Jak uruchomić Firefox'a w osobnej przestrzeni nazw sieciowych

Spis treści

Domyślnie każdy proces uruchomiony na linux (w tym przypadku Debian) dziedziczy swoją przestrzeń nazw sieciowych (network namespaces) od procesu nadrzędnego, standardowo od procesu init (tego z pid 1). W takim przypadku, wszystkie procesy współdzielą tę samą przestrzeń nazw sieciowych, przez co mają dostęp do tych samych interfejsów sieciowych, tych samych tras routingu, a reguły firewall'a czy ustawienia serwerów DNS w jednakowym stopniu dotyczą wszystkich procesów i zmieniając sieciową konfigurację systemu robimy to globalnie dla wszystkich tych procesów jednocześnie. Czasami tego typu mechanika działania sieci nie jest zbyt pożądana z punktu widzenia bezpieczeństwa lub też prywatności użytkownika. Przykładem mogą być przeglądarki internetowe, np. Firefox, Opera czy Google Chrome/Chromium, które mogą zdradzić nasz lokalny adres IP (w przypadku stosowania NAT). Jako, że też zostawiamy wszędzie nasz namiar w postaci zewnętrznego adresu IP, to oba te adresy mogą nas bez większego problemu zidentyfikować w internecie. Można jednak postarać się, by ten adres lokalny, który zwróci przeglądarka internetowa, różnił się od tego, który przydziela nam nasz operator ISP.

Konfiguracja interfejsów w osobnej przestrzeni nazw sieciowych

Przede wszystkim musimy zacząć od stworzenia nowej przestrzeni nazw sieciowych. Do tego celu służy polecenie ip netns add . W argumencie podajemy nazwę, pod którą zostanie stworzona nowa przestrzeń nazw, np. firefox :

# ip netns add firefox
# ip netns list
firefox

Mając nową przestrzeń nazw sieciowych, możemy stworzyć parę wirtualnych interfejsów, z których jeden będzie obecny w domyślnej przestrzeni nazw, a drugi wewnątrz tej nowo utworzonej:

# ip link add veth90 type veth peer name veth91
# ip link set veth91 netns firefox

Każdy z tych wirtualnych interfejsów sieciowych wymaga poprawnej adresacji IP. Ich adresy muszą być z tej samej podsieci. Adresację lokalnej końcówki tunelu tworzymy standardowo, czyli tak samo jak dla zwykłego fizycznego interfejsu sieciowego:

# ip addr flush dev veth90
# ip addr add 192.168.10.1/24 dev veth90
# ip link set dev veth90 up

Wyżej została wykorzystana sieć 192.168.10.0/24 . Ta sieć musi być wolna, tj. nie może być przypisana do żadnego innego interfejsu w systemie.

Jeśli zaś chodzi o konfigurację adresacji końcówki tunelu w nowo utworzonej przestrzeni nazw sieciowych, to musimy do tego celu skorzystać z ip netns exec :

# ip netns exec firefox ip addr flush dev veth91
# ip netns exec firefox ip addr add 192.168.10.2/24 dev veth91
# ip netns exec firefox ip link set dev veth91 up

Dodatkowo, wewnątrz naszego nowego network namespace'a musimy skonfigurować routing. W zasadzie to musimy dodać tylko trasę domyślną, by pakiety wiedziały gdzie mają zostać przesłane. Adresem bramki domyślnej będzie adres IP użyty na lokalnej końcówce tunelu:

# ip netns exec firefox ip route add default via 192.168.10.1

Możemy też podejrzeć aktualną tablice routingu, by upewnić się, że wszystko się póki co zgadza:

# ip netns exec firefox ip route show
default via 192.168.10.1 dev veth91
192.168.10.0/24 dev veth91 proto kernel scope link src 192.168.10.2

Wygląda w porządku.

Podnosimy także interfejs pętli zwrotnej lo wewnątrz naszej przestrzeni nazw sieciowych:

# ip netns exec firefox ip link set dev lo up

Konfiguracja forwarding'u

By procesy w nowej przestrzeni nazw sieciowych mogły łączyć się z internetem, musimy włączyć forwarding w kernelu:

# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Następnie konfigurujemy netfilter. W tym przypadku został wykorzystany nftables ale bez problemu można wykorzystać i iptables , tylko trzeba nieco składnie reguł dostosować. Poniżej znajduje się plik z regułami, który trzeba podać do nft :

#!/usr/sbin/nft -f

add rule inet filter FORWARD meta iifname { bond0 } meta oifname { veth90 } counter jump check-state
add rule inet filter FORWARD meta iifname { veth90 } meta oifname { bond0 } counter accept

add rule inet filter check-state ct state { established, related } accept
add rule inet filter check-state ct state { invalid } counter drop

add rule ip nat POSTROUTING meta oifname != "veth-90" ip saddr { 192.168.10.0/24 } counter masquerade

W tym przypadku interfejsem, przez który pakiety wychodzą w świat jest interfejs bond0 , zaś interfejs veth90 to lokalna końcówka tunelu. Powyższy plik można dołączyć do obecnej konfiguracji filtra pakietów lub też uruchomić go bezpośrednio z terminala wpisując:

# nft -f firefox-ns

Konfiguracja DNS dla network namespace

Jednym z problemów, z którym człowiek może się spotkać przy konfiguracji osobnych przestrzeni nazw sieciowych, to ustawienia serwerów DNS. Standardowo do tego celu na linux (w tym Debian) wykorzystywany jest plik /etc/resolv.conf . Pewna niestandardowa konfiguracja serwerów DNS, np. wykorzystanie dnscrypt-proxy , sprawia, że wewnątrz nowego network namespace'a rozwiązywanie nazw nam nie będzie działać. Można temu zaradzić edytując plik /etc/resolv.conf i ustawiając w nim globalne adresy DNS, np. 8.8.8.8 czy 1.1.1.1 . Tylko, że przepisanie pliku /etc/resolv.conf wpłynie także na domyślną przestrzeń nazw, a tego byśmy nie chcieli. Zamiast zmieniać plik /etc/resolv.conf możemy stworzyć osobną konfigurację DNS na naszej nowej przestrzeni nazw sieciowych.

Tworzymy zatem folder odpowiadający nazwie network namespace'a w katalogu/etc/netns/ . Jeśli katalog /etc/netns/ nie istnieje, to trzeba go stworzyć:

# mkdir -p /etc/netns/firefox/

Następnie tworzymy plik, którego ustawienia chcemy nadpisać (nazwa musi pasować). W tym przypadku chcemy przepisać konfigurację DNS:

# touch /etc/netns/firefox/resolv.conf
# echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/netns/firefox/resolv.conf

Testowanie nowej przestrzeni nazw sieciowych

Wypadałoby przetestować w tym momencie, czy aby nasz nowy network namespace działa prawidłowo:

# ip netns exec firefox su -c 'ping 8.8.8.8 -c 4' morfik
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=120 time=66.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=120 time=27.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=120 time=32.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=120 time=21.8 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 7ms
rtt min/avg/max/mdev = 21.841/37.219/66.933/17.563 ms

To powyższe polecenie, mimo, że uruchomione jako root, jest wykonane jako użytkownik morfik . Podobnie będzie odpalany każdy inny program, który ma działać w tym nowym network namespace. Widać wyżej, że ping lata w obie strony. Zatem wszystko jest w porządku. Dla pewności możemy także podejrzeć reguły nftables :

Tablica nat :

# nft list table ip nat
table ip nat {
    ...
    chain POSTROUTING {
        type nat hook postrouting priority srcnat; policy accept;
        oifname != "veth-90" ip saddr { 192.168.10.0/24 } counter packets 1 bytes 84 masquerade
    ...
}

Tablica filter :

# nft list table inet filter
table inet filter {
    ...
    chain FORWARD {
        type filter hook forward priority filter; policy drop;
        ...
        iifname { "bond0" } oifname { "veth90" } counter packets 4 bytes 336 jump check-state
        iifname { "veth90" } oifname { "bond0" } counter packets 4 bytes 336 accept
        ...
    }
    ...

    chain check-state {
        ct state { established, related } accept
        ct state { invalid } counter packets 0 bytes 0 drop
    }
    ...
}

Widać, że na zaporze również wszystkie reguły spełniają swoje zadanie. Możemy zatem odpalić Firefox'a w poniższy sposób:

# ip netns exec firefox su -c 'firefox' morfik

Teraz możemy przejść na testową stronę, by sprawdzić jaki adres IP zostanie wykryty za sprawą protokołu WebRTC:

webrtc-firefox-ip-addrs-leak-linux-network-namespace.

Wyżej mamy otwarte dwie przeglądarki. Firefox (po lewej) jest uruchomiony w skonfigurowanej uprzednio przestrzeni nazw sieciowych, podczas gdy Opera (po prawej) korzysta z domyślnego netwrok namespace'a. Widać, że adresy lokalne wykryte za pomocą protokołu WebRTC różnią się. Ten w Operze wskazuje na faktyczny lokalny adres IP, natomiast Firefox zwrócił IP, który został użyty na interfejsie wewnątrz naszej nowej przestrzeni nazw sieciowych.

Oczywiście WebRTC można wyłączyć na poziomie przeglądarki i żaden lokalny adres IP nie zostanie ujawniony. Niemniej jednak, w tym całym eksperymencie chodziło nie tyle o fakt ukrycia lokalnego adresu IP, co może budzić podejrzenia ale o fakt zwrócenia fałszywego adresu IP, którego trop nigdy nie doprowadzi do nas. A poza tym, to zawsze można zapomnieć przestawić wszystkie te parametry niezbędne w procesie anonimizacji ruchu sieciowego. Pamiętajmy też, że praktycznie każda aplikacja odpalona w tej przestrzeni nazw sieciowych będzie dziedziczyć te ustawienia sieciowe i nie jest to ustawienie tylko dla jednej instancji Firefox'a. Takich network namespace'ów można stworzyć sobie ile dusza zapragnie.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.