci przeglądarka internetowa, różnił się od tego, który przydziela nam nasz operator ISP.

Konfiguracja interfejsów w osobnej przestrzeni nazw sieciowych

Przede wszystkim musimy zacząć od stworzenia nowej przestrzeni nazw sieciowych. Do tego celu służy polecenie ip netns add . W argumencie podajemy nazwę, pod którą zostanie stworzona nowa przestrzeń nazw, np. firefox :

# ip netns add firefox
# ip netns list
firefox

Mając nową przestrzeń nazw sieciowych, możemy stworzyć parę wirtualnych interfejsów, z których jeden będzie obecny w domyślnej przestrzeni nazw, a drugi wewnątrz tej nowo utworzonej:

# ip link add veth90 type veth peer name veth91
# ip link set veth91 netns firefox

Każdy z tych wirtualnych interfejsów sieciowych wymaga poprawnej adresacji IP. Ich adresy muszą być z tej samej podsieci. Adresację lokalnej końcówki tunelu tworzymy standardowo, czyli tak samo jak dla zwykłego fizycznego interfejsu sieciowego:

# ip addr flush dev veth90
# ip addr add 192.168.10.1/24 dev veth90
# ip link set dev veth90 up

Wyżej została wykorzystana sieć 192.168.10.0/24 . Ta sieć musi być wolna, tj. nie może być przypisana do żadnego innego interfejsu w systemie.

Jeśli zaś chodzi o konfigurację adresacji końcówki tunelu w nowo utworzonej przestrzeni nazw sieciowych, to musimy do tego celu skorzystać z ip netns exec :

# ip netns exec firefox ip addr flush dev veth91
# ip netns exec firefox ip addr add 192.168.10.2/24 dev veth91
# ip netns exec firefox ip link set dev veth91 up

Dodatkowo, wewnątrz naszego nowego network namespace’a musimy skonfigurować routing. W zasadzie to musimy dodać tylko trasę domyślną, by pakiety wiedziały gdzie mają zostać przesłane. Adresem bramki domyślnej będzie adres IP użyty na lokalnej końcówce tunelu:

# ip netns exec firefox ip route add default via 192.168.10.1

Możemy też podejrzeć aktualną tablice routingu, by upewnić się, że wszystko się póki co zgadza:

# ip netns exec firefox ip route show
default via 192.168.10.1 dev veth91
192.168.10.0/24 dev veth91 proto kernel scope link src 192.168.10.2

Wygląda w porządku.

Podnosimy także interfejs pętli zwrotnej lo wewnątrz naszej przestrzeni nazw sieciowych:

# ip netns exec firefox ip link set dev lo up

Konfiguracja forwarding’u

By procesy w nowej przestrzeni nazw sieciowych mogły łączyć się z internetem, musimy włączyć forwarding w kernelu:

# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Następnie konfigurujemy netfilter. W tym przypadku został wykorzystany nftables ale bez problemu można wykorzystać i iptables , tylko trzeba nieco składnie reguł dostosować. Poniżej znajduje się plik z regułami, który trzeba podać do nft :

#!/usr/sbin/nft -f

add rule inet filter FORWARD meta iifname { bond0 } meta oifname { veth90 } counter jump check-state
add rule inet filter FORWARD meta iifname { veth90 } meta oifname { bond0 } counter accept

add rule inet filter check-state ct state { established, related } accept
add rule inet filter check-state ct state { invalid } counter drop

add rule ip nat POSTROUTING meta oifname != "veth-90" ip saddr { 192.168.10.0/24 } counter masquerade

W tym przypadku interfejsem, przez który pakiety wychodzą w świat jest interfejs bond0 , zaś interfejs veth90 to lokalna końcówka tunelu. Powyższy plik można dołączyć do obecnej konfiguracji filtra pakietów lub też uruchomić go bezpośrednio z terminala wpisując:

# nft -f firefox-ns

Konfiguracja DNS dla network namespace

Jednym z problemów, z którym człowiek może się spotkać przy konfiguracji osobnych przestrzeni nazw sieciowych, to ustawienia serwerów DNS. Standardowo do tego celu na linux (w tym Debian) wykorzystywany jest plik /etc/resolv.conf . Pewna niestandardowa konfiguracja serwerów DNS, np. wykorzystanie dnscrypt-proxy , sprawia, że wewnątrz nowego network namespace’a rozwiązywanie nazw nam nie będzie działać. Można temu zaradzić edytując plik /etc/resolv.conf i ustawiając w nim globalne adresy DNS, np. 8.8.8.8 czy 1.1.1.1 . Tylko, że przepisanie pliku /etc/resolv.conf wpłynie także na domyślną przestrzeń nazw, a tego byśmy nie chcieli. Zamiast zmieniać plik /etc/resolv.conf możemy stworzyć osobną konfigurację DNS na naszej nowej przestrzeni nazw sieciowych.

Tworzymy zatem folder odpowiadający nazwie network namespace’a w katalogu/etc/netns/ . Jeśli katalog /etc/netns/ nie istnieje, to trzeba go stworzyć:

# mkdir -p /etc/netns/firefox/

Następnie tworzymy plik, którego ustawienia chcemy nadpisać (nazwa musi pasować). W tym przypadku chcemy przepisać konfigurację DNS:

# touch /etc/netns/firefox/resolv.conf
# echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/netns/firefox/resolv.conf

Testowanie nowej przestrzeni nazw sieciowych

Wypadałoby przetestować w tym momencie, czy aby nasz nowy network namespace działa prawidłowo:

# ip netns exec firefox su -c 'ping 8.8.8.8 -c 4' morfik
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=120 time=66.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=120 time=27.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=120 time=32.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=120 time=21.8 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 7ms
rtt min/avg/max/mdev = 21.841/37.219/66.933/17.563 ms

To powyższe polecenie, mimo, że uruchomione jako root, jest wykonane jako użytkownik morfik . Podobnie będzie odpalany każdy inny program, który ma działać w tym nowym network namespace. Widać wyżej, że ping lata w obie strony. Zatem wszystko jest w porządku. Dla pewności możemy także podejrzeć reguły nftables :

Tablica nat :

# nft list table ip nat
table ip nat {
    ...
    chain POSTROUTING {
        type nat hook postrouting priority srcnat; policy accept;
        oifname != "veth-90" ip saddr { 192.168.10.0/24 } counter packets 1 bytes 84 masquerade
    ...
}

Tablica filter :

# nft list table inet filter
table inet filter {
    ...
    chain FORWARD {
        type filter hook forward priority filter; policy drop;
        ...
        iifname { "bond0" } oifname { "veth90" } counter packets 4 bytes 336 jump check-state
        iifname { "veth90" } oifname { "bond0" } counter packets 4 bytes 336 accept
        ...
    }
    ...

    chain check-state {
        ct state { established, related } accept
        ct state { invalid } counter packets 0 bytes 0 drop
    }
    ...
}

Widać, że na zaporze również wszystkie reguły spełniają swoje zadanie. Możemy zatem odpalić Firefox’a w poniższy sposób:

# ip netns exec firefox su -c 'firefox' morfik

Teraz możemy przejść na testową stronę, by sprawdzić jaki adres IP zostanie wykryty za sprawą protokołu WebRTC:

.

Wyżej mamy otwarte dwie przeglądarki. Firefox (po lewej) jest uruchomiony w skonfigurowanej uprzednio przestrzeni nazw sieciowych, podczas gdy Opera (po prawej) korzysta z domyślnego netwrok namespace’a. Widać, że adresy lokalne wykryte za pomocą protokołu WebRTC różnią się. Ten w Operze wskazuje na faktyczny lokalny adres IP, natomiast Firefox zwrócił IP, który został użyty na interfejsie wewnątrz naszej nowej przestrzeni nazw sieciowych.

Oczywiście WebRTC można wyłączyć na poziomie przeglądarki i żaden lokalny adres IP nie zostanie ujawniony. Niemniej jednak, w tym całym eksperymencie chodziło nie tyle o fakt ukrycia lokalnego adresu IP, co może budzić podejrzenia ale o fakt zwrócenia fałszywego adresu IP, którego trop nigdy nie doprowadzi do nas. A poza tym, to zawsze można zapomnieć przestawić wszystkie te parametry niezbędne w procesie anonimizacji ruchu sieciowego. Pamiętajmy też, że praktycznie każda aplikacja odpalona w tej przestrzeni nazw sieciowych będzie dziedziczyć te ustawienia sieciowe i nie jest to ustawienie tylko dla jednej instancji Firefox’a. Takich network namespace’ów można stworzyć sobie ile dusza zapragnie.


Komentarze

Zawartość wpisu